Xổ số điện toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 09/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/08/2022

 • 09
 • 10
 • 36
 • 41
 • 51
 • 55
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 06/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/08/2022

 • 06
 • 21
 • 27
 • 41
 • 51
 • 53
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,170,136,550đ
Jackpot 2         0 5,260,974,150đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      552 500,000đ
Giải ba     11049 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 04/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/08/2022

 • 08
 • 09
 • 20
 • 41
 • 48
 • 54
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,032,949,300đ
Jackpot 2         0 5,023,508,900đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      528 500,000đ
Giải ba     11873 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 02/08/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/08/2022

 • 02
 • 05
 • 28
 • 40
 • 47
 • 48
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,019,568,300đ
Jackpot 2         0 4,799,799,900đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      588 500,000đ
Giải ba     12263 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 30/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/07/2022

 • 01
 • 04
 • 24
 • 35
 • 44
 • 47
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,865,574,450đ
Jackpot 2         0 4,560,467,250đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      440 500,000đ
Giải ba     9790 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/07/2022

 • 05
 • 06
 • 17
 • 28
 • 29
 • 39
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 42,178,630,800đ
Jackpot 2         0 4,353,181,200đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      871 500,000đ
Giải ba     16135 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/07/2022

 • 05
 • 08
 • 09
 • 13
 • 14
 • 47
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,513,467,450đ
Jackpot 2         0 4,168,163,050đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      765 500,000đ
Giải ba     16548 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/07/2022

 • 27
 • 28
 • 29
 • 39
 • 40
 • 54
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,195,566,050đ
Jackpot 2         0 3,910,618,450đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      546 500,000đ
Giải ba     11883 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/07/2022

 • 02
 • 20
 • 33
 • 45
 • 51
 • 55
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,972,954,400đ
Jackpot 2         0 3,663,661,600đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      460 500,000đ
Giải ba     11164 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/07/2022

 • 08
 • 09
 • 33
 • 34
 • 35
 • 52
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,952,631,250đ
Jackpot 2         0 3,439,181,250đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      570 500,000đ
Giải ba     12884 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/07/2022

 • 06
 • 13
 • 18
 • 27
 • 34
 • 46
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,962,266,400đ
Jackpot 2         0 3,218,029,600đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      636 500,000đ
Giải ba     12363 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/07/2022

 • 11
 • 25
 • 29
 • 37
 • 39
 • 52
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 205,143,192,300đ
Jackpot 2         1 4,070,928,000đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1929 500,000đ
Giải ba     43626 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/07/2022

 • 12
 • 13
 • 24
 • 25
 • 39
 • 41
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 195,504,840,300đ
Jackpot 2         1 12,817,623,150đ
Giải nhất       47 40,000,000đ
Giải nhì      1959 500,000đ
Giải ba     41395 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/07/2022

 • 05
 • 21
 • 24
 • 47
 • 52
 • 55
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 183,948,645,900đ
Jackpot 2         0 11,533,601,550đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1497 500,000đ
Giải ba     32603 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/07/2022

 • 18
 • 24
 • 32
 • 43
 • 48
 • 55
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 172,448,183,100đ
Jackpot 2         0 10,255,772,350đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1662 500,000đ
Giải ba     32784 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/07/2022

 • 05
 • 07
 • 12
 • 26
 • 29
 • 44
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 162,630,330,150đ
Jackpot 2         0 9,164,899,800đ
Giải nhất       45 40,000,000đ
Giải nhì      2143 500,000đ
Giải ba     38596 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/07/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/07/2022

 • 06
 • 26
 • 39
 • 40
 • 46
 • 47
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 153,712,284,600đ
Jackpot 2         0 8,174,005,850đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1491 500,000đ
Giải ba     29365 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/06/2022

 • 05
 • 11
 • 15
 • 19
 • 29
 • 31
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 145,146,456,750đ
Jackpot 2         0 7,222,247,200đ
Giải nhất       30 40,000,000đ
Giải nhì      1428 500,000đ
Giải ba     29397 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/06/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/06/2022

 • 05
 • 22
 • 30
 • 32
 • 38
 • 55
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 137,360,420,850đ
Jackpot 2         0 6,357,132,100đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1321 500,000đ
Giải ba     30096 50,000đ

Giới thiệu về Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

to top