Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 21/02/2024

XSST
Giải ĐB
425740
Giải nhất
09717
Giải nhì
39817
Giải ba
65328
25988
Giải tư
53613
96181
25861
23858
11131
39076
52920
Giải năm
1870
Giải sáu
5616
0448
1925
Giải bảy
120
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 6 7 7
2 0 0 5 8
3 1
4 0 8
5 8
6 1
7 0 6
8 1 8
9  
Đuôi Loto
0 2 2 4 7
1 3 6 8
2  
3 1
4  
5 2
6 1 7
7 1 1
8 2 4 5 8
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 14/02/2024

XSST
Giải ĐB
981141
Giải nhất
08226
Giải nhì
54961
Giải ba
50037
22652
Giải tư
05968
23324
01261
45513
90511
01711
93711
Giải năm
7384
Giải sáu
2577
6018
3090
Giải bảy
169
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 1 1 3 8
2 4 6
3 7
4 1
5 2
6 1 1 8 9
7 7
8 4
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 1 1 1 4 6 6
2 5
3 1
4 2 8
5  
6 2
7 3 7
8 1 6
9 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 07/02/2024

XSST
Giải ĐB
090196
Giải nhất
74862
Giải nhì
57138
Giải ba
21692
86756
Giải tư
44390
45402
95194
91230
67685
19220
29191
Giải năm
8066
Giải sáu
6732
2068
8168
Giải bảy
310
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 0
2 0
3 0 2 8
4  
5 6
6 2 6 8 8
7  
8 5
9 0 1 2 4 6
Đuôi Loto
0 1 2 3 9
1 9
2 0 3 6 9
3  
4 9
5 8
6 5 6 9
7  
8 3 6 6
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 31/01/2024

XSST
Giải ĐB
753990
Giải nhất
76912
Giải nhì
03676
Giải ba
05222
16879
Giải tư
45301
10149
48496
75111
70947
53463
42190
Giải năm
6414
Giải sáu
1103
6376
0857
Giải bảy
273
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1 1 2 4
2 2
3  
4 7 9
5 7
6 3
7 3 6 6 9
8  
9 0 0 6
Đuôi Loto
0 9 9
1 0 1
2 1 2
3 0 6 7
4 1
5  
6 7 7 9
7 4 5
8  
9 4 7

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 24/01/2024

XSST
Giải ĐB
414977
Giải nhất
74217
Giải nhì
93379
Giải ba
04702
28048
Giải tư
77380
83819
56467
85775
39891
51387
01304
Giải năm
6192
Giải sáu
7017
5641
4752
Giải bảy
884
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4
1 7 7 9
2  
3  
4 1 8
5 2
6 7
7 5 7 9
8 0 4 7
9 1 2
Đuôi Loto
0 8
1 4 9
2 0 5 9
3  
4 0 8
5 7
6  
7 1 1 6 7 8
8 4
9 1 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 17/01/2024

XSST
Giải ĐB
505205
Giải nhất
86845
Giải nhì
45999
Giải ba
58519
10291
Giải tư
08337
85015
82666
69396
88172
79799
33635
Giải năm
2894
Giải sáu
5155
6358
9981
Giải bảy
404
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1 5 9
2  
3 5 7
4 5
5 5 8
6 6
7 2
8 1
9 1 4 6 9 9
Đuôi Loto
0  
1 8 9
2 7
3  
4 0 9
5 0 1 3 4 5
6 6 9
7 3
8 5
9 1 9 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 10/01/2024

XSST
Giải ĐB
944461
Giải nhất
29194
Giải nhì
03868
Giải ba
05787
84977
Giải tư
91904
56023
54286
90041
93469
21391
09689
Giải năm
2505
Giải sáu
8331
9193
6330
Giải bảy
601
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 5
1  
2 3
3 0 1
4 1
5  
6 1 8 9
7 7
8 6 7 9
9 1 3 4
Đuôi Loto
0 3
1 0 3 4 6 9
2  
3 2 9
4 0 9
5 0
6 8
7 7 8
8 6
9 6 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 03/01/2024

XSST
Giải ĐB
684632
Giải nhất
80117
Giải nhì
04510
Giải ba
70495
85978
Giải tư
44143
31218
48812
24517
87503
70395
88499
Giải năm
8363
Giải sáu
2479
2370
6444
Giải bảy
865
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 2 7 7 8
2  
3 2
4 3 4
5  
6 3 5
7 0 8 9
8  
9 5 5 9
Đuôi Loto
0 1 7
1  
2 1 3
3 0 4 6
4 4
5 6 9 9
6  
7 1 1
8 1 7
9 7 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 27/12/2023

XSST
Giải ĐB
174953
Giải nhất
15802
Giải nhì
10718
Giải ba
61485
49472
Giải tư
85030
82620
59037
16000
59582
99056
72754
Giải năm
5834
Giải sáu
5208
3324
9116
Giải bảy
828
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 8
1 6 8
2 0 4 8
3 0 4 7
4  
5 3 4 6
6  
7 2
8 2 5
9  
Đuôi Loto
0 0 2 3
1  
2 0 7 8
3 5
4 2 3 5
5 8
6 1 5
7 3
8 0 1 2
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 20/12/2023

XSST
Giải ĐB
294055
Giải nhất
76277
Giải nhì
97276
Giải ba
68543
10163
Giải tư
57361
03211
31316
39889
44324
34544
48170
Giải năm
4019
Giải sáu
6932
8369
9627
Giải bảy
026
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 6 9
2 4 6 7
3 2
4 3 4
5 5
6 1 3 9
7 0 6 7
8 9
9  
Đuôi Loto
0 7
1 1 6
2 3
3 4 6
4 2 4
5 5
6 1 2 7
7 2 7
8  
9 1 6 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 13/12/2023

XSST
Giải ĐB
752719
Giải nhất
17598
Giải nhì
32015
Giải ba
91625
09627
Giải tư
64586
49160
90692
14088
18539
29010
19955
Giải năm
4933
Giải sáu
9595
2778
5528
Giải bảy
580
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 5 9
2 5 7 8
3 3 9
4  
5 5
6 0
7 8
8 0 6 8
9 2 5 8
Đuôi Loto
0 1 6 8
1  
2 9
3 3
4  
5 1 2 5 9
6 8
7 2
8 2 7 8 9
9 1 3

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 06/12/2023

XSST
Giải ĐB
084716
Giải nhất
58135
Giải nhì
50876
Giải ba
39678
48069
Giải tư
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
Giải năm
5368
Giải sáu
5825
9059
8601
Giải bảy
842
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 6
2 5
3 5
4 2 7
5 3 7 8 9
6 8 9
7 1 2 6 8
8  
9  
Đuôi Loto
0  
1 0 7
2 4 7
3 5
4  
5 0 2 3
6 1 7
7 4 5
8 5 6 7
9 5 6

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 29/11/2023

XSST
Giải ĐB
531531
Giải nhất
76555
Giải nhì
35061
Giải ba
88869
94860
Giải tư
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
Giải năm
5968
Giải sáu
4003
5892
0070
Giải bảy
178
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 3
1 0 7
2  
3 1
4  
5 5 7
6 0 0 1 8 9
7 0 8
8 3
9 2
Đuôi Loto
0 0 1 6 6 7
1 3 6
2 0 9
3 0 8
4  
5 5
6  
7 1 5
8 6 7
9 6

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 22/11/2023

XSST
Giải ĐB
107700
Giải nhất
10681
Giải nhì
30522
Giải ba
57308
67141
Giải tư
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
Giải năm
4812
Giải sáu
5310
0424
3016
Giải bảy
366
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0 8 9
1 0 1 2 4 6
2 2 4
3  
4 0 1 7
5 7
6 6
7  
8 1
9  
Đuôi Loto
0 0 0 1 4
1 1 4 8
2 1 2
3  
4 1 2
5  
6 1 6
7 4 5
8 0
9 0
to top