XSMB 60 ngày - Thống kê KQXS Miền Bắc 60 ngày gần nhất

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX
Giải ĐB
52770
Giải nhất
72632
Giải nhì
94230
01290
Giải ba
00944
60752
38682
13546
09037
56528
Giải tư
7236
6255
7117
5805
Giải năm
6024
4076
7706
6242
5151
5198
Giải sáu
515
311
771
Giải bảy
40
65
69
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 1 5 7
2 4 8
3 0 2 2 6 7
4 0 2 4 6
5 1 2 5
6 5 9
7 0 1 6
8 2
9 0 8
Đuôi Loto
0 3 4 7 9
1 1 5 7
2 3 3 4 5 8
3  
4 2 4
5 0 1 5 6
6 0 3 4 7
7 1 3
8 2 9
9 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11HY-12HY-2HY-13HY-4HY-9HY
Giải ĐB
98112
Giải nhất
09152
Giải nhì
01989
05593
Giải ba
25161
95366
48674
94494
04644
96641
Giải tư
7013
7672
5579
4369
Giải năm
8490
1279
3981
7199
9982
5959
Giải sáu
036
860
858
Giải bảy
51
35
67
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 3
2  
3 5 6
4 1 4
5 1 2 7 8 9
6 0 1 6 7 9
7 2 4 9 9
8 1 2 9
9 0 3 4 9
Đuôi Loto
0 6 9
1 4 5 6 8
2 1 5 7 8
3 1 9
4 4 7 9
5 3
6 3 6
7 5 6
8 5
9 5 6 7 7 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12HZ-6HZ-14HZ-15HZ-10HZ-7HZ
Giải ĐB
25380
Giải nhất
28733
Giải nhì
75482
90338
Giải ba
40071
62719
03871
39155
49381
54569
Giải tư
5221
4873
4295
6204
Giải năm
3664
7733
5955
6664
8443
9055
Giải sáu
167
970
412
Giải bảy
03
69
77
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 2 9
2 1
3 3 3 8
4 3
5 5 5 5
6 1 4 4 7 9 9
7 0 1 1 3 7
8 0 1 2
9 5
Đuôi Loto
0 7 8
1 2 6 7 7 8
2 1 8
3 0 3 3 4 7
4 0 6 6
5 5 5 5 9
6  
7 6 7
8 3
9 1 6 6

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
Giải ĐB
65507
Giải nhất
90987
Giải nhì
23237
17499
Giải ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
Giải tư
3317
8046
3130
6290
Giải năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
Giải sáu
237
566
975
Giải bảy
00
38
53
46
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 6 7 7
1 7
2 2
3 0 3 7 7 8
4 1 6 6 8
5 3
6 6
7 2 5
8 3 7
9 0 0 1 6 9
Đuôi Loto
0 0 0 3 9 9
1 4 9
2 2 7
3 3 5 8
4  
5 7
6 0 4 4 6 9
7 0 0 1 3 3 8
8 3 4
9 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB
Giải ĐB
67857
Giải nhất
24762
Giải nhì
15441
04864
Giải ba
08271
66428
62919
75365
85787
21002
Giải tư
0896
5072
9185
7394
Giải năm
3832
8408
2046
5486
7182
2401
Giải sáu
695
320
642
Giải bảy
42
55
21
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 8
1 9
2 0 1 8
3 2
4 1 2 2 6
5 5 7
6 2 4 5
7 1 2
8 0 2 5 6 7
9 4 5 6
Đuôi Loto
0 2 8
1 0 2 4 7
2 0 3 4 4 6 7 8
3  
4 6 9
5 5 6 8 9
6 4 8 9
7 5 8
8 0 2
9 1

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC
Giải ĐB
67896
Giải nhất
70731
Giải nhì
69176
18124
Giải ba
27982
04161
91683
18192
79476
78208
Giải tư
5183
4837
8723
9821
Giải năm
9572
8397
0675
4046
1647
9982
Giải sáu
454
824
291
Giải bảy
83
44
66
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1  
2 1 3 4 4
3 1 7
4 4 6 7
5 4
6 1 6
7 2 5 6 6
8 2 2 3 3 3
9 1 2 6 7
Đuôi Loto
0  
1 2 3 6 9
2 7 8 8 9
3 0 2 8 8 8
4 2 2 4 5
5 7
6 4 6 7 7 9
7 3 4 9
8 0
9  

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD
Giải ĐB
36819
Giải nhất
77300
Giải nhì
94639
60023
Giải ba
65992
78939
86794
32055
87711
60182
Giải tư
2846
6365
7000
8638
Giải năm
5530
0550
4271
9426
9812
8324
Giải sáu
268
190
185
Giải bảy
96
56
66
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0
1 1 2 9
2 3 4 6
3 0 8 9 9
4 6
5 0 5 6
6 5 6 8
7 1
8 2 3 5
9 0 2 4 6
Đuôi Loto
0 0 0 3 5 9
1 1 7
2 1 8 9
3 2 8
4 2 9
5 5 6 8
6 2 4 5 6 9
7  
8 3 6
9 1 3 3

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
Giải ĐB
75996
Giải nhất
04902
Giải nhì
25318
92214
Giải ba
52253
61070
38643
84891
18913
13077
Giải tư
6533
5487
5262
6897
Giải năm
0336
4573
1078
5865
1877
6361
Giải sáu
858
380
829
Giải bảy
07
87
48
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 3 4 8
2 9
3 3 6
4 3 8
5 3 8
6 1 2 5
7 0 3 7 7 8
8 0 1 7 7
9 1 6 7
Đuôi Loto
0 7 8
1 6 8 9
2 0 6
3 1 3 4 5 7
4 1
5 6
6 3 9
7 0 7 7 8 8 9
8 1 4 5 7
9 2

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4GF-6GF-14GF-7GF-11GF-8GF
Giải ĐB
47779
Giải nhất
09473
Giải nhì
42006
45431
Giải ba
31134
17715
99814
97168
20064
33491
Giải tư
2355
6851
3041
5929
Giải năm
1848
3824
2063
8535
2813
2684
Giải sáu
378
794
832
Giải bảy
75
68
73
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1 3 4 5
2 4 9
3 1 2 4 5
4 1 8
5 1 5
6 3 4 8 8
7 3 3 5 8 9
8 4
9 1 4
Đuôi Loto
0  
1 3 4 5 9
2 3
3 0 1 6 7 7
4 1 2 3 6 8 9
5 1 3 5 7
6 0
7  
8 4 6 6 7
9 2 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH
Giải ĐB
30529
Giải nhất
00774
Giải nhì
71339
87590
Giải ba
94856
44576
54746
62290
56551
40367
Giải tư
5453
6915
0626
5872
Giải năm
0190
8930
5221
2743
9398
0212
Giải sáu
212
976
516
Giải bảy
50
13
41
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 2 3 5 6
2 1 6 9
3 0 9
4 1 3 6 9
5 0 1 3 6
6 7
7 2 4 6 6
8  
9 0 0 0 8
Đuôi Loto
0 3 5 9 9 9
1 2 4 5
2 1 1 7
3 1 4 5
4 7
5 1
6 1 2 4 5 7 7
7 6
8 9
9 2 3 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
Giải ĐB
52091
Giải nhất
32734
Giải nhì
23946
43525
Giải ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
Giải tư
7508
4247
6600
5785
Giải năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Giải sáu
753
767
938
Giải bảy
96
25
69
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4 8
1 1
2 5 5 5 6
3 0 4 8
4 3 6 7 7
5 1 3 9
6 7 9
7 7
8 2 5
9 1 1 6 9
Đuôi Loto
0 0 3
1 1 5 9 9
2 8
3 4 5
4 0 3
5 2 2 2 8
6 2 4 9
7 4 4 6 7
8 0 3
9 5 6 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3GL-13GL-1GL-12GL-4GL-6GL
Giải ĐB
80770
Giải nhất
74803
Giải nhì
88570
42720
Giải ba
53876
08026
67336
03704
43408
16903
Giải tư
2018
8532
3564
2072
Giải năm
8409
7739
0074
9074
0573
6822
Giải sáu
820
944
037
Giải bảy
52
33
61
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3 4 8 9
1 8
2 0 0 2 4 6
3 2 3 6 7 9
4 4
5 2
6 1 4
7 0 0 2 3 4 4 6
8  
9  
Đuôi Loto
0 2 2 7 7
1 6
2 2 3 5 7
3 0 0 3 7
4 0 2 4 6 7 7
5  
6 2 3 7
7 3
8 0 1
9 0 3

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM
Giải ĐB
66534
Giải nhất
56931
Giải nhì
14753
52934
Giải ba
50362
71673
07004
46603
14867
67353
Giải tư
2669
3510
5939
0452
Giải năm
7103
3066
7100
3883
3329
8520
Giải sáu
876
769
784
Giải bảy
04
50
54
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 3 4 4
1 0
2 0 9
3 1 4 4 9
4  
5 0 2 3 3 4
6 2 6 7 9 9
7 3 6
8 3 4
9 8
Đuôi Loto
0 0 1 2 5
1 3
2 5 6
3 0 0 5 5 7 8
4 0 0 3 3 5 8
5  
6 6 7
7 6
8 9
9 2 3 6 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN
Giải ĐB
32592
Giải nhất
64258
Giải nhì
75381
94816
Giải ba
00970
60920
56970
50040
80887
68639
Giải tư
3223
8450
4979
5322
Giải năm
9176
3207
7231
1657
8080
5058
Giải sáu
353
184
451
Giải bảy
43
12
84
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7
1 2 6
2 0 2 3
3 1 9
4 0 3
5 0 1 3 7 8 8
6  
7 0 0 6 9
8 0 1 4 4 7
9 2
Đuôi Loto
0 2 4 5 7 7 8
1 3 5 8
2 1 2 9
3 2 4 5
4 8 8
5  
6 1 7
7 0 0 5 8
8 5 5
9 3 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9GP-1GP-4GP-2GP-10GP-8GP
Giải ĐB
05776
Giải nhất
49100
Giải nhì
70349
63260
Giải ba
03748
53195
55751
50581
47510
45326
Giải tư
7831
5315
1200
5855
Giải năm
6879
2316
2395
2324
0407
8819
Giải sáu
108
898
166
Giải bảy
97
50
75
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 7 8
1 0 5 6 9
2 4 6
3 1
4 8 9
5 0 1 5
6 0 6
7 5 6 9
8 1
9 5 5 7 8 9
Đuôi Loto
0 0 0 1 5 6
1 3 5 8
2  
3  
4 2
5 1 5 7 9 9
6 1 2 6 7
7 0 9
8 0 4 9
9 1 4 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1GQ-6GQ-14GQ-11GQ-10GQ-3GQ
Giải ĐB
50578
Giải nhất
44533
Giải nhì
51589
19352
Giải ba
36731
00455
82986
67951
88182
08371
Giải tư
7155
6673
4983
4003
Giải năm
1039
7182
0280
4445
6725
1225
Giải sáu
031
657
500
Giải bảy
94
53
70
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1  
2 5 5
3 1 1 3 9
4 5
5 1 2 3 5 5 7 8
6  
7 0 1 3 8
8 0 2 2 3 6 9
9 4
Đuôi Loto
0 0 7 8
1 3 3 5 7
2 5 8 8
3 0 3 5 7 8
4 9
5 2 2 4 5 5
6 8
7 5
8 5 7
9 3 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS
Giải ĐB
91006
Giải nhất
22362
Giải nhì
00497
25741
Giải ba
83780
71776
83219
79310
25559
28409
Giải tư
6094
4114
4358
4970
Giải năm
2704
2016
1614
0178
3411
3799
Giải sáu
574
202
404
Giải bảy
02
57
50
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 4 4 6 9
1 0 1 4 4 6 9
2  
3  
4 1
5 0 7 8 9
6 2
7 0 4 6 8
8 0 2
9 4 7 9
Đuôi Loto
0 1 5 7 8
1 1 4
2 0 0 6 8
3  
4 0 0 1 1 7 9
5  
6 0 1 7
7 5 9
8 5 7
9 0 1 5 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
Giải ĐB
12834
Giải nhất
95078
Giải nhì
64989
79753
Giải ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
Giải tư
6421
8306
4577
6605
Giải năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
Giải sáu
814
440
471
Giải bảy
56
67
31
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6 6
1 3 4
2 1 1
3 1 4
4 0 2 9
5 2 3 3 3 6
6 7
7 1 6 7 8
8 3 8 9
9 0 2
Đuôi Loto
0 4 9
1 2 2 3 7
2 4 5 9
3 1 5 5 5 8
4 1 3
5 0
6 0 0 5 7
7 6 7
8 7 8
9 4 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10GU-13GU-1GU-8GU-4GU-5GU
Giải ĐB
96305
Giải nhất
67959
Giải nhì
20646
33331
Giải ba
93051
86138
60171
34010
77612
40721
Giải tư
7922
7402
4996
9753
Giải năm
9028
0798
6142
5181
3005
0430
Giải sáu
913
266
605
Giải bảy
20
21
36
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 5 5 5
1 0 2 3
2 0 1 1 2 8
3 0 1 6 8
4 2 6
5 1 3 9
6 6
7 1
8 1
9 6 8
Đuôi Loto
0 1 2 3
1 0 2 2 3 5 7 8
2 0 1 2 4
3 1 5
4  
5 0 0 0
6 3 4 6 9
7  
8 2 3 9
9 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX
Giải ĐB
78611
Giải nhất
11566
Giải nhì
68739
54972
Giải ba
63820
44793
97595
72343
76328
33810
Giải tư
1422
0776
2262
7727
Giải năm
1365
6036
4279
6699
2617
9526
Giải sáu
807
235
100
Giải bảy
61
73
32
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 0 1 7
2 0 2 6 7 8
3 2 5 6 9
4 3
5  
6 1 2 5 6
7 2 3 6 9
8  
9 1 3 5 9
Đuôi Loto
0 0 1 2
1 1 6 9
2 2 3 6 7
3 4 7 9
4  
5 3 6 9
6 2 3 6 7
7 0 1 2
8 2
9 3 7 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15GY-9GY-8GY-10GY-2GY-11GY
Giải ĐB
81736
Giải nhất
23276
Giải nhì
53754
98359
Giải ba
17284
59613
66887
69623
90479
15921
Giải tư
1913
9442
8514
1457
Giải năm
3561
5865
5275
6154
6603
9713
Giải sáu
570
440
936
Giải bảy
08
89
92
12
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1 2 3 3 3 4
2 1 3
3 6 6
4 0 2
5 4 4 7 9
6 1 5
7 0 5 6 9
8 4 7 9
9 2
Đuôi Loto
0 4 7
1 2 6
2 1 4 9
3 0 1 1 1 2
4 1 5 5 8
5 6 7
6 3 3 7
7 5 8
8 0
9 5 7 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
Giải ĐB
71610
Giải nhất
89551
Giải nhì
25825
57592
Giải ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải tư
4220
8664
4267
0323
Giải năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải sáu
536
385
828
Giải bảy
32
64
98
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7 7
1 0
2 0 3 5 5 8
3 2 2 6
4  
5 1 7
6 1 4 4 6 7 7
7 5
8 5 9
9 0 2 6 8
Đuôi Loto
0 1 2 9
1 5 6
2 3 3 9
3 2
4 6 6
5 2 2 7 8
6 0 3 6 9
7 0 0 5 6 6
8 2 9
9 8

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9FA-13FA-3FA-2FA-11FA-12FA
Giải ĐB
57765
Giải nhất
69270
Giải nhì
33523
02685
Giải ba
84523
77290
28378
00860
06188
76005
Giải tư
0445
9065
6142
8859
Giải năm
8856
4721
1409
3307
7321
9251
Giải sáu
866
778
530
Giải bảy
17
42
90
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7 9
1 7
2 1 1 3 3
3 0 4
4 2 2 5
5 1 6 9
6 0 5 5 6
7 0 8 8
8 5 8
9 0 0
Đuôi Loto
0 3 6 7 9 9
1 2 2 5
2 4 4
3 2 2
4 3
5 0 4 6 6 8
6 5 6
7 0 1
8 7 7 8
9 0 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 18FB-13FB-11FB-4FB-6FB-9FB-20FB-12FB
Giải ĐB
66130
Giải nhất
31344
Giải nhì
60841
75083
Giải ba
20089
91989
55661
28892
04894
38296
Giải tư
9750
1119
3274
6424
Giải năm
3786
0911
9541
3781
9279
2086
Giải sáu
021
974
097
Giải bảy
41
97
10
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 9
2 1 4
3 0
4 1 1 1 4
5 0
6 1
7 4 4 9
8 1 3 6 6 9 9
9 2 4 6 6 7 7
Đuôi Loto
0 1 3 5
1 1 2 4 4 4 6 8
2 9
3 8
4 2 4 7 7 9
5  
6 8 8 9 9
7 9 9
8  
9 1 7 8 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC
Giải ĐB
04067
Giải nhất
62344
Giải nhì
20660
34924
Giải ba
29262
94654
83140
81635
61321
07328
Giải tư
5040
9608
2848
8618
Giải năm
6534
5000
0270
1134
8572
5462
Giải sáu
105
829
074
Giải bảy
41
25
57
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 8
1 7 8
2 1 4 5 8 9
3 4 4 5
4 0 0 1 4 8
5 4 7
6 0 2 2 7
7 0 2 4
8  
9  
Đuôi Loto
0 0 4 4 6 7
1 2 4
2 6 6 7
3  
4 2 3 3 4 5 7
5 0 2 3
6  
7 1 5 6
8 0 1 2 4
9 2

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9FD-10FD-11FD-1FD-2FD-12FD
Giải ĐB
77471
Giải nhất
19152
Giải nhì
97536
23750
Giải ba
96328
05336
86498
22305
92542
92511
Giải tư
1202
4265
3726
6791
Giải năm
9261
8406
8891
8795
0587
6651
Giải sáu
733
915
460
Giải bảy
50
36
64
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 6
1 1 5
2 6 8
3 3 6 6 6
4 2
5 0 0 1 2
6 0 1 4 5
7 1
8 7
9 1 1 5 6 8
Đuôi Loto
0 5 5 6
1 1 5 6 7 9 9
2 0 4 5
3 3
4 6
5 0 1 6 9
6 0 2 3 3 3 9
7 8
8 2 9
9  

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE
Giải ĐB
33487
Giải nhất
75857
Giải nhì
17413
62882
Giải ba
60654
00964
04680
40383
52970
40634
Giải tư
1478
3136
3882
8583
Giải năm
0121
9159
0427
7098
1576
4487
Giải sáu
504
833
059
Giải bảy
22
96
21
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 3
2 1 1 2 7
3 3 4 6
4  
5 4 7 9 9
6 4
7 0 6 8
8 0 2 2 3 3 7 7
9 6 8
Đuôi Loto
0 7 8
1 2 2
2 2 8 8
3 0 1 3 8 8
4 0 3 5 6
5  
6 3 7 9
7 2 5 8 8
8 7 9
9 5 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG
Giải ĐB
75371
Giải nhất
81207
Giải nhì
15350
73690
Giải ba
95923
60377
00576
91314
57428
49409
Giải tư
4804
6242
8365
5083
Giải năm
5330
3111
6641
5696
3592
5572
Giải sáu
743
046
548
Giải bảy
48
02
05
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 5 7 9
1 1 4
2 3 8
3 0
4 1 2 2 3 6 8 8
5 0
6 5
7 1 2 6 7
8 3
9 0 2 6
Đuôi Loto
0 3 5 9
1 1 4 7
2 0 4 4 7 9
3 2 4 8
4 0 1
5 0 6
6 4 7 9
7 0 7
8 2 4 4
9 0

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6FH-9FH-2FH-10FH-5FH-4FH
Giải ĐB
66819
Giải nhất
58970
Giải nhì
81233
87337
Giải ba
67364
85138
96320
49873
10652
89668
Giải tư
8394
8830
8457
0320
Giải năm
3125
3132
4645
4147
8339
8043
Giải sáu
111
430
454
Giải bảy
22
57
54
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 6 9
2 0 0 2 5
3 0 0 2 3 7 8 9
4 3 5 7
5 2 4 4 7 7
6 4 8
7 0 3
8  
9 4
Đuôi Loto
0 2 2 3 3 7
1 1
2 2 3 5
3 3 4 7
4 5 5 6 9
5 2 4
6 1
7 3 4 5 5
8 3 6
9 1 3

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14FK-6FK-8FK-7FK-12FK-15FK
Giải ĐB
67246
Giải nhất
84000
Giải nhì
91602
49667
Giải ba
26643
51547
99669
56114
58512
86392
Giải tư
4034
7999
8026
7738
Giải năm
8540
0020
8411
9998
1978
2542
Giải sáu
414
858
490
Giải bảy
08
33
36
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 8
1 1 2 4 4
2 0 6
3 3 4 6 8
4 0 2 3 6 7
5 8
6 7 9
7 8 8
8  
9 0 2 8 9
Đuôi Loto
0 0 2 4 9
1 1
2 0 1 4 9
3 3 4
4 1 1 3
5  
6 2 3 4
7 4 6
8 0 3 5 7 7 9
9 6 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL
Giải ĐB
99876
Giải nhất
35394
Giải nhì
83301
41034
Giải ba
78478
01506
61824
21864
19460
97709
Giải tư
2523
8243
8504
6873
Giải năm
6666
0003
6305
9126
5239
8233
Giải sáu
399
774
666
Giải bảy
79
76
46
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 4 5 6 9
1  
2 3 4 6
3 3 4 9
4 3 6
5 0
6 0 4 6 6
7 3 4 6 6 8 9
8  
9 4 9
Đuôi Loto
0 5 6
1 0
2  
3 0 2 3 4 7
4 0 2 3 6 7 9
5 0
6 0 2 4 6 6 7 7
7  
8 7
9 0 3 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM
Giải ĐB
93343
Giải nhất
96968
Giải nhì
63142
87662
Giải ba
64620
94933
91543
43079
18487
83883
Giải tư
8316
6968
2547
3315
Giải năm
3809
4301
2221
5368
4658
2400
Giải sáu
204
340
509
Giải bảy
02
31
59
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 2 4 9 9
1 5 6 6
2 0 1
3 1 3
4 0 2 3 3 7
5 8 9
6 2 8 8 8
7 9
8 3 7
9  
Đuôi Loto
0 0 2 4
1 0 2 3
2 0 4 6
3 3 4 4 8
4 0
5 1
6 1 1
7 4 8
8 5 6 6 6
9 0 0 5 7

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3FN-2FN-8FN-12FN-15FN-1FN
Giải ĐB
05085
Giải nhất
52112
Giải nhì
34968
38884
Giải ba
53704
12738
54587
09805
82578
04521
Giải tư
4991
0172
0087
1576
Giải năm
2444
2208
4446
9082
9943
0001
Giải sáu
786
779
247
Giải bảy
47
84
18
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 5 8
1 2 8
2 1
3 8
4 3 4 6 7 7
5  
6 8
7 2 6 8 9
8 2 4 4 5 6 7 7
9 1 5
Đuôi Loto
0  
1 0 2 9
2 1 7 8
3 4
4 0 4 8 8
5 0 8 9
6 4 7 8
7 4 4 8 8
8 0 1 3 6 7
9 7

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7FP-4FP-14FP-5FP-6FP-11FP
Giải ĐB
73887
Giải nhất
76973
Giải nhì
36640
82978
Giải ba
28521
08794
26945
35334
63608
43213
Giải tư
3591
9088
7466
0235
Giải năm
4544
4577
0501
9448
2360
9207
Giải sáu
629
228
382
Giải bảy
52
99
02
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 7 8
1 3
2 1 8 9
3 4 5
4 0 4 5 7 8
5 2
6 0 6
7 3 7 8
8 2 7 8
9 1 4 9
Đuôi Loto
0 4 6
1 0 2 9
2 0 5 8
3 1 7
4 3 4 9
5 3 4
6 6
7 0 4 7 8
8 0 2 4 7 8
9 2 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6FQ-13FQ-15FQ-10FQ-5FQ-3FQ
Giải ĐB
32041
Giải nhất
41193
Giải nhì
72370
38138
Giải ba
42725
18203
90049
56996
58750
01486
Giải tư
7646
1883
4831
0453
Giải năm
1211
2649
0096
9803
7958
5730
Giải sáu
766
222
545
Giải bảy
62
12
05
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3 5
1 1 2
2 2 5
3 0 1 8
4 1 5 6 9 9 9
5 0 3 8
6 2 6
7 0
8 3 6
9 3 6 6
Đuôi Loto
0 3 5 7
1 1 3 4
2 1 2 6
3 0 0 5 8 9
4  
5 0 2 4
6 4 6 8 9 9
7  
8 3 5
9 4 4 4

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7FR-1FR-10FR-2FR-4FR-13FR
Giải ĐB
89604
Giải nhất
91323
Giải nhì
51578
25475
Giải ba
42317
79129
02129
03015
38854
64855
Giải tư
0405
1015
0053
2692
Giải năm
7045
0058
5559
3807
9109
1859
Giải sáu
276
593
588
Giải bảy
21
70
40
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 7 9
1 5 5 7
2 1 3 9 9
3  
4 0 5
5 3 4 5 8 9 9
6  
7 0 5 6 8
8 8
9 2 3 9
Đuôi Loto
0 4 7
1 2
2 9
3 2 5 9
4 0 5
5 0 1 1 4 5 7
6 7
7 0 1
8 5 7 8
9 0 2 2 5 5 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12FS-11FS-4FS-10FS-5FS-13FS
Giải ĐB
19739
Giải nhất
15022
Giải nhì
43172
45148
Giải ba
07740
49662
70500
03869
52571
78536
Giải tư
8677
3363
6150
4291
Giải năm
5000
5455
1295
4611
9213
8568
Giải sáu
211
109
329
Giải bảy
98
01
69
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 1 9
1 1 1 3
2 2 9
3 6 9
4 0 8
5 0 5
6 2 3 8 9 9
7 0 1 2 7
8  
9 1 5 8
Đuôi Loto
0 0 0 4 5 7
1 0 1 1 7 9
2 2 6 7
3 1 6
4  
5 5 9
6 3
7 7
8 4 6 9
9 0 2 3 6 6

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1FT-13FT-17FT-15FT-4FT-11FT-5FT-16FT
Giải ĐB
50604
Giải nhất
02803
Giải nhì
82308
14716
Giải ba
18849
52967
20498
02113
21235
00297
Giải tư
3440
7251
6372
5944
Giải năm
4127
9161
5584
1258
1074
5102
Giải sáu
054
810
879
Giải bảy
81
78
36
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 4 8
1 0 3 6
2 7
3 5 6
4 0 4 9
5 1 4 8
6 1 5 7
7 2 4 8 9
8 1 4
9 7 8
Đuôi Loto
0 1 4
1 5 6 8
2 0 7
3 0 1
4 0 4 5 7 8
5 3 6
6 1 3
7 2 6 9
8 0 5 7 9
9 4 7

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8FU-10FU-11FU-4FU-9FU-1FU
Giải ĐB
05499
Giải nhất
10376
Giải nhì
24301
13680
Giải ba
38695
41130
50727
16362
08149
79482
Giải tư
8855
9322
2164
0561
Giải năm
8869
8529
0030
2126
4951
8249
Giải sáu
161
852
598
Giải bảy
99
51
40
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1  
2 2 6 7 9
3 0 0
4 0 9 9
5 1 1 2 5
6 1 1 2 4 9
7 6 6
8 0 2
9 5 8 9 9
Đuôi Loto
0 3 3 4 8
1 0 5 5 6 6
2 2 5 6 8
3  
4 6
5 5 9
6 2 7 7
7 2
8 9
9 2 4 4 6 9 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14FV-7FV-6FV-5FV-9FV-12FV
Giải ĐB
12843
Giải nhất
17105
Giải nhì
39019
07823
Giải ba
84315
68555
25647
16084
08591
54488
Giải tư
6546
9861
9809
6677
Giải năm
5359
4191
5365
8620
2515
4762
Giải sáu
860
513
793
Giải bảy
11
31
91
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 9
1 1 3 5 5 9
2 0 3
3 1
4 3 6 7
5 5 9
6 0 1 2 5
7 7
8 4 8
9 1 1 1 3
Đuôi Loto
0 2 6
1 1 3 6 9 9 9
2 0 6
3 1 2 4 9
4 8
5 0 1 1 5 6
6 4
7 4 7
8 8
9 0 1 5

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13FX-12FX-10FX-1FX-11FX-15FX
Giải ĐB
31698
Giải nhất
10399
Giải nhì
51180
27619
Giải ba
96231
22899
54741
08898
00597
66057
Giải tư
0841
6547
3780
4848
Giải năm
0188
2975
3529
7492
4196
8276
Giải sáu
354
616
141
Giải bảy
44
10
28
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 6 9
2 8 9
3 1
4 1 1 1 4 7 8
5 4 7
6 7
7 5 6
8 0 0 8
9 2 6 7 8 8 9 9
Đuôi Loto
0 1 8 8
1 3 4 4 4
2 9
3  
4 4 5
5 7
6 1 7 9
7 4 5 6 9
8 2 4 8 9 9
9 1 2 9 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9FY-7FY-14FY-15FY-2FY-4FY
Giải ĐB
50000
Giải nhất
77386
Giải nhì
96071
94717
Giải ba
33512
47054
17057
15910
69114
85358
Giải tư
4981
5705
4473
2457
Giải năm
7949
4076
4318
6437
1640
7878
Giải sáu
709
836
117
Giải bảy
29
30
68
73
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 9
1 0 2 4 7 7 8
2 9
3 0 6 7
4 0 9
5 4 7 7 8
6 8
7 1 3 3 6 8
8 1 6
9  
Đuôi Loto
0 0 1 3 4
1 7 8
2 1
3 7 7
4 1 5
5 0
6 3 7 8
7 1 1 3 5 5
8 1 5 6 7
9 0 2 4

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2FZ-13FZ-3FZ-14FZ-8FZ-6FZ
Giải ĐB
27465
Giải nhất
33685
Giải nhì
53025
07718
Giải ba
77719
50004
40691
31858
54368
81032
Giải tư
8755
4276
8212
5294
Giải năm
3670
4516
1189
0214
4497
1524
Giải sáu
577
678
548
Giải bảy
09
16
75
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 2 4 6 6 8 9
2 4 5
3 2
4 8
5 5 8
6 5 7 8
7 0 5 6 7 8
8 5 9
9 1 4 7
Đuôi Loto
0 7
1 9
2 1 3
3  
4 0 1 2 9
5 2 5 6 7 8
6 1 1 7
7 6 7 9
8 1 4 5 6 7
9 0 1 8

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13EA-7EA-6EA-12EA-2EA-11EA
Giải ĐB
68879
Giải nhất
46059
Giải nhì
26549
42155
Giải ba
33720
39460
18432
13620
28920
93358
Giải tư
8789
3529
4582
6318
Giải năm
8656
4294
0913
2614
3128
8153
Giải sáu
790
058
472
Giải bảy
80
25
18
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 4 8 8
2 0 0 0 5 8 9
3 2
4 9
5 3 5 6 8 8 9
6 0
7 2 9
8 0 2 9
9 0 4 8
Đuôi Loto
0 2 2 2 6 8 9
1  
2 3 7 8
3 1 5
4 1 9
5 2 5
6 5
7  
8 1 1 2 5 5 9
9 2 4 5 7 8

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5EB-9EB-15EB-14EB-8EB-4EB
Giải ĐB
07253
Giải nhất
99692
Giải nhì
72624
20724
Giải ba
50452
80059
29786
83786
32047
53896
Giải tư
5791
6996
2984
7726
Giải năm
0054
1956
0329
4338
7272
9689
Giải sáu
859
274
234
Giải bảy
58
92
72
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 4 4 6 9
3 4 8
4 7
5 2 3 4 6 8 9 9
6  
7 2 2 4 6
8 4 6 6 9
9 1 2 2 6 6
Đuôi Loto
0  
1 9
2 5 7 7 9 9
3 5
4 2 2 3 5 7 8
5  
6 2 5 7 8 8 9 9
7 4
8 3 5
9 2 5 5 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10EC-8EC-13EC-12EC-7EC-14EC
Giải ĐB
15677
Giải nhất
13447
Giải nhì
41401
55659
Giải ba
09614
70832
48851
08349
92890
45052
Giải tư
9807
5291
5713
4749
Giải năm
3465
7671
0654
6944
4800
3828
Giải sáu
274
626
012
Giải bảy
84
12
41
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 7
1 2 2 3 4
2 6 8
3 2
4 1 4 7 9 9
5 1 2 4 9
6 5
7 0 1 4 7
8 4
9 0 1
Đuôi Loto
0 0 7 9
1 0 4 5 7 9
2 1 1 3 5
3 1
4 1 4 5 7 8
5 6
6 2
7 0 4 7
8 2
9 4 4 5

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7ED-4ED-14ED-9ED-10ED-11ED
Giải ĐB
35546
Giải nhất
43491
Giải nhì
46880
08079
Giải ba
95676
16955
95218
07214
56949
85631
Giải tư
8429
8077
0919
9292
Giải năm
4746
6456
4093
3972
9340
5011
Giải sáu
569
008
014
Giải bảy
99
93
57
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 1 4 4 8 9
2 9
3 1
4 0 6 6 9
5 5 6 7
6 9
7 2 6 7 9
8 0
9 1 2 3 3 8 9
Đuôi Loto
0 4 8
1 1 3 9
2 7 9
3 9 9
4 1 1
5 5
6 4 4 5 7
7 5 7
8 0 1 9
9 1 2 4 6 7 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13EF-4EF-3EF-8EF-14EF-5EF
Giải ĐB
79638
Giải nhất
62960
Giải nhì
56791
78023
Giải ba
41367
91030
88995
83073
74966
09400
Giải tư
3001
0497
3257
6858
Giải năm
6376
1915
7724
5888
9196
1252
Giải sáu
714
312
184
Giải bảy
84
20
65
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 2 4 5
2 0 3 4
3 0 1 8
4  
5 2 7 8
6 0 5 6 7
7 3 6
8 4 4 8
9 1 5 6 7
Đuôi Loto
0 0 2 3 6
1 0 3 9
2 1 5
3 2 7
4 1 2 8 8
5 1 6 9
6 6 7 9
7 5 6 9
8 3 5 8
9  

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9EG-2EG-12EG-11EG-6EG-8EG
Giải ĐB
57974
Giải nhất
15324
Giải nhì
29062
35164
Giải ba
54267
19205
53894
86391
87598
37568
Giải tư
8724
2642
2107
7220
Giải năm
7356
1703
9977
2587
4248
0538
Giải sáu
770
996
138
Giải bảy
68
17
39
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5 7
1 7
2 0 4 4
3 8 8 9
4 2 8
5 6
6 2 4 7 8 8
7 0 4 4 7
8 7
9 1 4 6 8
Đuôi Loto
0 2 7
1 9
2 4 6
3 0
4 2 2 6 7 7 9
5 0
6 5 9
7 0 1 6 7 8
8 3 3 4 6 6 9
9 3

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8EH-13EH-2EH-9EH-7EH-15EH
Giải ĐB
65353
Giải nhất
92369
Giải nhì
24020
84825
Giải ba
50821
32359
74870
12430
78783
40433
Giải tư
1468
2242
7310
2723
Giải năm
5142
2564
9296
2065
6641
7512
Giải sáu
873
047
216
Giải bảy
96
07
60
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 0 2 6
2 0 1 3 5
3 0 3
4 1 2 2 7
5 3 9
6 0 4 5 8 9 9
7 0 3
8 3
9 6 6
Đuôi Loto
0 1 2 3 6 7
1 2 4
2 1 4 4
3 2 3 5 7 8
4 6
5 2 6
6 1 9 9
7 0 4
8 6
9 5 6 6

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4EK-6EK-8EK-5EK-9EK-15EK
Giải ĐB
67145
Giải nhất
28295
Giải nhì
82580
33620
Giải ba
73040
79146
86668
63657
04732
22245
Giải tư
5449
8653
9499
0010
Giải năm
0031
1635
8745
0326
2604
0686
Giải sáu
971
858
036
Giải bảy
22
81
01
66
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1 0
2 0 2 6
3 1 2 5 6
4 0 5 5 5 6 9
5 3 7 8
6 6 8
7 1
8 0 1 6
9 5 9
Đuôi Loto
0 1 2 4 8
1 0 3 7 8
2 2 3
3 5
4 0
5 3 4 4 4 9
6 2 3 4 6 8
7 5
8 5 6
9 4 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11EL-2EL-10EL-1EL-9EL-8EL
Giải ĐB
92034
Giải nhất
05536
Giải nhì
18653
32471
Giải ba
32150
21246
33161
72244
89650
11416
Giải tư
5592
7323
1688
6043
Giải năm
9585
5644
4377
4978
8404
9769
Giải sáu
851
567
112
Giải bảy
90
65
31
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4
1 2 6
2 3
3 1 4 6
4 3 4 4 6
5 0 0 1 3
6 1 5 7 9
7 1 7 8
8 5 8
9 0 2
Đuôi Loto
0 5 5 9
1 3 5 6 7
2 0 1 9
3 2 4 5
4 0 3 4 4
5 6 8
6 1 3 4
7 6 7
8 7 8
9 6

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17EM-8EM-9EM-20EM-18EM-13EM-5EM-11EM
Giải ĐB
71218
Giải nhất
70576
Giải nhì
61119
21941
Giải ba
78697
14684
18932
79736
28498
50030
Giải tư
8737
5641
6411
2263
Giải năm
6456
6564
4412
3221
9154
8654
Giải sáu
043
831
025
Giải bảy
17
50
26
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 2 7 8 9
2 1 5 6
3 0 1 2 6 7
4 1 1 3
5 0 4 4 6
6 3 4
7 5 6
8 4
9 7 8
Đuôi Loto
0 3 5
1 1 2 3 4 4
2 1 3
3 4 6
4 5 5 6 8
5 2 7
6 2 3 5 7
7 1 3 9
8 1 9
9 1

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1EN-8EN-3EN-6EN-10EN-12EN
Giải ĐB
96669
Giải nhất
56310
Giải nhì
58287
20321
Giải ba
86171
44020
38870
68078
28970
96499
Giải tư
0217
7342
3367
2613
Giải năm
6187
9081
2928
1916
6109
1605
Giải sáu
191
797
551
Giải bảy
35
94
84
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9
1 0 3 6 7
2 0 1 8
3 5
4 2
5 1
6 7 9
7 0 0 1 8
8 1 4 7 7
9 1 4 6 7 9
Đuôi Loto
0 1 2 7 7
1 2 5 7 8 9
2 4
3 1
4 8 9
5 0 3
6 1 9
7 1 6 8 8 9
8 2 7
9 0 6 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9EP-15EP-6EP-1EP-2EP-5EP
Giải ĐB
94309
Giải nhất
45465
Giải nhì
82813
94520
Giải ba
95939
36043
04874
02787
78555
90593
Giải tư
1804
6793
2893
8197
Giải năm
2179
9142
5758
7134
2092
2071
Giải sáu
965
316
142
Giải bảy
24
33
55
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 3 4 6
2 0 4
3 3 4 9
4 2 2 3
5 5 5 8
6 5 5
7 1 4 9
8 7
9 2 3 3 3 7
Đuôi Loto
0 2
1 7
2 4 4 9
3 1 3 4 9 9 9
4 0 1 2 3 7
5 5 5 6 6
6 1
7 8 9
8 5
9 0 3 7

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8EQ-6EQ-10EQ-11EQ-12EQ-4EQ
Giải ĐB
13037
Giải nhất
25059
Giải nhì
77426
43042
Giải ba
30301
11715
75441
91042
10694
00556
Giải tư
2600
9426
3762
4148
Giải năm
8352
4926
0137
7010
1972
0691
Giải sáu
470
428
686
Giải bảy
40
59
18
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 0 5 8
2 6 6 6 8
3 7 7
4 0 1 2 2 8
5 2 5 6 9 9
6 2
7 0 2
8 6
9 1 4
Đuôi Loto
0 0 1 4 7
1 0 4 9
2 4 4 5 6 7
3  
4 9
5 1 5
6 2 2 2 5 8
7 3 3
8 1 2 4
9 5 5

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7ER-1ER-6ER-2ER-11ER-14ER
Giải ĐB
26450
Giải nhất
99472
Giải nhì
09283
07481
Giải ba
63796
53170
80934
22592
80331
56633
Giải tư
8859
0728
2446
9170
Giải năm
6729
9347
5965
8975
1178
5625
Giải sáu
026
289
267
Giải bảy
80
66
17
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 5 6 8 9
3 1 3 4
4 6 7
5 0 9
6 5 6 7
7 0 0 2 5 8 8
8 0 1 3 9
9 2 6
Đuôi Loto
0 5 7 7 8
1 3 8
2 7 9
3 3 8
4 3
5 2 6 7
6 2 4 6 9
7 1 4 6
8 2 7 7
9 2 5 8

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1ES-9ES-14ES-8ES-4ES-2ES
Giải ĐB
80983
Giải nhất
09046
Giải nhì
29399
08507
Giải ba
72726
62831
85711
88004
51568
54046
Giải tư
3784
1825
7897
5657
Giải năm
0729
8051
5357
9572
5889
8522
Giải sáu
953
112
874
Giải bảy
37
64
78
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7
1 1 2
2 2 5 6 9
3 1 7
4 6 6
5 1 3 7 7
6 4 8
7 2 4 8 9
8 3 4 9
9 7 9
Đuôi Loto
0  
1 1 3 5
2 1 2 7
3 5 8
4 0 6 7 8
5 2
6 2 4 4
7 0 3 5 5 9
8 6 7
9 2 7 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14ET-7ET-4ET-8ET-9ET-11ET
Giải ĐB
51859
Giải nhất
22919
Giải nhì
35872
32518
Giải ba
46888
13051
20406
85739
07528
63266
Giải tư
8526
6947
1634
6044
Giải năm
1174
6209
5150
8436
2640
6544
Giải sáu
609
398
915
Giải bảy
38
37
77
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9 9
1 5 8 9
2 6 8
3 4 6 7 8 9 9
4 0 4 4 7
5 0 1 9
6 6
7 2 4 7
8 8
9 8
Đuôi Loto
0 4 5
1 5
2 7
3  
4 3 4 4 7
5 1
6 0 2 3 6
7 3 4 7
8 1 2 3 8 9
9 0 0 1 3 3 5

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU
Giải ĐB
65169
Giải nhất
74026
Giải nhì
63525
28014
Giải ba
47655
30419
12277
98801
28492
67966
Giải tư
7946
0562
8432
6252
Giải năm
4135
4435
8511
6451
6270
0406
Giải sáu
430
459
116
Giải bảy
70
41
84
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6
1 1 4 6 9
2 5 6
3 0 2 5 5
4 1 6
5 1 2 5 9
6 2 6 9
7 0 0 7 7
8 4
9 2
Đuôi Loto
0 3 7 7
1 0 1 4 5
2 3 5 6 9
3  
4 1 8
5 2 3 3 5
6 0 1 2 4 6
7 7 7
8  
9 1 5 6

XSMB 60 Ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất chính xác 100% – Bảng tổng hợp xsmb 60 ngày gần đây siêu chuẩn.

Giới thiệu bảng thống kê kết quả xsmb 60 ngày gần nhất

Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo tháng) là một trong những thông tin được nhiều người chơi xổ số truyền thống quan tâm, giúp dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước của đài Bắc trong suốt cả một tháng.

Người chơi thường tra cứu các thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây bên cạnh những con số thường xuất hiện hoặc những con lô lâu ngày không về, để tìm ra được quy luật quay XSHN trong thời gian gần đây và tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về.

Bạn cũng có thể xem dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi để nhận bộ số may mắn hàng ngày. Xem nhanh thông tin xổ số miền Bắc siêu chuẩn nhé.

to top