Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 23/09/2023

XSLA
Giải ĐB
133524
Giải nhất
74190
Giải nhì
36435
Giải ba
53900
51290
Giải tư
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
Giải năm
9140
Giải sáu
8029
0092
8207
Giải bảy
091
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 0 4
2 4 9 9
3 5 9
4 0
5  
6  
7 0 7
8  
9 0 0 1 2 2
Đuôi Loto
0 0 1 4 7 9 9
1 9
2 9 9
3  
4 1 2
5 3
6  
7 0 7
8  
9 2 2 3

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 16/09/2023

XSLA
Giải ĐB
097778
Giải nhất
63514
Giải nhì
85380
Giải ba
23240
43402
Giải tư
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
Giải năm
7364
Giải sáu
8706
8059
3392
Giải bảy
197
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 4
2  
3  
4 0 2 9
5 2 9
6 2 4 8
7 8 8
8 0
9 2 7 9
Đuôi Loto
0 4 8
1  
2 0 4 5 6 9
3  
4 1 6
5  
6 0
7 9
8 6 7 7
9 4 5 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 09/09/2023

XSLA
Giải ĐB
503039
Giải nhất
99061
Giải nhì
84072
Giải ba
68924
45708
Giải tư
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
Giải năm
0264
Giải sáu
6012
0951
5435
Giải bảy
709
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 2 2
2 3 4
3 4 4 5 9
4  
5 1 5
6 1 4
7 2
8  
9 0 8
Đuôi Loto
0 9
1 5 6
2 1 1 7
3 2
4 2 3 3 6
5 3 5
6  
7  
8 0 9
9 0 3

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 02/09/2023

XSLA
Giải ĐB
475373
Giải nhất
09175
Giải nhì
18056
Giải ba
86865
53067
Giải tư
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
Giải năm
5424
Giải sáu
3228
2433
8504
Giải bảy
509
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 9
1 6
2 4 8
3 3 3
4 0 4
5 6
6 2 5 7
7 3 5
8 6
9  
Đuôi Loto
0 4
1  
2 6
3 0 3 3 7
4 0 2 4
5 6 7
6 1 5 8
7 6
8 2
9 0

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 26/08/2023

XSLA
Giải ĐB
350919
Giải nhất
41218
Giải nhì
86711
Giải ba
38690
19797
Giải tư
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
Giải năm
1882
Giải sáu
7824
6742
9438
Giải bảy
148
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 8 9
2 4
3 6 7 8
4 0 2 8
5  
6  
7 5
8 2 9
9 0 7 7
Đuôi Loto
0 4 9
1 0 1
2 4 8
3  
4 2
5 7
6 3
7 3 9 9
8 1 3 4
9 1 8

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 19/08/2023

XSLA
Giải ĐB
592584
Giải nhất
15721
Giải nhì
80088
Giải ba
58660
59850
Giải tư
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
Giải năm
0793
Giải sáu
3983
0337
0115
Giải bảy
653
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 9
2 1
3 7
4  
5 0 3 6
6 0 9
7 1 1 4
8 3 4 8
9 3 6
Đuôi Loto
0 5 6
1 2 7 7
2  
3 5 8 9
4 7 8
5 1
6 5 9
7 3
8 8
9 1 6

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 12/08/2023

XSLA
Giải ĐB
155521
Giải nhất
63859
Giải nhì
27563
Giải ba
37081
79336
Giải tư
60218
35068
30567
36293
05387
84254
14857
Giải năm
5443
Giải sáu
6085
9532
7258
Giải bảy
886
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2 1
3 2 6
4 3
5 4 7 8 9
6 3 7 8
7  
8 1 5 6 7
9 3
Đuôi Loto
0  
1 2 8
2 3
3 4 6 9
4 5
5 8
6 3 8
7 5 6 8
8 1 5 6
9 5

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 05/08/2023

XSLA
Giải ĐB
852750
Giải nhất
26488
Giải nhì
93973
Giải ba
03047
99650
Giải tư
74487
76407
41675
68015
76412
72804
62491
Giải năm
9503
Giải sáu
6396
0366
8617
Giải bảy
070
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 7
1 2 5 7
2  
3  
4 7
5 0 0
6 6
7 0 3 5
8 7 8
9 1 6
Đuôi Loto
0 5 5 7
1 9
2 1
3 0 7
4 0
5 1 7
6 6 9
7 0 1 4 8
8 8
9  

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 29/07/2023

XSLA
Giải ĐB
752143
Giải nhất
38743
Giải nhì
30805
Giải ba
42416
08762
Giải tư
24994
07360
84444
02416
67125
70543
49200
Giải năm
2576
Giải sáu
4854
5387
9358
Giải bảy
744
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1 6 6
2 5
3  
4 3 3 3 4 4
5 4 8
6 0 2
7 6
8 7
9 4
Đuôi Loto
0 0 6
1  
2 6
3 4 4 4
4 4 4 5 9
5 0 2
6 1 1 7
7 8
8 5
9  

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 22/07/2023

XSLA
Giải ĐB
565849
Giải nhất
68301
Giải nhì
58799
Giải ba
98046
23472
Giải tư
38953
47612
32280
19008
53304
90937
30509
Giải năm
6609
Giải sáu
2342
8520
9830
Giải bảy
272
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 8 9 9
1 2
2 0
3 0 7
4 2 6 9
5 3
6  
7 2 2
8 0
9 9
Đuôi Loto
0 2 3 8
1 0
2 1 4 7 7
3 5
4 0
5  
6 4
7 3
8 0
9 0 0 4 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 15/07/2023

XSLA
Giải ĐB
885234
Giải nhất
99084
Giải nhì
69373
Giải ba
37572
93639
Giải tư
20887
78232
67837
00382
84317
91515
12183
Giải năm
5317
Giải sáu
1118
4555
8977
Giải bảy
487
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 7 7 8
2  
3 2 4 7 9
4  
5 5
6  
7 2 3 7
8 2 3 4 7 7
9  
Đuôi Loto
0  
1  
2 3 7 8
3 7 8
4 3 8
5 1 5
6  
7 1 1 3 7 8 8
8 1
9 3

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 08/07/2023

XSLA
Giải ĐB
812021
Giải nhất
35382
Giải nhì
03401
Giải ba
63023
43811
Giải tư
64833
15913
04289
06265
26506
88108
40060
Giải năm
1424
Giải sáu
0895
6205
7105
Giải bảy
311
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 5 6 8
1 1 1 3
2 1 3 4
3 3
4  
5  
6 0 5
7  
8 2 9
9 5
Đuôi Loto
0 6
1 0 1 1 2
2 8
3 1 2 3
4 2
5 0 0 6 9
6 0
7  
8 0
9 8

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 01/07/2023

XSLA
Giải ĐB
869377
Giải nhất
06726
Giải nhì
88278
Giải ba
67434
85706
Giải tư
63091
44061
73098
90906
50689
67847
30822
Giải năm
2653
Giải sáu
1785
9270
6840
Giải bảy
345
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6
1  
2 2 6
3 4
4 0 5 7
5 3
6 1
7 0 7 8
8 5 9
9 1 8
Đuôi Loto
0 4 7
1 6 9
2 2
3 5
4 3
5 4 8
6 0 0 2
7 4 7
8 7 9
9 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 24/06/2023

XSLA
Giải ĐB
916974
Giải nhất
80858
Giải nhì
86029
Giải ba
14601
78027
Giải tư
05805
44056
92744
61088
70874
34834
29183
Giải năm
8676
Giải sáu
4567
0948
8454
Giải bảy
199
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1  
2 7 9
3 4
4 4 8
5 4 6 8
6 7
7 4 4 6
8 3 8
9 9
Đuôi Loto
0  
1 0
2  
3 8
4 3 4 5 7 7
5 0
6 5 7
7 2 6
8 4 5 8
9 2 9
to top