Xổ số điện toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/03/2023

 • 17
 • 18
 • 28
 • 40
 • 49
 • 54
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 0đ
Jackpot 2         0 0đ
Giải nhất       0 0đ
Giải nhì      0 0đ
Giải ba     0 0đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/03/2023

 • 04
 • 07
 • 22
 • 33
 • 40
 • 49
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        1 71,024,943,450đ
Jackpot 2         0 3,626,815,400đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      660 500,000đ
Giải ba     14859 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/03/2023

 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,288,184,300đ
Jackpot 2         0 3,322,731,050đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      834 500,000đ
Giải ba     17796 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/03/2023

 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 65,383,604,850đ
Jackpot 2         1 3,348,904,850đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      668 500,000đ
Giải ba     15243 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/03/2023

 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,243,461,200đ
Jackpot 2         1 4,823,636,850đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      616 500,000đ
Giải ba     14140 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/03/2023

 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,309,461,650đ
Jackpot 2         0 4,497,636,900đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      850 500,000đ
Giải ba     18681 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/03/2023

 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 44
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,487,021,150đ
Jackpot 2         0 4,184,032,400đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      841 500,000đ
Giải ba     16495 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/03/2023

 • 12
 • 22
 • 28
 • 34
 • 53
 • 54
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,468,180,300đ
Jackpot 2         0 3,959,716,750đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      593 500,000đ
Giải ba     14227 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/03/2023

 • 08
 • 22
 • 25
 • 27
 • 39
 • 50
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 52,053,289,050đ
Jackpot 2         0 3,691,395,500đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      846 500,000đ
Giải ba     16361 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/03/2023

 • 09
 • 13
 • 23
 • 36
 • 28
 • 54
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,872,652,950đ
Jackpot 2         0 3,449,102,600đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      657 500,000đ
Giải ba     14912 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/03/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/03/2023

 • 01
 • 03
 • 23
 • 24
 • 43
 • 48
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,768,959,650đ
Jackpot 2         0 3,215,358,900đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      590 500,000đ
Giải ba     13363 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/02/2023

 • 02
 • 13
 • 14
 • 30
 • 43
 • 55
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,830,729,550đ
Jackpot 2         1 4,144,011,550đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      569 500,000đ
Giải ba     12437 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/02/2023

 • 01
 • 02
 • 14
 • 21
 • 38
 • 51
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,516,873,650đ
Jackpot 2         0 3,886,916,450đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      501 500,000đ
Giải ba     10921 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/02/2023

 • 12
 • 16
 • 29
 • 31
 • 39
 • 48
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,760,073,200đ
Jackpot 2         0 3,691,716,400đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      528 500,000đ
Giải ba     11269 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/02/2023

 • 04
 • 12
 • 15
 • 21
 • 30
 • 44
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,163,155,050đ
Jackpot 2         0 3,514,281,050đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      758 5,000,000đ
Giải ba     14170 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/02/2023

 • 11
 • 23
 • 26
 • 29
 • 43
 • 50
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,396,133,300đ
Jackpot 2         0 3,317,945,300đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      515 500,000đ
Giải ba     11659 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/02/2023

 • 01
 • 05
 • 07
 • 08
 • 20
 • 22
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,591,358,350đ
Jackpot 2         0 3,117,414,750đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      942 500,000đ
Giải ba     15197 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/02/2023

 • 01
 • 09
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 35,534,625,600đ
Jackpot 2         1 3,614,958,400đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      531 500,000đ
Giải ba     11859 50,000đ
Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/02/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/02/2023

 • 04
 • 13
 • 45
 • 48
 • 52
 • 54
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 33,529,908,900đ
Jackpot 2         0 3,392,212,100đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      422 500,000đ
Giải ba     9369 50,000đ

Giới thiệu về Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số điện toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 tại trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

to top