Xổ số điện toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/05/2024

 • 04
 • 07
 • 08
 • 12
 • 23
 • 31
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,053,378,900đ
Jackpot 2         1 4,674,090,000đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1092 500,000đ
Giải ba     19617 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/05/2024

 • 01
 • 25
 • 29
 • 37
 • 40
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,522,322,750đ
Jackpot 2         0 4,503,972,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      628 500,000đ
Giải ba     15067 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/05/2024

 • 15
 • 22
 • 38
 • 39
 • 43
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,500,277,100đ
Jackpot 2         0 4,168,189,800đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      547 500,000đ
Giải ba     12607 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/05/2024

 • 08
 • 12
 • 42
 • 47
 • 51
 • 52
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,733,638,750đ
Jackpot 2         3 3,971,896,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      627 500,000đ
Giải ba     14273 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/05/2024

 • 01
 • 02
 • 14
 • 32
 • 33
 • 41
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,422,908,100đ
Jackpot 2         0 3,715,148,800đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      640 500,000đ
Giải ba     14585 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/05/2024

 • 12
 • 18
 • 20
 • 25
 • 27
 • 52
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,855,412,400đ
Jackpot 2         0 3,429,871,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      740 500,000đ
Giải ba     14703 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/05/2024

 • 20
 • 25
 • 27
 • 39
 • 45
 • 55
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,985,134,550đ
Jackpot 2         0 3,222,062,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      538 500,000đ
Giải ba     12439 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/05/2024

 • 05
 • 17
 • 36
 • 40
 • 46
 • 50
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,986,568,900đ
Jackpot 2         1 3,442,952,100đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      554 500,000đ
Giải ba     12448 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/05/2024

 • 19
 • 23
 • 25
 • 43
 • 46
 • 54
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,730,182,500đ
Jackpot 2         0 3,192,242,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      546 500,000đ
Giải ba     11770 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/05/2024

 • 03
 • 16
 • 21
 • 36
 • 37
 • 40
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 62,575,096,350đ
Jackpot 2         1 5,660,148,700đ
Giải nhất       66 40,000,000đ
Giải nhì      888 500,000đ
Giải ba     17709 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/05/2024

 • 21
 • 26
 • 35
 • 41
 • 44
 • 52
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,542,131,250đ
Jackpot 2         0 5,545,374,800đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      912 500,000đ
Giải ba     19585 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/05/2024

 • 05
 • 27
 • 35
 • 45
 • 49
 • 55
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,191,976,650đ
Jackpot 2         0 5,173,135,400đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      1120 500,000đ
Giải ba     17823 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/05/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/05/2024

 • 30
 • 32
 • 33
 • 36
 • 42
 • 48
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,439,469,300đ
Jackpot 2         0 4,867,301,250đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      597 500,000đ
Giải ba     14270 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/04/2024

 • 13
 • 16
 • 26
 • 46
 • 49
 • 54
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,411,684,800đ
Jackpot 2         0 4,530,880,750đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      774 500,000đ
Giải ba     15862 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/04/2024

 • 07
 • 12
 • 38
 • 43
 • 48
 • 55
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/04/2024

 • 13
 • 19
 • 27
 • 38
 • 41
 • 54
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,354,753,100đ
Jackpot 2         0 3,968,999,450đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1049 500,000đ
Giải ba     20236 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/04/2024

 • 01
 • 34
 • 39
 • 40
 • 49
 • 53
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/04/2024

 • 02
 • 06
 • 35
 • 43
 • 45
 • 47
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,561,844,600đ
Jackpot 2         0 3,325,342,950đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      670 500,000đ
Giải ba     15900 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/04/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/04/2024

 • 01
 • 21
 • 23
 • 33
 • 43
 • 54
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,633,758,050đ
Jackpot 2         1 3,625,181,100đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      729 500,000đ
Giải ba     14634 50,000đ

Giới thiệu về Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

to top