Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 25/02/2024

XSDL
Giải ĐB
195571
Giải nhất
92302
Giải nhì
13230
Giải ba
07194
90669
Giải tư
90813
07047
22077
73458
75165
80969
22518
Giải năm
8948
Giải sáu
9652
3765
8515
Giải bảy
172
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 5 8
2  
3 0
4 7 8
5 2 8
6 5 5 9 9
7 1 2 7
8  
9 4
Đuôi Loto
0 3
1 7
2 0 5 7
3 1
4 9
5 1 6 6
6  
7 4 7
8 1 4 5
9 6 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 18/02/2024

XSDL
Giải ĐB
241415
Giải nhất
75282
Giải nhì
53594
Giải ba
61173
56232
Giải tư
52088
36453
92225
60057
82404
79218
68522
Giải năm
7764
Giải sáu
4925
3891
1604
Giải bảy
064
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4
1 5 8
2 2 5 5
3 2
4  
5 3 7
6 4 4
7 3
8 2 8
9 1 4
Đuôi Loto
0  
1 9
2 2 3 8
3 5 7
4 0 0 6 6 9
5 1 2 2
6  
7 5
8 1 8
9  

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 11/02/2024

XSDL
Giải ĐB
507808
Giải nhất
57618
Giải nhì
37216
Giải ba
74787
20720
Giải tư
87026
30675
25655
48130
50490
89319
89263
Giải năm
4440
Giải sáu
1030
9271
8171
Giải bảy
767
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 6 8 9
2 0 6
3 0 0
4 0
5 5
6 3 7
7 1 1 5
8 7
9 0
Đuôi Loto
0 2 3 3 4 9
1 7 7
2  
3 6
4  
5 5 7
6 1 2
7 6 8
8 0 1
9 1

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 04/02/2024

XSDL
Giải ĐB
959134
Giải nhất
88778
Giải nhì
37850
Giải ba
31408
00510
Giải tư
52530
05304
06854
20541
26283
43616
66940
Giải năm
9146
Giải sáu
6519
0190
8278
Giải bảy
136
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 0 6 9
2  
3 0 4 6
4 0 1 6
5 0 4
6  
7 8 8
8 3
9 0
Đuôi Loto
0 1 3 4 5 9
1 4
2  
3 8
4 0 3 5
5  
6 1 3 4
7  
8 0 7 7
9 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 28/01/2024

XSDL
Giải ĐB
816662
Giải nhất
89360
Giải nhì
20571
Giải ba
92321
53083
Giải tư
01627
91018
41013
09438
35780
78443
83972
Giải năm
1099
Giải sáu
7631
0054
8132
Giải bảy
766
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 8
2 1 7
3 1 2 8
4 3
5 4
6 0 2 6
7 1 2
8 0 3
9 9
Đuôi Loto
0 6 8
1 2 3 7
2 3 6 7
3 1 4 8
4 5
5  
6 6
7 2
8 1 3
9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 21/01/2024

XSDL
Giải ĐB
491635
Giải nhất
98158
Giải nhì
35313
Giải ba
79924
48019
Giải tư
84839
61095
98750
95159
54506
49295
26259
Giải năm
0230
Giải sáu
1676
7062
6552
Giải bảy
391
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 3 9
2 4
3 0 5 9
4  
5 0 2 8 9 9
6 2
7 6
8  
9 1 5 5
Đuôi Loto
0 3 5
1 9
2 5 6
3 1
4 2
5 3 9 9
6 0 7
7  
8 5
9 1 3 5 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 14/01/2024

XSDL
Giải ĐB
909300
Giải nhất
85640
Giải nhì
50168
Giải ba
29426
11816
Giải tư
36287
19731
01495
24570
08426
15689
82480
Giải năm
5376
Giải sáu
9293
0438
1360
Giải bảy
932
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 6
2 6 6
3 1 2 8
4 0
5  
6 0 8
7 0 6
8 0 7 9
9 3 5
Đuôi Loto
0 0 4 6 7 8
1 3
2 3
3 9
4  
5 9
6 1 2 2 7
7 8
8 3 6
9 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 07/01/2024

XSDL
Giải ĐB
082618
Giải nhất
47611
Giải nhì
56676
Giải ba
00230
94014
Giải tư
90002
60801
87688
25132
09549
31283
70447
Giải năm
7421
Giải sáu
5882
9128
0010
Giải bảy
522
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2
1 0 1 4 8
2 1 2 8
3 0 2
4 7 9
5  
6  
7 6
8 2 3 8
9  
Đuôi Loto
0 1 3
1 0 1 2
2 0 2 3 8
3 8
4 1
5  
6 7
7 4
8 1 2 8
9 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 31/12/2023

XSDL
Giải ĐB
966248
Giải nhất
37338
Giải nhì
67206
Giải ba
73998
08831
Giải tư
34667
20847
64540
40756
00635
76987
39175
Giải năm
9249
Giải sáu
0588
5436
9420
Giải bảy
611
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 1
2 0
3 1 5 6 8
4 0 7 8 9
5 6
6 7
7 5
8 7 8
9 8
Đuôi Loto
0 2 4
1 1 3
2  
3  
4  
5 3 7
6 0 3 5
7 4 6 8
8 3 4 8 9
9 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 24/12/2023

XSDL
Giải ĐB
240358
Giải nhất
94452
Giải nhì
47219
Giải ba
70206
10863
Giải tư
80284
34718
15178
89091
11303
20957
58888
Giải năm
8566
Giải sáu
9365
4178
0680
Giải bảy
995
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1 8 9
2  
3  
4  
5 2 7 8
6 3 5 6
7 8 8
8 0 4 8
9 1 5
Đuôi Loto
0 8
1 9
2 5
3 0 6
4 8
5 6 9
6 0 6
7 5
8 1 5 7 7 8
9 1

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 17/12/2023

XSDL
Giải ĐB
391536
Giải nhất
51950
Giải nhì
13542
Giải ba
45650
92745
Giải tư
59209
18172
03149
36137
60627
71605
59513
Giải năm
0139
Giải sáu
8683
9450
6150
Giải bảy
823
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9
1 3
2 3 7
3 6 7 9
4 2 5 9
5 0 0 0 0
6  
7 2
8 3
9  
Đuôi Loto
0 5 5 5 5
1  
2 4 7
3 1 2 8
4  
5 0 4
6 3
7 2 3
8  
9 0 3 4

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 10/12/2023

XSDL
Giải ĐB
323859
Giải nhất
48394
Giải nhì
38632
Giải ba
29470
65181
Giải tư
89202
44644
41827
01961
71842
61005
23208
Giải năm
8663
Giải sáu
5432
8630
4054
Giải bảy
581
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 8
1  
2 7
3 0 2 2
4 2 4
5 4 9
6 1 3
7 0
8 1 1
9 4
Đuôi Loto
0 3 7
1 6 8 8
2 0 3 3 4
3 6
4 4 5 9
5 0
6  
7 2
8 0
9 5

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 03/12/2023

XSDL
Giải ĐB
685570
Giải nhất
80444
Giải nhì
29482
Giải ba
37985
92431
Giải tư
76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191
Giải năm
6373
Giải sáu
5604
7911
2351
Giải bảy
157
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4
1 1
2  
3 1
4 4
5 1 7
6  
7 0 1 3 6 9
8 2 5 8 8
9 1
Đuôi Loto
0 7
1 1 3 5 7 9
2 8
3 7
4 0 0 4
5 8
6 7
7 5
8 8 8
9 7

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 26/11/2023

XSDL
Giải ĐB
620552
Giải nhất
89911
Giải nhì
98188
Giải ba
13632
64079
Giải tư
08629
74549
50015
72137
43663
64107
26541
Giải năm
7060
Giải sáu
8580
4876
0192
Giải bảy
928
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 1 5
2 8 9
3 2 7
4 1 9
5 2
6 0 3
7 6 9
8 0 8
9 2
Đuôi Loto
0 6 8
1 1 4
2 3 5 9
3 6
4  
5 1
6 7
7 0 3
8 2 8
9 2 4 7
to top