Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 10/08/2022

XSDN
Giải ĐB
930509
Giải nhất
61521
Giải nhì
18732
Giải ba
27881
21377
Giải tư
22805
78060
56920
97199
39900
98595
33694
Giải năm
8696
Giải sáu
4894
1994
6264
Giải bảy
037
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 9
1  
2 0 1
3 2 7
4  
5  
6 0 4
7 7
8 1
9 4 4 4 5 6 9
Đuôi Loto
0 0 2 6
1 2 8
2 3
3  
4 6 9 9 9
5 0 9
6 9
7 3 7
8  
9 0 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 03/08/2022

XSDN
Giải ĐB
011869
Giải nhất
34081
Giải nhì
13905
Giải ba
12481
42222
Giải tư
87324
47117
94613
23675
62394
78912
78402
Giải năm
1524
Giải sáu
2904
1208
2404
Giải bảy
484
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 4 5 8
1 2 3 7
2 2 4 4
3  
4  
5  
6 9
7 5
8 1 1 4
9 4
Đuôi Loto
0  
1 8 8
2 0 1 2
3 1
4 0 0 2 2 8 9
5 0 7
6  
7 1
8 0
9 6

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 27/07/2022

XSDN
Giải ĐB
249874
Giải nhất
90598
Giải nhì
26133
Giải ba
76497
59789
Giải tư
28175
80867
46039
33150
97006
49646
49046
Giải năm
8523
Giải sáu
0765
0849
6529
Giải bảy
580
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1  
2 3 9
3 3 9
4 6 6 9
5 0
6 5 7
7 4 5
8 0 9
9 7 8
Đuôi Loto
0 5 8
1  
2  
3 2 3
4 7
5 6 7
6 0 4 4
7 6 9
8 9
9 2 3 4 8

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 20/07/2022

XSDN
Giải ĐB
231866
Giải nhất
89432
Giải nhì
52515
Giải ba
50134
88428
Giải tư
95190
14381
86011
13762
76996
55217
39720
Giải năm
2510
Giải sáu
4614
8725
8968
Giải bảy
298
Giải tám
05
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 1 4 5 7
2 0 5 8
3 2 4
4  
5  
6 2 6 8
7  
8 1
9 0 6 8
Đuôi Loto
0 1 2 9
1 1 8
2 3 6
3  
4 1 3
5 1 2
6 6 9
7 1
8 2 6 9
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 13/07/2022

XSDN
Giải ĐB
063036
Giải nhất
24787
Giải nhì
13458
Giải ba
82642
05291
Giải tư
00716
10453
83603
72948
85444
20880
74488
Giải năm
8753
Giải sáu
7986
8057
1588
Giải bảy
080
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 6
2  
3 6
4 2 4 8
5 3 3 7 8
6  
7  
8 0 0 6 7 8 8
9 1
Đuôi Loto
0 8 8
1 9
2 4
3 0 5 5
4 4
5  
6 1 3 8
7 5 8
8 4 5 8 8
9  

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 06/07/2022

XSDN
Giải ĐB
834226
Giải nhất
86636
Giải nhì
48018
Giải ba
48278
83503
Giải tư
47545
73585
17727
57795
35011
95685
59387
Giải năm
3747
Giải sáu
1222
6941
3532
Giải bảy
665
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 1 8
2 2 6 7
3 2 6
4 1 5 7
5  
6 5
7 8
8 5 5 7
9 5
Đuôi Loto
0  
1 1 4
2 2 3
3 0
4  
5 4 6 8 8 9
6 2 3
7 2 4 8
8 1 7
9  

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 29/06/2022

XSDN
Giải ĐB
560146
Giải nhất
90152
Giải nhì
07250
Giải ba
50834
26451
Giải tư
76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423
Giải năm
4040
Giải sáu
7220
8025
7882
Giải bảy
994
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 4
2 0 3 5
3 4 5
4 0 6
5 0 1 2 6
6  
7 6
8 2 8
9 4
Đuôi Loto
0 2 4 5
1 5
2 5 8
3 2
4 0 1 3 9
5 2 3
6 4 5 7
7  
8 8
9  

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 22/06/2022

XSDN
Giải ĐB
358145
Giải nhất
28458
Giải nhì
97371
Giải ba
72993
83836
Giải tư
24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656
Giải năm
5407
Giải sáu
4365
7532
5208
Giải bảy
722
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7 8
1 7
2 2
3 2 4 6
4 3 5
5 6 8
6 0 5
7 1
8  
9 3 9
Đuôi Loto
0 6
1 7
2 2 3
3 4 9
4 3
5 4 6
6 3 5
7 0 0 1
8 0 5
9 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 15/06/2022

XSDN
Giải ĐB
215188
Giải nhất
96599
Giải nhì
27696
Giải ba
50134
63161
Giải tư
15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401
Giải năm
9230
Giải sáu
7870
0718
8176
Giải bảy
074
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 8
2  
3 0 4 4 7
4 3 6
5  
6 1 6
7 0 4 6
8 3 8
9 6 9
Đuôi Loto
0 3 7
1 0 6
2  
3 4 8
4 3 3 7
5  
6 4 6 7 9
7 3
8 1 8
9 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 08/06/2022

XSDN
Giải ĐB
976738
Giải nhất
73847
Giải nhì
08937
Giải ba
04175
10372
Giải tư
48704
55984
81629
78787
53368
50552
13039
Giải năm
6324
Giải sáu
0379
2754
0936
Giải bảy
185
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1  
2 4 9
3 6 7 8 9
4 7
5 2 4
6 8
7 2 5 9
8 4 5 7
9  
Đuôi Loto
0  
1  
2 5 7
3  
4 0 2 5 8
5 7 8
6 3
7 3 4 8
8 3 6
9 2 3 7

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 01/06/2022

XSDN
Giải ĐB
719540
Giải nhất
61416
Giải nhì
76112
Giải ba
84418
02556
Giải tư
83382
72469
19440
51641
23775
91380
55531
Giải năm
5367
Giải sáu
7295
2708
6906
Giải bảy
635
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1 2 6 8
2  
3 1 5
4 0 0 1
5 6
6 7 9
7 5
8 0 2
9 5
Đuôi Loto
0 4 4 8
1 3 4
2 1 8
3  
4  
5 3 7 9
6 0 1 5
7 6
8 0 1
9 6

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 25/05/2022

XSDN
Giải ĐB
693866
Giải nhất
46667
Giải nhì
72413
Giải ba
86153
10705
Giải tư
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
Giải năm
9754
Giải sáu
4432
2200
8561
Giải bảy
750
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 5
1 3
2 3
3 2
4  
5 0 1 3 4
6 1 5 6 6 7 7
7  
8 2
9  
Đuôi Loto
0 0 5
1 0 5 6
2 3 8
3 1 2 5
4 5
5 0 6
6 6 6
7 6 6
8  
9  

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 18/05/2022

XSDN
Giải ĐB
117782
Giải nhất
18325
Giải nhì
12901
Giải ba
24151
34314
Giải tư
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
Giải năm
1584
Giải sáu
2134
3808
0709
Giải bảy
860
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8 9
1 4 7
2 5 8
3 4 5
4 0
5 1
6 0
7 6
8 2 4
9 5 9
Đuôi Loto
0 4 6
1 0 5
2 8
3  
4 1 3 8
5 2 3 9
6 7
7 1
8 0 2
9 0 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 11/05/2022

XSDN
Giải ĐB
376634
Giải nhất
32374
Giải nhì
15498
Giải ba
56168
32809
Giải tư
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
Giải năm
3325
Giải sáu
6038
0728
0954
Giải bảy
427
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1  
2 5 7 8
3 4 5 8
4 2
5 4
6 0 8
7 1 4 7
8  
9 3 8
Đuôi Loto
0 6
1 7
2 4
3 9
4 3 5 7
5 2 3
6 0
7 2 7
8 2 3 6 9
9 0
to top