Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 01/12/2022

XSBDH
Giải ĐB
044031
Giải nhất
42478
Giải nhì
30257
Giải ba
75671
24438
Giải tư
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
Giải năm
7791
Giải sáu
8889
1266
4364
Giải bảy
239
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 6
2 7
3 1 7 8 9
4  
5 3 7
6 4 6
7 1 8
8 2 9
9 1 8
Đuôi Loto
0  
1 1 3 7 9
2 8
3 5
4 6
5  
6 1 6
7 2 3 5
8 3 7 9
9 3 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 24/11/2022

XSBDH
Giải ĐB
113652
Giải nhất
60794
Giải nhì
82039
Giải ba
80639
65062
Giải tư
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
Giải năm
9420
Giải sáu
1318
1899
4528
Giải bảy
134
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 0 0 4 8
3 4 9 9
4 0
5 2 9
6 2
7 9
8 3
9 4 9
Đuôi Loto
0 2 2 4
1 1
2 5 6
3 8
4 2 3 9
5  
6  
7  
8 1 2
9 3 3 5 7 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 17/11/2022

XSBDH
Giải ĐB
246429
Giải nhất
14088
Giải nhì
35432
Giải ba
76040
97036
Giải tư
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
Giải năm
4130
Giải sáu
0732
4774
4508
Giải bảy
388
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 6
2 1 9
3 0 2 2 6
4 0
5 5
6  
7 2 4 4 8
8 8 8
9  
Đuôi Loto
0 3 4
1 2
2 3 3 7
3  
4 7 7
5 0 5
6 1 3
7  
8 0 7 8 8
9 2

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 10/11/2022

XSBDH
Giải ĐB
341134
Giải nhất
75042
Giải nhì
96030
Giải ba
56667
51827
Giải tư
65177
14534
73283
59006
20995
13793
24049
Giải năm
2029
Giải sáu
3512
2089
8498
Giải bảy
358
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 2
2 7 9
3 0 4 4
4 2 9
5 8
6 7
7 7
8 3 9
9 3 5 8
Đuôi Loto
0 3
1  
2 1 4
3 8 9
4 3 3
5 9
6 0
7 2 6 7
8 5 9
9 2 4 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 03/11/2022

XSBDH
Giải ĐB
485958
Giải nhất
13023
Giải nhì
91966
Giải ba
63230
36570
Giải tư
38559
17368
88576
33259
50389
93011
08850
Giải năm
9713
Giải sáu
4101
0981
1641
Giải bảy
227
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 3
2 3 7
3 0
4 1
5 0 8 9 9
6 6 8
7 0 6
8 1 9
9  
Đuôi Loto
0 3 5 7
1 0 1 4 8
2  
3 1 2
4  
5  
6 6 7
7 2
8 5 6
9 5 5 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 27/10/2022

XSBDH
Giải ĐB
131735
Giải nhất
96717
Giải nhì
22449
Giải ba
09352
55219
Giải tư
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
Giải năm
5239
Giải sáu
6162
0196
3381
Giải bảy
652
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 7 9
2  
3 2 5 9
4 9 9
5 2 2
6 2
7 1 2
8 1 8
9 6
Đuôi Loto
0  
1 7 8
2 3 5 5 6 7
3  
4  
5 3
6 0 9
7 0 1
8 8
9 1 3 4 4

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 20/10/2022

XSBDH
Giải ĐB
028549
Giải nhất
39224
Giải nhì
51487
Giải ba
80467
89196
Giải tư
86903
18498
11219
36410
67609
72294
24810
Giải năm
3216
Giải sáu
3879
9595
5873
Giải bảy
785
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1 0 0 6 9
2 4
3  
4 9
5  
6 7
7 3 9
8 5 7
9 4 5 6 8
Đuôi Loto
0 1 1
1  
2  
3 0 7
4 2 9
5 8 9
6 1 9
7 6 8
8 9
9 0 1 4 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 13/10/2022

XSBDH
Giải ĐB
016107
Giải nhất
13966
Giải nhì
69258
Giải ba
98888
16233
Giải tư
80977
08978
13171
52089
88849
79640
78803
Giải năm
6721
Giải sáu
0820
4736
1453
Giải bảy
260
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7
1  
2 0 1
3 3 6
4 0 9
5 3 8
6 0 6
7 1 7 8
8 8 9
9  
Đuôi Loto
0 2 4 6
1 2 7
2  
3 0 3 5
4  
5  
6 3 6
7 0 7
8 5 7 8
9 4 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 06/10/2022

XSBDH
Giải ĐB
749896
Giải nhất
47829
Giải nhì
49650
Giải ba
19317
56379
Giải tư
54057
17902
18769
61616
93438
28085
76426
Giải năm
3780
Giải sáu
5999
5461
5900
Giải bảy
305
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 5
1 6 7
2 6 9
3 8
4  
5 0 7
6 1 9
7 9
8 0 5
9 6 9
Đuôi Loto
0 0 5 8
1 6
2 0
3  
4  
5 0 8
6 1 2 9
7 1 5
8 3
9 2 6 7 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 29/09/2022

XSBDH
Giải ĐB
544167
Giải nhất
53124
Giải nhì
12791
Giải ba
70147
61044
Giải tư
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
Giải năm
8302
Giải sáu
6848
0138
4636
Giải bảy
938
Giải tám
00
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1 8
2 4 8
3 5 6 8 8
4 4 7 8
5  
6 7
7  
8 1 5
9 1 2
Đuôi Loto
0 0
1 8 9
2 0 9
3  
4 2 4
5 3 8
6 3
7 4 6
8 1 2 3 3 4
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 22/09/2022

XSBDH
Giải ĐB
337142
Giải nhất
76538
Giải nhì
96695
Giải ba
28185
31491
Giải tư
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
Giải năm
1842
Giải sáu
4131
8612
2352
Giải bảy
944
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 6 6
2 9
3 1 3 8
4 1 2 2 4
5 2 7
6  
7  
8 5 5
9 1 5
Đuôi Loto
0  
1 3 4 9
2 1 4 4 5
3 3
4 4
5 8 8 9
6 1 1
7 5
8 3
9 2

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 15/09/2022

XSBDH
Giải ĐB
532612
Giải nhất
57815
Giải nhì
87567
Giải ba
10132
35319
Giải tư
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
Giải năm
0764
Giải sáu
8921
6147
7397
Giải bảy
237
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 2 5 9
2 0 1
3 2 3 7
4 7
5  
6 3 4 5 7
7  
8  
9 2 7 7
Đuôi Loto
0 2
1 2
2 1 3 9
3 3 6
4 0 6
5 1 6
6  
7 3 4 6 9 9
8  
9 1

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 08/09/2022

XSBDH
Giải ĐB
989287
Giải nhất
05399
Giải nhì
36499
Giải ba
98014
68684
Giải tư
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
Giải năm
6357
Giải sáu
0467
6525
2473
Giải bảy
295
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 4 5
2 5
3 1
4 4
5 0 5 7
6 2 7
7 3
8 4 7
9 5 9 9
Đuôi Loto
0 5
1 3
2 6
3 7
4 1 4 8
5 1 2 5 9
6  
7 5 6 8
8  
9 0 9 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 01/09/2022

XSBDH
Giải ĐB
017689
Giải nhất
05485
Giải nhì
42231
Giải ba
60499
56328
Giải tư
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
Giải năm
3861
Giải sáu
5105
8935
5137
Giải bảy
403
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5
1  
2 7 8
3 1 5 7
4 1 5 9
5 3 4
6 1
7  
8 5 9
9 3 9
Đuôi Loto
0  
1 3 4 6
2  
3 0 5 9
4 5
5 0 3 4 8
6  
7 2 3
8 2
9 4 8 9
to top