Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 25/11/2022

XSVL
Giải ĐB
365567
Giải nhất
23728
Giải nhì
40878
Giải ba
06077
36191
Giải tư
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
Giải năm
7615
Giải sáu
5623
5013
2029
Giải bảy
083
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 5
2 3 8 8 9 9
3 0 2
4  
5  
6 7
7 7 8 9
8 3 8
9 1 7
Đuôi Loto
0 3
1 9
2 3
3 1 2 8
4  
5 1
6  
7 6 7 9
8 2 2 7 8
9 2 2 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 18/11/2022

XSVL
Giải ĐB
280219
Giải nhất
49480
Giải nhì
20284
Giải ba
10196
31809
Giải tư
60218
15269
17976
36796
26813
87966
31685
Giải năm
2544
Giải sáu
4896
2726
8752
Giải bảy
455
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 3 8 9
2 6
3  
4 4
5 2 5
6 6 9
7 6
8 0 4 5
9 6 6 6
Đuôi Loto
0 8
1  
2 5
3 1
4 4 8
5 5 8
6 2 6 7 9 9 9
7  
8 1
9 0 1 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 11/11/2022

XSVL
Giải ĐB
820665
Giải nhất
42149
Giải nhì
81173
Giải ba
89389
65328
Giải tư
24944
01860
62844
11277
77057
25327
66596
Giải năm
5560
Giải sáu
5746
2286
1841
Giải bảy
570
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 7 8
3  
4 1 4 4 6 9
5 7
6 0 0 5
7 0 3 7
8 6 9
9 6
Đuôi Loto
0 6 6 7
1 4
2  
3 7
4 4 4
5 6
6 4 8 9
7 2 5 7
8 2
9 4 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 04/11/2022

XSVL
Giải ĐB
183799
Giải nhất
43428
Giải nhì
10544
Giải ba
49517
38731
Giải tư
99938
95119
74033
16273
33094
26791
85261
Giải năm
7821
Giải sáu
0627
5732
4678
Giải bảy
189
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7 9
2 1 7 8
3 1 2 3 8
4 4
5  
6 1
7 3 8
8 9
9 1 4 9
Đuôi Loto
0  
1 2 3 6 9
2 3
3 3 7
4 4 9
5  
6  
7 1 2
8 2 3 7
9 1 8 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 28/10/2022

XSVL
Giải ĐB
788536
Giải nhất
98108
Giải nhì
21752
Giải ba
06836
24304
Giải tư
83484
17395
48561
30699
75694
87282
85025
Giải năm
7708
Giải sáu
2274
3228
2164
Giải bảy
693
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8 8
1  
2 5 8
3 6 6
4  
5 2
6 1 4
7 4
8 2 4
9 3 4 5 9
Đuôi Loto
0  
1 6
2 5 8
3 9
4 0 6 7 8 9
5 2 9
6 3 3
7  
8 0 0 2
9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 21/10/2022

XSVL
Giải ĐB
028515
Giải nhất
64979
Giải nhì
76251
Giải ba
32028
76378
Giải tư
10589
02565
51865
04128
66394
79043
35340
Giải năm
4075
Giải sáu
2896
0954
8101
Giải bảy
954
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 5
2 8 8
3  
4 0 3
5 1 4 4
6 5 5
7 5 8 9
8 9
9 4 6
Đuôi Loto
0 4
1 0 5
2  
3 4
4 5 5 9
5 1 6 6 7
6 9
7  
8 2 2 7
9 7 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 14/10/2022

XSVL
Giải ĐB
972422
Giải nhất
32093
Giải nhì
25998
Giải ba
62707
32348
Giải tư
98951
23245
59553
57204
24804
00545
74749
Giải năm
6311
Giải sáu
6081
8316
8958
Giải bảy
170
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 7
1 1 6
2 2
3  
4 5 5 8 9
5 1 3 8
6  
7 0
8 1
9 3 8
Đuôi Loto
0 7
1 1 5 8
2 2
3 5 9
4 0 0
5 4 4
6 1
7 0
8 4 5 9
9 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 07/10/2022

XSVL
Giải ĐB
608564
Giải nhất
03749
Giải nhì
37968
Giải ba
62353
64052
Giải tư
29101
96168
43338
87462
59310
56417
58969
Giải năm
9823
Giải sáu
8534
3983
7660
Giải bảy
547
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0 7
2 3
3 4 8
4 7 9
5 2 3
6 0 2 4 8 8 9
7  
8 3
9  
Đuôi Loto
0 1 6
1 0
2 5 6
3 2 5 8
4 3 6
5  
6  
7 1 4
8 3 6 6
9 4 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 30/09/2022

XSVL
Giải ĐB
845391
Giải nhất
34315
Giải nhì
03030
Giải ba
28134
01010
Giải tư
94092
80338
38634
00549
98381
97234
48369
Giải năm
4398
Giải sáu
7819
7407
4619
Giải bảy
505
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 0 5 9 9
2  
3 0 4 4 4 8
4 9
5  
6 9
7  
8 1
9 1 2 8
Đuôi Loto
0 1 3
1 8 9
2 9
3  
4 3 3 3
5 0 1
6  
7 0
8 3 9
9 1 1 4 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 23/09/2022

XSVL
Giải ĐB
454170
Giải nhất
55551
Giải nhì
56005
Giải ba
50438
80350
Giải tư
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
Giải năm
4370
Giải sáu
6476
8862
5612
Giải bảy
332
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2 3 6 8
2 7
3 2 8
4  
5 0 1 9
6 2
7 0 0 6
8 8 9
9  
Đuôi Loto
0 5 7 7
1 5
2 1 3 6
3 1
4  
5 0
6 1 7
7 2
8 1 3 8
9 5 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 16/09/2022

XSVL
Giải ĐB
143375
Giải nhất
26794
Giải nhì
63449
Giải ba
16018
78388
Giải tư
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
Giải năm
9145
Giải sáu
3242
4071
3672
Giải bảy
208
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 6 8
1 8
2  
3  
4 2 5 9
5 9
6  
7 0 1 2 4 5
8 8
9 4 5
Đuôi Loto
0 7
1 7
2 4 7
3 0
4 0 7 9
5 4 7 9
6 0
7  
8 0 1 8
9 4 5

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 09/09/2022

XSVL
Giải ĐB
635487
Giải nhất
42595
Giải nhì
47086
Giải ba
10693
96549
Giải tư
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
Giải năm
4970
Giải sáu
4640
3394
2169
Giải bảy
960
Giải tám
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1  
2  
3  
4 0 7 9
5 1 4
6 0 9
7 0 1 6
8 6 7
9 3 4 5
Đuôi Loto
0 0 4 6 7
1 5 7
2  
3 9
4 5 9
5 9
6 7 8
7 0 4 8
8  
9 4 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 02/09/2022

XSVL
Giải ĐB
518800
Giải nhất
16984
Giải nhì
09077
Giải ba
30726
64744
Giải tư
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
Giải năm
2919
Giải sáu
4007
6827
3201
Giải bảy
348
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 7
1 0 5 9
2 1 6 7 8
3  
4 4 8
5  
6 7
7 0 7
8 4
9 1
Đuôi Loto
0 0 1 7
1 0 2 9
2  
3  
4 4 8
5 1
6 2
7 0 2 6 7
8 2 4
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 26/08/2022

XSVL
Giải ĐB
357766
Giải nhất
73477
Giải nhì
59412
Giải ba
00202
57579
Giải tư
76261
68956
71917
81337
40086
64776
87101
Giải năm
3588
Giải sáu
1360
1683
6502
Giải bảy
372
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 2
1 2 7
2  
3 7
4  
5 6
6 0 1 6
7 2 6 7 9
8 3 6 8
9  
Đuôi Loto
0 6
1 0 6
2 0 0 1 7
3 8
4  
5  
6 5 6 7 8
7 1 3 7
8 8
9 7
to top