Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 30/11/2022

XSDN
Giải ĐB
610166
Giải nhất
57530
Giải nhì
25738
Giải ba
09236
04395
Giải tư
98866
11604
49524
20163
11755
86574
96772
Giải năm
3591
Giải sáu
6365
4863
8989
Giải bảy
563
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1  
2 4
3 0 6 8
4  
5 5
6 3 3 3 5 6 6
7 2 4
8 9
9 1 5
Đuôi Loto
0 3
1 9
2 7
3 6 6 6
4 0 2 7
5 5 6 9
6 3 6 6
7  
8 3
9 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 23/11/2022

XSDN
Giải ĐB
466591
Giải nhất
03395
Giải nhì
91491
Giải ba
48895
47793
Giải tư
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
Giải năm
8104
Giải sáu
0054
9078
9607
Giải bảy
396
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7 7
1  
2  
3  
4 2 8
5 2 4 9
6  
7 8
8  
9 1 1 3 3 5 5 6 7
Đuôi Loto
0  
1 9 9
2 4 5
3 9 9
4 0 5
5 9 9
6 9
7 0 0 9
8 4 7
9 5

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 16/11/2022

XSDN
Giải ĐB
438889
Giải nhất
45806
Giải nhì
12249
Giải ba
40626
86840
Giải tư
06626
71459
44390
79043
46111
00841
55145
Giải năm
0457
Giải sáu
6962
3140
7102
Giải bảy
122
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 1
2 2 6 6
3  
4 0 0 1 3 5 9
5 7 9
6 2
7  
8 9
9 0
Đuôi Loto
0 4 4 9
1 1 4
2 0 2 6
3 4
4  
5 4
6 0 2 2
7 5
8  
9 4 5 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 09/11/2022

XSDN
Giải ĐB
229487
Giải nhất
69394
Giải nhì
95470
Giải ba
87740
91802
Giải tư
69112
86551
11064
65828
51979
09601
78405
Giải năm
7267
Giải sáu
3501
3590
2402
Giải bảy
754
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1 2 2 5
1 2
2 8
3  
4 0
5 1 4
6 4 7
7 0 9
8 7
9 0 4
Đuôi Loto
0 4 7 9
1 0 0 5
2 0 0 1
3  
4 5 6 9
5 0
6  
7 6 8
8 2
9 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 02/11/2022

XSDN
Giải ĐB
262415
Giải nhất
00596
Giải nhì
44202
Giải ba
17747
00265
Giải tư
33232
53604
01343
51563
78306
56772
33303
Giải năm
6127
Giải sáu
8749
4547
5948
Giải bảy
351
Giải tám
12
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 4 6
1 5
2 7
3 2
4 3 7 7 8 9
5 1
6 3 5
7 2
8  
9 6
Đuôi Loto
0  
1 5
2 0 3 7
3 0 4 6
4 0
5 1 6
6 0 9
7 2 4 4
8 4
9 4

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 26/10/2022

XSDN
Giải ĐB
448309
Giải nhất
84074
Giải nhì
54080
Giải ba
72222
75179
Giải tư
53229
22157
80128
19532
39330
69328
94284
Giải năm
8164
Giải sáu
9416
3018
8292
Giải bảy
890
Giải tám
12
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 6 8
2 2 8 8 9
3 0 2
4  
5 7
6 4
7 4 9
8 0 4
9 0 2
Đuôi Loto
0 3 8 9
1  
2 2 3 9
3  
4 6 7 8
5  
6 1
7 5
8 1 2 2
9 0 2 7

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 19/10/2022

XSDN
Giải ĐB
040588
Giải nhất
79685
Giải nhì
55749
Giải ba
79422
75008
Giải tư
79745
93130
54185
43572
81444
28144
11047
Giải năm
7164
Giải sáu
4033
4103
5011
Giải bảy
019
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1 1 9
2 2
3 0 3
4 4 4 5 7 9
5  
6 4
7 2
8 5 5 8
9  
Đuôi Loto
0 3
1 1
2 2 7
3 0 3
4 4 4 6
5 4 8 8
6  
7 4
8 0 8
9 1 4

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 12/10/2022

XSDN
Giải ĐB
023384
Giải nhất
01966
Giải nhì
01894
Giải ba
42442
17462
Giải tư
49668
36266
73638
54177
99143
10671
06425
Giải năm
2853
Giải sáu
5343
6848
0235
Giải bảy
935
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 5
3 5 5 8
4 2 3 3 8
5 3
6 2 6 6 8
7 1 7
8 4
9 4
Đuôi Loto
0  
1 7
2 4 6
3 4 4 5
4 8 9
5 2 3 3
6 6 6
7 7
8 3 4 6
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 05/10/2022

XSDN
Giải ĐB
058747
Giải nhất
35039
Giải nhì
15067
Giải ba
61136
01303
Giải tư
18744
52929
57988
23410
54737
86554
34839
Giải năm
9766
Giải sáu
9302
3354
0371
Giải bảy
865
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3
1 0
2 9
3 6 7 9 9
4 4 7
5 4 4
6 5 6 7
7 1
8 8
9  
Đuôi Loto
0 1
1 7
2 0
3 0
4 4 5 5
5 6
6 3 6
7 3 4 6
8 8
9 2 3 3

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 28/09/2022

XSDN
Giải ĐB
295730
Giải nhất
87640
Giải nhì
26186
Giải ba
68915
14725
Giải tư
17965
78545
24980
13789
61797
08844
15676
Giải năm
7823
Giải sáu
3269
9166
6426
Giải bảy
417
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 7
2 3 5 6
3 0
4 0 4 5
5  
6 5 6 9
7 6
8 0 6 9
9 7
Đuôi Loto
0 3 4 8
1  
2  
3 2
4 4
5 1 2 4 6
6 2 6 7 8
7 1 9
8  
9 6 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 21/09/2022

XSDN
Giải ĐB
600470
Giải nhất
59793
Giải nhì
12905
Giải ba
78439
85049
Giải tư
70968
62032
18100
05136
90216
33070
81725
Giải năm
8909
Giải sáu
8723
8557
8502
Giải bảy
831
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 5 9
1 6
2 3 5
3 1 2 6 9
4 9
5 7
6 8
7 0 0
8  
9 3
Đuôi Loto
0 0 7 7
1 3
2 0 3
3 2 9
4  
5 0 2
6 1 3
7 5
8 6
9 0 3 4

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 14/09/2022

XSDN
Giải ĐB
201720
Giải nhất
56491
Giải nhì
97799
Giải ba
01421
24274
Giải tư
32820
30245
61874
80230
24553
64723
09869
Giải năm
1173
Giải sáu
9709
2535
2138
Giải bảy
322
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 0 0 1 2 3
3 0 5 8
4 5
5 3
6 9
7 3 4 4
8  
9 1 9
Đuôi Loto
0 2 2 3
1 2 9
2 2
3 2 5 7
4 7 7
5 3 4
6  
7  
8 3
9 0 6 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 07/09/2022

XSDN
Giải ĐB
044670
Giải nhất
39982
Giải nhì
18935
Giải ba
65928
82352
Giải tư
30566
56963
01141
33735
33689
12982
40422
Giải năm
8589
Giải sáu
4043
4874
7258
Giải bảy
550
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 2 8
3 5 5
4 1 3
5 0 2 8
6 3 6
7 0 4
8 2 2 9 9
9  
Đuôi Loto
0 5 7
1 4
2 2 5 8 8
3 4 6
4 7
5 3 3
6 6
7  
8 2 5
9 8 8

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 31/08/2022

XSDN
Giải ĐB
935537
Giải nhất
14059
Giải nhì
64553
Giải ba
85067
35915
Giải tư
77123
57846
27396
85694
47400
40374
57113
Giải năm
0496
Giải sáu
2205
9903
5829
Giải bảy
908
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 5 8
1 3 5
2 3 9
3 7
4 6
5 3 9
6 7
7 4
8  
9 4 6 6
Đuôi Loto
0 0
1  
2  
3 0 1 2 5
4 7 9
5 0 1
6 4 9 9
7 3 6
8 0
9 2 5
to top