Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 15/06/2024

XSDNO
Giải ĐB
701315
Giải nhất
58837
Giải nhì
55073
Giải ba
95946
02642
Giải tư
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
Giải năm
6823
Giải sáu
5156
8485
8176
Giải bảy
589
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 5
2 3
3 7
4 2 6
5 0 6
6  
7 2 3 5 6 6
8 5 9
9 3 5
Đuôi Loto
0 5
1  
2 4 7
3 1 2 7 9
4  
5 1 7 8 9
6 4 5 7 7
7 3
8  
9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 08/06/2024

XSDNO
Giải ĐB
539125
Giải nhất
69732
Giải nhì
05902
Giải ba
41043
66245
Giải tư
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
Giải năm
1799
Giải sáu
5807
9180
5133
Giải bảy
015
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 7 8
1 5
2 0 5
3 2 3
4 3 5
5 4
6 5 7
7 8
8 0
9 9
Đuôi Loto
0 2 8
1  
2 0 3
3 3 4
4 5
5 0 1 2 4 6
6  
7 0 6
8 0 7
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 01/06/2024

XSDNO
Giải ĐB
687059
Giải nhất
02157
Giải nhì
74152
Giải ba
36740
25729
Giải tư
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
Giải năm
3733
Giải sáu
1852
2668
5716
Giải bảy
569
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 6
2 8 9
3 3 5
4 0 2
5 2 2 7 9
6 0 8 9 9
7  
8  
9 7
Đuôi Loto
0 4 6
1  
2 4 5 5
3 1 3
4  
5 3
6 1
7 5 9
8 2 6
9 2 5 6 6

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 25/05/2024

XSDNO
Giải ĐB
685962
Giải nhất
81930
Giải nhì
04421
Giải ba
81761
44140
Giải tư
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
Giải năm
8286
Giải sáu
7080
1757
6006
Giải bảy
033
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 7
2 1 2
3 0 1 3
4 0 5
5 7
6 1 2 7
7 5
8 0 6
9  
Đuôi Loto
0 3 4 8
1 2 3 6
2 0 2 6
3 3
4  
5 4 7
6 0 8
7 1 5 6
8  
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 18/05/2024

XSDNO
Giải ĐB
389600
Giải nhất
30773
Giải nhì
02033
Giải ba
30492
71099
Giải tư
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
Giải năm
1466
Giải sáu
6072
2295
4868
Giải bảy
423
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2
1  
2 3
3 1 3 4
4  
5 2
6 5 6 8
7 2 3
8 0
9 2 5 5 9
Đuôi Loto
0 0 8
1 3
2 0 5 7 9
3 2 3 7
4 3
5 6 9 9
6 6
7  
8 6
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 11/05/2024

XSDNO
Giải ĐB
796887
Giải nhất
87716
Giải nhì
07775
Giải ba
08739
29967
Giải tư
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
Giải năm
8302
Giải sáu
0933
6907
1338
Giải bảy
050
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 5 6 9
2  
3 3 6 8 9
4  
5 0 3
6 0 7
7 5
8 4 7
9 2
Đuôi Loto
0 5 6
1  
2 0 9
3 3 5
4 8
5 1 7
6 1 3
7 0 6 8
8 3
9 1 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 04/05/2024

XSDNO
Giải ĐB
159781
Giải nhất
61288
Giải nhì
06355
Giải ba
25372
32080
Giải tư
66828
85081
90821
88766
88687
66788
98517
Giải năm
7434
Giải sáu
7744
7390
9555
Giải bảy
417
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7 7
2 1 8
3 4
4 4
5 5 5
6 6
7 2
8 0 1 1 7 8 8
9 0
Đuôi Loto
0 8 9
1 2 8 8
2 7
3  
4 3 4
5 5 5
6 6
7 1 1 8
8 2 8 8
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 27/04/2024

XSDNO
Giải ĐB
575240
Giải nhất
50199
Giải nhì
35656
Giải ba
75064
23848
Giải tư
65426
48804
12778
76897
58605
24382
55586
Giải năm
8396
Giải sáu
4299
1039
1244
Giải bảy
123
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1  
2 3 6
3 9
4 0 4 8
5 6
6 4
7 8
8 2 6
9 6 7 9 9
Đuôi Loto
0 4
1  
2 8
3 2
4 0 4 6
5 0
6 2 5 8 9
7 9
8 4 7
9 3 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 20/04/2024

XSDNO
Giải ĐB
525010
Giải nhất
00514
Giải nhì
41354
Giải ba
85276
21547
Giải tư
85274
70682
63557
71423
59440
16851
25026
Giải năm
9099
Giải sáu
4317
4393
1638
Giải bảy
094
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 4 7
2 3 6
3 8
4 0 7
5 1 4 7
6  
7 4 6
8 2
9 3 4 9
Đuôi Loto
0 1 4
1 5
2 8
3 2 9
4 1 5 7 9
5  
6 2 7
7 1 4 5
8 3
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 13/04/2024

XSDNO
Giải ĐB
768029
Giải nhất
98417
Giải nhì
21369
Giải ba
49041
00709
Giải tư
84906
86500
01257
33748
84482
65517
87932
Giải năm
7896
Giải sáu
8109
7776
6870
Giải bảy
543
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6 9 9
1 7 7
2 9
3 2
4 1 3 8
5 7
6 9
7 0 6
8 2
9 6
Đuôi Loto
0 0 7
1 4
2 3 8
3 4
4  
5  
6 0 7 9
7 1 1 5
8 4
9 0 0 2 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 06/04/2024

XSDNO
Giải ĐB
690805
Giải nhất
43448
Giải nhì
36732
Giải ba
77258
33042
Giải tư
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
Giải năm
6448
Giải sáu
4182
9995
2808
Giải bảy
508
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 8 8
1 7
2 2 5
3 2 7
4 2 8 8
5 8
6  
7  
8 2 8
9 5 6
Đuôi Loto
0 0
1  
2 2 3 4 8
3  
4  
5 0 2 9
6 9
7 1 3
8 0 0 4 4 5 8
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 30/03/2024

XSDNO
Giải ĐB
066786
Giải nhất
99067
Giải nhì
54921
Giải ba
23957
32521
Giải tư
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
Giải năm
8674
Giải sáu
3005
7205
1719
Giải bảy
372
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5
1 2 9
2 1 1
3  
4  
5 2 6 7 9
6 7
7 2 4 4 6
8 6
9 3
Đuôi Loto
0  
1 2 2
2 1 5 7
3 9
4 7 7
5 0 0
6 5 7 8
7 5 6
8  
9 1 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 23/03/2024

XSDNO
Giải ĐB
460764
Giải nhất
66306
Giải nhì
73279
Giải ba
86823
71102
Giải tư
36704
78947
02264
27521
07642
71982
09349
Giải năm
1227
Giải sáu
6918
6613
2066
Giải bảy
202
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 4 6
1 3 8
2 1 3 7
3  
4 2 7 9
5  
6 4 4 6
7 9
8 2
9  
Đuôi Loto
0  
1 2
2 0 0 4 8
3 1 2
4 0 6 6
5  
6 0 6
7 2 4
8 1
9 4 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 16/03/2024

XSDNO
Giải ĐB
674052
Giải nhất
67384
Giải nhì
04690
Giải ba
39175
72498
Giải tư
85932
37441
04138
17970
70920
46902
51752
Giải năm
3084
Giải sáu
3620
8119
9715
Giải bảy
423
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 5 9
2 0 0 3
3 2 8
4 1
5 2 2
6  
7 0 5
8 4 4
9 0 8
Đuôi Loto
0 2 2 7 9
1 4
2 0 3 5 5
3 2
4 8 8
5 1 7
6  
7  
8 3 9
9 1
to top