XSMN thứ 6 - Kết quả số Miền Nam thứ 6 hàng tuần - SXMN thứ 6

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
Loto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loto
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SXMN Thứ 6 - Sổ Xố Miền Nam Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL
21
424
0615
9514
3751
3637
02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672
28514
71387
42297
43971
004976
Bình Dương
XSBD
43
649
5134
3604
1653
3683
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
74547
21834
98222
84926
466056
Trà Vinh
XSTV
59
672
9437
1258
3766
6528
44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621
87980
12578
17481
51452
163655
Normal
2 số
3 Số
Vĩnh Long
Đầu Loto
0 3
1 2 4 4 5
2 1 1 4
3 0 7
4  
5 1
6  
7 1 2 2 6
8 7
9 7 8
Bình Dương
Loto
4
 
2 2 6
4 4
3 3 6 7 9
1 3 6
8
 
3 3 7
 
Trà Vinh
Loto
 
 
1 5 8
7
 
2 5 8 9
6
2 8 9
0 1 5 6 7
3

KQXSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL
63
781
3892
9206
6990
6546
37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686
84473
01768
10417
72674
171751
Bình Dương
XSBD
26
080
2225
6288
3394
3189
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
62200
29691
48344
84776
579157
Trà Vinh
XSTV
89
713
6844
6246
0780
0857
83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128
88877
80304
28560
17305
226069
Normal
2 số
3 Số
Vĩnh Long
Đầu Loto
0 6
1 7
2  
3  
4 0 6
5 1 4
6 3 3 4 8
7 0 3 4
8 1 6 8
9 0 2
Bình Dương
Loto
0 5
7
5 6 9
5 8
4
3 7 9
 
6
0 8 9
1 4
Trà Vinh
Loto
4 5 5 8
3
3 8
2
4 6
7
0 9 9
3 7
0 9
 

XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL
63
505
1075
6643
7557
6301
24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330
18060
41089
53855
11931
617002
Bình Dương
XSBD
63
706
5209
6083
2104
7432
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
79160
81079
72708
35119
602392
Trà Vinh
XSTV
33
029
6467
4282
5151
0750
31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672
46635
06278
28438
33478
966303
Normal
2 số
3 Số
Vĩnh Long
Đầu Loto
0 1 2 5 5
1  
2  
3 0 1 5
4 3
5 5 7
6 0 1 3
7 5 9
8 8 9
9 4
Bình Dương
Loto
4 4 4 5 6 8 9
8 9
 
2
1
 
0 3 9
9
3 9
2
Trà Vinh
Loto
3
 
9
3 5 5 8
2 9
0 1
7 8 9
2 2 8 8
2
 

SXMN Thứ 6 - Sổ Xố Miền Nam Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL
86
954
2354
8232
3906
6061
59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885
96546
76573
11296
36266
850541
Bình Dương
XSBD
38
023
9255
3183
3283
0759
00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925
01449
33073
79571
84129
097360
Trà Vinh
XSTV
18
924
8309
4557
5422
7030
96898
69700
62214
18704
20185
02197
91005
41731
37831
22722
52042
901336
Normal
2 số
3 Số
Vĩnh Long
Đầu Loto
0 6 7
1  
2 4 5
3 2 7
4 1 6
5 4 4
6 0 1 6
7 3
8 5 6
9 6 9
Bình Dương
Loto
 
3
3 5 9
8 8
9 9
5 9
0
1 3
0 3 3 6
1
Trà Vinh
Loto
0 4 5 9
4 8
2 2 4
0 1 1 6
2
7
 
 
5
7 8

KQXSMN Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Vĩnh Long
XSVL
96
727
5165
5707
5124
6092
52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165
62612
32619
78037
57688
452122
Bình Dương
XSBD
47
985
7082
6092
9654
2408
98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239
95093
54470
63614
19359
939750
Trà Vinh
XSTV
81
137
5396
0722
9648
7769
42839
64362
62379
05167
79139
05817
28244
88195
05388
43508
91870
686141
Normal
2 số
3 Số
Vĩnh Long
Đầu Loto
0 2 4 7
1 2 3 8 9
2 2 4 7
3 7
4  
5  
6 5 5
7  
8 6 8 8
9 2 6
Bình Dương
Loto
8
0 4
6
9
2 7
0 4 4 9
 
0 5
2 5
2 3 3
Trà Vinh
Loto
8
7
2
7 9 9
1 4 8
 
2 7 9
0 9
1 8
5 6
to top