Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 25/03/2023

XSHG
Giải ĐB
922815
Giải nhất
08783
Giải nhì
56775
Giải ba
50594
48175
Giải tư
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
Giải năm
8213
Giải sáu
3519
9188
0211
Giải bảy
639
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3 5 9
2 1 6
3 9
4 5
5  
6  
7 4 5 5 5
8 3 8
9 0 2 4
Đuôi Loto
0 9
1 1 2
2 9
3 1 8
4 7 9
5 1 4 7 7 7
6 2
7  
8 8
9 1 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 18/03/2023

XSHG
Giải ĐB
459103
Giải nhất
21913
Giải nhì
02661
Giải ba
28956
88609
Giải tư
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
Giải năm
1381
Giải sáu
3007
6250
9555
Giải bảy
558
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 7 9
1 3
2 5
3 0
4  
5 0 5 6 7 8
6 1 5
7 8
8 1 4
9  
Đuôi Loto
0 3 5
1 0 6 8
2  
3 0 1
4 8
5 2 5 6
6 5
7 0 5
8 5 7
9 0

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 11/03/2023

XSHG
Giải ĐB
882900
Giải nhất
54444
Giải nhì
42308
Giải ba
04185
67567
Giải tư
95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138
Giải năm
1516
Giải sáu
3772
9090
0837
Giải bảy
748
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 8
1 6
2 4
3 7 8
4 4 8
5 7
6 7
7 2 5
8 0 4 5
9 0
Đuôi Loto
0 0 8 9
1  
2 0 7
3  
4 2 4 8
5 7 8
6 1
7 3 5 6
8 0 3 4
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 04/03/2023

XSHG
Giải ĐB
531480
Giải nhất
04339
Giải nhì
96164
Giải ba
98855
62165
Giải tư
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
Giải năm
7669
Giải sáu
9405
2140
4643
Giải bảy
070
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5
1  
2 1 1
3 9
4 0 3
5 2 5 6
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0
9  
Đuôi Loto
0 4 7 8
1 2 2 6
2 5
3 0 4
4 6
5 0 5 6
6 5 7
7  
8  
9 3 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 25/02/2023

XSHG
Giải ĐB
877086
Giải nhất
94547
Giải nhì
03944
Giải ba
34785
58646
Giải tư
54756
79891
74988
48906
58253
01140
46056
Giải năm
8682
Giải sáu
5194
4189
0868
Giải bảy
947
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1  
2  
3  
4 0 4 6 7 7
5 3 6 6
6 8
7  
8 2 5 6 8 9
9 1 4
Đuôi Loto
0 4
1 9
2 8
3 5
4 4 9
5 8
6 0 4 5 5 8
7 4 4
8 6 8
9 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 18/02/2023

XSHG
Giải ĐB
182031
Giải nhất
36274
Giải nhì
30160
Giải ba
91540
45229
Giải tư
95264
48905
07420
32249
91801
12475
75585
Giải năm
1577
Giải sáu
3521
7833
6606
Giải bảy
049
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 6
1  
2 0 1 9
3 1 3
4 0 9 9
5  
6 0 4
7 4 5 7
8 5
9  
Đuôi Loto
0 2 4 6
1 0 2 3
2  
3 3
4 6 7
5 0 7 8
6 0
7 7
8  
9 2 4 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 11/02/2023

XSHG
Giải ĐB
977946
Giải nhất
65564
Giải nhì
74463
Giải ba
61514
55011
Giải tư
46841
27203
27339
41342
89824
57822
32956
Giải năm
8230
Giải sáu
1646
4555
3168
Giải bảy
540
Giải tám
12
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 1 4
2 2 4
3 0 9
4 0 1 2 6 6
5 5 6
6 3 4 8
7  
8  
9  
Đuôi Loto
0 3 4
1 1 4
2 2 4
3 0 6
4 1 2 6
5 5
6 4 4 5
7  
8 6
9 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 04/02/2023

XSHG
Giải ĐB
698205
Giải nhất
03761
Giải nhì
17647
Giải ba
31593
98620
Giải tư
94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394
Giải năm
9328
Giải sáu
1556
1680
8578
Giải bảy
053
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 7
2 0 8
3  
4 2 7
5 3 6
6 1 2
7 8
8 0 0 3
9 2 3 4
Đuôi Loto
0 2 8 8
1 6
2 4 6 9
3 5 8 9
4 9
5 0
6 5
7 1 4
8 2 7
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 28/01/2023

XSHG
Giải ĐB
923650
Giải nhất
57083
Giải nhì
12201
Giải ba
27722
18921
Giải tư
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
Giải năm
3699
Giải sáu
3661
7170
9862
Giải bảy
532
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1  
2 1 2 4
3 1 2
4  
5 0
6 1 2
7 0 0
8 3 8
9 4 7 9
Đuôi Loto
0 5 7 7
1 0 2 3 6
2 2 3 6
3 0 8
4 2 9
5  
6  
7 9
8 8
9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 21/01/2023

XSHG
Giải ĐB
026185
Giải nhất
68906
Giải nhì
09396
Giải ba
72453
92329
Giải tư
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
Giải năm
9555
Giải sáu
8360
6542
5297
Giải bảy
219
Giải tám
95
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6 7
1 9
2 9
3 2
4 2
5 3 5
6 0 6 6
7  
8 5 8 8
9 6 7
Đuôi Loto
0 6
1 0
2 3 4
3 5
4  
5 5 8
6 0 6 6 9
7 0 9
8 8 8
9 1 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 14/01/2023

XSHG
Giải ĐB
475709
Giải nhất
51249
Giải nhì
81396
Giải ba
97253
26916
Giải tư
04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652
Giải năm
4360
Giải sáu
9362
0171
5834
Giải bảy
702
Giải tám
93
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7 9
1 6
2 9
3 4 7
4 9
5 2 3
6 0 2 6
7 0 1 1
8  
9 6
Đuôi Loto
0 6 7
1 7 7
2 0 5 6
3 5
4 3
5  
6 1 6 9
7 0 3
8  
9 0 2 4

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 07/01/2023

XSHG
Giải ĐB
660600
Giải nhất
88824
Giải nhì
14833
Giải ba
69922
62039
Giải tư
62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999
Giải năm
2192
Giải sáu
8953
0504
5352
Giải bảy
997
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4
1  
2 2 4
3 3 8 9
4 2 6 6
5 2 3 9
6  
7  
8 8
9 2 7 9
Đuôi Loto
0 0
1  
2 2 4 5 9
3 3 5
4 0 2
5  
6 4 4
7 9
8 3 8
9 3 5 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 31/12/2022

XSHG
Giải ĐB
954840
Giải nhất
77400
Giải nhì
32341
Giải ba
22188
91325
Giải tư
62513
59954
53795
98744
93669
09589
39207
Giải năm
6834
Giải sáu
4887
3554
0464
Giải bảy
234
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 3
2 5
3 4 4
4 0 1 4
5 4 4
6 4 9
7  
8 7 8 9
9 5
Đuôi Loto
0 0 4
1 4
2  
3 1
4 3 3 4 5 5 6
5 2 9
6  
7 0 8
8 8
9 6 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 24/12/2022

XSHG
Giải ĐB
035032
Giải nhất
58937
Giải nhì
69068
Giải ba
35761
37842
Giải tư
93633
87730
39655
88143
51900
68975
53894
Giải năm
2597
Giải sáu
3047
7463
7305
Giải bảy
550
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1  
2  
3 0 2 3 7
4 2 3 7
5 0 5
6 1 3 8
7 5
8  
9 4 7
Đuôi Loto
0 0 3 5
1 6
2 3 4
3 3 4 6
4 9
5 0 5 7
6  
7 3 4 9
8 6
9  
to top