Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 14/06/2024

XSVL
Giải ĐB
908718
Giải nhất
68104
Giải nhì
40856
Giải ba
10516
10724
Giải tư
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
Giải năm
5822
Giải sáu
2968
5410
4760
Giải bảy
508
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 0 3 6 8
2 2 4 9
3  
4  
5 2 6
6 0 8
7 5
8  
9 0 0 9
Đuôi Loto
0 1 6 9 9
1  
2 2 5
3 1
4 0 2
5 7
6 1 5
7  
8 0 1 6
9 2 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 07/06/2024

XSVL
Giải ĐB
025072
Giải nhất
12138
Giải nhì
01916
Giải ba
99869
87005
Giải tư
18106
40949
12389
08227
77091
59134
07467
Giải năm
6516
Giải sáu
3304
3322
0541
Giải bảy
103
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 5 6
1 6 6
2 2 7
3 4 8
4 1 9
5  
6 7 9
7 2
8 9
9 1
Đuôi Loto
0  
1 4 9
2 2 7
3 0
4 0 3
5 0
6 0 1 1
7 2 6
8 3
9 4 6 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 31/05/2024

XSVL
Giải ĐB
944233
Giải nhất
40021
Giải nhì
03737
Giải ba
99746
02364
Giải tư
12283
26588
17722
62178
36181
70742
56914
Giải năm
3211
Giải sáu
8873
7567
0934
Giải bảy
381
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 4
2 1 2
3 3 4 7
4 2 6
5  
6 4 7
7 3 8
8 1 1 3 8
9  
Đuôi Loto
0  
1 1 2 8 8
2 2 4
3 3 7 8
4 1 3 6
5  
6 4
7 3 6
8 7 8
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 24/05/2024

XSVL
Giải ĐB
022364
Giải nhất
48373
Giải nhì
13939
Giải ba
73713
29800
Giải tư
17764
63997
80151
67821
90241
70353
81116
Giải năm
7950
Giải sáu
0140
7533
3368
Giải bảy
632
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 3 6
2 1
3 2 3 9
4 0 1
5 0 1 3
6 4 4 8
7 3
8  
9 7
Đuôi Loto
0 0 4 5
1 2 4 5
2 3
3 1 3 5 7
4 6 6
5  
6 1
7 9
8 6
9 3

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 17/05/2024

XSVL
Giải ĐB
648431
Giải nhất
47569
Giải nhì
78244
Giải ba
58393
47738
Giải tư
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
Giải năm
9175
Giải sáu
6800
0373
0843
Giải bảy
170
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 3
2 5
3 1 3 5 8
4 3 4
5  
6 7 9
7 0 3 5 5
8  
9 3 8
Đuôi Loto
0 0 7
1 3
2  
3 1 3 4 7 9
4 4
5 2 3 7 7
6  
7 6
8 3 9
9 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 10/05/2024

XSVL
Giải ĐB
284703
Giải nhất
47482
Giải nhì
18015
Giải ba
09246
98156
Giải tư
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
Giải năm
3384
Giải sáu
2012
4405
7969
Giải bảy
694
Giải tám
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5
1 2 5 6
2  
3  
4 6
5 5 6
6 7 9 9
7 4 4 9
8 2 4
9 4
Đuôi Loto
0  
1  
2 1 8
3 0
4 7 7 8 9
5 0 1 5
6 1 4 5
7 6
8  
9 6 6 7

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 03/05/2024

XSVL
Giải ĐB
875326
Giải nhất
93481
Giải nhì
68142
Giải ba
49416
47248
Giải tư
68309
05634
25939
46040
70695
43509
80000
Giải năm
1565
Giải sáu
6060
7485
0399
Giải bảy
360
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9 9
1 6
2 6
3 4 9
4 0 2 8
5  
6 0 0 5
7  
8 1 5
9 5 9
Đuôi Loto
0 0 4 6 6
1 8
2 4
3  
4 3
5 6 8 9
6 1 2
7  
8 4
9 0 0 3 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 26/04/2024

XSVL
Giải ĐB
241559
Giải nhất
74496
Giải nhì
15885
Giải ba
70224
16314
Giải tư
82833
23953
03747
77730
61003
27585
10875
Giải năm
3281
Giải sáu
9894
7487
1569
Giải bảy
663
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 4
2 4
3 0 3
4 7
5 3 9
6 3 9
7 5
8 1 5 5 7
9 4 6
Đuôi Loto
0 3
1 8
2  
3 0 3 5 6
4 1 2 9
5 7 8 8
6 9
7 4 8
8  
9 5 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 19/04/2024

XSVL
Giải ĐB
078640
Giải nhất
87067
Giải nhì
21129
Giải ba
20042
33202
Giải tư
81034
57871
92294
70750
14630
99503
23850
Giải năm
3216
Giải sáu
4205
4920
5093
Giải bảy
935
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 5
1 6
2 0 9
3 0 4 5
4 0 2
5 0 0
6 7
7 1
8  
9 3 4
Đuôi Loto
0 2 3 4 5 5
1 7
2 0 4
3 0 9
4 3 9
5 0 3
6 1
7 6
8  
9 2

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 12/04/2024

XSVL
Giải ĐB
045109
Giải nhất
68297
Giải nhì
46951
Giải ba
42938
18590
Giải tư
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
Giải năm
2794
Giải sáu
6100
9651
4649
Giải bảy
699
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 9
1  
2  
3 4 8
4 9
5 1 1
6  
7 4 6
8 0 7
9 0 2 4 7 9
Đuôi Loto
0 0 0 8 9
1 5 5
2 9
3  
4 3 7 9
5  
6 7
7 8 9
8 3
9 0 4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 05/04/2024

XSVL
Giải ĐB
932166
Giải nhất
08985
Giải nhì
59833
Giải ba
11104
55018
Giải tư
15564
87219
55126
77599
37141
55265
95395
Giải năm
2709
Giải sáu
9533
9410
0832
Giải bảy
385
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 0 8 9
2 6
3 2 3 3
4 1
5  
6 4 5 6
7  
8 5 5
9 5 9
Đuôi Loto
0 1
1 4
2 3
3 3 3
4 0 6
5 6 8 8 9
6 2 6
7  
8 1
9 0 1 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 29/03/2024

XSVL
Giải ĐB
999061
Giải nhất
97966
Giải nhì
48047
Giải ba
76891
62062
Giải tư
13448
59317
12860
79919
86743
62068
46714
Giải năm
1667
Giải sáu
4410
9804
5924
Giải bảy
502
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4
1 0 4 7 9
2 4
3  
4 3 7 8
5  
6 0 1 2 6 7 8
7  
8  
9 1
Đuôi Loto
0 1 6
1 6 9
2 0 6
3 4
4 0 1 2
5  
6 6
7 1 4 6
8 4 6
9 1

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 22/03/2024

XSVL
Giải ĐB
703929
Giải nhất
49283
Giải nhì
26183
Giải ba
32304
34245
Giải tư
91012
21925
41703
00827
75267
82627
62740
Giải năm
8840
Giải sáu
5403
8045
4878
Giải bảy
036
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3 4
1 2
2 5 7 7 9
3 6
4 0 0 5 5
5  
6 7
7 8
8 3 3
9  
Đuôi Loto
0 4 4
1  
2 1
3 0 0 8 8
4 0
5 2 4 4
6 3
7 2 2 6
8 7
9 2

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 15/03/2024

XSVL
Giải ĐB
559299
Giải nhất
96507
Giải nhì
50175
Giải ba
63736
72287
Giải tư
03453
85386
16074
47736
62147
65235
23625
Giải năm
0755
Giải sáu
9301
0392
9016
Giải bảy
852
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7
1 6
2 5
3 5 6 6
4 7
5 2 3 5
6  
7 4 5
8 6 7
9 2 9
Đuôi Loto
0  
1 0
2 5 9
3 5
4 7
5 2 3 5 7
6 1 3 3 8
7 0 4 8
8  
9 9
to top