XSMT 30 Ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
07
809
3188
2357
9837
4655
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
98739
48130
00141
91145
157623
Đà Nẵng
XSDNG
22
113
4588
6004
0016
7769
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
17575
23979
67099
59772
307517
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 7 7 9
1  
2 0 2 3 7
3 0 1 7 9
4 1 3 5
5 0 5 7
6  
7  
8 8
9  
Đà Nẵng
Loto
1 4
0 3 6 7
2 6 8
 
 
 
9
1 2 4 5 9
8
4 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
30
025
3986
7955
2129
3718
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
71808
43220
25053
14057
162518
Quảng Nam
XSQNM
53
690
1892
1516
4227
1743
09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
83228
57702
67710
28795
152034
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 4 8 8
1 8 8
2 0 4 5 9
3 0
4  
5 3 5 7
6  
7 3 6
8 6
9 2 3
Quảng Nam
Loto
2
0 3 6 9
7 8
4 4
3
0 3
 
5 8
2
0 2 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
90
036
4100
4896
4461
7698
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
14552
34562
39837
33929
693157
ThừaThiênHuế
XSTTH
25
499
7561
4686
7830
6453
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
90791
02052
98266
74551
552158
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 3
1  
2 9
3 1 6 7
4 4 8
5 2 7
6 1 2
7 0
8  
9 0 2 6 6 8
ThừaThiênHuế
Loto
 
7 7
5
0 7 8
4 6
1 2 3 8
1 6
8
6
1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
68
998
3290
6493
3742
6062
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
36850
81839
22483
12154
733571
Kon Tum
XSKT
34
889
6628
8557
9111
4363
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
73774
80925
11389
45476
745986
ThừaThiênHuế
XSTTH
79
367
8633
1385
6732
0811
20862
85055
07640
37503
22909
88381
20447
31745
31022
16554
10021
269088
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 1 7
2 4
3 9
4 2 7
5 0 4
6 2 8
7 0 1
8 3
9 0 3 3 3 8
Kon Tum
Loto
 
1 9
5 8 8
2 4
 
5 7
3 5
4 6
4 6 9 9
5
ThừaThiênHuế
Loto
3 9
1
1 2
2 3
0 5 7
4 5
2 7
9
1 5 8
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
50
215
2423
0332
8151
9102
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
51126
45022
49618
28526
506920
Quảng Ngãi
XSQNI
08
463
9244
0971
0657
6723
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
90659
14717
90185
90412
509325
Đắc Nông
XSDNO
07
502
3125
8925
3733
7812
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
73043
42488
55594
53258
021397
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2 4
1 2 5 8 9
2 0 2 3 6 6
3 2
4 2
5 0 1
6  
7 8
8 9
9 3
Quảng Ngãi
Loto
1 8
2 7
3 5
 
4 6
7 9
3 9
1 8
3 5 6
3
Đắc Nông
Loto
1 2 7 7
2
4 5 5
1 3
3
8
1
 
1 8
4 7 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
43
482
4644
2479
6395
8794
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
61448
10473
48882
30413
109970
Ninh Thuận
XSNT
75
412
1957
4097
5786
5610
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
62420
56461
27953
82173
759010
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 2 3
2  
3  
4 3 4 8
5 4
6 0 5
7 0 3 9
8 2 2 3 6
9 4 5 7
Ninh Thuận
Loto
 
0 0 2
0
 
6
3 3 4 7 9
1
0 2 3 5
6 8
7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
65
958
4048
9299
4923
1721
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
73343
05403
36332
80581
244331
Quảng Bình
XSQB
37
728
5765
3105
6121
6991
44635
63712
21310
03222
24416
18951
12046
94783
06854
45324
05073
662841
Quảng Trị
XSQT
29
871
0954
9834
4116
6384
03065
48888
72766
64891
07554
76790
26569
53555
23787
05558
88144
726237
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 3 5
1 9
2 1 3 9
3 1 2 6
4 0 3 8
5 1 4 8
6 5
7  
8 1
9 9
Quảng Bình
Loto
5
0 2 6
1 2 4 8
5 7
1 6
1 4
5
3
3
1
Quảng Trị
Loto
 
6
9
4 7
4
4 4 5 8
5 6 9
1
4 7 8
0 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
99
662
9563
4736
5788
1511
46647
23999
86120
82862
73301
42507
81300
41157
61946
10483
28595
137075
Đà Nẵng
XSDNG
02
994
5887
1285
8576
7041
93583
03833
91798
33105
94964
68047
88644
99287
26147
20374
96709
952908
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 1 7
1 1
2 0
3 6
4 6 7
5 7
6 2 2 3
7 5
8 3 8
9 5 9 9
Đà Nẵng
Loto
2 5 8 9
 
 
3
1 4 7 7
 
4
4 6
3 5 7 7
4 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
74
186
4454
3293
4004
3297
52671
22180
28525
89610
41570
68515
54545
77332
55312
86268
79329
391370
Quảng Nam
XSQNM
73
518
2171
9181
0393
7332
22694
17748
32980
52633
11639
85733
02770
18351
24898
41437
23011
532338
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 4
1 0 2 5
2 5 9
3 2
4 5
5 4
6 8
7 0 0 1 4
8 0 6
9 3 7
Quảng Nam
Loto
 
1 8
 
2 3 3 7 8 9
8
1
 
0 1 3
0 1
3 4 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
90
473
0950
1855
1774
6655
13814
75110
95804
33808
61480
93693
71551
36858
15696
87735
66227
406462
ThừaThiênHuế
XSTTH
51
149
4957
5451
2330
8095
78139
84462
94455
48619
78807
15529
67664
97497
62694
67713
61520
985387
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 4 8
1 0 4
2 7
3 5
4  
5 0 1 5 5 8
6 2
7 3 4
8 0
9 0 3 6
ThừaThiênHuế
Loto
7
3 9
0 9
0 9
9
1 1 5 7
2 4
 
7
4 5 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
17
166
0703
2879
8378
6825
90860
08050
32478
02762
90429
25718
82298
50192
20664
42841
74670
779336
Kon Tum
XSKT
43
337
4998
8086
3106
0718
44191
21173
06415
05677
88607
89853
64509
39741
45128
86085
78928
735191
ThừaThiênHuế
XSTTH
14
111
2039
1296
2341
8108
16279
48646
72001
04210
01264
69307
64117
37099
95225
99557
37069
149303
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3
1 7 8
2 5 9
3 6
4 1
5 0
6 0 2 4 6
7 0 8 8 9
8  
9 2 8
Kon Tum
Loto
6 7 9
5 8
8 8
7
1 3
3
 
3 7
5 6
1 1 8
ThừaThiênHuế
Loto
1 3 7 8
0 1 4 7
5
9
1 6
7
4 9
9
 
6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
53
264
3020
8647
2023
9589
79986
32184
03318
37903
90936
42855
08212
28838
15603
83334
21475
560961
Quảng Ngãi
XSQNI
82
490
6457
4270
7594
1890
36537
79142
82667
61929
11885
90757
70584
95569
80906
83002
00446
274919
Đắc Nông
XSDNO
13
246
6939
5394
8868
5064
98321
37952
15485
15610
50493
31405
73406
98406
39054
73425
89077
801201
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 3 3
1 2 8
2 0 3
3 4 6 8
4 7
5 3 5
6 1 4
7 5
8 4 6 9
9  
Quảng Ngãi
Loto
2 6
9
9
7
2 6
7 7
7 9
0
2 4 5
0 0 4
Đắc Nông
Loto
1 5 6 6
0 3
1 5
9
6
2 4
4 8
7
5
3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
80
103
6022
8833
8705
1712
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
27869
77191
37548
15114
387926
Ninh Thuận
XSNT
04
704
6368
0259
6821
6300
48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
36749
19445
77301
13548
786142
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 3 5 8 9
1 2 2 4 6
2 2 6
3 2 3 7
4 8
5  
6 9
7  
8 0
9 1 8
Ninh Thuận
Loto
0 1 1 4 4
 
1
5
2 5 8 9
9
2 8 9
 
8
2 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
10
027
4843
3296
5917
1847
42525
98130
03303
06289
74889
58658
82237
71003
30523
57172
57802
122677
Quảng Bình
XSQB
85
163
3386
6545
2493
0091
82402
84542
92442
70958
61640
51935
14127
14028
59142
18597
86904
588340
Quảng Trị
XSQT
51
337
2891
1871
7901
2270
41354
93507
73003
05264
43163
24187
83083
11806
45102
77233
27620
715956
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 2 3 3
1 0 7
2 3 5 7
3 0 7
4 3 7
5 8
6  
7 2 7
8 9 9
9 6
Quảng Bình
Loto
2 4
 
7 8
5
0 0 2 2 2 5
8
3
 
5 6
1 3 7
Quảng Trị
Loto
1 2 3 6 7
 
0
3 7
 
1 4 6
3 4
0 1
3 7
1

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
08
216
8242
6605
5248
6449
76253
85412
14952
06416
19826
17214
88193
38581
82133
43339
33166
793897
Đà Nẵng
XSDNG
94
828
9610
0067
6617
0019
28034
31398
47617
69666
48278
50922
49413
22468
56769
95032
22421
545522
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 5 8
1 2 4 6 6
2 6
3 3 9
4 2 8 9
5 2 3
6 6
7  
8 1
9 3 7
Đà Nẵng
Loto
 
0 3 7 7 9
1 2 2 8
2 4
 
 
6 7 8 9
8
 
4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
39
314
8035
3485
7173
1258
15934
79767
35767
01245
61625
65047
95965
94913
75237
69374
32894
789562
Quảng Nam
XSQNM
28
605
8581
7245
6498
6707
08006
14074
09410
89056
10063
31086
25613
73720
82736
79725
11324
130959
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0  
1 3 4
2 5
3 4 5 7 9
4 5 7
5 8
6 2 5 7 7
7 3 4
8 5
9 4
Quảng Nam
Loto
5 6 7
0 3
0 4 5 8
6
5
6 9
3
4
1 6
8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
31
718
0175
3330
6281
5401
85174
02025
70197
32209
73353
98693
45575
80375
17938
08867
37271
203001
ThừaThiênHuế
XSTTH
49
154
7982
3451
1364
3577
34930
16580
54125
54617
78631
85500
34420
98256
51905
94551
37221
766696
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 1 1 9
1 8
2 5
3 0 1 8
4  
5 3
6 7
7 1 4 5 5 5
8 1
9 3 7
ThừaThiênHuế
Loto
0 5
7
0 1 5
0 1
9
1 1 4 6
4
7
0 2
6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
06
985
3451
1409
4981
6917
96185
54015
91549
61199
91637
70630
74969
43243
54092
34423
70880
583024
Kon Tum
XSKT
61
656
9588
2955
2197
9940
38250
66637
86585
00891
43695
48148
35734
07799
33350
63431
10389
547912
ThừaThiênHuế
XSTTH
29
965
7697
5789
8311
9295
33558
76100
83654
37454
01335
15992
14488
92713
72651
12686
65480
070135
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6 9
1 5 7
2 3 4
3 0 7
4 3 9
5 1
6 9
7  
8 0 1 5 5
9 2 9
Kon Tum
Loto
 
2
 
1 4 7
0 8
0 0 5 6
1
 
5 8 9
1 5 7 9
ThừaThiênHuế
Loto
0
1 3
9
5 5
 
1 4 4 8
5
 
0 6 8 9
2 5 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
32
373
2158
7881
6109
7589
89545
26807
18651
13363
47866
16606
17268
28841
15083
50259
21137
577616
Quảng Ngãi
XSQNI
90
659
8190
7656
8836
5038
13794
35165
42833
92959
82827
36853
79762
06614
38016
53856
20167
870019
Đắc Nông
XSDNO
84
494
9574
1814
3210
7166
00638
08422
25285
53699
70316
62605
03234
33243
58474
40111
02357
394213
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 6 7 9
1 6
2  
3 2 7
4 1 5
5 1 8 9
6 3 6 8
7 3
8 1 3 9
9  
Quảng Ngãi
Loto
 
4 6 9
7
3 6 8
 
3 6 6 9 9
2 5 7
 
 
0 0 4
Đắc Nông
Loto
5
0 1 3 4 6
2
4 8
3
7
6
4 4
4 5
4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
83
059
2546
2081
1590
7183
42981
68914
46479
04551
13837
45071
31928
54616
47084
36774
90977
202672
Ninh Thuận
XSNT
47
145
9606
7690
4835
1208
71528
16431
90324
26678
68897
98402
06714
55952
90602
61372
31228
321311
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 4 6
2 8
3 7
4 6
5 1 9
6  
7 1 2 4 7 9
8 1 1 3 3 4
9 0
Ninh Thuận
Loto
2 2 6 8
1 4
4 8 8
1 5
5 7
2
 
2 8
 
0 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
73
120
7706
7895
5482
1761
95858
49330
46768
90146
97671
70342
55435
91356
93290
82652
07352
460324
Quảng Bình
XSQB
44
277
5710
2022
2016
7690
35492
54603
63487
91252
65122
84515
18227
29247
38225
71967
06437
836083
Quảng Trị
XSQT
74
960
9183
5932
0993
1645
92422
42821
11666
57203
51873
17513
87325
70997
82346
62461
50129
563540
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 6
1  
2 0 4
3 0 5
4 2 6
5 2 2 6 8
6 1 8
7 1 3
8 2
9 0 5
Quảng Bình
Loto
3
0 5 6
2 2 5 7
7
4 7
2
7
7
3 7
0 2
Quảng Trị
Loto
3
3
1 2 5 9
2
0 5 6
 
0 1 6
3 4
3
3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
37
668
4285
6984
6246
8761
41366
98442
79948
86208
37286
65365
23728
92549
81108
07440
48831
860889
Đà Nẵng
XSDNG
64
993
4168
6778
9601
1877
19733
62724
24832
55355
21501
99257
71616
20024
01548
36396
66237
152897
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 8 8
1  
2 8
3 1 7
4 0 2 6 8 9
5  
6 1 5 6 8
7  
8 4 5 6 9
9  
Đà Nẵng
Loto
1 1
6
4 4
2 3 7
8
5 7
4 8
7 8
 
3 6 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
99
133
4299
1260
1967
1016
96763
16441
60862
61705
54047
37870
11415
31628
19537
44322
51008
943620
Quảng Nam
XSQNM
37
109
3834
5123
5516
2736
11886
56508
66677
37405
85103
40266
38869
79660
48664
45742
88571
336712
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 5 8
1 5 6
2 0 2 8
3 3 7
4 1 7
5  
6 0 2 3 7
7 0
8  
9 9 9
Quảng Nam
Loto
3 5 8 9
2 6
3
4 6 7
2
 
0 4 6 9
1 7
6
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
17
466
4830
7837
8849
1917
36543
31614
37685
59651
17075
62238
45252
90309
50801
62353
13013
658670
ThừaThiênHuế
XSTTH
03
021
7824
9993
2945
4478
29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286
50008
94099
64347
40630
970648
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 1 9
1 3 4 7 7
2  
3 0 7 8
4 3 9
5 1 2 3
6 6
7 0 5
8 5
9  
ThừaThiênHuế
Loto
3 8
 
1 4 7
0
5 7 8
 
 
7 8
4 6 7
3 4 9 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
96
658
9182
8776
2165
5757
91766
06730
53275
11256
74073
67242
22957
77020
79465
64259
12417
694108
Kon Tum
XSKT
05
293
4048
1504
1943
0399
64157
88783
80179
54570
35611
69862
09132
84186
03257
31276
75800
274111
ThừaThiênHuế
XSTTH
47
790
8328
2785
7972
9863
84065
00619
67081
08636
18090
17468
80889
47379
95855
71013
00133
135708
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 8
1 7
2 0
3 0
4 2
5 6 7 7 8 9
6 5 5 6
7 3 5 6
8 2
9 6
Kon Tum
Loto
0 4 5
1 1
 
2
3 8
7 7
2
0 6 9
3 6
3 9
ThừaThiênHuế
Loto
8
3 9
8
3 6
7
5
3 5 8
2 9
1 5 9
0 0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
67
354
8483
5545
4805
2969
98619
06990
87213
21658
03565
63029
07826
22371
97703
35663
34252
404662
Quảng Ngãi
XSQNI
16
638
4748
8622
3103
6289
89416
71558
04080
72110
70727
86811
71847
17735
13282
85567
13776
156940
Đắc Nông
XSDNO
17
343
2006
2894
0407
7738
14542
02832
24191
86244
67883
73148
99318
55786
33523
45828
52180
394246
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 3 5
1 3 9
2 6 9
3  
4 5
5 2 4 8
6 2 3 5 7 9
7 1
8 3
9 0
Quảng Ngãi
Loto
3
0 1 6 6
2 7
5 8
0 7 8
8
7
6
0 2 9
 
Đắc Nông
Loto
6 7
7 8
3 8
2 8
2 3 4 6 8
 
 
 
0 3 6
1 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
33
078
5154
7543
5688
3058
65070
60498
13947
86961
51988
43075
18167
62765
00065
05873
71600
007367
Ninh Thuận
XSNT
16
871
4937
4491
8436
0430
08078
42068
51975
03930
34744
78846
39158
00973
92473
45794
38949
268976
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0
1  
2  
3 3
4 3 7
5 4 8
6 1 5 5 7 7
7 0 3 5 8
8 8 8
9 8
Ninh Thuận
Loto
 
6
 
0 0 6 7
4 6 9
8
8
1 3 3 5 6 8
 
1 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
17
729
0284
2368
6577
9808
78099
54597
07018
33958
91440
55969
75912
72294
02101
82989
91858
472220
Quảng Bình
XSQB
09
952
9140
4379
5483
2377
34737
14787
55426
92231
34915
27360
74062
87875
38246
01424
31326
336386
Quảng Trị
XSQT
11
607
2693
0045
0415
1743
51155
83468
06402
91202
81304
48442
00107
70239
22520
80309
02445
496218
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 1 8
1 2 7 8
2 0 9
3  
4 0
5 8 8
6 8 9
7 7
8 4 9
9 4 7 9
Quảng Bình
Loto
9
5
4 6 6
1 7
0 6
2
0 2
5 7 9
3 6 7
 
Quảng Trị
Loto
2 2 4 7 7 9
1 5 8
0
9
2 3 5 5
5
8
 
 
3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
02
759
7556
3724
6400
7911
68203
74522
85212
12992
91917
04098
10143
02494
57376
17869
11184
018537
Đà Nẵng
XSDNG
42
079
8893
6018
2129
1872
26923
91864
64146
36935
70100
63075
84264
16035
33091
66379
34982
771406
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 2 3
1 1 2 7
2 2 4
3 7
4 3
5 6 9
6 9
7 6
8 4
9 2 4 8
Đà Nẵng
Loto
0 6
8
3 9
5 5
2 6
 
4 4
2 5 9 9
2
1 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
44
915
5226
3989
1510
0244
63102
62655
31129
31945
27068
06439
13882
36927
58944
98668
84859
765380
Quảng Nam
XSQNM
77
777
2674
3748
2022
3161
69855
71347
10897
85049
99873
83386
49389
78288
09763
08887
75364
372299
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 2
1 0 5
2 6 7 9
3 9
4 4 4 4 5
5 5 9
6 8 8
7  
8 0 2 9
9  
Quảng Nam
Loto
 
 
2
 
7 8 9
5
1 3 4
3 4 7 7
6 7 8 9
7 9

XSMT 30 ngày – Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây nhất. Xem KQXSMT 30 ngày liên tục chính xác nhất. 

Giới thiệu thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây

Bảng thống kê kết quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.

Nội dung bảng thống kê bao gồm:

  • Cập nhật các bảng tổng hợp kết quả chi tiết các giải tám, giải đặc biệt trong 1 tháng gần đây nhất.
  • Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số đã được công bố trước đó.

Hướng dẫn xem thống kê Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây

Bước 1: Tại mục “Sổ kết quả”, bạn chọn xem “Sổ kết quả miền Nam”

Bước 2: Chọn tab “30 ngày” để xem toàn bộ thống kê 30 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Nam.

Thống kê xsmt 30 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xổ số siêu chuẩn để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT miền Nam chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.

to top