Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 24/03/2023

XSVL
Giải ĐB
450166
Giải nhất
69618
Giải nhì
44166
Giải ba
73919
32251
Giải tư
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
Giải năm
3791
Giải sáu
5113
0043
8767
Giải bảy
270
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 3 8 9
2  
3  
4 3 4 8
5 1 3
6 6 6 7 7
7 0
8  
9 0 1 7
Đuôi Loto
0 0 7 9
1 5 9
2  
3 1 4 5
4 4
5  
6 6 6
7 6 6 9
8 1 4
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 17/03/2023

XSVL
Giải ĐB
004976
Giải nhất
43971
Giải nhì
42297
Giải ba
28514
71387
Giải tư
02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
Giải năm
3637
Giải sáu
0615
9514
3751
Giải bảy
424
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 2 4 4 5
2 1 4
3 0 7
4  
5 1
6  
7 1 2 2 6
8 7
9 7 8
Đuôi Loto
0 3
1 2 5 7
2 1 7 7
3 0
4 1 1 2
5 1
6 7
7 3 8 9
8 9
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 10/03/2023

XSVL
Giải ĐB
171751
Giải nhất
72674
Giải nhì
10417
Giải ba
84473
01768
Giải tư
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
Giải năm
6546
Giải sáu
3892
9206
6990
Giải bảy
781
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 7
2  
3  
4 0 6
5 1 4
6 3 4 8
7 0 3 4
8 1 6 8
9 0 2
Đuôi Loto
0 4 7 9
1 5 8
2 9
3 6 7
4 5 6 7
5  
6 0 4 8
7 1
8 6 8
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 03/03/2023

XSVL
Giải ĐB
617002
Giải nhất
11931
Giải nhì
53855
Giải ba
18060
41089
Giải tư
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
Giải năm
6301
Giải sáu
1075
6643
7557
Giải bảy
505
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 5 5
1  
2  
3 0 1 5
4 3
5 5 7
6 0 1
7 5 9
8 8 9
9 4
Đuôi Loto
0 3 6
1 0 3 6
2 0
3 4
4 9
5 0 0 3 5 7
6  
7 5
8 8
9 7 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 24/02/2023

XSVL
Giải ĐB
850541
Giải nhất
36266
Giải nhì
11296
Giải ba
96546
76573
Giải tư
59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885
Giải năm
6061
Giải sáu
2354
8232
3906
Giải bảy
954
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1  
2 4 5
3 2 7
4 1 6
5 4 4
6 0 1 6
7 3
8 5
9 6 9
Đuôi Loto
0 6
1 4 6
2 3
3 7
4 2 5 5
5 2 8
6 0 4 6 9
7 0 3
8  
9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 17/02/2023

XSVL
Giải ĐB
452122
Giải nhất
57688
Giải nhì
78037
Giải ba
62612
32619
Giải tư
52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165
Giải năm
6092
Giải sáu
5165
5707
5124
Giải bảy
727
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 7
1 2 3 8 9
2 2 4 7
3 7
4  
5  
6 5 5
7  
8 6 8 8
9 2
Đuôi Loto
0  
1  
2 0 1 2 9
3 1
4 0 2
5 6 6
6 8
7 0 2 3
8 1 8 8
9 1

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 10/02/2023

XSVL
Giải ĐB
465844
Giải nhất
18484
Giải nhì
43437
Giải ba
09648
27105
Giải tư
72669
73524
52977
40693
86866
29214
48256
Giải năm
2028
Giải sáu
4026
8933
3368
Giải bảy
406
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 4
2 4 6 8
3 3 7
4 4 8
5 6
6 6 8 9
7 7
8 4
9 3
Đuôi Loto
0  
1  
2  
3 3 9
4 1 2 4 8
5 0
6 0 2 5 6
7 3 7
8 2 4 6
9 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 03/02/2023

XSVL
Giải ĐB
170217
Giải nhất
32496
Giải nhì
71320
Giải ba
79184
15563
Giải tư
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
Giải năm
5794
Giải sáu
3083
9567
4250
Giải bảy
016
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 6 7
2 0 8
3  
4 6
5 0
6 3 4 6 7
7 7 9
8 3 4
9 4 6
Đuôi Loto
0 2 5
1  
2  
3 6 8
4 6 8 9
5  
6 1 4 6 9
7 1 6 7
8 0 2
9 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 27/01/2023

XSVL
Giải ĐB
528265
Giải nhất
81031
Giải nhì
80817
Giải ba
14392
45874
Giải tư
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
Giải năm
2694
Giải sáu
9228
3053
9514
Giải bảy
978
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4 7
2 8
3 1
4 4 5 7
5 2 3 7
6 5 5
7 4 5 8
8  
9 2 4
Đuôi Loto
0  
1 3
2 5 9
3 5
4 1 4 7 9
5 4 6 6 7
6  
7 1 4 5
8 2 7
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 20/01/2023

XSVL
Giải ĐB
293317
Giải nhất
32367
Giải nhì
27479
Giải ba
66040
73912
Giải tư
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
Giải năm
3045
Giải sáu
0242
9428
3402
Giải bảy
937
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 2 7
2 8
3 6 7
4 0 0 2 5
5 2
6 1 7
7 9
8 1 4 8
9  
Đuôi Loto
0 4 4
1 6 8
2 0 1 4 5
3  
4 8
5 4
6 3
7 1 3 6
8 2 8
9 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 13/01/2023

XSVL
Giải ĐB
951703
Giải nhất
90592
Giải nhì
62239
Giải ba
59036
66767
Giải tư
55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892
Giải năm
1824
Giải sáu
9429
2796
0412
Giải bảy
814
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 2 4
2 4 4 9
3 6 9
4 6
5  
6 7 8
7  
8  
9 0 2 2 4 6
Đuôi Loto
0 0 9
1  
2 1 9 9
3 0
4 1 2 2 9
5  
6 3 4 9
7 6
8 6
9 2 3

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 06/01/2023

XSVL
Giải ĐB
945974
Giải nhất
41598
Giải nhì
53426
Giải ba
09708
53175
Giải tư
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
Giải năm
8716
Giải sáu
8132
7445
4194
Giải bảy
228
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 8
1 1 4 4 6 9
2 6 8
3 2
4 5
5  
6  
7 4 5
8 4
9 4 8
Đuôi Loto
0 0
1 1
2 3
3  
4 1 1 7 8 9
5 0 4 7
6 1 2
7  
8 0 2 9
9 1

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 30/12/2022

XSVL
Giải ĐB
553129
Giải nhất
76706
Giải nhì
59875
Giải ba
74486
99464
Giải tư
00065
61175
29503
39362
31997
48598
70909
Giải năm
5096
Giải sáu
9649
4100
0803
Giải bảy
010
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 3 6 9
1 0
2 9
3  
4 9
5  
6 2 4 5
7 5 5
8 6
9 6 7 8
Đuôi Loto
0 0 1
1  
2 6
3 0 0
4 6
5 6 7 7
6 0 8 9
7 9
8 9
9 0 2 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 23/12/2022

XSVL
Giải ĐB
012355
Giải nhất
84681
Giải nhì
45733
Giải ba
93285
60602
Giải tư
62735
22178
75929
61740
59902
34296
06606
Giải năm
4840
Giải sáu
3260
9364
9502
Giải bảy
232
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 2 6
1  
2 9
3 2 3 5
4 0 0
5 5
6 0 4
7 8
8 1 5
9 6
Đuôi Loto
0 4 4 6
1 8
2 0 0 0 3
3 3
4 6
5 3 5 8
6 0 9
7  
8 7
9 2
to top