Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 25/09/2022

XSTD
Giải ĐB
59509
Giải nhất
36837
Giải nhì
50137
Giải ba
38607
71890
Giải tư
1818
5842
0140
4657
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
3701
Giải sáu
104
934
481
Giải bảy
89
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 7 9
1 5 6 8
2 0 7 8
3 3 4 4 7 7 7
4 0 2
5 7 7
6 4 7
7 4
8 1 2 9
9 0
Đuôi Loto
0 2 4 9
1 0 8
2 4 8
3 3
4 0 3 3 6 7
5 1
6 1
7 0 2 3 3 3 5 5 6
8 1 2
9 0 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 24/09/2022

XSTD
Giải ĐB
08154
Giải nhất
01140
Giải nhì
39583
Giải ba
67243
04747
Giải tư
8467
7574
1579
7138
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0386
Giải sáu
368
823
443
Giải bảy
08
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9 9
1 1 3
2 3
3 4 8
4 0 0 3 3 7
5 4
6 2 6 7 8 8
7 4 8 9
8 3 6 6 6
9 1
Đuôi Loto
0 4 4
1 1 9
2 6
3 1 2 4 4 8
4 3 5 7
5  
6 6 8 8 8
7 4 6
8 0 3 6 6 7
9 0 0 7

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 23/09/2022

XSTD
Giải ĐB
79436
Giải nhất
63302
Giải nhì
75772
Giải ba
69170
12911
Giải tư
3605
3596
2870
5392
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0160
Giải sáu
724
174
453
Giải bảy
01
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 2 5 8
1 1
2 1 4 6
3 6
4 6 8 9
5 3 3 6
6 0 7 8
7 0 0 2 4 6
8  
9 2 5 6
Đuôi Loto
0 0 6 7 7
1 0 1 2
2 0 7 9
3 5 5
4 2 7
5 0 9
6 2 3 4 5 7 9
7 6
8 0 4 6
9 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 22/09/2022

XSTD
Giải ĐB
76777
Giải nhất
14235
Giải nhì
67639
Giải ba
11078
35566
Giải tư
1992
5460
0527
7755
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5119
Giải sáu
495
283
089
Giải bảy
37
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0 7 9 9
2 7 7
3 1 5 7 9
4 3
5 1 5
6 0 5 6 6
7 5 7 8
8 3 5 9
9 2 5 6
Đuôi Loto
0 1 6
1 0 3 5
2 9
3 4 8
4  
5 3 5 6 7 8 9
6 6 6 9
7 1 2 2 3 7
8 7
9 1 1 3 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 21/09/2022

XSTD
Giải ĐB
44823
Giải nhất
04642
Giải nhì
28539
Giải ba
57514
55801
Giải tư
7785
6343
5951
3385
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
5136
Giải sáu
380
518
321
Giải bảy
05
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 4 5
1 4 6 8
2 1 3 6
3 6 9 9
4 0 2 3 3
5 1 5
6 6 7
7  
8 0 5 5 5
9 4 4
Đuôi Loto
0 4 8
1 0 2 5
2 4
3 0 2 4 4
4 0 1 9 9
5 0 5 8 8 8
6 1 2 3 6
7 6
8 1
9 3 3

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 20/09/2022

XSTD
Giải ĐB
50221
Giải nhất
51429
Giải nhì
03694
Giải ba
84226
05736
Giải tư
9164
3207
6899
0093
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0799
Giải sáu
818
799
831
Giải bảy
71
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7 8 8
1 0 8
2 1 6 7 9
3 1 6
4 0 6
5 6
6 4 5
7 1 6
8  
9 2 2 3 4 4 9 9 9
Đuôi Loto
0 1 4
1 2 3 7
2 9 9
3 9
4 0 6 9 9
5 6
6 2 3 4 5 7
7 0 2
8 0 0 1
9 2 9 9 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 19/09/2022

XSTD
Giải ĐB
62198
Giải nhất
45485
Giải nhì
76774
Giải ba
18739
41960
Giải tư
2546
5002
0826
2950
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
7124
Giải sáu
927
362
456
Giải bảy
95
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 8 8
1  
2 2 4 6 7
3 4 9 9
4 2 6
5 0 3 6
6 0 1 2
7 2 4 7
8 4 5
9 4 5 8
Đuôi Loto
0 5 6
1 6
2 0 2 4 6 7
3 5
4 0 2 3 7 8 9
5 8 9
6 2 4 5
7 2 7
8 0 0 9
9 3 3

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 18/09/2022

XSTD
Giải ĐB
14894
Giải nhất
36603
Giải nhì
09941
Giải ba
25494
16326
Giải tư
2580
6226
0074
0880
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
6188
Giải sáu
781
007
337
Giải bảy
05
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 4 5 7 7
1 6
2 2 3 3 6 6
3 5 7
4 1 2 6
5  
6 4
7 0 4
8 0 0 1 7 8
9 4 4
Đuôi Loto
0 0 7 8 8
1 4 8
2 2 4
3 0 2 2
4 0 6 7 9 9
5 0 3
6 1 2 2 4
7 0 0 3 8
8 8
9  

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 17/09/2022

XSTD
Giải ĐB
55890
Giải nhất
82995
Giải nhì
85254
Giải ba
74363
31000
Giải tư
5992
5247
0426
6302
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
1049
Giải sáu
084
250
098
Giải bảy
65
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1 1
2 3 5 6 9
3 4
4 2 7 8 9
5 0 4
6 3 5 8
7 1 2 2 6
8 4
9 0 2 5 5 8
Đuôi Loto
0 0 5 9
1 1 7
2 0 4 7 7 9
3 2 6
4 3 5 8
5 2 6 9 9
6 2 7
7 4
8 4 6 9
9 2 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 16/09/2022

XSTD
Giải ĐB
48715
Giải nhất
90716
Giải nhì
56928
Giải ba
43187
69772
Giải tư
6222
2420
3750
8550
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
6817
Giải sáu
847
449
541
Giải bảy
90
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4 5 6 7
2 0 1 2 8 9
3  
4 1 5 7 7 9
5 0 0 6
6 5
7 2 5 7
8 0 4 6 7 9
9 0
Đuôi Loto
0 2 5 5 8 9
1 2 4
2 2 7
3  
4 1 8
5 1 4 6 7
6 1 5 8
7 1 4 4 7 8
8 2
9 2 4 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 15/09/2022

XSTD
Giải ĐB
87354
Giải nhất
95705
Giải nhì
63025
Giải ba
37527
77157
Giải tư
6606
8058
1050
3792
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
3383
Giải sáu
296
672
723
Giải bảy
47
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 6
1 8
2 1 1 3 4 5 7
3  
4 7
5 0 4 7 8
6 6 9
7 1 2 7 8
8 1 3 8
9 2 5 6
Đuôi Loto
0 5
1 2 2 7 8
2 7 9
3 2 8
4 0 2 5
5 0 2 9
6 0 6 9
7 2 4 5 7
8 1 5 7 8
9 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 14/09/2022

XSTD
Giải ĐB
66581
Giải nhất
70165
Giải nhì
25649
Giải ba
24053
74602
Giải tư
6240
7984
0724
3955
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
7903
Giải sáu
851
525
505
Giải bảy
92
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 3 3 5 8
1 0 3 4
2 4 5
3  
4 0 9
5 1 3 4 5 5
6 5 5 7
7 4
8 1 4
9 2 3 9
Đuôi Loto
0 0 1 4
1 5 8
2 0 9
3 0 0 1 5 9
4 1 2 5 7 8
5 0 2 5 5 6 6
6  
7 6
8 0
9 4 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 13/09/2022

XSTD
Giải ĐB
21776
Giải nhất
55643
Giải nhì
39452
Giải ba
59555
55905
Giải tư
7684
5001
9636
8397
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
9117
Giải sáu
291
438
718
Giải bảy
66
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 5
1 0 3 7 8
2 9
3 1 6 8 9
4 3
5 2 5
6 6 7 8
7 0 6 8
8 4 5 6
9 1 7 7
Đuôi Loto
0 1 7
1 0 3 9
2 5
3 0 1 4
4 8
5 0 5 8
6 3 6 7 8
7 1 6 9 9
8 1 3 6 7
9 2 3

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 12/09/2022

XSTD
Giải ĐB
55448
Giải nhất
93409
Giải nhì
19965
Giải ba
99851
03123
Giải tư
9860
0467
9764
1555
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
0828
Giải sáu
668
676
301
Giải bảy
32
Giải tám
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 9
1  
2 1 3 8
3 2 9
4 0 8
5 1 5 9
6 0 4 5 7 7 7 8 8
7 1 5 6
8 0 2 9
9  
Đuôi Loto
0 4 6 8
1 0 2 5 7
2 3 8
3 2
4 0 6
5 5 6 7
6 7
7 6 6 6
8 2 4 6 6
9 0 3 5 8
to top