Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 21/09/2023

XSQT
Giải ĐB
381443
Giải nhất
32969
Giải nhì
71404
Giải ba
52224
34788
Giải tư
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
Giải năm
0824
Giải sáu
0024
5510
5496
Giải bảy
333
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 9
1 0 5
2 4 4 4 4
3 0 3
4 3
5 2
6 9
7  
8 8
9 0 6
Đuôi Loto
0 1 3 9
1  
2 5
3 3 4
4 0 2 2 2 2
5 0 1
6 9
7  
8 8
9 0 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 14/09/2023

XSQT
Giải ĐB
446168
Giải nhất
33300
Giải nhì
91547
Giải ba
36985
25258
Giải tư
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
Giải năm
2827
Giải sáu
8385
7031
4996
Giải bảy
810
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 0 0 2 3 9
2 7
3 1
4 6 7
5 0 3 8
6 8
7  
8 5 5
9 6
Đuôi Loto
0 0 1 1 5
1 3
2 1
3 1 5
4  
5 8 8
6 4 9
7 2 4
8 5 6
9 1

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 07/09/2023

XSQT
Giải ĐB
690031
Giải nhất
35072
Giải nhì
90086
Giải ba
06241
85274
Giải tư
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
Giải năm
4380
Giải sáu
4409
6733
8933
Giải bảy
572
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 4 8
3 1 3 3
4 1 9
5  
6 6
7 2 2 4
8 0 0 0 6 7
9  
Đuôi Loto
0 8 8 8
1 3 4
2 7 7
3 3 3
4 2 7
5  
6 6 8
7 8
8 2
9 0 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 31/08/2023

XSQT
Giải ĐB
227529
Giải nhất
18655
Giải nhì
06851
Giải ba
11244
06380
Giải tư
77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863
Giải năm
9124
Giải sáu
2415
8067
9685
Giải bảy
557
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3
1 5
2 4 9
3  
4 4 4
5 1 1 5 7 8
6 3 7
7  
8 0 0 5
9  
Đuôi Loto
0 8 8
1 5 5
2 0
3 0 6
4 2 4 4
5 1 5 8
6  
7 5 6
8 5
9 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 24/08/2023

XSQT
Giải ĐB
412987
Giải nhất
75397
Giải nhì
23289
Giải ba
05487
50983
Giải tư
90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694
Giải năm
4950
Giải sáu
8363
1276
5155
Giải bảy
127
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1  
2 7
3  
4  
5 0 4 5
6 3
7 2 3 5 5 6
8 3 7 7 9
9 4 7
Đuôi Loto
0 5
1 0
2 7
3 6 7 8
4 5 9
5 5 7 7
6 7
7 2 8 8 9
8  
9 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 17/08/2023

XSQT
Giải ĐB
395087
Giải nhất
30167
Giải nhì
03109
Giải ba
86947
49743
Giải tư
79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957
Giải năm
2365
Giải sáu
7232
0493
6985
Giải bảy
974
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 9
3 2
4 3 7
5 7
6 4 5 7
7 0 1 4
8 1 5 7
9 3 5
Đuôi Loto
0 7
1 7 8
2 3
3 4 9
4 6 7
5 6 8 9
6  
7 4 5 6 8
8  
9 0 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 10/08/2023

XSQT
Giải ĐB
478402
Giải nhất
23984
Giải nhì
31210
Giải ba
87288
33027
Giải tư
28742
29513
88646
71687
34326
03527
54311
Giải năm
5272
Giải sáu
4015
6537
0866
Giải bảy
125
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 0 1 3 5
2 5 6 7 7
3 7
4 2 6
5  
6 6
7 2
8 4 7 8
9  
Đuôi Loto
0 1
1 1
2 0 4 7
3 1
4 8
5 1 2
6 2 4 6
7 2 2 3 8
8 8
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 03/08/2023

XSQT
Giải ĐB
308516
Giải nhất
30965
Giải nhì
16841
Giải ba
38697
46193
Giải tư
47924
07442
66529
93858
57785
03547
85048
Giải năm
6844
Giải sáu
2595
9966
0123
Giải bảy
652
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 6
2 3 4 9
3  
4 1 2 4 7 8
5 2 8
6 5 6
7  
8 5
9 3 5 7
Đuôi Loto
0  
1 4
2 4 5
3 2 9
4 2 4
5 6 8 9
6 1 6
7 4 9
8 4 5
9 2

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 27/07/2023

XSQT
Giải ĐB
121688
Giải nhất
93507
Giải nhì
34457
Giải ba
84722
41162
Giải tư
66782
28219
41653
56213
32675
85059
35757
Giải năm
1964
Giải sáu
0212
4411
7375
Giải bảy
893
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 1 2 3 9
2 2
3  
4  
5 3 7 7 9
6 2 4
7 5 5
8 2 8
9 3
Đuôi Loto
0  
1 1
2 1 2 6 8
3 1 5 9
4 6
5 7 7
6  
7 0 5 5
8 8
9 1 5

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 20/07/2023

XSQT
Giải ĐB
103751
Giải nhất
41309
Giải nhì
20385
Giải ba
83387
97161
Giải tư
46608
76441
17434
55621
31320
72878
88310
Giải năm
4124
Giải sáu
4695
9259
1446
Giải bảy
000
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8 9
1 0
2 0 1 4
3 4
4 1 6
5 1 9
6 1
7 8
8 5 7
9 5
Đuôi Loto
0 0 1 2
1 2 4 5 6
2  
3  
4 2 3
5 8 9
6 4
7 8
8 0 7
9 0 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 13/07/2023

XSQT
Giải ĐB
699825
Giải nhất
32761
Giải nhì
69078
Giải ba
88270
40318
Giải tư
13575
73340
41852
12866
98188
19193
59306
Giải năm
6562
Giải sáu
6455
6566
5249
Giải bảy
897
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 8
2 5
3  
4 0 9
5 2 5
6 1 2 6 6
7 0 5 8
8 8
9 3 7
Đuôi Loto
0 4 7
1 6
2 5 6
3 9
4  
5 2 5 7
6 0 6 6
7 9
8 1 7 8
9 4

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 06/07/2023

XSQT
Giải ĐB
183500
Giải nhất
99979
Giải nhì
89246
Giải ba
88578
34249
Giải tư
40875
67588
12659
58633
96261
23206
84893
Giải năm
3824
Giải sáu
5603
9672
4248
Giải bảy
877
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 6
1  
2 4
3 3
4 6 8 9
5 9
6 1
7 2 5 7 8 9
8 8
9 3
Đuôi Loto
0 0
1 6
2 7
3 0 3 9
4 2
5 7
6 0 4
7 7
8 4 7 8
9 4 5 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 29/06/2023

XSQT
Giải ĐB
006175
Giải nhất
84502
Giải nhì
59494
Giải ba
12816
61611
Giải tư
92589
44939
33946
85151
74947
42248
60340
Giải năm
9317
Giải sáu
7861
5557
6640
Giải bảy
825
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 1 6 7
2 5
3 9
4 0 0 6 7 8
5 1 7
6 1
7 5
8 9
9 4
Đuôi Loto
0 4 4
1 1 5 6
2 0
3  
4 9
5 2 7
6 1 4
7 1 4 5
8 4
9 3 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 22/06/2023

XSQT
Giải ĐB
338770
Giải nhất
91764
Giải nhì
11783
Giải ba
04882
89185
Giải tư
00348
26831
46334
51380
75203
10812
44846
Giải năm
4604
Giải sáu
5248
3600
0509
Giải bảy
783
Giải tám
46
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 4 9
1 2
2  
3 1 4
4 6 8 8
5  
6 4
7 0
8 0 2 3 3 5
9  
Đuôi Loto
0 0 7 8
1 3
2 1 8
3 0 8 8
4 0 3 6
5 8
6 4
7  
8 4 4
9 0
to top