Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 20/05/2022

XSGL
Giải ĐB
289053
Giải nhất
16027
Giải nhì
68793
Giải ba
16325
11191
Giải tư
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
Giải năm
0795
Giải sáu
7662
9919
6102
Giải bảy
465
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 5 9
2 5 7
3  
4 1
5 3
6 2 5
7 8
8 0 6 8
9 1 3 5
Đuôi Loto
0 8
1 4 9
2 0 6
3 5 9
4  
5 1 2 6 9
6 8
7 0 2
8 7 8
9 1

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 13/05/2022

XSGL
Giải ĐB
271517
Giải nhất
73421
Giải nhì
61158
Giải ba
49170
39894
Giải tư
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
Giải năm
0709
Giải sáu
1693
0784
1455
Giải bảy
050
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4 9
1 7
2 1 8
3  
4  
5 0 5 6 8
6  
7 0 7
8 4 5 8
9 3 4
Đuôi Loto
0 0 5 7
1 2
2  
3 9
4 0 8 9
5 5 8
6 5
7 1 7
8 2 5 8
9 0

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 06/05/2022

XSGL
Giải ĐB
707937
Giải nhất
12465
Giải nhì
59744
Giải ba
79116
23641
Giải tư
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
Giải năm
2081
Giải sáu
8519
7552
6207
Giải bảy
171
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 0 6 9
2 8
3 3 7
4 1 4
5 2 9
6 5
7 1 1 5
8 1 1
9  
Đuôi Loto
0 1
1 4 7 7 8 8
2 5
3 3
4 4
5 6 7
6 1
7 0 3
8 2
9 1 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 29/04/2022

XSGL
Giải ĐB
128311
Giải nhất
60053
Giải nhì
79802
Giải ba
59871
65699
Giải tư
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
Giải năm
2133
Giải sáu
3193
3398
0468
Giải bảy
490
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 8
1 1
2 1 7
3 3
4  
5 3 7
6 2 3 8
7 1
8  
9 0 3 8 9
Đuôi Loto
0 9
1 0 1 2 7
2 0 6
3 3 5 6 9
4  
5  
6  
7 2 5
8 0 6 9
9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 22/04/2022

XSGL
Giải ĐB
155360
Giải nhất
92006
Giải nhì
97332
Giải ba
67466
96709
Giải tư
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
Giải năm
8520
Giải sáu
9543
3393
5393
Giải bảy
025
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1 7
2 0 5
3 2 4 6
4 3 3
5  
6 0 6
7 0 2
8  
9 1 3 3
Đuôi Loto
0 2 6 7
1 9
2 3 7
3 4 4 9 9
4 3
5 2
6 0 3 6
7 1
8  
9 0

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 15/04/2022

XSGL
Giải ĐB
427064
Giải nhất
63103
Giải nhì
07569
Giải ba
68755
80894
Giải tư
06644
65839
13732
69626
34251
10687
26474
Giải năm
5272
Giải sáu
1360
6858
6434
Giải bảy
284
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1  
2 6
3 2 4 9
4 4
5 1 5 8
6 0 4 9
7 2 4
8 4 7
9 4
Đuôi Loto
0 6
1 5
2 3 7
3 0
4 3 4 6 7 8 9
5 5
6 2
7 8
8 5
9 3 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 08/04/2022

XSGL
Giải ĐB
164783
Giải nhất
29718
Giải nhì
88437
Giải ba
59035
65804
Giải tư
85825
84174
64600
53402
98887
94433
03584
Giải năm
3791
Giải sáu
0517
0023
8550
Giải bảy
977
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 4
1 7 8
2 3 5
3 3 5 7
4  
5 0
6  
7 4 7
8 3 4 7
9 1
Đuôi Loto
0 0 5
1 9
2 0
3 2 3 8
4 0 7 8
5 2 3
6  
7 1 3 7 8
8 1
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 01/04/2022

XSGL
Giải ĐB
549012
Giải nhất
25032
Giải nhì
98713
Giải ba
54296
09256
Giải tư
57408
27364
74127
92054
48770
58518
79877
Giải năm
9246
Giải sáu
0620
0923
2348
Giải bảy
907
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8
1 2 3 8
2 0 3 7
3 2
4 6 8
5 4 6
6 4
7 0 7
8  
9 6
Đuôi Loto
0 2 7
1  
2 1 3
3 1 2
4 5 6
5  
6 4 5 9
7 0 2 7
8 0 1 4
9  

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 25/03/2022

XSGL
Giải ĐB
372384
Giải nhất
27204
Giải nhì
67129
Giải ba
02860
73396
Giải tư
83567
83614
38692
11768
34164
89543
41709
Giải năm
2359
Giải sáu
0589
1038
5154
Giải bảy
074
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 4
2 9
3 8
4 3
5 4 9
6 0 4 7 8
7 4
8 4 9
9 2 6
Đuôi Loto
0 6
1  
2 9
3 4
4 0 1 5 6 7 8
5  
6 9
7 6
8 3 6
9 0 2 5 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 18/03/2022

XSGL
Giải ĐB
591650
Giải nhất
11867
Giải nhì
61486
Giải ba
36043
27476
Giải tư
01229
30791
67969
66775
32941
02196
24878
Giải năm
9211
Giải sáu
6831
1618
8759
Giải bảy
616
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 6 8
2 9
3 1
4 1 3
5 0 9
6 7 9
7 5 6 8
8 6
9 1 6
Đuôi Loto
0 5
1 1 3 4 9
2  
3 4
4  
5 7
6 1 7 8 9
7 6
8 1 7
9 2 5 6

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 11/03/2022

XSGL
Giải ĐB
595225
Giải nhất
82450
Giải nhì
05729
Giải ba
63165
17141
Giải tư
98077
10372
56288
29816
78622
90682
78139
Giải năm
9623
Giải sáu
9338
9661
6128
Giải bảy
088
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 6
2 2 3 5 8 9
3 8 9
4 1
5 0
6 1 5
7 2 7
8 2 8 8
9  
Đuôi Loto
0 5
1 4 6
2 2 7 8
3 2
4  
5 2 6
6 1
7 7
8 2 3 8 8
9 2 3

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 04/03/2022

XSGL
Giải ĐB
709196
Giải nhất
38836
Giải nhì
72216
Giải ba
28599
38462
Giải tư
46262
51441
31511
62009
90828
50962
39544
Giải năm
1613
Giải sáu
6770
5712
3213
Giải bảy
863
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 1 2 3 3 6
2 8
3 6
4 1 4
5  
6 2 2 2 3
7 0
8  
9 6 9
Đuôi Loto
0 7
1 1 4
2 1 6 6 6
3 1 1 6
4 4
5  
6 1 3 9
7  
8 2
9 0 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 25/02/2022

XSGL
Giải ĐB
410845
Giải nhất
60498
Giải nhì
14304
Giải ba
59568
03280
Giải tư
71678
19904
14712
45057
54161
20076
22117
Giải năm
3569
Giải sáu
7141
4999
0105
Giải bảy
290
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 5
1 2 7
2  
3  
4 1 5
5 7
6 1 8 9
7 6 8
8 0
9 0 8 9
Đuôi Loto
0 8 9
1 4 6
2 1
3  
4 0 0
5 0 4
6 7
7 1 5
8 6 7 9
9 6 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 18/02/2022

XSGL
Giải ĐB
522977
Giải nhất
42495
Giải nhì
32819
Giải ba
30195
38247
Giải tư
12041
23300
16932
47156
48384
91322
43894
Giải năm
4149
Giải sáu
3308
6368
0402
Giải bảy
623
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 8
1 9
2 2 3
3 2
4 1 7 9
5 6
6 8
7 7
8 4
9 4 5 5
Đuôi Loto
0 0
1 4
2 0 2 3
3 2
4 8 9
5 9 9
6 5
7 4 7
8 0 6
9 1 4
to top