Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 22/03/2023

XSKH
Giải ĐB
995942
Giải nhất
69292
Giải nhì
90834
Giải ba
24881
66462
Giải tư
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
Giải năm
3527
Giải sáu
0751
4255
4058
Giải bảy
601
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1  
2 2 7
3 4
4 2
5 1 4 5 6 8
6 2
7 5
8 1
9 2 3 8
Đuôi Loto
0  
1 0 5 8
2 2 4 6 9
3 0 9
4 3 5
5 5 7
6 5
7 2
8 5 9
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 19/03/2023

XSKH
Giải ĐB
936909
Giải nhất
19522
Giải nhì
16726
Giải ba
07246
18598
Giải tư
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
Giải năm
0399
Giải sáu
7764
3669
2148
Giải bảy
768
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1  
2 2 6 7
3 2
4 6 8
5 5
6 4 8 9
7 6
8 6 7
9 8 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 2 3
3  
4 6
5 5
6 0 2 4 7 8
7 2 8
8 4 6 9
9 0 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 15/03/2023

XSKH
Giải ĐB
931669
Giải nhất
51142
Giải nhì
41769
Giải ba
73538
74388
Giải tư
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
Giải năm
2930
Giải sáu
6828
9808
0469
Giải bảy
329
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 2
2 1 7 8 9
3 0 8
4 2
5  
6 1 6 9 9 9
7  
8 7 8
9 4
Đuôi Loto
0 3
1 2 6
2 1 4
3  
4 9
5  
6 6
7 2 8
8 0 2 3 8
9 2 6 6 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 12/03/2023

XSKH
Giải ĐB
766924
Giải nhất
63160
Giải nhì
50094
Giải ba
87829
51392
Giải tư
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
Giải năm
7049
Giải sáu
0887
0529
5540
Giải bảy
279
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 1
2 4 8 9 9
3 6
4 0 5 9
5 0
6 0
7 1 9
8 7
9 2 4
Đuôi Loto
0 4 5 6
1 1 7
2 9
3  
4 2 9
5 4
6 3
7 8
8 2
9 0 2 2 4 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 08/03/2023

XSKH
Giải ĐB
805278
Giải nhất
50984
Giải nhì
59937
Giải ba
24244
88582
Giải tư
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
Giải năm
2581
Giải sáu
5601
2000
9451
Giải bảy
129
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 1
2 2 5 9
3 0 7
4 4
5 1 5
6  
7 3 8 9
8 1 2 4
9  
Đuôi Loto
0 0 3
1 0 1 5 8
2 2 8
3 7
4 4 8
5 2 5
6  
7 3
8 7
9 2 7

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 05/03/2023

XSKH
Giải ĐB
874783
Giải nhất
76496
Giải nhì
81535
Giải ba
90844
58815
Giải tư
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
Giải năm
0524
Giải sáu
3871
3336
7473
Giải bảy
741
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 5
2 4
3 5 6
4 1 4 4 9
5 4
6  
7 1 3 9
8 2 3 6
9 6
Đuôi Loto
0  
1 4 7
2 8
3 1 7 8
4 2 4 4 5
5 1 3
6 3 8 9
7  
8  
9 4 7

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 01/03/2023

XSKH
Giải ĐB
139727
Giải nhất
06889
Giải nhì
59677
Giải ba
08274
77453
Giải tư
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
Giải năm
6857
Giải sáu
9332
4895
9215
Giải bảy
388
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 7
3 0 2 2 4
4 9
5 3 7 9
6  
7 4 7
8 1 8 8 9
9 5
Đuôi Loto
0 3
1 8
2 3 3
3 5
4 3 7
5 1 9
6  
7 2 5 7
8 8 8
9 4 5 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 26/02/2023

XSKH
Giải ĐB
533895
Giải nhất
60061
Giải nhì
96320
Giải ba
60058
46844
Giải tư
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
Giải năm
8128
Giải sáu
4459
6778
0649
Giải bảy
018
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2 0 0 8
3 0
4 4 4 9
5 3 8 8 9
6 1 6
7 6 8
8  
9 5
Đuôi Loto
0 2 2 3
1 6
2  
3 5
4 4 4
5 9
6 6 7
7  
8 1 2 5 5 7
9 4 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 22/02/2023

XSKH
Giải ĐB
163641
Giải nhất
74576
Giải nhì
78718
Giải ba
95387
80041
Giải tư
31354
80990
58531
22464
58053
66439
67828
Giải năm
0344
Giải sáu
0851
1578
2302
Giải bảy
529
Giải tám
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 8
2 8 9
3 1 9
4 1 1 4
5 1 3 4
6 4
7 6 8
8 7
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 3 4 4 5
2 0
3 5
4 4 5 6
5  
6 7
7 8
8 1 2 7
9 2 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 19/02/2023

XSKH
Giải ĐB
612085
Giải nhất
69995
Giải nhì
66992
Giải ba
01069
89995
Giải tư
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
Giải năm
0758
Giải sáu
7689
0656
1973
Giải bảy
747
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 8 9
2  
3  
4 7
5 6 6 8
6 4 8 9
7 3
8 5 8 9
9 2 5 5
Đuôi Loto
0 1
1  
2 9
3 7
4 6
5 8 9 9
6 5 5
7 4
8 1 5 6 8
9 1 6 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 15/02/2023

XSKH
Giải ĐB
279575
Giải nhất
78242
Giải nhì
09987
Giải ba
63037
39458
Giải tư
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
Giải năm
1378
Giải sáu
5396
4848
2718
Giải bảy
954
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 1 8
2 9
3 7
4 2 8
5 4 8
6  
7 4 5 7 8
8 7
9 6 6 9
Đuôi Loto
0  
1 1
2 4
3  
4 5 7
5 7
6 9 9
7 3 7 8
8 1 4 5 7
9 0 2 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 12/02/2023

XSKH
Giải ĐB
647452
Giải nhất
89059
Giải nhì
55167
Giải ba
12417
76345
Giải tư
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
Giải năm
1245
Giải sáu
8868
8683
5710
Giải bảy
150
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 3 7
2  
3 5 5
4 5 5
5 0 0 2 3 7 9
6 7 8
7  
8 3
9  
Đuôi Loto
0 1 5 5
1  
2 5
3 1 5 8
4  
5 0 3 3 4 4
6  
7 1 5 6
8 6
9 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 08/02/2023

XSKH
Giải ĐB
747598
Giải nhất
62991
Giải nhì
65010
Giải ba
08585
69958
Giải tư
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
Giải năm
4661
Giải sáu
8505
0422
8437
Giải bảy
740
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 5
1 0
2 2
3 7
4 0 2
5 8
6 1
7  
8 1 5 7
9 1 6 8 9
Đuôi Loto
0 0 1 4
1 6 8 9
2 2 4
3 0
4  
5 0 8
6 9
7 3 8
8 5 9
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 05/02/2023

XSKH
Giải ĐB
478056
Giải nhất
77852
Giải nhì
78563
Giải ba
21742
26317
Giải tư
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
Giải năm
8618
Giải sáu
7729
6521
7771
Giải bảy
073
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 7 8
2 0 1 9
3  
4 2 9
5 2 5 6
6 3 7
7 1 3
8  
9 2
Đuôi Loto
0 2
1 2 7
2 4 5 9
3 6 7
4 0
5 5
6 5
7 1 6
8 0 1
9 2 4
to top