Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 14/04/2024

XSKH
Giải ĐB
473105
Giải nhất
64599
Giải nhì
07357
Giải ba
74158
70097
Giải tư
70016
40689
41806
42586
58812
54266
52441
Giải năm
0365
Giải sáu
8557
0923
3565
Giải bảy
351
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 2 6
2 3
3  
4 1
5 1 7 7 8
6 5 5 6
7  
8 6 9
9 7 9
Đuôi Loto
0  
1 4 5
2 1
3 2
4  
5 0 6 6
6 0 1 6 8
7 5 5 9
8 5
9 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 10/04/2024

XSKH
Giải ĐB
182714
Giải nhất
90794
Giải nhì
24687
Giải ba
61385
14283
Giải tư
02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
Giải năm
2222
Giải sáu
6143
9713
8380
Giải bảy
427
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 3 3 4
2 2 5 7 9
3  
4 3 9
5 2
6  
7  
8 0 3 4 5 7
9 4
Đuôi Loto
0 8
1 0
2 2 5
3 1 1 4 8
4 1 8 9
5 2 8
6  
7 2 8
8  
9 2 4

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 07/04/2024

XSKH
Giải ĐB
508281
Giải nhất
91844
Giải nhì
62429
Giải ba
40923
85849
Giải tư
85216
48697
42870
73019
16547
06113
40138
Giải năm
8297
Giải sáu
7471
8401
5354
Giải bảy
811
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 3 6 9
2 3 9
3 8
4 4 7 9
5 4
6  
7 0 1
8 1
9 7 7
Đuôi Loto
0 7
1 0 1 7 8
2  
3 1 2
4 4 5
5  
6 1
7 4 9 9
8 3
9 1 2 4

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 03/04/2024

XSKH
Giải ĐB
376716
Giải nhất
01791
Giải nhì
55150
Giải ba
92325
16228
Giải tư
95154
70845
25808
95598
38980
94648
75675
Giải năm
7909
Giải sáu
3938
9581
0706
Giải bảy
859
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8 9
1 6
2 5 8
3 8
4 5 8
5 0 4 9
6  
7 5
8 0 1
9 1 8
Đuôi Loto
0 5 8
1 8 9
2  
3  
4 5
5 2 4 7
6 0 1
7  
8 0 2 3 4 9
9 0 5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 31/03/2024

XSKH
Giải ĐB
210815
Giải nhất
19088
Giải nhì
92665
Giải ba
31772
04960
Giải tư
79740
45290
31863
88880
00604
39396
58006
Giải năm
7515
Giải sáu
2133
0881
2310
Giải bảy
240
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 6
1 0 5 5
2  
3 3
4 0 0
5  
6 0 3 5
7 2
8 0 1 8
9 0 6
Đuôi Loto
0 1 4 4 6 8 9
1 8
2 7
3 3 6
4 0
5 1 1 6
6 0 9
7  
8 8
9  

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 27/03/2024

XSKH
Giải ĐB
250326
Giải nhất
72422
Giải nhì
93241
Giải ba
21080
36638
Giải tư
66352
60727
37744
56052
10983
76759
98122
Giải năm
0061
Giải sáu
5771
8601
5321
Giải bảy
303
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1  
2 1 2 2 6 7
3 8
4 1 4
5 2 2 9
6 1
7 1
8 0 3
9  
Đuôi Loto
0 8
1 0 2 4 6 7
2 2 2 5 5
3 0 8
4 4
5  
6 2
7 2
8 3
9 5

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 24/03/2024

XSKH
Giải ĐB
554694
Giải nhất
66312
Giải nhì
65417
Giải ba
57683
73338
Giải tư
34365
11011
29706
72307
24179
28765
95735
Giải năm
0620
Giải sáu
8274
6397
5360
Giải bảy
339
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 1 2 7
2 0
3 5 8 9
4  
5  
6 0 5 5
7 4 9
8 3
9 4 7
Đuôi Loto
0 2 6
1 1
2 1
3 8
4 7 9
5 3 6 6
6 0
7 0 1 9
8 3
9 3 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 20/03/2024

XSKH
Giải ĐB
938059
Giải nhất
40267
Giải nhì
39028
Giải ba
03045
94840
Giải tư
88697
57438
88870
07298
01891
31377
16046
Giải năm
1245
Giải sáu
8998
4155
9621
Giải bảy
725
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 1 5 8
3 8
4 0 5 5 6
5 5 9
6 7
7 0 7
8  
9 1 7 8 8
Đuôi Loto
0 4 7
1 2 9
2  
3  
4  
5 2 4 4 5
6 4
7 6 7 9
8 2 3 9 9
9 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 17/03/2024

XSKH
Giải ĐB
497602
Giải nhất
88448
Giải nhì
32694
Giải ba
64520
34414
Giải tư
02938
67525
36171
30314
23654
67002
66163
Giải năm
5489
Giải sáu
1320
6907
2178
Giải bảy
339
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 7
1 4 4
2 0 0 5
3 8 9
4 8
5 4
6 3
7 1 8
8 9
9 4
Đuôi Loto
0 2 2
1 7
2 0 0
3 6
4 1 1 5 9
5 2
6  
7 0
8 3 4 7
9 3 8

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 13/03/2024

XSKH
Giải ĐB
508499
Giải nhất
14365
Giải nhì
89055
Giải ba
85841
59590
Giải tư
26290
94003
68257
64991
40743
95111
48825
Giải năm
9186
Giải sáu
4437
4251
3990
Giải bảy
943
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 1
2 5
3 7
4 1 3 3
5 1 5 7
6 5
7  
8 6
9 0 0 0 1 9
Đuôi Loto
0 9 9 9
1 1 4 5 9
2  
3 0 4 4
4  
5 2 5 6
6 8
7 3 5
8  
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 10/03/2024

XSKH
Giải ĐB
937534
Giải nhất
06866
Giải nhì
32223
Giải ba
77985
22934
Giải tư
99025
09139
87914
03680
09547
95348
85084
Giải năm
2515
Giải sáu
5186
2529
4201
Giải bảy
825
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 4 5
2 3 5 5 9
3 4 4 9
4 7 8
5  
6 6
7  
8 0 4 5 6
9  
Đuôi Loto
0 8
1 0
2  
3 2
4 1 3 3 8
5 1 2 2 8
6 6 8
7 4
8 4
9 2 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 06/03/2024

XSKH
Giải ĐB
045366
Giải nhất
49418
Giải nhì
10895
Giải ba
66197
77725
Giải tư
56814
41500
56393
46194
63914
95066
96021
Giải năm
5873
Giải sáu
1901
1777
9503
Giải bảy
640
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 3
1 4 4 8
2 1 5
3  
4 0
5  
6 6 6
7 3 7
8  
9 3 4 5 7
Đuôi Loto
0 0 4
1 0 2
2  
3 0 7 9
4 1 1 9
5 2 9
6 6 6
7 7 9
8 1
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 03/03/2024

XSKH
Giải ĐB
659894
Giải nhất
82786
Giải nhì
92186
Giải ba
52607
96328
Giải tư
09622
77624
71597
50662
25735
40551
90671
Giải năm
7499
Giải sáu
2977
6395
8414
Giải bảy
857
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4
2 2 4 8
3 5
4  
5 1 7
6 2
7 1 7
8 6 6
9 4 5 7 9
Đuôi Loto
0  
1 5 7
2 2 6
3  
4 1 2 9
5 3 9
6 8 8
7 0 5 7 9
8 2
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 28/02/2024

XSKH
Giải ĐB
944394
Giải nhất
74216
Giải nhì
61241
Giải ba
16139
33695
Giải tư
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
Giải năm
3032
Giải sáu
9294
5261
0376
Giải bảy
054
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 6
2  
3 2 2 9
4 1 4
5 4 9 9
6 1
7 5 6
8  
9 4 4 5 8
Đuôi Loto
0  
1 4 6
2 0 3 3
3  
4 4 5 9 9
5 7 9
6 1 7
7  
8 9
9 3 5 5
to top