Xổ số điện toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 22/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/02/2024

 • 08
 • 19
 • 24
 • 31
 • 35
 • 55
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 130,331,185,950đ
Jackpot 2         1 3,419,717,350đ
Giải nhất       48 40,000,000đ
Giải nhì      1511 500,000đ
Giải ba     30793 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 20/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/02/2024

 • 34
 • 46
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 126,553,729,800đ
Jackpot 2         1 3,628,934,550đ
Giải nhất       27 40,000,000đ
Giải nhì      1586 500,000đ
Giải ba     30486 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 17/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/02/2024

 • 08
 • 12
 • 17
 • 27
 • 38
 • 55
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 120,893,318,850đ
Jackpot 2         3 1,815,013,083đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1568 500,000đ
Giải ba     33396 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 15/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/02/2024

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 21
 • 26
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 116,463,068,400đ
Jackpot 2         0 4,952,789,200đ
Giải nhất       27 40,000,000đ
Giải nhì      1590 500,000đ
Giải ba     33383 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 13/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/02/2024

 • 08
 • 17
 • 22
 • 31
 • 34
 • 49
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 112,343,407,950đ
Jackpot 2         0 4,495,049,150đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1305 500,000đ
Giải ba     27701 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 08/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/02/2024

 • 22
 • 31
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 107,397,479,550đ
Jackpot 2         0 3,945,501,550đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      1225 500,000đ
Giải ba     26108 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 06/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/02/2024

 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 103,161,578,250đ
Jackpot 2         0 3,474,845,850đ
Giải nhất       28 40,000,000đ
Giải nhì      1549 500,000đ
Giải ba     30460 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 03/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/02/2024

 • 04
 • 06
 • 07
 • 13
 • 18
 • 26
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 98,887,965,600đ
Jackpot 2         1 4,675,257,700đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      1324 500,000đ
Giải ba     27044 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/02/2024

 • 02
 • 07
 • 10
 • 22
 • 32
 • 40
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 95,065,337,100đ
Jackpot 2         0 4,250,521,200đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      1139 500,000đ
Giải ba     24469 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/01/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 40
 • 49
 • 52
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 91,320,972,600đ
Jackpot 2         0 3,834,480,700đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1148 500,000đ
Giải ba     24000 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/01/2024

 • 06
 • 12
 • 38
 • 41
 • 46
 • 55
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 87,295,773,450đ
Jackpot 2         0 3,387,236,350đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      901 500,000đ
Giải ba     19654 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/01/2024

 • 13
 • 17
 • 35
 • 38
 • 42
 • 48
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,810,646,300đ
Jackpot 2         1 3,754,098,000đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      930 500,000đ
Giải ba     19259 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/01/2024

 • 13
 • 27
 • 32
 • 48
 • 49
 • 51
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,681,771,550đ
Jackpot 2         0 3,406,445,250đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      888 500,000đ
Giải ba     19417 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/01/2024

 • 06
 • 25
 • 29
 • 34
 • 49
 • 54
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,023,764,300đ
Jackpot 2         1 3,670,976,600đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      802 500,000đ
Giải ba     17994 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/01/2024

 • 12
 • 20
 • 33
 • 38
 • 40
 • 52
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,702,820,550đ
Jackpot 2         0 3,301,982,850đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      869 500,000đ
Giải ba     17793 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/01/2024

 • 09
 • 14
 • 18
 • 20
 • 27
 • 43
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,984,974,900đ
Jackpot 2         1 3,313,161,050đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      1132 500,000đ
Giải ba     22865 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/01/2024

 • 01
 • 05
 • 07
 • 23
 • 35
 • 42
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,166,525,450đ
Jackpot 2         1 3,295,208,700đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      900 500,000đ
Giải ba     18901 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 11/01/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/01/2024

 • 02
 • 23
 • 32
 • 44
 • 51
 • 52
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,509,647,150đ
Jackpot 2         1 4,208,594,000đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      757 500,000đ
Giải ba     16460 50,000đ

Giới thiệu về Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

to top