Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 26/09/2023

XSDLK
Giải ĐB
154671
Giải nhất
54589
Giải nhì
31077
Giải ba
69374
50740
Giải tư
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải năm
2363
Giải sáu
9739
3057
0155
Giải bảy
049
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3
3 9
4 0 2 3 9
5 5 7
6 3 6 8
7 1 4 7
8 2 9
9 8
Đuôi Loto
0 4
1 7
2 4 8
3 2 4 6
4 7
5 5
6 6
7 5 7
8 6 9
9 3 4 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 19/09/2023

XSDLK
Giải ĐB
998389
Giải nhất
42118
Giải nhì
23710
Giải ba
50524
36990
Giải tư
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải năm
5771
Giải sáu
8467
0717
0105
Giải bảy
397
Giải tám
30
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 0 7 8
2 4 7 8
3 3
4  
5  
6 3 7
7 1 6
8 9
9 0 7 9
Đuôi Loto
0 1 9
1 7
2  
3 3 6
4 2
5 0
6 0 7
7 1 2 6 9
8 1 2
9 8 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 12/09/2023

XSDLK
Giải ĐB
417155
Giải nhất
12712
Giải nhì
46380
Giải ba
19272
35968
Giải tư
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải năm
7257
Giải sáu
3942
9887
0928
Giải bảy
448
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 2
2 4 8
3  
4 2 8
5 0 5 6 7
6 1 8
7 2
8 0 6 7 9
9  
Đuôi Loto
0 1 5 8
1 6
2 1 4 7
3  
4 2
5 5
6 5 8
7 5 8
8 2 4 6
9 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 05/09/2023

XSDLK
Giải ĐB
025576
Giải nhất
61665
Giải nhì
92740
Giải ba
33504
63545
Giải tư
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải năm
1743
Giải sáu
7040
6007
3908
Giải bảy
257
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7 8
1 4
2  
3 2
4 0 0 3 5 8
5 7
6 4 5
7 3 5 6
8 5
9  
Đuôi Loto
0 4 4
1  
2 3
3 4 7
4 0 1 6
5 4 6 7 8
6 7
7 0 5
8 0 4
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 29/08/2023

XSDLK
Giải ĐB
443342
Giải nhất
81264
Giải nhì
96984
Giải ba
02712
58411
Giải tư
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải năm
1093
Giải sáu
8863
6506
1951
Giải bảy
641
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 1 1 2
2 7
3 5
4 1 2
5 1
6 3 4 6 7
7 9
8 4 7
9 3
Đuôi Loto
0  
1 1 1 4 5
2 1 4
3 6 9
4 6 8
5 3
6 0 6
7 2 6 8
8  
9 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 22/08/2023

XSDLK
Giải ĐB
897460
Giải nhất
56965
Giải nhì
66078
Giải ba
37074
07489
Giải tư
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải năm
8085
Giải sáu
6221
6837
5734
Giải bảy
691
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 1
3 0 4 7 9
4 3
5 5 8
6 0 3 5 7
7 4 8
8 5 9
9 1
Đuôi Loto
0 3 6
1 2 9
2  
3 4 6
4 3 7
5 5 6 8
6  
7 3 6
8 5 7
9 3 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 15/08/2023

XSDLK
Giải ĐB
793144
Giải nhất
75465
Giải nhì
43429
Giải ba
72828
51511
Giải tư
98036
74860
74860
21113
58002
24857
24085
Giải năm
0295
Giải sáu
1618
3382
7166
Giải bảy
693
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 1 3 8
2 8 9
3 6
4 4
5 7
6 0 0 5 6
7  
8 2 5
9 3 5
Đuôi Loto
0 6 6
1 1
2 0 8
3 1 9
4 4
5 6 8 9
6 3 6
7 5
8 1 2
9 2

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 08/08/2023

XSDLK
Giải ĐB
090553
Giải nhất
16141
Giải nhì
82166
Giải ba
12964
40317
Giải tư
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải năm
5787
Giải sáu
9463
5320
0943
Giải bảy
193
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 0 8 8
3  
4 1 3
5 3
6 3 4 6
7 1
8 0 7 7 9
9 3 5
Đuôi Loto
0 2 8
1 4 7
2  
3 4 5 6 9
4 6
5 9
6 6
7 1 8 8
8 2 2
9 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 01/08/2023

XSDLK
Giải ĐB
767459
Giải nhất
37240
Giải nhì
49954
Giải ba
31106
00327
Giải tư
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
Giải năm
3100
Giải sáu
6436
8730
7957
Giải bảy
889
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1  
2 7
3 0 6 7
4 0 2 7
5 4 4 7 9
6 2
7 5 7
8 9
9  
Đuôi Loto
0 0 3 4
1  
2 4 6
3  
4 5 5
5 7
6 0 3
7 2 3 4 5 7
8  
9 5 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 25/07/2023

XSDLK
Giải ĐB
284535
Giải nhất
50568
Giải nhì
98741
Giải ba
97223
81845
Giải tư
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
Giải năm
0338
Giải sáu
3750
3383
3982
Giải bảy
407
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1  
2 3
3 0 5 8
4 0 1 4 5
5 0
6 5 5 8
7 9
8 0 2 3
9  
Đuôi Loto
0 3 4 5 8
1 4
2 8
3 2 8
4 4
5 3 4 6 6
6  
7 0
8 3 6
9 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 18/07/2023

XSDLK
Giải ĐB
603863
Giải nhất
84638
Giải nhì
59764
Giải ba
96920
37776
Giải tư
95594
69753
74587
87026
69871
41027
48929
Giải năm
2376
Giải sáu
0167
6298
1800
Giải bảy
971
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 0 6 7 9
3 8
4  
5 3
6 3 4 7
7 1 1 6 6
8 7
9 4 8
Đuôi Loto
0 0 2
1 7 7
2  
3 5 6
4 6 9
5  
6 2 7 7
7 2 6 8
8 3 9
9 2

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 11/07/2023

XSDLK
Giải ĐB
250986
Giải nhất
89310
Giải nhì
26992
Giải ba
34252
58749
Giải tư
17917
14089
44627
12418
21253
79993
27775
Giải năm
8703
Giải sáu
6605
8128
8195
Giải bảy
424
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5
1 0 7 8
2 4 7 8
3  
4 9
5 2 3
6  
7 5
8 6 9
9 2 3 5
Đuôi Loto
0 1
1  
2 5 9
3 0 5 9
4 2
5 0 7 9
6 8
7 1 2
8 1 2
9 4 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 04/07/2023

XSDLK
Giải ĐB
081328
Giải nhất
17542
Giải nhì
22438
Giải ba
64556
41133
Giải tư
74390
47886
25268
21658
21762
08088
36958
Giải năm
9458
Giải sáu
5952
3922
8124
Giải bảy
746
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 2 4 8
3 3 8
4 2 6
5 2 6 8 8 8
6 2 8
7  
8 6 8
9 0
Đuôi Loto
0 9
1  
2 2 4 5 6
3 3
4 2
5  
6 4 5 8
7  
8 2 3 5 5 5 6 8
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 27/06/2023

XSDLK
Giải ĐB
861843
Giải nhất
44740
Giải nhì
91843
Giải ba
22125
30701
Giải tư
15789
78490
06172
11929
70240
51762
51762
Giải năm
8033
Giải sáu
9476
4554
0917
Giải bảy
560
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 7
2 5 9
3 3
4 0 0 3 3
5 4
6 0 2 2
7 2 6
8 9
9 0
Đuôi Loto
0 4 4 6 9
1 0
2 6 6 7
3 3 4 4
4 5
5 2
6 7
7 1
8  
9 2 8
to top