Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 20/05/2022

XSTD
Giải ĐB
78195
Giải nhất
29924
Giải nhì
93148
Giải ba
90373
98148
Giải tư
1579
8236
1126
0906
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
8299
Giải sáu
218
446
574
Giải bảy
22
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1 2 8 9
2 2 3 4 5 6 8
3 6 8
4 6 8 8
5 8
6 0
7 3 4 4 6 7 8 9
8  
9 5 9
Đuôi Loto
0 6
1  
2 1 2
3 2 7
4 2 7 7
5 2 9
6 0 2 3 4 7
7 7
8 1 2 3 4 4 5 7
9 0 1 7 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 19/05/2022

XSTD
Giải ĐB
49968
Giải nhất
89976
Giải nhì
98236
Giải ba
64466
55492
Giải tư
4653
0404
1264
3776
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
4814
Giải sáu
045
986
854
Giải bảy
04
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 6 7
1 0 1 4
2 3 5
3 6
4 5 5
5 0 3 4
6 4 6 8
7 1 6 6 6
8 1 6 6 9
9 2
Đuôi Loto
0 1 5
1 1 7 8
2 9
3 2 5
4 0 0 1 5 6
5 2 4 4
6 0 3 6 7 7 7 8 8
7 0
8 6
9 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 18/05/2022

XSTD
Giải ĐB
69049
Giải nhất
92364
Giải nhì
38074
Giải ba
33957
38478
Giải tư
4650
8057
0190
9775
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
9972
Giải sáu
413
766
550
Giải bảy
28
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 7
2 6 8
3 0 2
4 3 9
5 0 0 3 7 7 7
6 0 4 6
7 2 4 5 7 8
8 6
9 0 5 9
Đuôi Loto
0 3 5 5 6 9
1  
2 0 3 7
3 1 4 5
4 6 7
5 7 9
6 2 6 8
7 1 5 5 5 7
8 2 7
9 4 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 17/05/2022

XSTD
Giải ĐB
58553
Giải nhất
76496
Giải nhì
45698
Giải ba
59976
69948
Giải tư
9732
0906
5734
5995
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
4858
Giải sáu
849
632
541
Giải bảy
56
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 6
1 1 5 9
2 1
3 2 2 4
4 1 6 8 8 9
5 3 6 8
6 0 0 6 8
7 6
8  
9 0 5 6 8
Đuôi Loto
0 6 6 9
1 1 2 4
2 0 0 3 3
3 5
4 3
5 1 9
6 0 4 5 6 7 9
7  
8 4 4 5 6 9
9 1 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 16/05/2022

XSTD
Giải ĐB
17713
Giải nhất
95077
Giải nhì
26845
Giải ba
68037
86767
Giải tư
2721
9310
9589
6644
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
8056
Giải sáu
553
568
678
Giải bảy
87
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 1 3
2 1
3 4 7 8
4 4 5 6 9
5 1 3 6 7
6 0 4 7 8
7 7 8
8 7 8 9 9
9 2
Đuôi Loto
0 1 6
1 1 1 2 5
2 9
3 1 5
4 3 4 6
5 4
6 4 5
7 3 5 6 7 8
8 3 6 7 8
9 4 8 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 15/05/2022

XSTD
Giải ĐB
93649
Giải nhất
13716
Giải nhì
59642
Giải ba
92663
63665
Giải tư
3113
6305
4666
1625
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
3554
Giải sáu
284
673
985
Giải bảy
10
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 0 2 3 6
2 5 5 9
3 2
4 2 3 9 9
5 2 4 6
6 3 5 6
7 3 6
8 4 5
9 1 4 4
Đuôi Loto
0 1
1 9
2 1 3 4 5
3 1 4 6 7
4 5 8 9 9
5 0 2 2 6 8
6 1 5 6 7
7  
8 0
9 2 4 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 14/05/2022

XSTD
Giải ĐB
30775
Giải nhất
08368
Giải nhì
69632
Giải ba
75571
94533
Giải tư
9005
8609
0221
4118
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0731
Giải sáu
585
536
357
Giải bảy
05
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5 8 9
1 8
2 1 1
3 1 2 3 6
4 7
5 2 3 7
6 8 9
7 0 1 4 5 9
8 5 7 8
9 1 6
Đuôi Loto
0 7
1 2 2 3 7 9
2 3 5
3 3 5
4 7
5 0 0 7 8
6 3 9
7 4 5 8
8 0 1 6 8
9 0 6 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 13/05/2022

XSTD
Giải ĐB
29436
Giải nhất
46318
Giải nhì
32294
Giải ba
93212
62933
Giải tư
3159
3187
7174
5338
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
6056
Giải sáu
969
827
755
Giải bảy
51
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 2 8
2 6 7
3 3 6 8
4 3 9
5 1 2 5 6 6 9
6 4 6 6 9
7 4
8 2 7 7
9 1 4
Đuôi Loto
0  
1 5 9
2 0 1 5 8
3 3 4
4 6 7 9
5 5
6 2 3 5 5 6 6
7 2 8 8
8 0 1 3
9 4 5 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 12/05/2022

XSTD
Giải ĐB
55065
Giải nhất
85044
Giải nhì
34956
Giải ba
61190
18390
Giải tư
5958
6226
4290
1313
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5375
Giải sáu
192
025
435
Giải bảy
31
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1 3
2 5 6
3 1 3 5 9 9
4 4 4 6
5 1 3 6 8 9
6 5
7 5 8
8  
9 0 0 0 2 5 8
Đuôi Loto
0 9 9 9
1 0 3 5
2 9
3 0 1 3 5
4 4 4
5 2 3 6 7 9
6 2 4 5
7  
8 5 7 9
9 3 3 5

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 11/05/2022

XSTD
Giải ĐB
27724
Giải nhất
10916
Giải nhì
79493
Giải ba
16815
42536
Giải tư
5108
8913
2738
1187
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0525
Giải sáu
504
374
192
Giải bảy
37
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 6 8
1 3 5 5 6
2 1 4 4 5
3 1 6 6 7 8 8
4  
5 1
6  
7 1 4
8 0 7
9 0 2 3 5
Đuôi Loto
0 8 9
1 0 2 3 5 7
2 9
3 1 9
4 0 2 2 7
5 1 1 2 9
6 0 1 3 3
7 3 8
8 0 3 3
9  

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 10/05/2022

XSTD
Giải ĐB
35106
Giải nhất
02963
Giải nhì
45272
Giải ba
55588
98486
Giải tư
0203
0677
8066
1620
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5404
Giải sáu
848
860
909
Giải bảy
90
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 4 5 5 6 7 9
1 7
2 0 3 9
3 7
4 8
5 3
6 0 3 6
7 1 2 3 7 9
8 6 8
9 0 6
Đuôi Loto
0 2 6 9
1 7
2 7
3 0 2 5 6 7
4 0 0
5 0 0
6 0 6 8 9
7 0 1 3 7
8 4 8
9 0 2 7

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 09/05/2022

XSTD
Giải ĐB
05659
Giải nhất
61956
Giải nhì
88928
Giải ba
34913
30428
Giải tư
7042
3178
0371
4614
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
4194
Giải sáu
259
242
748
Giải bảy
48
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 8
1 3 3 4 6
2 8 8 8
3  
4 2 2 7 8 8
5 6 9 9
6 2 4 5
7 1 7 8
8 6
9 3 4
Đuôi Loto
0 0
1 0 7
2 4 4 6
3 1 1 9
4 1 6 9
5 6
6 1 5 8
7 4 7
8 0 2 2 2 4 4 7
9 5 5

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 08/05/2022

XSTD
Giải ĐB
51139
Giải nhất
23395
Giải nhì
36552
Giải ba
04991
47157
Giải tư
0674
1048
2885
7008
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
7199
Giải sáu
474
899
639
Giải bảy
92
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8
1 4 6 8
2 3
3 9 9
4 3 4 6 8
5 1 2 5 7
6 0
7 0 1 4 4
8 5
9 1 2 5 9 9
Đuôi Loto
0 6 7
1 5 7 9
2 5 9
3 2 4
4 1 4 7 7
5 5 8 9
6 1 4
7 0 5
8 0 1 4
9 3 3 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 07/05/2022

XSTD
Giải ĐB
73301
Giải nhất
10879
Giải nhì
79061
Giải ba
93716
30788
Giải tư
6422
9330
3650
0829
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
8826
Giải sáu
773
447
456
Giải bảy
20
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 5
1 3 3 4 6 6
2 0 2 4 6 9 9
3 0 0 1
4 7
5 0 6 6
6 0 1
7 3 9
8 8
9 5
Đuôi Loto
0 2 3 3 5 6
1 0 3 6
2 2
3 0 1 1 7
4 1 2
5 0 9
6 1 1 2 5 5
7 4
8 8
9 2 2 7
to top