Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 11/04/2024

XSBDH
Giải ĐB
413781
Giải nhất
09089
Giải nhì
19714
Giải ba
93435
53438
Giải tư
26779
14682
33233
61033
17099
83483
16241
Giải năm
5765
Giải sáu
0168
2812
0482
Giải bảy
178
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 4
2  
3 3 3 5 8
4 1
5  
6 5 8
7 8 9
8 1 2 2 3 9
9 9
Đuôi Loto
0  
1 4 8
2 1 8 8
3 3 3 8
4 1
5 3 6
6  
7  
8 3 6 7
9 7 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 04/04/2024

XSBDH
Giải ĐB
217426
Giải nhất
73965
Giải nhì
13620
Giải ba
45206
49292
Giải tư
39118
59460
67627
81154
30934
87871
28260
Giải năm
5660
Giải sáu
9383
0006
8297
Giải bảy
939
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6
1 8
2 0 6 7
3 4 9
4  
5 4
6 0 0 0 5
7 1
8 3
9 2 7
Đuôi Loto
0 2 6 6 6
1 7
2 9
3 8
4 3 5
5 6
6 0 0 2
7 2 9
8 1
9 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 28/03/2024

XSBDH
Giải ĐB
315683
Giải nhất
47528
Giải nhì
55250
Giải ba
58560
79183
Giải tư
42052
83847
57948
32345
23679
83723
23086
Giải năm
7583
Giải sáu
3071
2578
7629
Giải bảy
559
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3 8 9
3  
4 5 7 8
5 0 2 9
6 0
7 1 8 9
8 3 3 3 6
9  
Đuôi Loto
0 5 6
1 7
2 5
3 2 8 8 8
4  
5 4
6 8
7 4
8 2 4 7
9 2 5 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 21/03/2024

XSBDH
Giải ĐB
666069
Giải nhất
79228
Giải nhì
37642
Giải ba
97641
40616
Giải tư
23750
89687
81470
59966
35453
25920
07042
Giải năm
7877
Giải sáu
0943
6653
5909
Giải bảy
800
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1 6
2 0 8
3  
4 1 2 2 3
5 0 3 3
6 6 9
7 0 7
8 7
9  
Đuôi Loto
0 0 2 5 7
1 4
2 4 4
3 4 5 5
4  
5  
6 1 6
7 7 8
8 2
9 0 6

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 14/03/2024

XSBDH
Giải ĐB
849263
Giải nhất
30935
Giải nhì
38963
Giải ba
84726
23878
Giải tư
19957
39711
03292
52230
12575
11140
13591
Giải năm
2994
Giải sáu
5567
5454
4818
Giải bảy
197
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 6
3 0 5
4 0
5 4 7
6 3 3 7
7 5 8
8  
9 1 2 4 7
Đuôi Loto
0 3 4
1 1 9
2 9
3 6 6
4 5 9
5 3 7
6 2
7 5 6 9
8 1 7
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 07/03/2024

XSBDH
Giải ĐB
950417
Giải nhất
87093
Giải nhì
08092
Giải ba
23496
41802
Giải tư
57395
34092
38436
37033
95762
17193
54342
Giải năm
1238
Giải sáu
7910
8998
3137
Giải bảy
908
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 0 7
2  
3 3 6 7 8
4 2
5  
6 2
7  
8  
9 2 2 3 3 5 6 8
Đuôi Loto
0 1
1  
2 0 4 6 9 9
3 3 9 9
4  
5 9
6 3 9
7 1 3
8 0 3 9
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 29/02/2024

XSBDH
Giải ĐB
525120
Giải nhất
39084
Giải nhì
74210
Giải ba
00050
51940
Giải tư
81727
17122
90298
86210
36890
37026
36895
Giải năm
8933
Giải sáu
9656
3120
1715
Giải bảy
416
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 0 5 6
2 0 0 2 6 7
3 3
4 0
5 0 6
6  
7  
8 4
9 0 5 8
Đuôi Loto
0 1 1 2 2 4 5 9
1  
2 2
3 3
4 8
5 1 9
6 1 2 5
7 2
8 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 22/02/2024

XSBDH
Giải ĐB
070593
Giải nhất
25964
Giải nhì
34325
Giải ba
65658
11286
Giải tư
31410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
Giải năm
0249
Giải sáu
6197
7105
0980
Giải bảy
931
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 0
2 3 4 5
3 1 5
4 1 9
5 1 8
6 4
7  
8 0 6
9 3 7
Đuôi Loto
0 1 1 8
1 3 4 5
2  
3 2 9
4 2 6
5 0 2 3
6 8
7 9
8 5
9 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 15/02/2024

XSBDH
Giải ĐB
159648
Giải nhất
24562
Giải nhì
61133
Giải ba
41718
67094
Giải tư
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
Giải năm
3678
Giải sáu
8835
0891
2350
Giải bảy
630
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2 4 9
3 0 3 5 6
4 8
5 0 8 9
6 2 5
7 8
8  
9 1 4 4
Đuôi Loto
0 3 5
1 9
2 6
3 3
4 2 9 9
5 3 6
6 3
7  
8 1 4 5 7
9 2 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 08/02/2024

XSBDH
Giải ĐB
642864
Giải nhất
69623
Giải nhì
82442
Giải ba
96659
68741
Giải tư
88211
90222
97055
52001
47840
98626
49966
Giải năm
9783
Giải sáu
2034
4096
7336
Giải bảy
898
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1
2 2 3 6
3 4 6
4 0 1 2
5 5 9
6 4 6
7  
8 3
9 6 8
Đuôi Loto
0 4
1 0 1 4
2 2 4
3 2 8
4 3 6
5 5
6 2 3 6 9
7  
8 9
9 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 01/02/2024

XSBDH
Giải ĐB
348464
Giải nhất
99299
Giải nhì
47581
Giải ba
53521
20317
Giải tư
08950
78654
62449
36693
63905
38139
12592
Giải năm
1539
Giải sáu
9092
2141
3486
Giải bảy
225
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 7
2 1 5
3 9 9
4 1 9
5 0 4
6 4
7  
8 1 6
9 2 2 3 9
Đuôi Loto
0 5
1 2 4 8
2 9 9
3 9
4 5 6
5 0 2
6 8
7 1
8  
9 3 3 4 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 25/01/2024

XSBDH
Giải ĐB
037760
Giải nhất
04761
Giải nhì
79947
Giải ba
62883
27152
Giải tư
53646
35052
42266
81277
76709
43091
15245
Giải năm
1961
Giải sáu
7813
0130
5387
Giải bảy
292
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 3
2  
3 0
4 5 6 7
5 2 2
6 0 1 1 6
7 7
8 3 7
9 1 2
Đuôi Loto
0 3 6
1 6 6 9
2 5 5 9
3 1 8
4  
5 4
6 4 6
7 4 7 8
8  
9 0

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 18/01/2024

XSBDH
Giải ĐB
355932
Giải nhất
26456
Giải nhì
09504
Giải ba
29264
45132
Giải tư
89977
61049
32845
08528
76350
64517
70504
Giải năm
3725
Giải sáu
3414
5874
7685
Giải bảy
820
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4
1 4 7
2 0 5 8
3 2 2
4 5 9
5 0 6
6 4
7 4 7
8 5
9  
Đuôi Loto
0 2 5
1  
2 3 3
3  
4 0 0 1 6 7
5 2 4 8
6 5
7 1 7
8 2
9 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 11/01/2024

XSBDH
Giải ĐB
440661
Giải nhất
09146
Giải nhì
46753
Giải ba
68684
58496
Giải tư
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
Giải năm
0003
Giải sáu
1758
3354
3180
Giải bảy
562
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1  
2 9
3 7 7
4 6
5 3 4 6 8 9
6 1 1 2
7  
8 0 4
9 6
Đuôi Loto
0 8
1 6 6
2 6
3 0 5
4 5 8
5  
6 0 4 5 9
7 3 3
8 5
9 2 5
to top