Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 22/02/2024

XSQT
Giải ĐB
839446
Giải nhất
69386
Giải nhì
65286
Giải ba
27120
55471
Giải tư
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
Giải năm
3370
Giải sáu
6397
5377
9417
Giải bảy
413
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3 7
2 0 1 7
3 2
4 6
5  
6  
7 0 1 5 7
8 0 6 6
9 7 9
Đuôi Loto
0 2 7 8
1 1 2 7
2 3
3 1
4  
5 7
6 4 8 8
7 1 2 7 9
8  
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 15/02/2024

XSQT
Giải ĐB
642858
Giải nhất
97325
Giải nhì
49120
Giải ba
58043
26611
Giải tư
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
Giải năm
1845
Giải sáu
5510
6443
5118
Giải bảy
674
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 0 0 1 8
2 0 5 6
3  
4 3 3 5
5 8
6  
7 0 1 4
8 9
9  
Đuôi Loto
0 1 1 1 2 7
1 1 7
2  
3 0 4 4
4 7
5 2 4
6 2
7  
8 1 5
9 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 08/02/2024

XSQT
Giải ĐB
385355
Giải nhất
21935
Giải nhì
63604
Giải ba
51909
79610
Giải tư
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
Giải năm
5227
Giải sáu
4481
8399
9488
Giải bảy
710
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8 9
1 0 0 5 6 9
2 7
3 4 5
4 7
5 5 6
6  
7  
8 1 8
9 9
Đuôi Loto
0 1 1
1 8
2  
3  
4 0 3
5 1 3 5
6 1 5
7 2 4
8 0 8
9 0 1 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 01/02/2024

XSQT
Giải ĐB
185911
Giải nhất
60228
Giải nhì
12754
Giải ba
53394
42111
Giải tư
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
Giải năm
0628
Giải sáu
0373
8587
5242
Giải bảy
482
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 1 1
2 8 8
3  
4 0 1 2 8
5 4 5
6  
7 3
8 2 2 7
9 0 4
Đuôi Loto
0 4 9
1 1 1 4
2 4 8 8
3 7
4 5 9
5 5
6  
7 0 8
8 2 2 4
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 25/01/2024

XSQT
Giải ĐB
437580
Giải nhất
98246
Giải nhì
97573
Giải ba
66211
54763
Giải tư
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
Giải năm
6085
Giải sáu
6807
3006
2244
Giải bảy
099
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 1
2 7 9
3 7
4 4 6
5  
6 3
7 0 3 3
8 0 2 5
9 8 9
Đuôi Loto
0 7 8
1 1
2 8
3 6 7 7
4 4
5 8
6 0 4
7 0 2 3
8 9
9 2 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 18/01/2024

XSQT
Giải ĐB
384727
Giải nhất
37277
Giải nhì
86727
Giải ba
01013
36343
Giải tư
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
Giải năm
5219
Giải sáu
6253
7179
4205
Giải bảy
775
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1 3 9 9
2 7 7
3 4 6 8
4 3
5 3
6  
7 5 7 9 9
8  
9 1
Đuôi Loto
0 0
1 9
2  
3 1 4 5
4 3
5 0 7
6 3
7 2 2 7
8 3
9 1 1 7 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 11/01/2024

XSQT
Giải ĐB
391035
Giải nhất
56651
Giải nhì
26086
Giải ba
94736
36343
Giải tư
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
Giải năm
5009
Giải sáu
2496
6915
5974
Giải bảy
812
Giải tám
30
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8 9
1 2 5 5
2  
3 5 6
4 3
5 1
6 9
7 2 4
8 6
9 2 6 8
Đuôi Loto
0  
1 5
2 1 7 9
3 0 4
4 7
5 1 1 3
6 3 8 9
7  
8 0 9
9 0 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 04/01/2024

XSQT
Giải ĐB
192601
Giải nhất
04491
Giải nhì
65957
Giải ba
55721
01574
Giải tư
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
Giải năm
4437
Giải sáu
6125
5190
4675
Giải bảy
383
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 5 5 7
1  
2 1 5
3 7
4 1 9
5 7
6 1
7 4 5
8 3
9 0 1
Đuôi Loto
0 9
1 0 2 4 6 9
2 0
3 8
4 7
5 0 0 2 7
6  
7 0 3 5
8  
9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 28/12/2023

XSQT
Giải ĐB
413452
Giải nhất
30903
Giải nhì
64688
Giải ba
74364
90783
Giải tư
21059
04218
13810
48376
58599
81482
88704
Giải năm
5665
Giải sáu
2748
8440
0432
Giải bảy
932
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 0 8
2  
3 2 2
4 0 8
5 2 9
6 4 5
7 6
8 2 3 8
9 9
Đuôi Loto
0 1 4
1  
2 3 3 5 8
3 0 8
4 0 6
5 6
6 7
7  
8 1 4 8
9 5 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 21/12/2023

XSQT
Giải ĐB
588741
Giải nhất
89693
Giải nhì
94692
Giải ba
06285
42889
Giải tư
43659
16732
17329
65941
68791
25209
82048
Giải năm
8028
Giải sáu
2294
7618
0324
Giải bảy
304
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 8
2 4 8 9
3 2
4 1 1 8
5 9
6  
7  
8 5 9
9 1 2 3 4
Đuôi Loto
0  
1 4 4 9
2 3 9
3 9
4 0 2 9
5 8
6  
7  
8 1 2 4
9 0 2 5 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 14/12/2023

XSQT
Giải ĐB
569766
Giải nhất
45160
Giải nhì
58484
Giải ba
44022
41171
Giải tư
03658
29240
84589
69924
21976
64054
05687
Giải năm
8640
Giải sáu
3524
3462
3078
Giải bảy
570
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 2 4 4
3  
4 0 0
5 4 8
6 0 2 6
7 0 1 6 8
8 4 7 9
9  
Đuôi Loto
0 4 4 6 7
1 7
2 2 6
3  
4 2 2 5 8
5  
6 6 7
7 8
8 5 7
9 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 07/12/2023

XSQT
Giải ĐB
274609
Giải nhất
12789
Giải nhì
11976
Giải ba
86888
60716
Giải tư
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
Giải năm
8074
Giải sáu
8459
0532
2233
Giải bảy
759
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1 1 1 3 6
2 2
3 2 3
4  
5 9 9
6 7
7 4 6
8 8 9
9 9
Đuôi Loto
0  
1 1 1
2 2 3
3 0 1 3
4 7
5  
6 1 7
7 6
8 8
9 0 5 5 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 30/11/2023

XSQT
Giải ĐB
627606
Giải nhất
12551
Giải nhì
36566
Giải ba
07307
19087
Giải tư
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
Giải năm
8319
Giải sáu
3195
9714
1737
Giải bảy
401
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6 7
1 4 9
2 8
3 7
4 5
5 0 1
6 5 5 6
7  
8 6 7 7
9 5
Đuôi Loto
0 5
1 0 5
2  
3  
4 1
5 4 6 6 9
6 0 6 8
7 0 3 8 8
8 2
9 1

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 23/11/2023

XSQT
Giải ĐB
192955
Giải nhất
44061
Giải nhì
49357
Giải ba
32099
60393
Giải tư
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
Giải năm
6430
Giải sáu
8579
1886
5944
Giải bảy
937
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 9
3 0 5 7
4 4
5 5 7
6 1 1 3
7 9
8 4 6
9 3 7 8 9
Đuôi Loto
0 3
1 6 6
2  
3 6 9
4 4 8
5 3 5
6 8
7 3 5 9
8 9
9 2 7 9
to top