XSMT 30 Ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
90
284
7673
0779
6808
7230
30252
77982
55493
20999
66023
88202
21091
15542
05979
15282
75397
465951
Kon Tum
XSKT
71
100
3232
7272
4977
9874
25618
81287
71464
01139
92659
02229
45907
62488
17171
14248
51498
665774
ThừaThiênHuế
XSTTH
42
279
7224
4469
4986
2657
85704
86566
07882
71179
89298
87018
41895
22501
58654
57825
42203
031897
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 8
1  
2 3
3 0
4 2
5 1 2
6  
7 3 9 9
8 2 2 4
9 0 1 3 7 9
Kon Tum
Loto
0 7
8
9
2 9
8
9
4
1 1 2 4 4 7
7 8
8
ThừaThiênHuế
Loto
1 3 4
8
4 5
 
2
4 7
6 9
9 9
2 6
5 7 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
71
071
3609
5552
6554
6304
89227
00866
53029
55069
23642
26043
53064
00913
63270
50195
48827
008960
Quảng Ngãi
XSQNI
14
492
2191
2441
5262
9182
22743
36030
39052
70956
29209
94655
22552
91889
70527
22717
02722
973360
Đắc Nông
XSDNO
85
492
2032
3264
5342
3815
07619
55286
29408
95274
79234
12966
42548
41535
78929
28803
66088
341755
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 4 9
1 3
2 7 7 9
3  
4 2 3
5 2 4
6 0 4 6 9
7 0 1 1
8  
9 5
Quảng Ngãi
Loto
9
4 7
2 7
0
1 3
2 2 5 6
0 2
 
2 9
1 2
Đắc Nông
Loto
3 8
5 9
9
2 4 5
2 8
5
4 6
4
5 6 8
2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
43
340
6765
8475
9388
5961
88090
33604
22090
24845
12569
01288
19285
91439
92974
28579
55353
690254
Gia Lai
XSGL
94
721
9165
0851
5395
0714
45860
92559
80577
35101
64286
87210
63360
92509
84470
05834
81530
829851
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 4
1  
2  
3 9
4 0 3 5
5 3 4
6 1 5 9
7 4 5 9
8 5 8 8
9 0 0
Gia Lai
Loto
1 9
0 4
1
0 4
 
1 1 9
0 0 5
0 7
6
4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
68
211
0487
8575
2465
7941
65763
32264
51706
07332
82940
06267
54808
08515
40700
00450
47846
158005
Quảng Bình
XSQB
48
742
8590
7705
6803
5790
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83525
56921
89637
80813
53631
725785
Bình Định
XSBDH
68
756
7841
2695
2573
1313
21026
65766
40661
98673
82933
66896
25443
31128
28989
18818
41916
908085
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 0 5 6 8
1 1 5
2  
3 2
4 0 1 6
5 0
6 3 4 5 7 8
7 5
8 7
9  
Quảng Bình
Loto
3 5
3
1 1 5
1 7
2 8
 
5 9
1
0 5 9
0 0
Bình Định
Loto
 
3 6 8
6 8
3
1 3
6
1 6 8
3 3
5 9
5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
98
395
2062
7964
6373
9233
66806
28271
63435
10298
08799
89829
39584
13979
71713
80627
00497
074387
Đà Nẵng
XSDNG
99
874
1366
4107
2814
9458
52323
98230
46938
99600
31369
28594
05952
41151
71519
99661
80251
110541
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6
1 3
2 7 9
3 3 5
4  
5  
6 2 4
7 1 3 9
8 4 7
9 5 7 8 8 9
Đà Nẵng
Loto
0 7
4 9
3
0 8
1
1 1 2 8
1 6 9
4
 
4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
04
892
6515
4541
3401
8147
85168
94832
25493
56843
39498
66223
74734
84806
14074
23669
57179
868876
DakLak
XSDLK
29
508
5516
0257
9777
3425
62011
86779
40104
66183
23866
28600
35037
60411
06461
20020
29186
290395
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 1 4 6
1 5
2 3
3 2 4
4 1 3 7
5  
6 8 9
7 4 6 9
8  
9 2 3 8
DakLak
Loto
0 4 8
1 1 6
0 5 9
7
 
7
1 6
7 9
3 6
5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
21
523
8920
0048
4221
8638
61296
15621
95607
02778
05610
70958
54997
87857
34155
75739
89510
979599
Phú Yên
XSPY
19
948
5798
0130
5336
0196
11929
41797
09580
91655
44835
90341
23997
69648
67850
36608
37999
106477
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 7
1 0 0
2 0 1 1 1 3
3 8 9
4 8
5 5 7 8
6  
7 8
8  
9 6 7 9
Phú Yên
Loto
8
9
9
0 5 6
1 8 8
0 5
 
7
0
6 7 7 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
11
253
8861
0103
7238
2155
31590
59192
31359
22843
35641
09772
84411
15516
27197
08096
83216
530557
Kon Tum
XSKT
08
286
4483
2419
4208
1794
00439
23829
71790
19444
44868
23431
67932
06015
72018
44559
48632
017421
ThừaThiênHuế
XSTTH
08
602
7234
7432
7916
9251
49969
02736
03861
82203
96183
63893
20075
11131
61001
18918
39854
726892
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3
1 1 1 6 6
2  
3 8
4 1 3
5 3 5 7 9
6 1
7 2
8  
9 0 2 6 7
Kon Tum
Loto
8 8
5 8 9
1 9
1 2 2 9
4
9
8
 
3 6
0 4
ThừaThiênHuế
Loto
1 2 3 8
6 8
 
1 2 4 6
 
1 4
1 9
5
3
2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắc Nông
XSDNO
99
690
7212
3978
4643
6067
14702
53512
11158
32596
98825
77863
50958
39698
26885
54699
55872
892548
Quảng Ngãi
XSQNI
52
772
7279
6993
1875
0974
16374
63501
95354
43214
16309
32200
57086
55820
18087
30856
56962
654542
Đà Nẵng
XSDNG
52
666
4156
6529
6499
5068
11946
49760
87866
57138
67038
30082
39063
83579
88491
60366
68817
484038
Normal
2 số
3 Số
Đắc Nông
Đầu Loto
0 2
1 2 2
2 5
3  
4 3 8
5 8 8
6 3 7
7 2 8
8 5
9 0 6 8 9 9
Quảng Ngãi
Loto
0 1 9
4
0
 
2
2 4 6
2
2 4 4 5 9
6 7
3
Đà Nẵng
Loto
 
7
9
8 8 8
6
2 6
0 3 6 6 6 8
9
2
1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
73
890
8743
0554
2494
4928
70292
17477
26385
77985
36605
91050
15086
31684
12795
47903
58523
958925
Gia Lai
XSGL
67
703
3852
6758
6704
4526
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
33341
71175
12855
20450
622589
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 3 5
1  
2 3 5 8
3  
4 3
5 0 4
6  
7 3 7
8 4 5 5 6
9 0 2 4 5
Gia Lai
Loto
2 3 4 5
 
5 6
 
1
0 2 5 8
7
5
1 2 9 9
0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
92
026
4941
7304
9950
8033
97543
97160
39984
65523
43871
89400
25537
73985
86652
38408
59119
698911
Quảng Bình
XSQB
97
147
3524
2588
1322
3157
05676
01056
98298
53077
58186
47030
89736
03357
74353
29324
01672
514214
Bình Định
XSBDH
03
865
6439
5926
1088
0548
53705
29150
39931
91609
25097
06601
84199
73536
11081
95895
50561
402055
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 0 4 8
1 1 9
2 3 6
3 3 7
4 1 3
5 0 2
6 0
7 1
8 4 5
9 2
Quảng Bình
Loto
 
4
2 4 4
0 6
7
3 6 7 7
 
2 6 7
6 8
7 8
Bình Định
Loto
1 3 5 9
 
6
1 6 9
8
0 5
1 5
 
1 8
5 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
26
738
4241
1194
2134
5273
05815
92995
53537
59634
69976
86489
14576
08893
36465
65235
61105
473146
Đà Nẵng
XSDNG
87
459
2091
7679
0499
2050
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
97922
46713
30061
00830
138382
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 5
1 5
2 6
3 4 4 5 7 8
4 1 6
5  
6 5
7 3 6 6
8 9
9 3 4 5
Đà Nẵng
Loto
 
3 3
2
0
1 3
0 0 1 5 9
1
9
2 7 7
1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
80
382
7961
4887
2577
1204
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
30059
25682
61698
21519
557763
DakLak
XSDLK
09
044
0745
2440
2107
5378
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
67820
53248
03619
35937
383140
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 2 4
1 9
2  
3 2
4  
5 2 9
6 1 3
7 1 3 7
8 0 2 2 6 7
9 8 8
DakLak
Loto
4 5 7 9
3 9
0
7
0 0 4 5 8
 
 
0 6 8
3 8
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
11
714
3558
7980
0854
7128
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
21643
19676
77483
10538
778965
Phú Yên
XSPY
35
926
2327
0145
9004
2904
83819
30637
86886
53049
98806
07856
82084
72094
14854
82183
91387
174608
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 0 5
1 1 4
2 5 6 8
3 8
4 3
5 4 8
6 5
7 6
8 0 2 3
9 5 7
Phú Yên
Loto
4 4 6 8
9
6 7
5 7
5 9
4 6
 
 
3 4 6 7
4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
65
116
4062
4681
7162
4969
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
90278
79977
69394
67759
188588
Kon Tum
XSKT
57
883
2307
9698
5041
7862
88979
86551
82046
96765
42435
05667
31855
37914
86546
99190
17770
649329
Khánh Hòa
XSKH
36
555
9658
9658
3767
7606
53158
29496
71820
57103
50862
94556
25681
00148
00640
33377
44544
268289
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 0 3
1 6
2  
3 9
4 5
5 9
6 2 2 5 9 9
7 2 7 8
8 1 8
9 4 4
Kon Tum
Loto
7
4
9
5
1 6 6
1 5 7
2 5 7
0 9
3
0 8
Khánh Hòa
Loto
3 6
 
0
6
0 4 8
5 6 8 8 8
2 7
7
1 9
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Ngãi
XSQNI
05
783
6160
5084
3285
7173
26876
85257
08143
83726
44835
28011
76552
02796
59332
16990
43500
421628
Đắc Nông
XSDNO
88
526
9359
0840
7289
4859
84112
92349
37828
21846
93114
73993
43927
28667
77568
54081
79703
101248
Đà Nẵng
XSDNG
37
278
3741
2865
8816
8461
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
77615
77331
83564
56259
232916
Normal
2 số
3 Số
Quảng Ngãi
Đầu Loto
0 0 5
1 1
2 6 8
3 2 5
4 3
5 2 7
6 0
7 3 6
8 3 4 5
9 0 6
Đắc Nông
Loto
3
2 4
6 7 8
 
0 6 8 9
9 9
7 8
 
1 8 9
3
Đà Nẵng
Loto
 
2 5 6 6
9
1 7
1 4
9
1 4 5 6
1 8
1 8
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
32
396
0934
6010
1871
0486
88974
85995
87011
37811
61045
62384
30944
29031
58904
86794
96627
926307
Gia Lai
XSGL
73
561
1687
5872
6531
4588
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
68843
57494
46542
72622
022294
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 4 7
1 0 1 1
2 7
3 1 2 4
4 4 5
5  
6  
7 1 4
8 4 6
9 4 5 6
Gia Lai
Loto
2
7
2
1
2 3 6
0 1 4
1 1
2 3
7 8
4 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
03
217
9199
8789
1054
3598
88248
13875
16653
11259
45415
87866
08649
10711
11277
56877
82343
326890
Quảng Bình
XSQB
50
878
1234
7611
1875
8764
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
36184
48839
34556
02291
667402
Bình Định
XSBDH
62
321
6824
8142
3205
9575
16818
56381
77601
24348
65655
50117
84052
52263
16516
70678
96621
563819
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 3
1 1 5 7
2  
3  
4 3 8 9
5 3 4 9
6 6
7 5 7 7
8 9
9 0 8 9
Quảng Bình
Loto
2 4 7
1
2 2
4 9
0
0 4 6 8
4
5 8
4
1
Bình Định
Loto
1 5
6 7 8 9
1 1 4
 
2 8
2 5
2 3
5 8
1
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
94
734
2790
6319
7714
1064
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
83558
69857
22575
75174
817339
Khánh Hòa
XSKH
21
306
2726
4775
9684
8459
93632
64746
04073
09011
28883
51624
89831
65063
98305
58413
10122
300596
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2
1 4 9
2  
3 4 9
4 0
5 1 7 8 8
6 0 4 4
7 4 5 7
8  
9 0 4
Khánh Hòa
Loto
5 6
1 3
1 2 4 6
1 2
6
9
3
3 5
3 4
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
19
200
4727
1997
7548
7219
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
95202
74127
32732
87343
685646
DakLak
XSDLK
53
316
3310
2655
0782
7108
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
23685
64045
67211
76520
945687
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 0 1 2 9
1 0 9 9
2 7 7
3 2 9
4 3 3 6 8
5  
6  
7  
8 2 4
9 7
DakLak
Loto
4 6 8 9
0 1 6
0 2 3
 
4 5
0 3 5
 
 
2 5 7
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
19
375
8007
5668
8187
6078
89888
49599
10534
28082
09494
21404
97610
65787
28256
77016
13262
459623
Phú Yên
XSPY
03
667
1588
9027
1796
0079
47096
85531
53962
04237
70845
58895
16173
28038
07489
81438
33060
881691
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 4 7
1 0 6 9
2 3
3 4
4  
5 6
6 2 8
7 5 8
8 2 7 7 8
9 4 9
Phú Yên
Loto
3
 
7
1 7 8 8
5
 
0 2 7
3 9
8 9
1 5 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
37
820
7392
8453
4011
3092
55145
06842
49119
15160
53200
46667
50065
04775
98633
63237
65734
204068
Kon Tum
XSKT
44
436
0772
5164
2182
5070
97452
16882
41592
03396
33152
48296
58263
06779
36570
95143
30608
373746
ThừaThiênHuế
XSTTH
49
793
4663
6341
8130
9140
01960
56237
89585
58300
46813
84751
03903
29501
62083
95701
89490
679901
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0
1 1 9
2 0
3 3 4 7 7
4 2 5
5 3
6 0 5 7 8
7 5
8  
9 2 2
Kon Tum
Loto
8
 
 
6
3 4 6
2 2
3 4
0 0 2 9
2 2
2 6 6
ThừaThiênHuế
Loto
0 1 1 1 3
3
 
0 7
0 1 9
1
0 3
 
3 5
0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắc Nông
XSDNO
09
845
9048
0519
8074
9543
47972
23132
64426
87165
75075
49497
12929
84107
36160
79028
12150
064994
Quảng Ngãi
XSQNI
55
751
7490
3083
5318
9869
14249
72603
77861
52311
16406
77002
90078
56596
53878
89319
28638
408691
Đà Nẵng
XSDNG
54
408
8408
0881
4268
8377
90065
70518
33669
71781
70351
79384
07086
22324
21487
17135
84832
152866
Normal
2 số
3 Số
Đắc Nông
Đầu Loto
0 7 9
1 9
2 6 8 9
3 2
4 3 5 8
5 0
6 0 5
7 2 4 5
8  
9 4 7
Quảng Ngãi
Loto
2 3 6
1 8 9
 
8
9
1 5
1 9
8 8
3
0 1 6
Đà Nẵng
Loto
8 8
8
4
2 5
 
1 4
5 6 8 9
7
1 1 4 6 7
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
99
036
7567
4759
4767
0735
42925
92347
36311
98746
54581
28210
96143
54401
81072
66698
24366
805487
Gia Lai
XSGL
51
639
2611
3168
0981
7189
37383
70288
06859
12798
47088
46921
44922
64515
15997
67958
11653
866075
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 1
1 0 1
2 5
3 5 6
4 3 6 7
5 9
6 6 7 7
7 2
8 1 7
9 8 9
Gia Lai
Loto
 
1 5
1 2
9
 
1 3 8 9
8
5
1 3 8 8 9
7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
82
323
2163
5654
7881
6222
58123
09689
65297
30411
22156
37750
88537
62136
30176
92053
15391
641417
Quảng Bình
XSQB
29
734
3748
3150
4122
0602
45816
67125
46049
73707
35197
78720
59869
07218
39079
89301
40800
983989
Bình Định
XSBDH
05
351
6466
5326
5636
7674
97691
24974
96647
65120
56808
52423
49927
36172
33265
78029
65543
660713
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0  
1 1 7
2 2 3 3
3 6 7
4  
5 0 3 4 6
6 3
7 6
8 1 2 9
9 1 7
Quảng Bình
Loto
0 1 2 7
6 8
0 2 5 9
4
8 9
0
9
9
9
7
Bình Định
Loto
5 8
3
0 3 6 7 9
6
3 7
1
5 6
2 4 4
 
1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
25
233
0358
0972
1455
1284
84922
31546
89836
87355
54897
93146
89992
70467
47672
62399
46460
855306
Đà Nẵng
XSDNG
82
637
6805
6923
9615
4552
07750
78394
40622
31117
74241
16041
27025
81003
07558
60512
62572
560700
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6
1  
2 2 5
3 3 6
4 6 6
5 5 5 8
6 0 7
7 2 2
8 4
9 2 7 9
Đà Nẵng
Loto
0 3 5
2 5 7
2 3 5
7
1 1
0 2 8
 
2
2
4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
65
866
8847
2591
2773
7687
30388
37152
13144
75752
85768
25306
73585
56632
91797
11830
36540
555714
DakLak
XSDLK
42
765
3965
2269
5185
3475
92075
58925
83185
39967
39793
76813
64375
12093
86431
55680
53608
019687
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 6
1 4
2  
3 0 2
4 0 4 7
5 2 2
6 5 6 8
7 3
8 5 7 8
9 1 7
DakLak
Loto
8
3
5
1
2
 
5 5 7 9
5 5 5
0 5 5 7
3 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
04
665
6037
1930
8620
7000
52905
98639
96674
53911
33094
20402
84154
75836
73803
33681
17380
442394
Phú Yên
XSPY
80
778
6660
8003
1648
1909
51116
67617
95355
55142
40621
73279
17097
22649
62947
82558
12708
093379
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 0 2 3 4 5
1 1
2 0
3 0 6 7 9
4  
5 4
6 5
7 4
8 0 1
9 4 4
Phú Yên
Loto
3 8 9
6 7
1
 
2 7 8 9
5 8
0
8 9 9
0
7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
48
861
5364
4922
7534
1688
43079
74695
68343
40928
85151
01364
11342
93424
81808
53703
31961
019015
Kon Tum
XSKT
16
134
3832
7772
5312
8646
19715
17800
68563
37186
11290
46575
70531
81995
85677
71362
80664
515771
ThừaThiênHuế
XSTTH
97
615
6005
3771
8104
7066
90344
26598
87213
50591
17020
50922
43025
67768
76144
24257
81206
670765
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 8
1 5
2 2 4 8
3 4
4 2 3 8
5 1
6 1 1 4 4
7 9
8 8
9 5
Kon Tum
Loto
0
2 5 6
 
1 2 4
6
 
2 3 4
1 2 5 7
6
0 5
ThừaThiênHuế
Loto
4 5 6
3 5
0 2 5
 
4 4
7
5 6 8
1
 
1 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
18
360
8185
5492
6812
6405
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
29273
98533
44954
17928
450579
Quảng Ngãi
XSQNI
07
215
8662
9413
5460
7487
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
27639
34274
22427
33671
336636
Đắc Nông
XSDNO
14
028
7742
8912
1283
6559
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
01221
31353
89291
56155
325107
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 5
1 2 3 8
2 3 8
3 0 3 4
4  
5 0 4
6 0
7 3 9
8 5
9 1 1 2
Quảng Ngãi
Loto
7
3 5
7
6 6 6 9
 
3 4
0 2 4 5
1 4
7
5
Đắc Nông
Loto
4 5 7
1 2 4
1 8
 
2
1 3 5 7 9
8
 
3
1 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
80
526
7235
5810
6074
9863
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
00756
39628
48107
23195
745454
Gia Lai
XSGL
45
290
2283
0628
6094
3704
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
44103
18973
01375
36786
452758
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 4 4 7
1 0
2 6 7 8
3 5 5
4  
5 4 6
6 3 3
7 4
8 0 9
9 5 8
Gia Lai
Loto
3 4
6 8
8 9
1
5
8 9
2
3 4 5
3 6
0 4

XSMT 30 ngày – Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất. Xem KQXSMT 30 ngày liên tục chính xác nhất. 

Giới thiệu thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây

Bảng thống kê kết quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.

Nội dung bảng thống kê bao gồm:

  • Cập nhật các bảng tổng hợp kết quả chi tiết các giải tám, giải đặc biệt trong 1 tháng gần đây nhất.
  • Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số đã được công bố trước đó.

thông tin xem thống kê Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Nam”

Bước 2: Chọn tab “30 ngày” để xem toàn bộ thống kê 30 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Nam.

Thống kê xsmt 30 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xổ số siêu chuẩn để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT miền Nam chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.

to top