Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 10/08/2022

XSKH
Giải ĐB
157623
Giải nhất
91145
Giải nhì
00141
Giải ba
98739
48130
Giải tư
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
Giải năm
4655
Giải sáu
3188
2357
9837
Giải bảy
809
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 9
1  
2 0 2 3 7
3 0 1 7 9
4 1 3 5
5 0 5 7
6  
7  
8 8
9  
Đuôi Loto
0 2 3 5
1 3 4
2 2
3 2 4
4  
5 4 5
6  
7 0 2 3 5
8 8
9 0 3

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 07/08/2022

XSKH
Giải ĐB
733571
Giải nhất
12154
Giải nhì
22483
Giải ba
36850
81839
Giải tư
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
Giải năm
6062
Giải sáu
3290
6493
3742
Giải bảy
998
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 7
2 4
3 9
4 2 7
5 0 4
6 2
7 0 1
8 3
9 0 3 3 3 8
Đuôi Loto
0 5 7 9
1 1 7
2 4 6
3 8 9 9 9
4 2 5
5  
6  
7 1 4
8 9
9 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 03/08/2022

XSKH
Giải ĐB
137075
Giải nhất
28595
Giải nhì
10483
Giải ba
41157
61946
Giải tư
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
Giải năm
1511
Giải sáu
9563
4736
5788
Giải bảy
662
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 7
1 1
2 0
3 6
4 6 7
5 7
6 2 2 3
7 5
8 3 8
9 5 9
Đuôi Loto
0 0 2
1 0 1
2 6 6
3 6 8
4  
5 7 9
6 3 4
7 0 4 5
8 8
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 31/07/2022

XSKH
Giải ĐB
779336
Giải nhất
74670
Giải nhì
42841
Giải ba
50192
20664
Giải tư
90860
08050
32478
02762
90429
25718
82298
Giải năm
6825
Giải sáu
0703
2879
8378
Giải bảy
166
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 8
2 5 9
3 6
4 1
5 0
6 0 2 4 6
7 0 8 8 9
8  
9 2 8
Đuôi Loto
0 5 6 7
1 4
2 6 9
3 0
4 6
5 2
6 3 6
7  
8 1 7 7 9
9 2 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 27/07/2022

XSKH
Giải ĐB
793897
Giải nhất
33166
Giải nhì
43339
Giải ba
38581
82133
Giải tư
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
Giải năm
6449
Giải sáu
8242
6605
5248
Giải bảy
216
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2 4 6 6
2 6
3 3 9
4 2 8 9
5 2 3
6 6
7  
8 1
9 3 7
Đuôi Loto
0  
1 8
2 1 4 5
3 3 5 9
4 1
5 0
6 1 1 2 6
7 9
8 4
9 3 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 24/07/2022

XSKH
Giải ĐB
583024
Giải nhất
70880
Giải nhì
34423
Giải ba
43243
54092
Giải tư
96185
54015
91549
61199
91637
70630
74969
Giải năm
6917
Giải sáu
3451
1409
4981
Giải bảy
985
Giải tám
06
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 5 7
2 3 4
3 0 7
4 3 9
5 1
6 9
7  
8 0 1 5 5
9 2 9
Đuôi Loto
0 3 8
1 5 8
2 9
3 2 4
4 2
5 1 8 8
6  
7 1 3
8  
9 0 4 6 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 20/07/2022

XSKH
Giải ĐB
860889
Giải nhất
48831
Giải nhì
07440
Giải ba
92549
81108
Giải tư
41366
98442
79948
86208
37286
65365
23728
Giải năm
8761
Giải sáu
4285
6984
6246
Giải bảy
668
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 8
1  
2 8
3 1
4 0 2 6 8 9
5  
6 1 5 6 8
7  
8 4 5 6 9
9  
Đuôi Loto
0 4
1 3 6
2 4
3  
4 8
5 6 8
6 4 6 8
7  
8 0 0 2 4 6
9 4 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 17/07/2022

XSKH
Giải ĐB
694108
Giải nhất
12417
Giải nhì
64259
Giải ba
77020
79465
Giải tư
91766
06730
53275
11256
74073
67242
22957
Giải năm
5757
Giải sáu
9182
8776
2165
Giải bảy
658
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 7
2 0
3 0
4 2
5 6 7 7 8 9
6 5 5 6
7 3 5 6
8 2
9  
Đuôi Loto
0 2 3
1  
2 4 8
3 7
4  
5 6 6 7
6 5 6 7
7 1 5 5
8 0 5
9 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 13/07/2022

XSKH
Giải ĐB
018537
Giải nhất
11184
Giải nhì
17869
Giải ba
02494
57376
Giải tư
68203
74522
85212
12992
91917
04098
10143
Giải năm
7911
Giải sáu
7556
3724
6400
Giải bảy
759
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 1 2 7
2 2 4
3 7
4 3
5 6 9
6 9
7 6
8 4
9 2 4 8
Đuôi Loto
0 0
1 1
2 1 2 9
3 0 4
4 2 8 9
5  
6 5 7
7 1 3
8 9
9 5 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 10/07/2022

XSKH
Giải ĐB
181011
Giải nhất
76877
Giải nhì
10385
Giải ba
68000
79585
Giải tư
10672
25182
14238
90563
85913
34336
52887
Giải năm
8331
Giải sáu
8578
7966
0892
Giải bảy
646
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1 3
2  
3 1 6 8
4 6
5  
6 3 6
7 2 7 8
8 2 5 5 7
9 2
Đuôi Loto
0 0
1 1 3
2 7 8 9
3 1 6
4  
5 8 8
6 3 4 6
7 7 8
8 3 7
9  

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 06/07/2022

XSKH
Giải ĐB
442525
Giải nhất
57880
Giải nhì
84889
Giải ba
37160
51259
Giải tư
36116
82390
48152
41508
20979
18859
71519
Giải năm
1205
Giải sáu
2608
9717
3168
Giải bảy
338
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8 8
1 6 7 9
2 5
3 8
4  
5 2 9 9
6 0 8
7 9
8 0 9
9 0
Đuôi Loto
0 6 8 9
1  
2 5
3  
4  
5 0 2
6 1
7 1
8 0 0 3 6
9 1 5 5 7 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 03/07/2022

XSKH
Giải ĐB
378413
Giải nhất
46102
Giải nhì
74808
Giải ba
11689
28283
Giải tư
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
Giải năm
6643
Giải sáu
9632
2828
1370
Giải bảy
510
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 0 3 3
2 8
3 2
4 3
5  
6 6 7
7 0 1 3 9
8 1 3 9
9  
Đuôi Loto
0 1 7
1 7 8
2 0 3
3 1 1 4 7 8
4  
5  
6 6
7 6
8 0 2
9 7 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 29/06/2022

XSKH
Giải ĐB
326189
Giải nhất
87402
Giải nhì
64222
Giải ba
86078
39954
Giải tư
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
Giải năm
9207
Giải sáu
2578
5313
2637
Giải bảy
066
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 7
1 3
2 2
3 0 0 7
4 5
5 4
6 2 6 8
7 6 8 8
8 9
9  
Đuôi Loto
0 3 3
1 0
2 0 2 6
3 1
4 5
5 4
6 6 7
7 0 3
8 6 7 7
9 8

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 26/06/2022

XSKH
Giải ĐB
164786
Giải nhất
12455
Giải nhì
90847
Giải ba
50318
70631
Giải tư
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
Giải năm
2021
Giải sáu
6527
9419
1877
Giải bảy
200
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 6 6
1 8 9
2 1 7
3 1
4 4 7
5 5
6  
7 0 7
8 6 6
9 3
Đuôi Loto
0 0 7
1 2 3
2 0
3 9
4 4
5 5
6 0 0 8 8
7 2 4 7
8 1
9 1
to top