Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 31/01/2023

XSBTR
Giải ĐB
598862
Giải nhất
90597
Giải nhì
23548
Giải ba
58734
61746
Giải tư
66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119
Giải năm
6073
Giải sáu
7765
5098
7390
Giải bảy
429
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 5 9
2 2 9
3 4
4 6 8
5  
6 2 2 5
7 3 8
8  
9 0 5 7 8
Đuôi Loto
0 9
1  
2 2 6 6
3 7
4 3
5 1 6 9
6 4
7 9
8 4 7 9
9 0 1 2

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 24/01/2023

XSBTR
Giải ĐB
831255
Giải nhất
19888
Giải nhì
68746
Giải ba
08989
24510
Giải tư
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
Giải năm
7863
Giải sáu
1438
1790
2135
Giải bảy
980
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 3 7
2  
3 0 5 8
4 6
5 0 2 3 5
6 3
7  
8 0 7 8 9
9 0
Đuôi Loto
0 1 3 5 8 9
1  
2 5
3 1 5 6
4  
5 3 5
6 4
7 1 8
8 3 8
9 8

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 17/01/2023

XSBTR
Giải ĐB
893450
Giải nhất
69119
Giải nhì
06292
Giải ba
10925
59433
Giải tư
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
Giải năm
3530
Giải sáu
2032
8908
3577
Giải bảy
566
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 4 6 8 9
2 5
3 0 0 2 3
4 7
5 0
6 6
7 7
8  
9 0 2
Đuôi Loto
0 3 3 5 9
1  
2 3 9
3 3
4 1
5 2
6 1 6
7 4 7
8 0 1
9 0 1

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 10/01/2023

XSBTR
Giải ĐB
409362
Giải nhất
64246
Giải nhì
56422
Giải ba
08277
16083
Giải tư
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
Giải năm
3097
Giải sáu
9093
2536
7257
Giải bảy
387
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 2 4 7
3 6 9
4 6 6
5 7
6 2
7 3 7 7
8 3 7
9 3 7 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 2 6
3 7 8 9
4 2
5  
6 3 4 4
7 2 5 7 7 8 9
8  
9 3 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 03/01/2023

XSBTR
Giải ĐB
144979
Giải nhất
05222
Giải nhì
40483
Giải ba
04044
72042
Giải tư
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
Giải năm
9619
Giải sáu
7063
3412
8728
Giải bảy
422
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 1 2 9
2 2 2 4 5 6 8
3 6
4 2 4
5  
6 3 3
7 9
8 3
9  
Đuôi Loto
0  
1 1
2 1 2 2 4
3 6 6 8
4 2 4
5 2
6 2 3
7 0
8 2
9 1 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 27/12/2022

XSBTR
Giải ĐB
505483
Giải nhất
84388
Giải nhì
10955
Giải ba
43380
74731
Giải tư
58717
60388
84404
75203
79390
50035
58504
Giải năm
9573
Giải sáu
5881
5421
0785
Giải bảy
006
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 4 6
1 7
2 1
3 1 5
4  
5 5
6  
7 3
8 0 1 3 5 8 8
9 0
Đuôi Loto
0 8 9
1 2 3 8
2  
3 0 7 8
4 0 0
5 3 5 8
6 0
7 1
8 8 8
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 20/12/2022

XSBTR
Giải ĐB
980345
Giải nhất
65478
Giải nhì
98831
Giải ba
56597
70773
Giải tư
03930
37795
18709
99945
69559
19171
97196
Giải năm
7154
Giải sáu
3117
5077
6851
Giải bảy
019
Giải tám
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 7 9
2  
3 0 1
4 5 5
5 1 4 9
6  
7 1 3 7 8
8  
9 5 6 7
Đuôi Loto
0 3
1 3 5 7
2  
3 7
4 5
5 4 4 9
6 9
7 1 7 9
8 7
9 0 1 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 13/12/2022

XSBTR
Giải ĐB
636972
Giải nhất
09464
Giải nhì
70734
Giải ba
18216
05174
Giải tư
38963
04251
57761
84330
59399
43329
26329
Giải năm
7018
Giải sáu
1138
0597
3507
Giải bảy
298
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 6 8
2 9 9
3 0 4 8
4  
5 1
6 1 3 4
7 2 4
8  
9 7 8 9
Đuôi Loto
0 3
1 5 6
2 7
3 6
4 3 6 7
5  
6 1
7 0 9
8 1 3 9
9 2 2 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 06/12/2022

XSBTR
Giải ĐB
306485
Giải nhất
00415
Giải nhì
90986
Giải ba
79891
55391
Giải tư
65385
57548
66743
73499
03462
20343
64088
Giải năm
5640
Giải sáu
9340
6405
4167
Giải bảy
528
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 5
2 8
3  
4 0 0 3 3 8
5  
6 2 7
7  
8 5 5 6 8
9 1 1 9
Đuôi Loto
0 4 4
1 9 9
2 6
3 4 4
4  
5 0 1 8 8
6 8
7 6
8 2 4 8
9 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 29/11/2022

XSBTR
Giải ĐB
137922
Giải nhất
05331
Giải nhì
91958
Giải ba
15151
00298
Giải tư
61819
76057
48322
45012
98150
50390
69324
Giải năm
4906
Giải sáu
2983
4966
1245
Giải bảy
310
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0 2 9
2 2 2 4
3 1
4 5
5 0 1 7 8
6 6
7  
8 3
9 0 8
Đuôi Loto
0 1 5 9
1 3 5
2 1 2 2
3 8
4 2
5 4
6 0 6
7 5
8 5 9
9 1

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 22/11/2022

XSBTR
Giải ĐB
465257
Giải nhất
36426
Giải nhì
74219
Giải ba
15314
93421
Giải tư
69442
11626
43329
70081
98117
06346
70224
Giải năm
0406
Giải sáu
3937
4761
6579
Giải bảy
949
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 4 7 9
2 1 4 6 6 9
3 7
4 2 6 9
5 7
6 1
7 9
8 1
9  
Đuôi Loto
0  
1 2 6 8
2 4
3  
4 1 2
5  
6 0 2 2 4
7 1 3 5
8  
9 1 2 4 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 15/11/2022

XSBTR
Giải ĐB
114966
Giải nhất
21744
Giải nhì
63555
Giải ba
54132
63104
Giải tư
47966
89152
70339
19578
00527
46762
09801
Giải năm
4079
Giải sáu
4296
0036
0990
Giải bảy
486
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1  
2 7
3 2 6 9
4 4
5 2 5
6 2 6 6
7 8 9
8 6
9 0 6
Đuôi Loto
0 9
1 0
2 3 5 6
3  
4 0 4
5 5
6 3 6 6 8 9
7 2
8 7
9 3 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 08/11/2022

XSBTR
Giải ĐB
409126
Giải nhất
93388
Giải nhì
78363
Giải ba
37044
33402
Giải tư
07471
85375
59917
48827
69355
65393
85999
Giải năm
1683
Giải sáu
7892
8706
7529
Giải bảy
976
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 7
2 6 7 9
3  
4 4
5 5
6 3
7 1 5 6
8 3 8
9 2 3 9
Đuôi Loto
0  
1 7
2 0 9
3 6 8 9
4 4
5 5 7
6 0 2 7
7 1 2
8 8
9 2 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 01/11/2022

XSBTR
Giải ĐB
267454
Giải nhất
51241
Giải nhì
38398
Giải ba
30639
46953
Giải tư
13402
61187
52095
08813
20936
67716
58252
Giải năm
5963
Giải sáu
0296
9382
9172
Giải bảy
552
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 6
2  
3 6 9
4 1
5 2 2 3 4
6 3
7 2
8 2 7
9 5 6 8
Đuôi Loto
0  
1 4
2 0 5 5 7 8
3 1 5 6
4 5
5 9
6 1 3 9
7 8
8 9
9 3
to top