Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 13/06/2024

XSQT
Giải ĐB
289941
Giải nhất
22050
Giải nhì
72395
Giải ba
90322
38691
Giải tư
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
Giải năm
1232
Giải sáu
5053
0045
2950
Giải bảy
223
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 7
2 2 3
3 1 2
4 1 5
5 0 0 3
6 4 4 5 8
7  
8  
9 1 5
Đuôi Loto
0 5 5
1 3 4 9
2 2 3
3 2 5
4 6 6
5 1 4 6 9
6  
7 1
8 6
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 06/06/2024

XSQT
Giải ĐB
574749
Giải nhất
86356
Giải nhì
26596
Giải ba
09718
81075
Giải tư
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
Giải năm
7085
Giải sáu
7440
9950
4115
Giải bảy
692
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 5 8 8
2 8
3 9
4 0 9
5 0 6
6 5
7 5
8 5
9 2 4 6 6
Đuôi Loto
0 4 5
1  
2 9
3 1
4 9
5 1 6 7 8
6 5 9 9
7  
8 1 1 2
9 3 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 30/05/2024

XSQT
Giải ĐB
791206
Giải nhất
94252
Giải nhì
78893
Giải ba
53572
73770
Giải tư
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
Giải năm
6041
Giải sáu
5608
7774
6502
Giải bảy
151
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6 8
1  
2 5
3  
4 1 2
5 0 1 2
6 2 6
7 0 2 4
8 2
9 3 5
Đuôi Loto
0 5 7
1 4 5
2 0 4 5 6 7 8
3 9
4 7
5 2 9
6 0 6
7  
8 0
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 23/05/2024

XSQT
Giải ĐB
193859
Giải nhất
65927
Giải nhì
44011
Giải ba
34039
62519
Giải tư
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
Giải năm
1862
Giải sáu
2997
0888
7340
Giải bảy
954
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 4 9
2 0 7 9
3 2 9
4 0
5 4 9
6 2
7  
8 0 8 9
9 4 7
Đuôi Loto
0 2 4 8
1 1
2 3 6
3  
4 1 5 9
5  
6  
7 2 9
8 8
9 1 2 3 5 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 16/05/2024

XSQT
Giải ĐB
810920
Giải nhất
29794
Giải nhì
91501
Giải ba
98484
00370
Giải tư
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
Giải năm
6363
Giải sáu
4315
6049
7073
Giải bảy
001
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1
1 3 5
2 0
3  
4 8 9
5 1 9
6 3
7 0 1 2 3
8 4 8
9 4
Đuôi Loto
0 2 7
1 0 0 5 7
2 7
3 1 6 7
4 8 9
5 1
6  
7  
8 4 8
9 4 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 09/05/2024

XSQT
Giải ĐB
827848
Giải nhất
57925
Giải nhì
94889
Giải ba
61611
65958
Giải tư
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
Giải năm
4986
Giải sáu
2414
7327
1503
Giải bảy
110
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3
1 0 1 4
2 5 7 8
3  
4 8 8
5 1 1 8
6 2
7  
8 6 9
9 7
Đuôi Loto
0 1
1 1 5 5
2 0 6
3 0
4 1
5 2
6 8
7 2 9
8 2 4 4 5
9 8

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 02/05/2024

XSQT
Giải ĐB
896991
Giải nhất
04420
Giải nhì
68536
Giải ba
07877
52130
Giải tư
78932
97133
64538
42081
62205
43327
89854
Giải năm
8080
Giải sáu
7553
1976
2454
Giải bảy
332
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1  
2 0 7
3 0 2 2 3 6 8
4  
5 3 4 4
6  
7 6 7
8 0 1
9 1
Đuôi Loto
0 2 3 8
1 8 9
2 3 3
3 3 5
4 5 5
5 0
6 3 7
7 2 7
8 3
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 25/04/2024

XSQT
Giải ĐB
126179
Giải nhất
10558
Giải nhì
37937
Giải ba
51223
05852
Giải tư
28386
84177
24986
48035
39148
15875
77248
Giải năm
8675
Giải sáu
0371
7029
2408
Giải bảy
081
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1  
2 3 9
3 5 7
4 8 8
5 2 8
6  
7 1 5 5 7 9
8 1 6 6
9  
Đuôi Loto
0  
1 7 8
2 5
3 2
4  
5 3 7 7
6 8 8
7 3 7
8 0 4 4 5
9 2 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 18/04/2024

XSQT
Giải ĐB
998654
Giải nhất
74485
Giải nhì
70113
Giải ba
47089
26564
Giải tư
72415
48655
84171
65699
14118
82030
35618
Giải năm
1003
Giải sáu
3078
6531
5101
Giải bảy
807
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 7
1 3 5 8 8
2  
3 0 1
4  
5 4 5
6 4
7 1 8
8 5 9
9 9
Đuôi Loto
0 3
1 0 3 7
2  
3 0 1
4 5 6
5 1 5 8
6  
7 0
8 1 1 7
9 8 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 11/04/2024

XSQT
Giải ĐB
833501
Giải nhất
16945
Giải nhì
60605
Giải ba
73223
32330
Giải tư
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
Giải năm
8816
Giải sáu
3913
4239
4890
Giải bảy
612
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 2 2 3 6 9
2 2 3
3 0 1 6 9
4 5
5  
6 6
7  
8  
9 0 0
Đuôi Loto
0 3 9 9
1 0 3
2 1 1 2
3 1 2
4  
5 0 4
6 1 3 6
7  
8  
9 1 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 04/04/2024

XSQT
Giải ĐB
184007
Giải nhất
64054
Giải nhì
56873
Giải ba
68204
56106
Giải tư
37937
04185
18763
31771
59383
13425
21594
Giải năm
3795
Giải sáu
9366
1791
6843
Giải bảy
328
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 6 7
1  
2 5 8
3 7
4 3
5 4
6 3 6
7 1 3
8 3 5
9 1 4 5
Đuôi Loto
0  
1 7 9
2  
3 4 6 7 8
4 0 5 9
5 2 8 9
6 0 6
7 0 3
8 2
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 28/03/2024

XSQT
Giải ĐB
900167
Giải nhất
08080
Giải nhì
93710
Giải ba
00477
94856
Giải tư
86868
45508
73473
13638
85074
90666
41477
Giải năm
4547
Giải sáu
3965
5577
4388
Giải bảy
502
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 0
2  
3 8
4 7
5 6
6 5 6 7 8
7 3 4 7 7 7
8 0 8
9  
Đuôi Loto
0 1 8
1  
2 0
3 7
4 7
5 6
6 5 6
7 4 6 7 7 7
8 0 3 6 8
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 21/03/2024

XSQT
Giải ĐB
129129
Giải nhất
54207
Giải nhì
52655
Giải ba
18572
10979
Giải tư
40871
83806
67194
29760
78775
36925
26560
Giải năm
8469
Giải sáu
9211
2908
0443
Giải bảy
857
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7 8
1 1
2 5 9
3  
4 3
5 5 7
6 0 0 9
7 1 2 5 9
8  
9 4
Đuôi Loto
0 6 6
1 1 7
2 7
3 4
4 9
5 2 5 7
6 0
7 0 5
8 0
9 2 6 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 14/03/2024

XSQT
Giải ĐB
596178
Giải nhất
29043
Giải nhì
32011
Giải ba
50307
10258
Giải tư
37933
18495
83905
14595
11730
65680
49057
Giải năm
9846
Giải sáu
4938
2488
7733
Giải bảy
438
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 1
2  
3 0 3 3 8 8
4 3 6
5 7 8
6  
7 8
8 0 8
9 5 5
Đuôi Loto
0 3 8
1 1
2  
3 3 3 4
4  
5 0 9 9
6 4
7 0 5
8 3 3 5 7 8
9  
to top