Xổ số điện toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/12/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/12/2022

 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 103,576,368,900đ
Jackpot 2         0 3,527,962,850đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1176 500,000đ
Giải ba     27323 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 29/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/11/2022

 • 02
 • 13
 • 16
 • 18
 • 41
 • 42
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 98,824,703,250đ
Jackpot 2         1 4,332,824,400đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1328 500,000đ
Giải ba     28763 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 26/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/11/2022

 • 08
 • 23
 • 24
 • 48
 • 49
 • 52
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 94,333,835,100đ
Jackpot 2         0 3,833,839,050đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1074 500,000đ
Giải ba     23690 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 24/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/11/2022

 • 04
 • 06
 • 18
 • 27
 • 52
 • 53
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 90,352,111,350đ
Jackpot 2         0 3,391,425,300đ
Giải nhất       25 40,000,000đ
Giải nhì      1167 500,000đ
Giải ba     25093 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 22/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/11/2022

 • 03
 • 09
 • 21
 • 22
 • 26
 • 35
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 86,829,283,650đ
Jackpot 2         1 3,395,057,800đ
Giải nhất       23 40,000,000đ
Giải nhì      1374 500,000đ
Giải ba     27540 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 19/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/11/2022

 • 03
 • 15
 • 22
 • 39
 • 46
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,273,763,450đ
Jackpot 2         1 3,384,349,700đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      1137 500,000đ
Giải ba     24479 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 17/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/11/2022

 • 01
 • 19
 • 25
 • 27
 • 38
 • 42
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 79,814,616,150đ
Jackpot 2         1 3,390,879,700đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      1010 500,000đ
Giải ba     21729 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 15/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/11/2022

 • 04
 • 20
 • 26
 • 36
 • 47
 • 51
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,296,698,850đ
Jackpot 2         1 3,739,374,550đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      982 500,000đ
Giải ba     21877 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 12/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/11/2022

 • 08
 • 18
 • 23
 • 30
 • 35
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 72,525,177,750đ
Jackpot 2         0 3,320,316,650đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      884 500,000đ
Giải ba     18904 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 10/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/11/2022

 • 08
 • 11
 • 14
 • 27
 • 38
 • 45
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,642,327,900đ
Jackpot 2         1 3,246,053,000đ
Giải nhất       26 40,000,000đ
Giải nhì      1103 500,000đ
Giải ba     24287 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 08/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/11/2022

 • 12
 • 27
 • 33
 • 44
 • 48
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,427,850,900đ
Jackpot 2         1 3,982,629,450đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      811 5,000,000đ
Giải ba     18541 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 05/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/11/2022

 • 10
 • 19
 • 22
 • 25
 • 47
 • 53
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 63,987,346,200đ
Jackpot 2         0 3,600,351,150đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      924 500,000đ
Giải ba     18874 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 03/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/11/2022

 • 08
 • 13
 • 24
 • 28
 • 29
 • 33
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,167,452,700đ
Jackpot 2         0 3,287,029,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      858 500,000đ
Giải ba     17579 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 01/11/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 01/11/2022

 • 03
 • 09
 • 20
 • 23
 • 31
 • 54
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,584,185,850đ
Jackpot 2         1 3,735,902,200đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      819 500,000đ
Giải ba     18932 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 29/10/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/10/2022

 • 01
 • 03
 • 10
 • 13
 • 15
 • 20
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,574,880,150đ
Jackpot 2         0 3,401,534,900đ
Giải nhất       35 40,000,000đ
Giải nhì      1220 500,000đ
Giải ba     21623 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 27/10/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/10/2022

 • 01
 • 07
 • 10
 • 17
 • 19
 • 30
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,993,736,750đ
Jackpot 2         0 3,225,852,300đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1081 500,000đ
Giải ba     18718 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 25/10/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/10/2022

 • 08
 • 18
 • 20
 • 22
 • 42
 • 46
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,961,066,050đ
Jackpot 2         2 2,172,965,175đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      792 500,000đ
Giải ba     17146 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 22/10/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/10/2022

 • 17
 • 19
 • 35
 • 42
 • 51
 • 52
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,411,290,450đ
Jackpot 2         0 4,062,621,950đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      687 500,000đ
Giải ba     16013 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 20/10/2022
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/10/2022

 • 15
 • 21
 • 27
 • 34
 • 37
 • 53
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,869,729,600đ
Jackpot 2         0 3,780,226,300đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      625 500,000đ
Giải ba     14219 50,000đ

Giới thiệu về Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

to top