Xổ số điện toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/09/2023

 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,457,474,800đ
Jackpot 2         0 5,226,019,500đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      635 500,000đ
Giải ba     14725 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023

 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,899,735,300đ
Jackpot 2         0 4,719,604,000đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      676 500,000đ
Giải ba     13877 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,650,236,700đ
Jackpot 2         0 4,358,548,600đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      555 500,000đ
Giải ba     13751 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,815,809,550đ
Jackpot 2         0 4,034,612,250đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      584 500,000đ
Giải ba     12178 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,333,976,300đ
Jackpot 2         0 3,767,853,000đ
Giải nhất       1 40,000,000đ
Giải nhì      642 500,000đ
Giải ba     13037 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023

 • 23
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,990,967,600đ
Jackpot 2         0 3,507,518,700đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      563 500,000đ
Giải ba     13789 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/09/2023

 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,554,601,450đ
Jackpot 2         0 3,236,811,350đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      584 500,000đ
Giải ba     12414 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/09/2023

 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,423,299,300đ
Jackpot 2         1 4,296,715,600đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      550 500,000đ
Giải ba     12410 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/09/2023

 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 50,166,294,600đ
Jackpot 2         0 4,045,937,300đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      606 500,000đ
Giải ba     13334 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/09/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/09/2023

 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,434,457,450đ
Jackpot 2         0 3,853,510,950đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      494 500,000đ
Giải ba     10534 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 31/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/08/2023

 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,578,147,150đ
Jackpot 2         0 3,647,254,250đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      564 500,000đ
Giải ba     13021 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 29/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/08/2023

 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,834,259,900đ
Jackpot 2         0 3,453,489,000đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      552 500,000đ
Giải ba     13076 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 26/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/08/2023

 • 05
 • 08
 • 24
 • 38
 • 50
 • 51
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,714,713,100đ
Jackpot 2         0 3,217,983,800đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      610 500,000đ
Giải ba     12926 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 24/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/08/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,752,858,900đ
Jackpot 2         1 13,336,465,600đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      629 500,000đ
Giải ba     13878 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 22/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/08/2023

 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,459,304,300đ
Jackpot 2         0 13,081,626,200đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      700 500,000đ
Giải ba     15800 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 19/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/08/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 42
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,774,937,300đ
Jackpot 2         0 12,783,363,200đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      979 500,000đ
Giải ba     17072 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 17/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/08/2023

 • 01
 • 05
 • 25
 • 32
 • 51
 • 52
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,033,462,950đ
Jackpot 2         0 12,589,866,050đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      510 500,000đ
Giải ba     12375 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 15/08/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/08/2023

 • 05
 • 12
 • 25
 • 39
 • 40
 • 53
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 31,860,737,850đ
Jackpot 2         0 12,348,452,150đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      772 500,000đ
Giải ba     15816 50,000đ

Giới thiệu về Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

to top