Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 06/06/2023

XSBTR
Giải ĐB
267164
Giải nhất
65586
Giải nhì
06961
Giải ba
56854
60438
Giải tư
91989
93667
05913
47224
77669
09379
80866
Giải năm
7057
Giải sáu
7051
3748
4932
Giải bảy
443
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3
2 4
3 2 8
4 3 8
5 1 4 7
6 1 4 6 7 9
7 9
8 6 9
9  
Đuôi Loto
0  
1 5 6
2 3
3 1 4
4 2 5 6
5  
6 6 8
7 5 6
8 3 4
9 6 7 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 30/05/2023

XSBTR
Giải ĐB
263248
Giải nhất
31195
Giải nhì
47014
Giải ba
94442
87102
Giải tư
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
Giải năm
1348
Giải sáu
7954
6999
0586
Giải bảy
237
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 9
1 4 5
2  
3 7
4 0 2 5 8 8
5 3 4
6  
7  
8 6 6
9 5 9
Đuôi Loto
0 4
1  
2 0 0 4
3 5
4 1 5
5 1 4 9
6 8 8
7 3
8 4 4
9 0 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 23/05/2023

XSBTR
Giải ĐB
176224
Giải nhất
01834
Giải nhì
75364
Giải ba
30872
34039
Giải tư
80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852
Giải năm
0372
Giải sáu
7995
3127
7820
Giải bảy
104
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1 0
2 0 4 7
3 4 9
4  
5 2
6 4
7 2 2
8 3
9 0 4 5 5
Đuôi Loto
0 1 2 9
1  
2 5 7 7
3 8
4 0 2 3 6 9
5 0 9 9
6  
7 2
8  
9 3

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 16/05/2023

XSBTR
Giải ĐB
339526
Giải nhất
71813
Giải nhì
29156
Giải ba
07877
43953
Giải tư
40270
61004
57963
61808
03915
05072
87371
Giải năm
1737
Giải sáu
5070
8116
1159
Giải bảy
493
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 3 5 6
2 6
3 7
4  
5 3 6 9
6 3
7 0 0 1 2 7
8  
9 3
Đuôi Loto
0 7 7
1 7
2 7
3 1 5 6 9
4 0
5 1
6 1 2 5
7 3 7
8 0
9 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 09/05/2023

XSBTR
Giải ĐB
006150
Giải nhất
38831
Giải nhì
31620
Giải ba
66044
55461
Giải tư
53156
88722
59076
95228
57956
05408
17398
Giải năm
8468
Giải sáu
8146
8984
3255
Giải bảy
479
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1  
2 0 2 8
3 1
4 4 6
5 0 5 6 6
6 1 8
7 6 9
8 4
9 8
Đuôi Loto
0 2 5
1 3 6
2 2
3  
4 4 8
5 5
6 4 5 5 7
7  
8 0 2 6 9
9 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 02/05/2023

XSBTR
Giải ĐB
479876
Giải nhất
17735
Giải nhì
24176
Giải ba
16706
53974
Giải tư
41555
64309
34268
63315
87134
38908
71360
Giải năm
4998
Giải sáu
2481
8251
7746
Giải bảy
249
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8 9
1 5
2  
3 4 5
4 6 9
5 1 5
6 0 8
7 4 6 6
8 1
9 8
Đuôi Loto
0 6
1 5 8
2  
3  
4 3 7
5 1 3 5
6 0 4 7 7
7  
8 0 6 9
9 0 4

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 25/04/2023

XSBTR
Giải ĐB
954389
Giải nhất
70727
Giải nhì
37057
Giải ba
64281
92063
Giải tư
85295
69765
96154
36433
46135
03773
40091
Giải năm
4735
Giải sáu
6170
9035
0849
Giải bảy
139
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 7
3 3 5 5 5 9
4 9
5 4 7
6 3 5
7 0 3
8 1 9
9 1 5
Đuôi Loto
0 7
1 8 9
2  
3 3 6 7
4 5
5 3 3 3 6 9
6  
7 2 5
8  
9 3 4 8

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 18/04/2023

XSBTR
Giải ĐB
675066
Giải nhất
76425
Giải nhì
76656
Giải ba
16371
51434
Giải tư
37064
53051
95931
87007
67592
75123
70307
Giải năm
5091
Giải sáu
0783
3494
9819
Giải bảy
463
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7
1 9
2 3 5
3 1 4
4  
5 1 6
6 3 4 6
7 1
8 3
9 1 2 4
Đuôi Loto
0  
1 3 5 7 9
2 9
3 2 6 8
4 3 6 9
5 2
6 5 6
7 0 0
8  
9 1

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 11/04/2023

XSBTR
Giải ĐB
680366
Giải nhất
88099
Giải nhì
17790
Giải ba
61869
63702
Giải tư
16814
44420
34138
93957
87024
52268
45557
Giải năm
9042
Giải sáu
6173
7454
1092
Giải bảy
386
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 4
2 0 4
3 8
4 2
5 4 7 7
6 6 8 9
7 3
8 6
9 0 2 9
Đuôi Loto
0 2 9
1  
2 0 4 9
3 7
4 1 2 5
5  
6 6 8
7 5 5
8 3 6
9 6 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 04/04/2023

XSBTR
Giải ĐB
098711
Giải nhất
31421
Giải nhì
92015
Giải ba
74241
85862
Giải tư
99002
05818
99803
94507
90168
96212
90812
Giải năm
4173
Giải sáu
1344
3255
6397
Giải bảy
651
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 7
1 1 2 2 5 8
2 1
3  
4 1 4
5 1 5
6 2 8
7 3
8  
9 7
Đuôi Loto
0  
1 1 2 4 5
2 0 1 1 6
3 0 7
4 4
5 1 5
6  
7 0 9
8 1 6
9  

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 28/03/2023

XSBTR
Giải ĐB
479410
Giải nhất
47169
Giải nhì
83540
Giải ba
61080
47571
Giải tư
17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910
Giải năm
8076
Giải sáu
7712
2376
8559
Giải bảy
472
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 0 0 2 7
2 3 6
3  
4 0
5 9
6 6 9
7 1 2 6 6
8 0 0
9  
Đuôi Loto
0 1 1 4 8 8
1 7
2 1 7
3 2
4  
5  
6 2 6 7 7
7 1
8  
9 0 5 6

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 21/03/2023

XSBTR
Giải ĐB
319157
Giải nhất
71150
Giải nhì
75084
Giải ba
40081
05073
Giải tư
79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072
Giải năm
5080
Giải sáu
4034
2550
9859
Giải bảy
053
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 6
2  
3 2 4 6
4  
5 0 0 3 7 9
6 8
7 2 2 3
8 0 1 2 4
9  
Đuôi Loto
0 5 5 8
1 8
2 3 7 7 8
3 5 7
4 3 8
5  
6 1 3
7 5
8 6
9 5

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 14/03/2023

XSBTR
Giải ĐB
055329
Giải nhất
74843
Giải nhì
00921
Giải ba
88340
73986
Giải tư
14166
31282
13146
55896
50161
33565
05991
Giải năm
1025
Giải sáu
4725
5299
6967
Giải bảy
426
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 1 5 5 6 9
3  
4 0 3 6
5  
6 1 5 6 7
7  
8 2 6
9 1 6 9
Đuôi Loto
0 4
1 2 6 9
2 8
3 4
4  
5 2 2 6
6 2 4 6 8 9
7 6
8  
9 2 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 07/03/2023

XSBTR
Giải ĐB
445705
Giải nhất
46705
Giải nhì
13853
Giải ba
91594
47084
Giải tư
69247
89955
70295
94167
54550
30322
61035
Giải năm
1726
Giải sáu
4737
7178
0362
Giải bảy
581
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5
1  
2 2 6
3 5 7
4 7
5 0 3 5
6 2 7
7 8
8 1 4
9 4 5
Đuôi Loto
0 5
1 8
2 2 6
3 5
4 8 9
5 0 0 3 5 9
6 2
7 3 4 6
8 7
9  
to top