Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 02/02/2023

XSQT
Giải ĐB
706593
Giải nhất
92667
Giải nhì
19133
Giải ba
89938
13305
Giải tư
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
Giải năm
7594
Giải sáu
8801
2314
0672
Giải bảy
230
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 4
2 1
3 0 3 8 8 9
4 2 8
5  
6 7
7 2
8 7
9 3 4 6
Đuôi Loto
0 3
1 0 2
2 4 7
3 3 9
4 1 9
5 0
6 9
7 6 8
8 3 3 4
9 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 26/01/2023

XSQT
Giải ĐB
791751
Giải nhất
14572
Giải nhì
87037
Giải ba
25782
72049
Giải tư
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
Giải năm
8618
Giải sáu
9769
7681
3414
Giải bảy
986
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4 8
2 4
3 0 7
4 9
5 1 5
6 4 6 9
7 2 7
8 1 2 6 9
9  
Đuôi Loto
0 3
1 5 8
2 7 8
3  
4 1 2 6
5 5
6 6 8
7 3 7
8 1
9 4 6 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 19/01/2023

XSQT
Giải ĐB
349148
Giải nhất
06888
Giải nhì
26842
Giải ba
43520
54656
Giải tư
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
Giải năm
2424
Giải sáu
1436
6233
8449
Giải bảy
370
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1  
2 0 1 4 5
3 1 3 5 6
4 2 8 9
5 6
6  
7 0
8 2 8
9  
Đuôi Loto
0 0 2 7
1 2 3
2 0 4 8
3 3
4 2
5 2 3
6 3 5
7  
8 4 8
9 4

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 12/01/2023

XSQT
Giải ĐB
424873
Giải nhất
54741
Giải nhì
16783
Giải ba
38252
84317
Giải tư
66466
02771
96136
96136
27621
79702
19452
Giải năm
0280
Giải sáu
2116
6637
6026
Giải bảy
375
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 6 7
2 1 6
3 6 6 7
4 1
5 2 2
6 6
7 1 3 5
8 0 3
9  
Đuôi Loto
0 8
1 2 4 7
2 0 5 5
3 7 8
4  
5 7
6 1 2 3 3 6
7 1 3
8  
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 05/01/2023

XSQT
Giải ĐB
373200
Giải nhất
21726
Giải nhì
16852
Giải ba
00854
19786
Giải tư
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
Giải năm
9565
Giải sáu
1641
4539
4492
Giải bảy
762
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 6
3 6 7 9
4 1
5 2 4
6 2 5 6
7  
8 6 6 7 9
9 2 5
Đuôi Loto
0 0
1 4
2 5 6 9
3  
4 5
5 6 9
6 2 3 6 8 8
7 3 8
8  
9 3 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 29/12/2022

XSQT
Giải ĐB
399272
Giải nhất
90145
Giải nhì
32158
Giải ba
42777
77613
Giải tư
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
Giải năm
0303
Giải sáu
1655
4457
2347
Giải bảy
775
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 3
2  
3  
4 5 7
5 5 6 7 8
6 3 6
7 2 4 5 7
8 1 2
9  
Đuôi Loto
0 1
1 8
2 7 8
3 0 1 6
4 7
5 4 5 7
6 5 6
7 4 5 7
8 5
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 22/12/2022

XSQT
Giải ĐB
839597
Giải nhất
10669
Giải nhì
08759
Giải ba
39863
72572
Giải tư
27212
75699
20241
73127
03788
99750
15542
Giải năm
7319
Giải sáu
3216
0524
1115
Giải bảy
599
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 5 6 9
2 4 7
3  
4 1 2
5 0 9
6 3 9
7 2
8 8
9 7 9 9
Đuôi Loto
0 5
1 4
2 1 4 7
3 6
4 2
5 1
6 1
7 2 9
8 8
9 1 5 6 9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 15/12/2022

XSQT
Giải ĐB
116008
Giải nhất
88766
Giải nhì
74460
Giải ba
08909
83326
Giải tư
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
Giải năm
6450
Giải sáu
5479
4120
8441
Giải bảy
551
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 8 9
1  
2 0 6
3 3 4
4 1
5 0 1 5 5 8
6 0 6
7 9
8  
9  
Đuôi Loto
0 2 5 6
1 0 4 5
2 0
3 3
4 3
5 5 5
6 2 6
7  
8 0 5
9 0 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 08/12/2022

XSQT
Giải ĐB
167251
Giải nhất
45132
Giải nhì
46219
Giải ba
79608
77951
Giải tư
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
Giải năm
7416
Giải sáu
2405
7546
8899
Giải bảy
762
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8 9
1 6 9
2 3
3 2
4 5 6
5 0 1 1 6
6 2 7
7  
8  
9 9 9
Đuôi Loto
0 5
1 5 5
2 3 6
3 2
4  
5 0 4
6 1 4 5
7 6
8 0
9 0 1 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 01/12/2022

XSQT
Giải ĐB
315809
Giải nhất
60121
Giải nhì
58229
Giải ba
64614
91237
Giải tư
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
Giải năm
6028
Giải sáu
5755
6112
8797
Giải bảy
530
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1 2 4
2 1 8 9
3 0 7
4  
5 5 9
6 1 5
7 0 9
8  
9 0 7
Đuôi Loto
0 0 3 7 9
1 2 6
2 1
3  
4 1
5 5 6
6  
7 3 9
8 2
9 0 2 5 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 24/11/2022

XSQT
Giải ĐB
428887
Giải nhất
79879
Giải nhì
35394
Giải ba
16068
60760
Giải tư
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
Giải năm
7440
Giải sáu
3089
1019
9155
Giải bảy
655
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 9
2 0 2 9
3  
4 0 0
5 5 5
6 0 8
7 6 9
8 7 9
9 4 4
Đuôi Loto
0 2 4 4 6
1  
2 2
3  
4 9 9
5 5 5
6 0 7
7 8
8 6
9 1 2 7 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 17/11/2022

XSQT
Giải ĐB
708171
Giải nhất
05532
Giải nhì
05938
Giải ba
41611
84934
Giải tư
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
Giải năm
8341
Giải sáu
3475
0617
3944
Giải bảy
764
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 7
2 3
3 2 4 8 8
4 1 2 4 8
5  
6 4 6
7 0 1 5
8  
9 9
Đuôi Loto
0 7
1 1 4 7
2 3 4
3 2
4 3 4 6
5 7
6 6
7 1
8 3 3 4
9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 10/11/2022

XSQT
Giải ĐB
369775
Giải nhất
45504
Giải nhì
40699
Giải ba
17561
68011
Giải tư
84995
98573
11464
37066
79894
33352
15672
Giải năm
0197
Giải sáu
2668
2041
0756
Giải bảy
762
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 1
2  
3  
4 1
5 2 6
6 1 2 4 6 8
7 2 3 5
8  
9 4 5 7 9
Đuôi Loto
0  
1 1 4 6
2 5 6 7
3 7
4 0 6 9
5 7 9
6 5 6
7 9
8 6
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 03/11/2022

XSQT
Giải ĐB
169790
Giải nhất
24933
Giải nhì
73356
Giải ba
16630
93889
Giải tư
20320
94235
71971
97593
26678
06902
92679
Giải năm
9310
Giải sáu
4915
1257
9073
Giải bảy
572
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 0 5
2 0
3 0 3 5
4  
5 6 7
6  
7 1 2 3 8 9
8 9
9 0 3
Đuôi Loto
0 1 2 3 9
1 7
2 0 7
3 3 7 9
4  
5 1 3
6 5
7 5
8 7
9 7 8
to top