Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 23/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
985281
Giải nhất
69999
Giải nhì
06139
Giải ba
46122
74876
Giải tư
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
Giải năm
1696
Giải sáu
9237
5996
2512
Giải bảy
899
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2
2 2
3 6 7 9
4  
5 0
6  
7 5 6 8
8 1 3
9 6 6 6 9 9
Đuôi Loto
0 5
1 8
2 1 2
3 8
4  
5 0 7
6 3 7 9 9 9
7 3
8 7
9 3 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 16/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
835555
Giải nhất
74632
Giải nhì
84633
Giải ba
72652
73586
Giải tư
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
Giải năm
3951
Giải sáu
4241
4417
7421
Giải bảy
646
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 1 7
3 2 3 4
4 1 2 6
5 1 2 5 7
6 7
7 2 5
8 6
9  
Đuôi Loto
0  
1 2 4 5
2 3 4 5 7
3 3
4 3
5 5 7
6 4 8
7 1 2 5 6
8  
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 09/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
929614
Giải nhất
60344
Giải nhì
25851
Giải ba
86963
79370
Giải tư
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
Giải năm
2035
Giải sáu
7515
3948
3907
Giải bảy
558
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8  
9  
Đuôi Loto
0 3 7
1 5
2 0 4
3 1 6
4 1 4
5 1 3
6 2
7 0
8 4 5
9 6 7

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 02/09/2023

XSDNO
Giải ĐB
992668
Giải nhất
89502
Giải nhì
85837
Giải ba
23387
08827
Giải tư
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
Giải năm
1539
Giải sáu
3622
4875
4751
Giải bảy
888
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1 3
2 2 7 7
3 0 7 9
4 2
5 1
6 8
7 5
8 7 8 8
9 8
Đuôi Loto
0 0 3
1 5
2 0 2 4
3 1
4  
5 7
6  
7 2 2 3 8
8 6 8 8 9
9 3

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 26/08/2023

XSDNO
Giải ĐB
517333
Giải nhất
91894
Giải nhì
20071
Giải ba
09449
88556
Giải tư
36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
Giải năm
7950
Giải sáu
2639
9214
0698
Giải bảy
632
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 2 4
2 1
3 1 2 3 9
4 9
5 0 6
6  
7 1
8 0
9 0 4 4 8
Đuôi Loto
0 5 8 9
1 2 3 7
2 1 3
3 3
4 1 9 9
5  
6 5
7  
8 0 9
9 3 4

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 19/08/2023

XSDNO
Giải ĐB
287063
Giải nhất
56902
Giải nhì
65133
Giải ba
04822
33338
Giải tư
54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077
Giải năm
8866
Giải sáu
3358
2765
5249
Giải bảy
507
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 3 8
4 2 9
5 4 8
6 3 5 6
7 7
8 3 4
9  
Đuôi Loto
0  
1  
2 0 2 4
3 0 3 6 8
4 5 8
5 0 6
6 6
7 0 7
8 3 5
9 4

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 12/08/2023

XSDNO
Giải ĐB
247061
Giải nhất
59106
Giải nhì
76443
Giải ba
10206
26111
Giải tư
13026
15273
87889
62306
59550
69656
03008
Giải năm
6256
Giải sáu
4353
1876
7872
Giải bảy
645
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6 6 8
1 1
2 6
3  
4 3 5
5 0 3 6 6
6 1
7 2 3 6
8 9
9  
Đuôi Loto
0 5
1 1 6
2 7
3 4 5 7
4  
5 4
6 0 0 0 2 5 5 7
7  
8 0
9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 05/08/2023

XSDNO
Giải ĐB
716241
Giải nhất
26791
Giải nhì
57058
Giải ba
18741
57487
Giải tư
67534
54653
55944
90925
85856
76398
56502
Giải năm
1845
Giải sáu
8036
0224
2258
Giải bảy
472
Giải tám
00
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1  
2 4 5
3 4 6
4 1 1 4 5
5 3 6 8 8
6  
7 2
8 7
9 1 8
Đuôi Loto
0  
1 4 4 9
2 0 7
3 5
4 2 3 4
5 2 4
6 3 5
7 8
8 5 5 9
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 29/07/2023

XSDNO
Giải ĐB
439619
Giải nhất
30646
Giải nhì
96773
Giải ba
85435
64602
Giải tư
06039
93320
73690
06927
10927
06045
48699
Giải năm
5849
Giải sáu
1166
2475
9828
Giải bảy
505
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1 9
2 0 7 7 8
3 5 9
4 5 6 9
5  
6 6
7 3 5
8  
9 0 9
Đuôi Loto
0 2 9
1  
2 0
3 7
4  
5 0 3 4 7
6 4 6
7 2 2
8 2
9 1 3 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 22/07/2023

XSDNO
Giải ĐB
381709
Giải nhất
13727
Giải nhì
39316
Giải ba
02701
59707
Giải tư
82250
14536
89781
74960
11613
79555
02492
Giải năm
3322
Giải sáu
7176
7754
7722
Giải bảy
354
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 7 9
1 3 6
2 2 2 7
3 6
4  
5 0 4 4 5
6 0
7 6
8 1
9 2
Đuôi Loto
0 5 6
1 0 8
2 2 2 9
3 1
4 5 5
5 5
6 1 3 7
7 0 2
8  
9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 15/07/2023

XSDNO
Giải ĐB
395170
Giải nhất
37138
Giải nhì
20392
Giải ba
09291
01546
Giải tư
50179
01422
05647
80892
92407
96478
38965
Giải năm
4805
Giải sáu
1357
6019
2561
Giải bảy
156
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 9
2 2
3 8
4 6 7
5 6 7
6 1 5
7 0 8 9
8  
9 1 2 2
Đuôi Loto
0 7
1 6 9
2 2 9 9
3  
4  
5 0 6
6 4 5
7 0 4 5
8 3 7
9 1 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 08/07/2023

XSDNO
Giải ĐB
817929
Giải nhất
90574
Giải nhì
67820
Giải ba
47264
32533
Giải tư
60049
79427
69665
22060
09511
01243
41599
Giải năm
9987
Giải sáu
0205
5152
6448
Giải bảy
614
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 1 4
2 0 7 9
3 3
4 3 8 9
5 2
6 0 4 5
7 4
8 7
9 9
Đuôi Loto
0 2 6
1 1
2 5
3 3 4
4 1 6 7
5 0 6
6  
7 2 8
8 4
9 2 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 01/07/2023

XSDNO
Giải ĐB
266002
Giải nhất
25313
Giải nhì
95528
Giải ba
44169
62411
Giải tư
36355
27697
16480
80816
88008
31339
64093
Giải năm
5344
Giải sáu
5828
3155
9377
Giải bảy
733
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8
1 1 3 6
2 8 8
3 3 9
4 4
5 5 5
6 9
7 7
8 0
9 3 7
Đuôi Loto
0 8
1 1
2 0
3 1 3 9
4 4
5 5 5
6 1
7 7 9
8 0 2 2
9 3 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 24/06/2023

XSDNO
Giải ĐB
348917
Giải nhất
70628
Giải nhì
75190
Giải ba
77842
07523
Giải tư
43670
82545
47690
49512
62835
66555
35102
Giải năm
1273
Giải sáu
0680
0515
3053
Giải bảy
783
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 2 5 7
2 3 8
3 5
4 2 5
5 3 5
6  
7 0 3
8 0 3
9 0 0
Đuôi Loto
0 7 8 9 9
1  
2 0 1 4
3 2 5 7 8
4  
5 1 3 4 5
6  
7 1
8 2
9  
to top