XSMT 30 Ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
81
365
9322
3444
9998
1788
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
86479
24718
30361
44644
687948
Ninh Thuận
XSNT
93
369
9344
4509
1150
6736
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
86284
33055
28081
16400
855680
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 0 1 2 8 8
2 2 2
3  
4 4 4 8
5 2
6 1 2 5
7 9
8 1 8
9 8
Ninh Thuận
Loto
0 1 4 9
2
 
6 8 9
4
0 5
9
4
0 1 4
3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
69
239
8889
1266
4364
7791
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
75671
24438
30257
42478
044031
Quảng Bình
XSQB
29
114
3065
8619
9834
6917
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
71214
50361
43733
60655
120545
Quảng Trị
XSQT
06
530
5755
6112
8797
6028
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
64614
91237
58229
60121
315809
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0  
1 1 6
2 7
3 1 7 8 9
4  
5 3 7
6 4 6 9
7 1 8
8 2 9
9 1 8
Quảng Bình
Loto
5
4 4 7 9
8 9
1 3 4
1 5
5
1 5
3
 
0 1
Quảng Trị
Loto
0 6 9
2 4
1 8 9
0 7
 
5 9
1 5
0 9
 
0 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
71
902
1382
1489
1863
4852
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
74922
25136
15013
37641
265909
Đà Nẵng
XSDNG
95
048
3049
3012
1596
4560
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
65835
15353
21356
76119
284555
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 2 9
1 3 6
2 2 2 3
3 3 3 6
4 1
5 2
6 3 4
7 1
8 2 9
9  
Đà Nẵng
Loto
4
2 4 9 9
 
5
8 9
2 3 5 6
0
 
7
4 4 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
91
799
8027
7543
9092
9939
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
18114
26988
13484
78221
613334
Quảng Nam
XSQNM
46
226
5205
9956
0866
7296
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
67345
40681
84182
90084
511205
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0  
1 4
2 1 4 7
3 4 6 9
4 3
5 5
6  
7 3
8 4 8 8
9 1 2 6 9 9
Quảng Nam
Loto
5 5 6
 
6
 
2 5 6 6 7 8
6
6
1
1 2 4
1 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
50
666
5076
8608
9181
6328
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
03888
39639
07571
00502
557810
ThừaThiênHuế
XSTTH
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 2 8
1 0 9
2 1 8
3 9
4  
5 0 4
6 6
7 1 6 6
8 1 6 8 9
9 6
ThừaThiênHuế
Loto
 
1
1 8
0 3
2 3 6 7
4
1 3 6
4 6 7
4 4
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
39
732
4523
7875
7632
4577
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
13683
95581
26728
25923
392878
Kon Tum
XSKT
70
047
2969
1403
3901
4840
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
16209
14332
06214
24415
236392
ThừaThiênHuế
XSTTH
92
719
0566
8887
8101
3968
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
80386
26583
54256
68987
807460
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6 7
1  
2 3 3 8
3 2 2 9
4 5
5 6
6 0
7 5 7 7 8
8 1 3 9
9  
Kon Tum
Loto
1 3 3 6 9
4 5
9
2
0 7
 
8 9
0 4
0 2
2
ThừaThiênHuế
Loto
1
2 9
6
6
 
6
0 6 8
2 9
3 6 7 7
2 4 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
17
150
3186
1575
9235
7777
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
31243
78528
04387
49314
234365
Quảng Ngãi
XSQNI
83
756
3281
0376
2550
9002
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
54130
69469
62738
28874
343497
Đắc Nông
XSDNO
36
869
2115
1849
5909
0341
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
35405
19159
82081
67840
829741
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2
1 3 4 7
2 6 8
3 5
4 3 3
5 0 3
6 4 5
7 5 7
8 6 7 7
9  
Quảng Ngãi
Loto
2
 
 
0 6 8
 
0 4 6
9
1 2 4 6
1 1 2 3
6 7
Đắc Nông
Loto
5 8 9
5
 
6
0 1 1 8 9
4 9
9 9 9
0 8
1
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
56
569
3658
2292
8688
6272
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
67561
34316
06919
67261
738250
Ninh Thuận
XSNT
52
289
8776
8152
9495
4338
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
94075
07083
60144
65456
849005
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 9
1 4 6 6 8 9
2 5
3  
4  
5 0 6 8
6 1 1 8 9
7 2
8 8 8
9 2
Ninh Thuận
Loto
2 5
 
 
1 2 7 8
4
2 2 5 6
3
1 5 6
3 9
5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
68
134
1318
1899
4528
9420
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
80639
65062
82039
60794
113652
Quảng Bình
XSQB
32
634
8482
8961
5645
3751
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
71791
42343
37467
81502
316523
Quảng Trị
XSQT
73
655
3089
1019
9155
7440
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
16068
60760
35394
79879
428887
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 0 0 4 8
3 4 9 9
4 0
5 2 9
6 2 8
7 9
8 3
9 4 9
Quảng Bình
Loto
0 2
 
3 4
2 2 4
3 5
1
1 7
5
2 8
1 2 5
Quảng Trị
Loto
6
9
0 2 9
 
0 0
5 5
0 8
3 6 9
7 9
4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
58
520
2806
9014
0888
0640
10705
36493
97870
70629
35775
24828
37670
12054
82180
83086
57702
069787
Đà Nẵng
XSDNG
99
350
5157
1402
9936
7667
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
12223
24006
11925
30812
163055
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 5 6
1 4
2 0 8 9
3  
4 0
5 4 8
6  
7 0 0 5
8 0 6 7 8
9 3
Đà Nẵng
Loto
2 6
0 2 3
2 3 5 7
6
 
0 5 7
6 7
0
 
7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
55
040
3200
5229
5619
1596
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
27147
98278
76520
82066
000057
Quảng Nam
XSQNM
98
009
8737
1504
3013
4559
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
19017
19605
49546
96511
422094
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0
1 9
2 0 9
3 2
4 0 0 7 7
5 0 5 7 9
6 6
7 8
8  
9 0 6 7
Quảng Nam
Loto
4 5 7 9
1 1 3 7
 
4 7
6 7
0 2 4 9
 
 
 
4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
38
625
4266
1483
6227
4595
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
26283
55020
07672
07672
376288
ThừaThiênHuế
XSTTH
53
156
5090
9838
3011
0358
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
92820
03400
24105
75694
079141
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 1 2
2 0 5 7
3 8
4  
5  
6 6 6
7 2 2 3
8 3 3 4 8 8 9
9 5
ThừaThiênHuế
Loto
0 5
1
0 0
8
0 1 7
3 6 8 9
4
 
5 5
0 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
02
946
5241
9905
4425
2971
38763
63522
62794
42994
80562
35604
21598
12124
34067
54819
96809
445077
Kon Tum
XSKT
74
486
0728
8421
8842
0430
44761
79613
45621
33107
40717
47673
60056
91409
05126
80804
32116
828475
ThừaThiênHuế
XSTTH
80
815
8058
6185
8276
1705
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
48880
02725
38130
36659
103652
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 4 5 9
1 9
2 2 4 5
3  
4 1 6
5  
6 2 3 7
7 1 7
8  
9 4 4 8
Kon Tum
Loto
4 7 9
3 6 7
1 1 6 8
0
2
6
1
3 4 5
6
 
ThừaThiênHuế
Loto
5
5 8
5
0 9
 
2 8 9 9
9
6
0 0 5 9
0 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
94
927
7441
0546
3087
5958
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
84277
85549
27947
57664
876623
Quảng Ngãi
XSQNI
45
188
3699
7085
8123
2922
21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
28619
47366
09291
80781
513265
Đắc Nông
XSDNO
91
066
5328
5951
9843
8221
40640
32679
12572
75304
63989
16573
14297
05345
95753
70834
74435
899230
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1  
2 1 3 7
3  
4 1 6 6 7 8 9
5 6 8
6 4 8
7 7 7
8 7
9 0 4
Quảng Ngãi
Loto
9
7 9
2 3 7
1 9
5
3
5 6
 
1 5 8
1 2 9
Đắc Nông
Loto
4
 
1 8
0 4 5
0 3 5
1 3
6
2 3 9
9
1 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
84
213
0193
0202
3813
2275
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
81946
08823
51129
53838
051264
Ninh Thuận
XSNT
66
196
6572
1332
6505
7944
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
54483
97529
19448
69162
959715
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 2
1 0 3 3 7
2 3 9
3 8
4 6 9
5 9
6 4
7 4 5
8 4 8
9 3 6
Ninh Thuận
Loto
5
5 5
9
2 3 9
4 8
7
2 6
2 5
3 7 7
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
72
388
0732
4774
4508
4130
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
76040
97036
35432
14088
246429
Quảng Bình
XSQB
71
353
2573
9595
3010
7637
47362
62202
68307
12006
90744
84359
33988
21417
35644
48564
65092
084460
Quảng Trị
XSQT
32
764
3475
0617
3944
8341
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
41611
84934
05938
05532
708171
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 5 8
1 6
2 1 9
3 0 2 2 6
4 0
5 5
6  
7 2 2 4 4 8
8 8 8
9  
Quảng Bình
Loto
2 6 7
0 7
 
7
4 4
3 9
0 2 4
1 3
8
2 5
Quảng Trị
Loto
 
1 7
3
2 2 4 8 8
1 2 4 8
 
4 6
0 1 5
 
9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
62
818
4662
1299
1593
1435
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
22862
90144
86937
91458
226848
Đà Nẵng
XSDNG
23
958
7575
4152
9507
8226
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
24926
92253
53363
49653
773808
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 7
1 0 8
2 2
3 5 7
4 0 4 8
5 8
6 2 2 2 9
7 7
8  
9 2 3 9
Đà Nẵng
Loto
7 8
0
3 6 6
0
 
1 2 3 3 8
0 3
5
8
6 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
22
141
5103
0422
8466
4456
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
56433
28154
98317
55423
139769
Quảng Nam
XSQNM
63
853
1201
9955
7145
2140
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
44728
66149
52404
53976
502884
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 3 6 6
1 7 7
2 2 2 3
3 3
4 1
5 1 4 6 7
6 6 9
7 3
8 2
9  
Quảng Nam
Loto
1 4
2 8
3 8 8
 
0 1 5 9
3 5
3
6
4 7 8
 

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
87
358
6293
6893
4074
8000
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
76971
03266
71757
68436
974705
ThừaThiênHuế
XSTTH
18
801
7569
5629
0448
8180
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
88895
51652
74618
50207
071817
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 5
1  
2 5
3 6 7
4 4
5 7 8
6 2 3 4 6
7 1 4
8 1 7
9 3 3
ThừaThiênHuế
Loto
1 4 6 7 7
7 8 8
0 9
 
8
2
7 9
1
0 3
5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
41
913
7515
7570
8626
8619
10345
49689
93464
16913
57981
04569
92329
15246
65129
73874
71156
563304
Kon Tum
XSKT
91
481
6963
6259
6443
8857
03905
45355
84111
60891
81954
32980
76021
26151
92888
54671
37548
519859
ThừaThiênHuế
XSTTH
51
821
9390
2681
9723
6958
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
42179
61890
26186
92447
207612
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4
1 3 3 5 9
2 6 9 9
3  
4 1 5 6
5 6
6 4 9
7 0 4
8 1 9
9  
Kon Tum
Loto
5
1
1
 
3 8
1 4 5 7 9 9
3
1
0 1 8
1 1
ThừaThiênHuế
Loto
 
2 9
1 3 3
 
7
1 3 7 8
2
3 4 9
1 6
0 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
13
504
7374
7525
2821
1674
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
92212
88113
81019
09850
458716
Quảng Ngãi
XSQNI
10
952
6660
9757
9257
3488
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
14771
29772
37512
44206
425383
Đắc Nông
XSDNO
52
401
0409
4271
5945
5505
85309
04585
14772
78828
95667
14602
38736
56646
24443
49687
93347
966051
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 4 8
1 2 3 3 6 9
2 1 5
3  
4  
5 0 7
6  
7 0 4 4 5
8 7
9 3 9
Quảng Ngãi
Loto
6
0 1 2
 
8
3 6
2 3 7 7
0 0
1 2
3 5 8
 
Đắc Nông
Loto
1 2 5 9 9
 
8
6
3 5 6 7
1 2
7
1 2
5 7
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
03
250
9914
5265
1712
1330
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
27678
62572
20200
36323
793827
Ninh Thuận
XSNT
52
753
1753
8052
0482
8161
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
09930
81797
70569
97019
662228
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 3 6
1 0 2 4
2 1 3 6 7
3 0
4  
5 0 1
6 5
7 2 7 8 9
8  
9  
Ninh Thuận
Loto
8 9
5 9
8
0
9
2 2 3 3
1 3 9
 
2 9
0 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
16
358
3512
2089
8498
2029
65177
14534
73283
59006
20995
13793
24049
56667
51827
96030
75042
341134
Quảng Bình
XSQB
66
198
9280
0352
2643
1954
16604
10970
78573
00480
85795
04758
52605
16381
93608
42376
86374
261083
Quảng Trị
XSQT
31
762
2668
2041
0756
0197
84995
98573
11464
37066
79894
33352
15672
17561
68011
40699
45504
369775
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 6
1 2 6
2 7 9
3 0 4 4
4 2 9
5 8
6 7
7 7
8 3 9
9 3 5 8
Quảng Bình
Loto
4 5 8
 
 
 
3
2 4 8
6
0 3 4 6
0 0 1 3
5 8
Quảng Trị
Loto
4
1
 
1
1
2 6
1 2 4 6 8
2 3 5
 
4 5 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
26
017
6975
3291
2791
8662
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
52190
51563
44091
97006
076919
Đà Nẵng
XSDNG
65
887
9747
4639
0259
6753
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
99130
47879
46258
21721
969708
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6
1 1 7 9
2 6
3 0
4  
5 2
6 2 3 8
7 3 5 5
8  
9 0 1 1 1 4
Đà Nẵng
Loto
8
2
1 6 7
0 8 9
7
2 3 8 9
5
5 9 9
7
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
32
576
0645
0192
5557
4888
99700
20525
99418
93814
01507
63177
10426
20720
11235
43318
84385
302654
Quảng Nam
XSQNM
06
799
7566
3347
4237
9023
47546
72406
05600
60585
79108
17043
35255
38543
17689
64301
91237
636141
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 7
1 4 8 8
2 0 5 6
3 2 5
4 5
5 4 7
6  
7 6 7
8 5 8
9 2
Quảng Nam
Loto
0 1 6 6 8
 
3
7 7
1 3 3 6 7
5
6
 
5 9
9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
21
676
8382
1928
4825
6481
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
51527
87849
37431
77913
771195
ThừaThiênHuế
XSTTH
32
135
6297
3151
9672
0041
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
94640
37834
27972
03101
307809
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 3
2 1 5 7 8
3 1 4
4 4 9
5 0 5
6 1 9
7 6 6
8 1 2
9 5
ThừaThiênHuế
Loto
1 9
 
1 6
2 4 5
0 1
1 5 5
0 2
2 2
 
7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
08
555
2094
0088
2727
9109
21399
94198
64023
05944
38331
24331
37542
58430
19366
18259
25914
619047
Kon Tum
XSKT
46
417
5162
1472
7982
2142
61204
28224
46475
47240
12067
46819
84674
36441
38138
32389
42161
338264
ThừaThiênHuế
XSTTH
59
987
5230
7133
2358
4044
02108
26233
40418
95995
15598
95859
36988
59018
81655
70148
71133
074926
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 8 9
1 4
2 3 7
3 0 1 1
4 2 4 7
5 5 9
6 6
7  
8 8
9 4 8 9
Kon Tum
Loto
4
7 9
4
8
0 1 2 6
 
1 2 4 7
2 4 5
2 9
 
ThừaThiênHuế
Loto
8
8 8
6
0 3 3 3
4 8
5 8 9 9
 
 
7 8
5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
22
942
7674
4753
2527
4025
22220
60653
63890
72982
48521
49887
52226
85999
80352
50250
20742
378184
Quảng Ngãi
XSQNI
10
662
4082
9464
3061
7334
53410
24989
94102
79338
21453
79215
82811
48401
93071
96133
13977
039799
Đắc Nông
XSDNO
57
685
6862
3182
8443
4999
79724
72627
93705
08219
62544
21662
58271
25540
13107
51154
69435
231739
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1  
2 0 1 2 5 6 7
3  
4 2 2
5 0 2 3 3
6  
7 4
8 2 4 7
9 0 9
Quảng Ngãi
Loto
1 2
0 0 1 5
 
3 4 8
 
3
1 2 4
1 7
2 9
9
Đắc Nông
Loto
5 7
9
4 7
5 9
0 3 4
4 7
2 2
1
2 5
9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
95
404
6278
8602
3181
9973
98250
65705
39005
35829
02665
86640
49781
16905
01207
41186
54541
426461
Ninh Thuận
XSNT
78
710
7893
1923
4327
9998
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
76558
98192
46938
15280
136847
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 2 4 5 5 5 7
1  
2 9
3  
4 0 1
5 0
6 1 5
7 3 8
8 1 1 6
9 5
Ninh Thuận
Loto
 
0 2
3 7
8 8
7
8
5 6
8
0
2 2 3 7 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
16
227
4101
0981
1641
9713
38559
17368
88576
33259
50389
93011
08850
63230
36570
91966
13023
485958
Quảng Bình
XSQB
77
413
7792
5453
1641
4007
96045
69137
92357
22347
33555
69547
05436
93191
46132
70014
03862
162422
Quảng Trị
XSQT
64
572
4915
1257
9073
9310
20320
94235
71971
97593
26678
06902
92679
16630
93889
73356
24933
169790
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 1
1 1 3 6
2 3 7
3 0
4 1
5 0 8 9 9
6 6 8
7 0 6
8 1 9
9  
Quảng Bình
Loto
7
3 4
2
2 6 7
1 5 7 7
3 5 7
2
7
 
1 2
Quảng Trị
Loto
2
0 5
0
0 3 5
 
6 7
4
1 2 3 8 9
9
0 3

XSMT 30 ngày – Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất. Xem KQXSMT 30 ngày liên tục chính xác nhất. 

Giới thiệu thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây

Bảng thống kê kết quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.

Nội dung bảng thống kê bao gồm:

  • Cập nhật các bảng tổng hợp kết quả chi tiết các giải tám, giải đặc biệt trong 1 tháng gần đây nhất.
  • Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số đã được công bố trước đó.

Hướng dẫn xem thống kê Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Nam”

Bước 2: Chọn tab “30 ngày” để xem toàn bộ thống kê 30 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Nam.

Thống kê xsmt 30 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xổ số siêu chuẩn để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT miền Nam chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.

to top