Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 22/03/2023

XSST
Giải ĐB
113420
Giải nhất
19261
Giải nhì
99101
Giải ba
77412
14337
Giải tư
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
Giải năm
4213
Giải sáu
9857
4322
4014
Giải bảy
023
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 2 3 4 7
2 0 2 3
3 7 7
4  
5 7
6 1 1
7 3
8  
9 1 6 8
Đuôi Loto
0 2
1 0 6 6 9
2 1 2
3 1 2 7
4 1
5  
6 9
7 1 3 3 5
8 9
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 15/03/2023

XSST
Giải ĐB
916741
Giải nhất
26156
Giải nhì
92186
Giải ba
74935
44651
Giải tư
77007
51519
79566
53033
86070
14520
60990
Giải năm
9432
Giải sáu
7316
2508
9036
Giải bảy
218
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8
1 6 8 9
2 0
3 2 3 5 6
4 1
5 1 6
6 6
7 0
8 6
9 0
Đuôi Loto
0 2 7 9
1 4 5
2 3
3 3
4  
5 3
6 1 3 5 6 8
7 0
8 0 1
9 1

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 08/03/2023

XSST
Giải ĐB
286126
Giải nhất
73595
Giải nhì
80310
Giải ba
84935
09304
Giải tư
74527
10867
43170
79005
66974
50972
57308
Giải năm
8188
Giải sáu
4059
0478
7228
Giải bảy
687
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 8
1 0
2 6 7 8
3 5
4  
5 9
6 7
7 0 2 4 8
8 7 8
9 5
Đuôi Loto
0 1 7
1  
2 7
3  
4 0 7
5 0 3 9
6 2
7 2 6 8
8 0 2 7 8
9 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 01/03/2023

XSST
Giải ĐB
169898
Giải nhất
32468
Giải nhì
69451
Giải ba
22044
42794
Giải tư
81004
29410
38497
64170
69639
60030
21370
Giải năm
7286
Giải sáu
9093
9981
6668
Giải bảy
981
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 0
2  
3 0 9
4 4
5 1
6 8 8
7 0 0
8 1 1 6
9 3 4 7 8
Đuôi Loto
0 1 3 7 7
1 5 8 8
2  
3 9
4 0 4 9
5  
6 8
7 9
8 6 6 9
9 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 22/02/2023

XSST
Giải ĐB
770121
Giải nhất
95039
Giải nhì
51928
Giải ba
55263
81493
Giải tư
31769
82518
08217
32496
00894
76023
83340
Giải năm
9743
Giải sáu
8108
8183
0642
Giải bảy
513
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 3 7 8
2 1 3 8
3 9
4 0 2 3
5  
6 3 9
7  
8 3
9 3 4 6
Đuôi Loto
0 4
1 2
2 4
3 1 2 4 6 8 9
4 9
5  
6 9
7 1
8 0 1 2
9 3 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 15/02/2023

XSST
Giải ĐB
511318
Giải nhất
48089
Giải nhì
47339
Giải ba
72158
25375
Giải tư
01735
87839
99104
32032
01676
47141
17675
Giải năm
6921
Giải sáu
9983
0824
6815
Giải bảy
912
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 2 5 8
2 1 4
3 2 5 9 9
4 1
5 8
6  
7 5 5 6
8 3 9
9  
Đuôi Loto
0  
1 2 4
2 1 3
3 8
4 0 2
5 1 3 7 7
6 7
7  
8 1 5
9 3 3 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 08/02/2023

XSST
Giải ĐB
063393
Giải nhất
88857
Giải nhì
83000
Giải ba
23123
65627
Giải tư
79259
63986
83738
18635
11651
14934
06378
Giải năm
7512
Giải sáu
8526
9321
6948
Giải bảy
842
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 2
2 1 3 6 7
3 4 5 8
4 2 8
5 1 7 9
6  
7 8
8 6
9 3
Đuôi Loto
0 0
1 2 5
2 1 4
3 2 9
4 3
5 3
6 2 8
7 2 5
8 3 4 7
9 5

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 01/02/2023

XSST
Giải ĐB
595292
Giải nhất
47194
Giải nhì
62246
Giải ba
79032
94805
Giải tư
67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567
Giải năm
0504
Giải sáu
2697
9288
4085
Giải bảy
477
Giải tám
05
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 5
1 1
2 0
3 2
4 6
5  
6 7 7 9
7 7
8 0 5 8
9 2 4 7
Đuôi Loto
0 2 8
1 1
2 3 9
3 0
4 0 9
5 0 8
6 4
7 6 6 7 9
8 8
9 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 25/01/2023

XSST
Giải ĐB
120705
Giải nhất
34133
Giải nhì
08556
Giải ba
02128
74044
Giải tư
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
Giải năm
2772
Giải sáu
3743
6840
4417
Giải bảy
739
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5
1 7
2 8
3 3 9
4 0 3 4 8
5 6
6 5
7 2 9
8 0 9
9 4
Đuôi Loto
0 4 8
1  
2 7
3 0 3 4
4 4 9
5 0 6
6 5
7 1
8 2 4
9 3 7 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 18/01/2023

XSST
Giải ĐB
003168
Giải nhất
03394
Giải nhì
80851
Giải ba
04115
43628
Giải tư
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
Giải năm
9421
Giải sáu
1676
9043
4465
Giải bảy
783
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 5
2 1 8
3 4
4 3
5 0 1
6 3 5 8
7 4 6
8 3
9 4 4
Đuôi Loto
0 1 5
1 1 2 5
2  
3 4 6 8
4 3 7 9 9
5 1 6
6 7
7  
8 2 6
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 11/01/2023

XSST
Giải ĐB
761195
Giải nhất
60167
Giải nhì
77006
Giải ba
78423
92282
Giải tư
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
Giải năm
1758
Giải sáu
1039
4733
4589
Giải bảy
645
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 6
1  
2 2 3 3
3 3 9
4 5
5 1 2 4 8
6 7
7  
8 2 9
9 5
Đuôi Loto
0  
1 5
2 2 5 8
3 0 2 2 3
4 0 5
5 4 9
6 0
7 6
8 5
9 3 8

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 04/01/2023

XSST
Giải ĐB
713865
Giải nhất
10720
Giải nhì
32948
Giải ba
10940
17892
Giải tư
54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610
Giải năm
7258
Giải sáu
5552
9845
9505
Giải bảy
910
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 0
2 0
3  
4 0 5 8 9
5 2 3 8
6 3 5
7 2 7
8  
9 2 3
Đuôi Loto
0 1 1 2 4
1  
2 5 7 9
3 5 6 9
4  
5 0 4 6
6  
7 7
8 4 5
9 4

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 28/12/2022

XSST
Giải ĐB
830388
Giải nhất
15182
Giải nhì
22025
Giải ba
16822
56493
Giải tư
50721
10794
51947
90106
76057
00739
82260
Giải năm
1548
Giải sáu
9900
9347
6534
Giải bảy
463
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1  
2 1 2 5
3 4 9
4 7 7 8
5 7
6 0 3
7  
8 2 8
9 3 4
Đuôi Loto
0 0 6
1 2
2 2 8
3 6 9
4 3 9
5 2
6 0
7 4 4 5
8 4 8
9 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 21/12/2022

XSST
Giải ĐB
389352
Giải nhất
83782
Giải nhì
74562
Giải ba
75464
38705
Giải tư
98405
43198
50263
60619
86881
06500
47133
Giải năm
1421
Giải sáu
1387
6890
2803
Giải bảy
119
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 5 5
1 9 9
2 1
3 3
4  
5 2
6 2 3 4
7  
8 1 2 7
9 0 8
Đuôi Loto
0 0 9
1 2 8
2 5 6 8
3 0 3 6
4 6
5 0 0
6  
7 8
8 9
9 1 1
to top