Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 19/03/2023

XSKT
Giải ĐB
560105
Giải nhất
70560
Giải nhì
78169
Giải ba
83688
10809
Giải tư
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
Giải năm
3427
Giải sáu
3191
9694
9184
Giải bảy
760
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 9
1 5
2 2 7 9
3  
4 3
5 5
6 0 0 9
7 9
8 4 8
9 1 4
Đuôi Loto
0 6 6
1 9
2 0 2
3 4
4 8 9
5 0 1 5
6  
7 2
8 8
9 0 2 6 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 12/03/2023

XSKT
Giải ĐB
077717
Giải nhất
31590
Giải nhì
34266
Giải ba
59838
74744
Giải tư
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
Giải năm
5845
Giải sáu
9478
7149
2729
Giải bảy
802
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 7
2 0 9
3 8
4 4 5 9
5 6 6
6 2 6 8
7 8
8  
9 0 0 1
Đuôi Loto
0 2 9 9
1 9
2 0 6
3  
4 4
5 4
6 5 5 6
7 1
8 3 6 7
9 2 4

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 05/03/2023

XSKT
Giải ĐB
212286
Giải nhất
57745
Giải nhì
30370
Giải ba
15842
74809
Giải tư
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
Giải năm
1898
Giải sáu
5057
9274
9839
Giải bảy
114
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 9
1 3 4
2 9
3 9
4 2 5
5 7
6 1
7 0 1 4 6 8
8 6
9 8
Đuôi Loto
0 7
1 6 7
2 4
3 1
4 1 7
5 4
6 7 8
7 0 5
8 7 9
9 0 2 3

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 26/02/2023

XSKT
Giải ĐB
656755
Giải nhất
01101
Giải nhì
51095
Giải ba
45177
94359
Giải tư
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
Giải năm
6063
Giải sáu
5445
7559
9325
Giải bảy
284
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1 3
2 5
3 0 8
4 5 7
5 0 5 9 9
6 3
7 2 7
8 4
9 5
Đuôi Loto
0 3 5
1 0
2 7
3 1 6
4 0 8
5 2 4 5 9
6  
7 4 7
8 3
9 5 5

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 19/02/2023

XSKT
Giải ĐB
345318
Giải nhất
11862
Giải nhì
46235
Giải ba
46619
93380
Giải tư
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
Giải năm
3561
Giải sáu
8423
3027
3810
Giải bảy
377
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 8 9
2 3 3 7 7 9
3 4 5
4  
5  
6 0 1 1 2
7 7
8 0
9 8
Đuôi Loto
0 1 6 8
1 6 6
2 6
3 2 2
4 3
5 3
6  
7 2 2 7
8 1 9
9 1 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 12/02/2023

XSKT
Giải ĐB
946810
Giải nhất
02073
Giải nhì
78787
Giải ba
86372
62359
Giải tư
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
Giải năm
6491
Giải sáu
7503
5727
9228
Giải bảy
932
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7
1 0
2 7 8
3 2 9
4 1
5 9
6 4
7 2 2 3
8 7 7
9 1 1
Đuôi Loto
0 1
1 4 9 9
2 3 7 7
3 0 7
4 6
5  
6  
7 0 2 8 8
8 2
9 3 5

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 05/02/2023

XSKT
Giải ĐB
980385
Giải nhất
75948
Giải nhì
00570
Giải ba
37010
48710
Giải tư
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
Giải năm
0930
Giải sáu
7297
9646
6929
Giải bảy
179
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 0 0 7
2 7 9
3 0
4 6 8
5 9
6 7
7 0 9 9
8 5 6
9 7
Đuôi Loto
0 1 1 3 7
1  
2  
3  
4  
5 8
6 4 8
7 1 2 6 9
8 0 4
9 2 5 7 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 29/01/2023

XSKT
Giải ĐB
192275
Giải nhất
74575
Giải nhì
32571
Giải ba
09865
22961
Giải tư
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
Giải năm
5523
Giải sáu
3593
0311
3916
Giải bảy
634
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1 1 6
2 2 3
3 4
4  
5  
6 1 5
7 1 5 5
8 3 6 7
9 3 9
Đuôi Loto
0  
1 1 6 7
2 2
3 0 2 8 9
4 3
5 6 7 7
6 0 1 8
7 8
8  
9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 22/01/2023

XSKT
Giải ĐB
990669
Giải nhất
90178
Giải nhì
37978
Giải ba
13489
16211
Giải tư
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
Giải năm
2927
Giải sáu
7953
5689
0788
Giải bảy
843
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 6
2 7
3  
4 3
5 2 3 3
6 9
7 6 8 8 9
8 0 8 9 9
9 4
Đuôi Loto
0 8
1 1
2 5
3 4 5 5
4 9
5  
6 1 7
7 2
8 7 7 8
9 6 7 8 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 15/01/2023

XSKT
Giải ĐB
104478
Giải nhất
25032
Giải nhì
95824
Giải ba
05583
86205
Giải tư
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
Giải năm
3994
Giải sáu
6665
5930
4509
Giải bảy
294
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5 9
1  
2 0 4
3 0 0 2
4  
5  
6 4 5 5
7 6 8
8 3 3
9 4 4
Đuôi Loto
0 2 3 3
1  
2 3
3 0 8 8
4 2 6 9 9
5 0 6 6
6 7
7  
8 7
9 0

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 08/01/2023

XSKT
Giải ĐB
968604
Giải nhất
70683
Giải nhì
08655
Giải ba
25577
74520
Giải tư
60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295
Giải năm
1103
Giải sáu
8984
8937
8867
Giải bảy
050
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 3
2 0 2 6
3 1 7
4  
5 0 5
6 3 7
7 7
8 3 4
9 5 7
Đuôi Loto
0 2 5
1 3
2 2
3 0 1 6 8
4 0 8
5 5 9
6 2
7 3 6 7 9
8  
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 01/01/2023

XSKT
Giải ĐB
454379
Giải nhất
81227
Giải nhì
99822
Giải ba
00432
35553
Giải tư
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
Giải năm
0058
Giải sáu
2677
8070
4565
Giải bảy
857
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 1
2 2 5 7
3 2 2 7
4  
5 3 7 8
6 5
7 0 6 7 9
8 0
9  
Đuôi Loto
0 7 8
1 1 1
2 2 3 3
3 5
4  
5 2 6
6 7
7 2 3 5 7
8 5
9 7

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 25/12/2022

XSKT
Giải ĐB
521078
Giải nhất
16751
Giải nhì
71676
Giải ba
52654
98695
Giải tư
13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180
Giải năm
2757
Giải sáu
6423
1625
4619
Giải bảy
260
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 9
2 3 5 8 9
3  
4  
5 1 4 7
6 0
7 0 6 7 8
8 0 0 7
9 5
Đuôi Loto
0 6 7 8 8
1 5
2  
3 2
4 5
5 2 9
6 7
7 5 7 8
8 2 7
9 1 2

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 18/12/2022

XSKT
Giải ĐB
167460
Giải nhất
13558
Giải nhì
77628
Giải ba
76495
91810
Giải tư
73824
69236
69332
94952
18179
44811
83333
Giải năm
0094
Giải sáu
9481
4205
3435
Giải bảy
128
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 1
2 4 8 8
3 2 3 5 6
4  
5 2 8
6 0
7 9
8 1
9 4 5
Đuôi Loto
0 1 6
1 1 8
2 3 5
3 3
4 2 9
5 0 3 9
6 3
7  
8 2 2 5
9 7
to top