Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 23/03/2023

XSBDH
Giải ĐB
890900
Giải nhất
39752
Giải nhì
19479
Giải ba
38269
58807
Giải tư
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
Giải năm
1580
Giải sáu
9107
9986
6100
Giải bảy
959
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 7 7
1  
2 4
3 4
4  
5 2 9
6 7 9
7 3 7 9
8 0 1 6
9 6
Đuôi Loto
0 0 0 8
1 8
2 5
3 7
4 2 3
5  
6 8 9
7 0 0 6 7
8  
9 5 6 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 16/03/2023

XSBDH
Giải ĐB
725223
Giải nhất
72453
Giải nhì
76908
Giải ba
46859
94815
Giải tư
76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251
Giải năm
2165
Giải sáu
2770
1111
3745
Giải bảy
193
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 1 2 5
2 1 2 3
3 4
4 5
5 1 3 9
6 5
7 0
8  
9 3 8
Đuôi Loto
0 7
1 1 2 5
2 1 2
3 2 5 9
4 3
5 0 1 4 6
6  
7  
8 0 9
9 5

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 09/03/2023

XSBDH
Giải ĐB
339581
Giải nhất
14046
Giải nhì
29993
Giải ba
75680
75638
Giải tư
73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
Giải năm
4937
Giải sáu
5946
8454
1897
Giải bảy
619
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 9
2  
3 7 8
4 5 6 6
5 4 9
6 0 8
7  
8 0 1 4
9 3 7
Đuôi Loto
0 6 8
1 8
2  
3 9
4 0 5 8
5 4
6 4 4
7 3 9
8 0 3 6
9 1 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 02/03/2023

XSBDH
Giải ĐB
253908
Giải nhất
97400
Giải nhì
88568
Giải ba
94120
42310
Giải tư
94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
Giải năm
0617
Giải sáu
5658
9452
3481
Giải bảy
351
Giải tám
00
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8
1 0 7
2 0
3 9
4  
5 0 1 2 8
6 3 8 8
7  
8 1 8
9 6 7
Đuôi Loto
0 0 1 2 5
1 5 8
2 5
3 6
4  
5  
6 9
7 1 9
8 0 5 6 6 8
9 3

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 23/02/2023

XSBDH
Giải ĐB
204425
Giải nhất
37955
Giải nhì
81403
Giải ba
92013
49026
Giải tư
70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628
Giải năm
5629
Giải sáu
2790
1859
2454
Giải bảy
270
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 6
1 3
2 5 6 8 9
3  
4 8
5 4 5 8 8 9
6 8
7 0
8  
9 0
Đuôi Loto
0 7 9
1  
2 0
3 0 1
4 5
5 2 5
6 0 2
7  
8 2 4 5 5 6
9 2 5

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 16/02/2023

XSBDH
Giải ĐB
383641
Giải nhất
87604
Giải nhì
00755
Giải ba
46977
61543
Giải tư
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
Giải năm
6474
Giải sáu
8217
0623
6267
Giải bảy
394
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 5 7
2 3
3 9
4 1 3
5 5 5 9
6 5 6 7
7 4 7
8 3
9 4
Đuôi Loto
0  
1 4
2  
3 2 4 8
4 0 7 9
5 1 5 5 6
6 6
7 1 6 7
8  
9 3 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 09/02/2023

XSBDH
Giải ĐB
817180
Giải nhất
73070
Giải nhì
53429
Giải ba
14504
99690
Giải tư
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
Giải năm
6502
Giải sáu
3204
1596
7063
Giải bảy
982
Giải tám
66
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 4
1  
2 9
3  
4 6 8
5 9
6 3 7
7 0 9
8 0 2 9
9 0 3 6
Đuôi Loto
0 7 8 9
1  
2 0 8
3 6 9
4 0 0
5  
6 4 9
7 6
8 4
9 2 5 7 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 02/02/2023

XSBDH
Giải ĐB
169189
Giải nhất
64644
Giải nhì
77397
Giải ba
15861
89018
Giải tư
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
Giải năm
2711
Giải sáu
4093
1944
6902
Giải bảy
902
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2
1 1 8
2 8
3 2 3 6
4 2 4 4
5  
6 1
7 1 7
8 9
9 3 7
Đuôi Loto
0  
1 1 6 7
2 0 0 3 4
3 3 9
4 4 4
5  
6 3
7 7 9
8 1 2
9 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 26/01/2023

XSBDH
Giải ĐB
097317
Giải nhất
92648
Giải nhì
44133
Giải ba
12229
27113
Giải tư
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
Giải năm
2800
Giải sáu
7284
0333
1036
Giải bảy
285
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8
1 3 7
2 9
3 3 3 6 8
4 1 8
5 4
6  
7 3
8 2 4 5 9
9  
Đuôi Loto
0 0
1 4
2 8
3 1 3 3 7
4 5 8
5 8
6 3
7 1
8 0 3 4
9 2 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 19/01/2023

XSBDH
Giải ĐB
346270
Giải nhất
15828
Giải nhì
74110
Giải ba
21794
86617
Giải tư
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
Giải năm
2526
Giải sáu
2863
2648
5929
Giải bảy
914
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 4 7
2 6 8 9
3 7 9
4 6 8
5 1
6 3
7 0
8 3 5
9 4
Đuôi Loto
0 1 7
1 5
2  
3 0 6 8
4 1 9
5 8
6 2 4
7 1 3
8 2 4
9 2 3

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 12/01/2023

XSBDH
Giải ĐB
707383
Giải nhất
44753
Giải nhì
98236
Giải ba
46076
44087
Giải tư
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
Giải năm
5316
Giải sáu
5600
2373
6080
Giải bảy
886
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1 6 9
2  
3 6
4 5 5 5
5 3 9 9
6  
7 3 6
8 0 3 6 7
9  
Đuôi Loto
0 0 8
1  
2  
3 5 7 8
4  
5 4 4 4
6 1 3 7 8
7 8
8  
9 0 1 5 5

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 05/01/2023

XSBDH
Giải ĐB
714799
Giải nhất
81002
Giải nhì
09472
Giải ba
62963
23835
Giải tư
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
Giải năm
8182
Giải sáu
6830
7643
4492
Giải bảy
430
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 7
2 3
3 0 0 1 5 8
4 3
5 0
6 3
7 2
8 2 5
9 2 2 9
Đuôi Loto
0 3 3 5
1 3
2 0 7 8 9 9
3 2 4 6
4  
5 3 8
6  
7 1
8 3
9 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 29/12/2022

XSBDH
Giải ĐB
889134
Giải nhất
48834
Giải nhì
06518
Giải ba
52193
56949
Giải tư
25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445
Giải năm
0655
Giải sáu
0722
4314
2210
Giải bảy
972
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7
1 0 4 6 8 9
2 2
3 4 4 8
4 5 9
5 5 5
6  
7 2
8  
9 3
Đuôi Loto
0 1
1 0
2 2 7
3 9
4 1 3 3
5 4 5 5
6 1
7 0
8 1 3
9 1 4

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 22/12/2022

XSBDH
Giải ĐB
751877
Giải nhất
82164
Giải nhì
00602
Giải ba
80816
35586
Giải tư
51865
74975
41508
19594
13826
98130
53954
Giải năm
9920
Giải sáu
4911
8186
0819
Giải bảy
180
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 1 6 9
2 0 6
3 0
4  
5 4
6 4 5
7 5 7
8 0 6 6
9 4
Đuôi Loto
0 2 3 8
1 1
2 0
3  
4 5 6 9
5 6 7
6 1 2 8 8
7 7
8 0
9 1
to top