Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 07/08/2022

XSDL
Giải ĐB
113913
Giải nhất
64149
Giải nhì
89462
Giải ba
44289
48738
Giải tư
26342
51357
91733
97014
62598
50846
04427
Giải năm
1856
Giải sáu
0171
2863
3957
Giải bảy
959
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 4
2 7
3 3 8
4 2 6 9
5 6 7 7 9
6 2 3
7 1
8 9
9 8
Đuôi Loto
0  
1 7
2 4 6
3 1 3 6
4 1
5  
6 4 5
7 2 5 5
8 3 9
9 4 5 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 31/07/2022

XSDL
Giải ĐB
060002
Giải nhất
80861
Giải nhì
14936
Giải ba
02374
37028
Giải tư
27348
85853
54743
83924
05938
81149
17144
Giải năm
4205
Giải sáu
0742
5899
4294
Giải bảy
187
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1  
2 4 8
3 6 8
4 2 3 4 8 9
5 3
6 1
7 4
8 7
9 4 9
Đuôi Loto
0  
1 6
2 0 4
3 4 5
4 2 4 7 9
5 0
6 3
7 8
8 2 3 4
9 4 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 24/07/2022

XSDL
Giải ĐB
550785
Giải nhất
86219
Giải nhì
66424
Giải ba
94777
37894
Giải tư
91209
26189
52578
02888
74552
94407
16451
Giải năm
9152
Giải sáu
4137
7706
6316
Giải bảy
419
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7 9
1 6 9 9
2 4
3 7
4  
5 1 2 2
6  
7 7 8
8 5 8 9
9 4
Đuôi Loto
0  
1 5
2 5 5
3  
4 2 9
5 8
6 0 1
7 0 3 7
8 7 8
9 0 1 1 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 17/07/2022

XSDL
Giải ĐB
557045
Giải nhất
27976
Giải nhì
82189
Giải ba
16485
34381
Giải tư
68145
39631
85651
89122
70715
09081
87224
Giải năm
4095
Giải sáu
0120
6310
5286
Giải bảy
881
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 5
2 0 2 4
3 1
4 5 5
5 1
6  
7 6
8 1 1 1 5 6 9
9 5
Đuôi Loto
0 1 2
1 3 5 8 8 8
2 2
3  
4 2
5 1 4 4 8 9
6 7 8
7  
8  
9 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 10/07/2022

XSDL
Giải ĐB
970291
Giải nhất
01150
Giải nhì
77221
Giải ba
21034
69586
Giải tư
26121
61006
11759
57553
70795
97786
20521
Giải năm
6927
Giải sáu
8094
4167
7096
Giải bảy
010
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0
2 1 1 1 7
3 4
4  
5 0 3 9
6 7
7  
8 6 6
9 1 4 5 6
Đuôi Loto
0 1 5
1 2 2 2 9
2  
3 5
4 3 9
5 9
6 0 8 8 9
7 2 6
8  
9 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 03/07/2022

XSDL
Giải ĐB
317995
Giải nhất
92588
Giải nhì
94274
Giải ba
43082
84811
Giải tư
84966
50059
85010
20640
08220
84543
72755
Giải năm
8667
Giải sáu
8167
6398
9669
Giải bảy
067
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1
2 0
3  
4 0 3
5 5 9
6 6 7 7 7 9
7 4
8 2 8
9 5 8
Đuôi Loto
0 1 2 4
1 1
2 8
3 4
4 7
5 5 9
6 6
7 6 6 6
8 8 9
9 5 6

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 26/06/2022

XSDL
Giải ĐB
687533
Giải nhất
59994
Giải nhì
40019
Giải ba
21691
72971
Giải tư
13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331
Giải năm
4835
Giải sáu
5428
8448
3755
Giải bảy
805
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 9
2 8
3 1 3 4 5 7
4 8
5 5
6 1
7 1 9
8  
9 1 1 3 4
Đuôi Loto
0  
1 3 6 7 9 9
2  
3 3 9
4 3 9
5 0 3 5
6  
7 3
8 2 4
9 1 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 19/06/2022

XSDL
Giải ĐB
308825
Giải nhất
89955
Giải nhì
84903
Giải ba
31798
63035
Giải tư
17740
40514
15253
14990
95222
09393
92551
Giải năm
5683
Giải sáu
4765
7349
9723
Giải bảy
882
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 4
2 2 3 5
3 5
4 0 9
5 1 3 5
6 5
7  
8 2 3
9 0 3 8
Đuôi Loto
0 4 9
1 5
2 2 8
3 0 2 5 8 9
4 1
5 2 3 5 6
6  
7  
8 9
9 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 12/06/2022

XSDL
Giải ĐB
598137
Giải nhất
56890
Giải nhì
49356
Giải ba
34323
37137
Giải tư
49461
48634
29954
29552
24089
39723
74515
Giải năm
6898
Giải sáu
5432
4169
0244
Giải bảy
095
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 3 3
3 2 4 7 7
4 4
5 2 4 6
6 1 9
7  
8 9
9 0 5 8
Đuôi Loto
0 9
1 6
2 3 5
3 2 2
4 3 4 5
5 1 9
6 5
7 3 3
8 9
9 6 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 05/06/2022

XSDL
Giải ĐB
835209
Giải nhất
99083
Giải nhì
47921
Giải ba
38422
36404
Giải tư
09222
37398
15307
78814
61986
12065
07287
Giải năm
2989
Giải sáu
8118
5836
3237
Giải bảy
847
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7 9
1 4 8
2 1 2 2
3 6 7
4 7
5  
6 5
7  
8 3 6 7 9
9 8
Đuôi Loto
0  
1 2
2 2 2
3 8
4 0 1
5 6
6 3 8
7 0 3 4 8
8 1 9
9 0 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 29/05/2022

XSDL
Giải ĐB
055559
Giải nhất
84508
Giải nhì
72393
Giải ba
75023
70368
Giải tư
26937
16726
45282
75065
32970
69513
10248
Giải năm
6712
Giải sáu
1324
9335
5418
Giải bảy
547
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 2 3 8
2 3 4 6
3 5 7
4 7 8
5 9
6 5 8
7 0
8 2
9 3
Đuôi Loto
0 7
1  
2 1 8
3 1 2 9
4 2
5 3 6
6 2
7 3 4
8 0 1 4 6
9 5

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 22/05/2022

XSDL
Giải ĐB
250168
Giải nhất
42292
Giải nhì
10930
Giải ba
87361
26516
Giải tư
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
Giải năm
8249
Giải sáu
0127
1901
4983
Giải bảy
770
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1 6
2 7
3 0
4 9
5 1 3
6 1 8
7 0 1 7
8 3 8
9 2 5
Đuôi Loto
0 3 7
1 0 5 6 7
2 9
3 5 8
4  
5 9
6 1
7 2 7
8 0 6 8
9 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 15/05/2022

XSDL
Giải ĐB
143945
Giải nhất
46306
Giải nhì
67429
Giải ba
91736
70964
Giải tư
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
Giải năm
9431
Giải sáu
4829
8727
7685
Giải bảy
531
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1  
2 4 7 9 9
3 1 1 1 6
4 0 5
5 4
6 4
7  
8 5 8
9 0 8
Đuôi Loto
0 4 9
1 3 3 3
2  
3  
4 2 5 6
5 4 8
6 0 3
7 2
8 8 9
9 2 2

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 08/05/2022

XSDL
Giải ĐB
836464
Giải nhất
65051
Giải nhì
17822
Giải ba
15799
71582
Giải tư
19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317
Giải năm
3210
Giải sáu
3268
8864
5473
Giải bảy
434
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 1 7
2 2 8
3 4
4 7
5 1 6
6 4 4 8
7 3
8 2 9
9 9
Đuôi Loto
0 1
1 1 5
2 2 8
3 7
4 3 6 6
5 0
6 5
7 1 4
8 2 6
9 8 9
to top