Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 06/08/2022

XSBP
Giải ĐB
803808
Giải nhất
49858
Giải nhì
84212
Giải ba
66370
38076
Giải tư
11426
65277
42632
87186
11922
72609
62442
Giải năm
4541
Giải sáu
9306
6971
5841
Giải bảy
461
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8 9
1 2
2 2 6
3 2
4 1 1 2
5 8
6 1
7 0 1 6 7
8 6
9  
Đuôi Loto
0 7
1 4 4 6 7
2 1 2 3 4
3  
4  
5  
6 0 2 7 8
7 7
8 0 5
9 0

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 30/07/2022

XSBP
Giải ĐB
856324
Giải nhất
90115
Giải nhì
83438
Giải ba
80469
80713
Giải tư
62381
69342
04442
45864
53278
36681
01287
Giải năm
3112
Giải sáu
4191
2351
8657
Giải bảy
707
Giải tám
30
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 3 5
2 4
3 8
4 2 2
5 1 7
6 4 9
7 8
8 1 1 7
9 1
Đuôi Loto
0  
1 5 8 8 9
2 1 4 4
3 1
4 2 6
5 1
6  
7 0 5 8
8 3 7
9 6

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 23/07/2022

XSBP
Giải ĐB
524707
Giải nhất
03889
Giải nhì
63199
Giải ba
64527
87639
Giải tư
21814
70261
51964
33142
55989
90318
84103
Giải năm
6880
Giải sáu
1757
2977
7352
Giải bảy
254
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7
1 4 8
2 7
3 9
4 2
5 2 4 7
6 1 4
7 7
8 0 9 9
9 9
Đuôi Loto
0 8
1 6
2 4 5
3 0
4 1 5 6
5  
6  
7 0 2 5 7
8 1
9 3 8 8 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 16/07/2022

XSBP
Giải ĐB
751108
Giải nhất
28088
Giải nhì
97927
Giải ba
99407
50917
Giải tư
52297
67602
72216
66712
62380
27607
89688
Giải năm
3538
Giải sáu
3099
6728
5377
Giải bảy
179
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7 7 8
1 2 6 7
2 7 8
3 8
4  
5  
6  
7 7 9
8 0 8 8
9 7 9
Đuôi Loto
0 8
1  
2 0 1
3  
4  
5  
6 1
7 0 0 1 2 7 9
8 0 2 3 8 8
9 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 09/07/2022

XSBP
Giải ĐB
817582
Giải nhất
13699
Giải nhì
91997
Giải ba
57498
73469
Giải tư
03689
96184
75559
65298
66680
28826
52727
Giải năm
2078
Giải sáu
4325
6968
1002
Giải bảy
461
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1  
2 5 6 7
3  
4  
5 9
6 1 8 9
7 8
8 0 2 4 9
9 7 8 8 9
Đuôi Loto
0 8
1 6
2 0 8
3  
4 8
5 2
6 2
7 2 9
8 6 7 9 9
9 5 6 8 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 02/07/2022

XSBP
Giải ĐB
387404
Giải nhất
06325
Giải nhì
42795
Giải ba
88962
83215
Giải tư
61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052
Giải năm
0762
Giải sáu
6213
6031
2448
Giải bảy
070
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 3 3 5
2 5 9
3 1 1 3
4 8
5 2
6 2 2
7 0
8  
9 1 5
Đuôi Loto
0 7
1 3 3 9
2 5 6 6
3 1 1 3
4 0
5 1 2 9
6  
7  
8 4
9 0 2

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 25/06/2022

XSBP
Giải ĐB
057234
Giải nhất
70753
Giải nhì
58530
Giải ba
62377
15872
Giải tư
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
Giải năm
7590
Giải sáu
6994
0780
3398
Giải bảy
703
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 3
1  
2  
3 0 4
4  
5 3 7
6  
7 2 2 7
8 0 1 2
9 0 2 4 8
Đuôi Loto
0 0 0 3 8 9
1 8
2 7 7 8 9
3 0 5
4 3 9
5  
6  
7 5 7
8 9
9  

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 18/06/2022

XSBP
Giải ĐB
321950
Giải nhất
13736
Giải nhì
12195
Giải ba
20296
43792
Giải tư
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
Giải năm
0470
Giải sáu
2742
3928
6135
Giải bảy
619
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8 9
2 8
3 5 5 6
4 2 9
5 0
6 2 4 7
7 0
8  
9 2 5 6 8
Đuôi Loto
0 5 7
1  
2 4 6 9
3  
4 6
5 3 3 9
6 3 9
7 6
8 1 2 9
9 1 4

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 11/06/2022

XSBP
Giải ĐB
702051
Giải nhất
24691
Giải nhì
00668
Giải ba
20954
83374
Giải tư
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
Giải năm
6517
Giải sáu
6020
2979
3520
Giải bảy
926
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 2 2 7
2 0 0 6
3 4
4  
5 1 4 6 8
6 8
7 4 9
8 5
9 1
Đuôi Loto
0 2 2
1 5 9
2 1 1
3  
4 0 3 5 7
5 8
6 2 5
7 1
8 5 6
9 7

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 04/06/2022

XSBP
Giải ĐB
189852
Giải nhất
03977
Giải nhì
52931
Giải ba
67328
13658
Giải tư
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
Giải năm
2175
Giải sáu
6181
3622
6882
Giải bảy
336
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0 2 8
3 1 6 8
4  
5 2 8
6  
7 0 5 7 7 7
8 1 2
9 0 5
Đuôi Loto
0 2 7 9
1 3 8
2 2 5 8
3  
4  
5 7 9
6 3
7 7 7 7
8 2 3 5
9  

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 28/05/2022

XSBP
Giải ĐB
977422
Giải nhất
81863
Giải nhì
18428
Giải ba
48669
40011
Giải tư
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
Giải năm
5180
Giải sáu
2614
7741
8075
Giải bảy
391
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3 4 4 5 5 6
2 0 2 8
3  
4 1
5  
6 3 9
7 5
8 0
9 1 4
Đuôi Loto
0 2 8
1 1 4 9
2 2
3 1 6
4 1 1 9
5 1 1 7
6 1
7  
8 2
9 6

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 21/05/2022

XSBP
Giải ĐB
426566
Giải nhất
41495
Giải nhì
67872
Giải ba
15534
61150
Giải tư
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
Giải năm
9910
Giải sáu
4252
5769
2999
Giải bảy
768
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0
2 8
3 4
4 0 1
5 0 2
6 0 6 6 8 8 9
7 2 9
8  
9 5 9
Đuôi Loto
0 1 4 5 6
1 4
2 5 7
3  
4 3
5 9
6 6 6
7  
8 2 6 6
9 6 7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 14/05/2022

XSBP
Giải ĐB
765353
Giải nhất
05230
Giải nhì
72733
Giải ba
25252
48798
Giải tư
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
Giải năm
2198
Giải sáu
6179
3117
1309
Giải bảy
330
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 7
2 5
3 0 0 3
4  
5 2 2 3 5
6 2 7
7 8 9
8 7
9 8 8
Đuôi Loto
0 3 3
1  
2 5 5 6
3 3 5
4  
5 2 5
6  
7 1 6 8
8 7 9 9
9 0 7

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 07/05/2022

XSBP
Giải ĐB
827262
Giải nhất
91609
Giải nhì
18012
Giải ba
31251
92604
Giải tư
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
Giải năm
0621
Giải sáu
8211
9624
0520
Giải bảy
324
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1 4 4 7 9
1 1 2
2 0 1 4 4 7
3  
4 3
5 0 1
6 2
7  
8  
9  
Đuôi Loto
0 2 5
1 0 0 1 2 5
2 1 6
3 4
4 0 0 2 2
5  
6  
7 0 2
8  
9 0
to top