Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 25/03/2023

XSLA
Giải ĐB
814707
Giải nhất
13533
Giải nhì
12509
Giải ba
54703
74431
Giải tư
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
Giải năm
9628
Giải sáu
2959
6301
2516
Giải bảy
287
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1 3 7 9
1 4 6
2 8 8
3 1 1 3
4  
5 1 6 9
6  
7  
8 7
9 7
Đuôi Loto
0  
1 0 0 3 3 5
2  
3 0 3
4 1
5  
6 1 5
7 0 8 9
8 2 2
9 0 5

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 18/03/2023

XSLA
Giải ĐB
770175
Giải nhất
05961
Giải nhì
80135
Giải ba
88756
39968
Giải tư
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
Giải năm
0062
Giải sáu
7595
2862
4155
Giải bảy
223
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3 4
3 5 6 6
4  
5 5 6
6 1 2 2 8
7 0 5 9
8 6
9 5 7
Đuôi Loto
0 7
1 6
2 6 6
3 2
4 2
5 3 5 7 9
6 3 3 5 8
7 9
8 6
9 7

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 11/03/2023

XSLA
Giải ĐB
804991
Giải nhất
44104
Giải nhì
64310
Giải ba
94115
40933
Giải tư
48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386
Giải năm
1801
Giải sáu
1486
3660
9902
Giải bảy
614
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 4 4
1 0 4 5
2  
3 3 7 8
4 7
5  
6 0 2
7  
8 6 6 9
9 1
Đuôi Loto
0 1 6
1 0 9
2 0 6
3 3
4 0 0 1
5 1
6 8 8
7 3 4
8 3
9 8

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 04/03/2023

XSLA
Giải ĐB
105598
Giải nhất
77724
Giải nhì
35701
Giải ba
43109
37762
Giải tư
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
Giải năm
5519
Giải sáu
6827
5471
6714
Giải bảy
861
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 6 9
1 4 9
2 4 7
3 6
4 2
5  
6 1 2
7 1 2
8 3
9 8 8
Đuôi Loto
0  
1 0 6 7
2 0 4 6 7
3 8
4 1 2
5  
6 0 3
7 2
8 9 9
9 0 1

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 25/02/2023

XSLA
Giải ĐB
964522
Giải nhất
95974
Giải nhì
08372
Giải ba
84516
13315
Giải tư
50683
30460
14869
21711
23214
61485
82463
Giải năm
8482
Giải sáu
3715
4975
3519
Giải bảy
689
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 4 5 5 6 9
2 2
3  
4  
5  
6 0 3 9
7 2 4 5
8 2 3 5 9
9  
Đuôi Loto
0 6
1 1
2 2 7 8
3 6 8
4 1 7
5 1 1 7 8
6 1
7  
8  
9 1 6 8

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 18/02/2023

XSLA
Giải ĐB
352100
Giải nhất
71594
Giải nhì
25465
Giải ba
11018
92688
Giải tư
63078
20418
01281
53391
93006
18844
78429
Giải năm
7915
Giải sáu
3730
4502
6880
Giải bảy
186
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 6
1 5 8 8
2 9
3 0
4 4
5  
6 5
7 8
8 0 1 6 8
9 1 4
Đuôi Loto
0 0 3 8
1 8 9
2 0
3  
4 4 9
5 1 6
6 0 8
7  
8 1 1 7 8
9 2

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 11/02/2023

XSLA
Giải ĐB
845326
Giải nhất
75505
Giải nhì
55455
Giải ba
83632
33729
Giải tư
84657
91359
98055
59558
53472
95496
36971
Giải năm
7453
Giải sáu
7448
7826
2274
Giải bảy
956
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1  
2 6 6 9
3 2
4 8
5 3 5 5 6 7 8 9
6  
7 1 2 4
8  
9 6
Đuôi Loto
0  
1 7
2 3 7
3 5
4 7
5 0 5 5
6 2 2 5 9
7 5
8 4 5
9 2 5

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 04/02/2023

XSLA
Giải ĐB
206576
Giải nhất
91993
Giải nhì
24521
Giải ba
06113
74835
Giải tư
86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153
Giải năm
5312
Giải sáu
2059
6967
7063
Giải bảy
804
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 2 3
2 1 3
3 5 7
4 3
5 3 6 9
6 3 7
7 6
8 4 8
9 3
Đuôi Loto
0  
1 2
2 1
3 1 2 4 5 6 9
4 0 8
5 3
6 5 7
7 3 6
8 8
9 5

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 28/01/2023

XSLA
Giải ĐB
750488
Giải nhất
88267
Giải nhì
23264
Giải ba
24847
26641
Giải tư
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
Giải năm
3431
Giải sáu
9278
0676
8783
Giải bảy
498
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4
1  
2  
3 1 5
4 1 2 7
5  
6 1 4 7
7 1 4 6 8
8 3 8
9 8
Đuôi Loto
0  
1 0 3 4 6 7
2 4
3 8
4 0 6 7
5 3
6 7
7 4 6
8 7 8 9
9  

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 21/01/2023

XSLA
Giải ĐB
208093
Giải nhất
76599
Giải nhì
56610
Giải ba
53850
76587
Giải tư
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
Giải năm
5238
Giải sáu
7059
0715
6468
Giải bảy
341
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 5 7
2  
3 8
4 1
5 0 9
6 3 4 8
7 5
8 1 7
9 3 7 9
Đuôi Loto
0 1 5
1 1 4 8
2  
3 6 9
4 6
5 1 7
6  
7 1 8 9
8 3 6
9 5 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 14/01/2023

XSLA
Giải ĐB
745825
Giải nhất
12324
Giải nhì
47121
Giải ba
45649
75466
Giải tư
34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141
Giải năm
4483
Giải sáu
6049
4473
5174
Giải bảy
051
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 1 4 5
3  
4 1 9 9
5 1 2 2
6 4 6
7 1 3 4
8 0 3
9  
Đuôi Loto
0 8
1 2 4 5 7
2 5 5
3 7 8
4 2 6 7
5 2
6 6
7 1
8  
9 4 4

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 07/01/2023

XSLA
Giải ĐB
838980
Giải nhất
97986
Giải nhì
82932
Giải ba
52930
25041
Giải tư
50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678
Giải năm
6469
Giải sáu
5060
9771
0106
Giải bảy
240
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6
1  
2 9
3 0 2 3
4 0 0 1
5  
6 0 7 9
7 1 3 8
8 0 6
9  
Đuôi Loto
0 3 4 4 6 8
1 4 7
2 3
3 3 7
4  
5  
6 0 0 8
7 6
8 7
9 2 6

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 31/12/2022

XSLA
Giải ĐB
320725
Giải nhất
14422
Giải nhì
52180
Giải ba
42996
18726
Giải tư
01469
96611
74407
73652
60495
48189
59254
Giải năm
2829
Giải sáu
7004
8309
8856
Giải bảy
429
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7 9
1 1
2 2 5 6 9 9
3  
4  
5 2 4 6
6 9
7  
8 0 9
9 5 6
Đuôi Loto
0 8
1 1
2 2 5
3  
4 0 5
5 2 9
6 2 5 9
7 0
8  
9 0 2 2 6 8

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 24/12/2022

XSLA
Giải ĐB
134770
Giải nhất
79251
Giải nhì
52277
Giải ba
86658
76859
Giải tư
53297
88946
81819
82970
26579
12071
90661
Giải năm
1907
Giải sáu
7844
7023
4690
Giải bảy
657
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 9
2 3
3  
4 4 6
5 1 7 8 9
6 1
7 0 0 1 7 9
8  
9 0 7
Đuôi Loto
0 7 7 9
1 5 6 7
2  
3 2
4 4
5  
6 4
7 0 5 7 9
8 5
9 1 5 7
to top