Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 09/08/2022

XSBL
Giải ĐB
848536
Giải nhất
12497
Giải nhì
09727
Giải ba
71696
95924
Giải tư
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải năm
4683
Giải sáu
0077
1178
8005
Giải bảy
923
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 8
1 9
2 3 3 4 7
3 6
4 0 5
5  
6  
7 7 8
8 3 5
9 3 6 7
Đuôi Loto
0 4
1  
2  
3 2 2 8 9
4 2
5 0 4 8
6 3 9
7 2 7 9
8 0 7
9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 02/08/2022

XSBL
Giải ĐB
475792
Giải nhất
26692
Giải nhì
19684
Giải ba
59031
48436
Giải tư
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải năm
7397
Giải sáu
5183
3605
5257
Giải bảy
239
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 5 5
2  
3 1 6 9
4  
5 2 7
6 5
7  
8 3 4 9
9 2 2 3 7 8
Đuôi Loto
0  
1 3
2 5 9 9
3 8 9
4 8
5 0 1 1 6
6 3
7 5 9
8 9
9 3 8

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 26/07/2022

XSBL
Giải ĐB
064110
Giải nhất
20608
Giải nhì
00079
Giải ba
96491
46435
Giải tư
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
Giải năm
8051
Giải sáu
5191
1638
6582
Giải bảy
107
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7 8
1 0
2  
3 5 8
4 6
5 1 6
6  
7 9 9
8 2 5 7
9 1 1 2
Đuôi Loto
0 1
1 5 9 9
2 8 9
3  
4  
5 3 8
6 4 5
7 0 0 8
8 0 3
9 7 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 19/07/2022

XSBL
Giải ĐB
800636
Giải nhất
27421
Giải nhì
90274
Giải ba
17505
03554
Giải tư
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
Giải năm
8752
Giải sáu
5119
9075
6534
Giải bảy
264
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 3 6 9
2 1
3 4 6
4  
5 2 2 4 6
6 4
7 4 5 5 5
8  
9  
Đuôi Loto
0  
1 0 2
2 5 5
3 1
4 3 5 6 7
5 0 7 7 7
6 1 3 5
7  
8  
9 1

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 12/07/2022

XSBL
Giải ĐB
222635
Giải nhất
05445
Giải nhì
65861
Giải ba
95230
09355
Giải tư
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
Giải năm
6832
Giải sáu
6237
2241
9220
Giải bảy
969
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4
2 0 8
3 0 2 5 7
4 1 5
5 4 5 6 8
6 1 9
7 0
8  
9 7
Đuôi Loto
0 2 3 7
1 4 6
2 3
3  
4 1 5
5 3 4 5
6 5
7 3 9
8 2 5
9 6

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 05/07/2022

XSBL
Giải ĐB
088061
Giải nhất
83961
Giải nhì
71072
Giải ba
48820
89166
Giải tư
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
Giải năm
3447
Giải sáu
5806
6247
6812
Giải bảy
553
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 2
2 0
3  
4 4 7 7
5 3
6 1 1 6 8
7 2 8
8 4
9 0 0
Đuôi Loto
0 2 9 9
1 6 6
2 1 7
3 5
4 4 8
5 0
6 0 6
7 4 4
8 6 7
9  

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 28/06/2022

XSBL
Giải ĐB
705311
Giải nhất
98562
Giải nhì
00603
Giải ba
54408
80489
Giải tư
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
Giải năm
4338
Giải sáu
1466
5637
0199
Giải bảy
121
Giải tám
17
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8 8
1 1 6
2 1 2
3 1 7 8
4 1
5  
6 2 6
7 3 5
8 9
9 9
Đuôi Loto
0  
1 1 2 3 4
2 2 6
3 0 7
4  
5 7
6 1 6
7 3
8 0 0 3
9 8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 21/06/2022

XSBL
Giải ĐB
835167
Giải nhất
72642
Giải nhì
22658
Giải ba
91032
06913
Giải tư
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
Giải năm
7899
Giải sáu
3988
0138
8411
Giải bảy
101
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1 3 7
2 0 5
3 2 8
4 2 5
5 8
6 3 7
7 8
8 8
9 4 9
Đuôi Loto
0 2
1 0 1
2 3 4
3 1 6
4 9
5 2 4
6  
7 1 6
8 3 5 7 8
9 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 14/06/2022

XSBL
Giải ĐB
229309
Giải nhất
49209
Giải nhì
25385
Giải ba
82896
55714
Giải tư
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
Giải năm
0968
Giải sáu
4542
1473
3659
Giải bảy
903
Giải tám
05
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3 9 9
1 4 4
2 1 3
3 8
4 2
5 6 9
6 1 8
7 3
8 5
9 6
Đuôi Loto
0  
1 2 6
2 4
3 0 0 2 7
4 1 1
5 8
6 5 9
7  
8 3 6
9 0 0 5

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 07/06/2022

XSBL
Giải ĐB
042795
Giải nhất
63665
Giải nhì
47221
Giải ba
75455
70523
Giải tư
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
Giải năm
9265
Giải sáu
2795
6638
5232
Giải bảy
843
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 1 3
3 2 8
4 3 3 6 8
5 5
6 5 5
7 9
8 0
9 5 5 5
Đuôi Loto
0 0 8
1 2
2 3
3 2 4 4
4  
5 5 6 6 9 9 9
6 4
7  
8 3 4
9 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 31/05/2022

XSBL
Giải ĐB
206487
Giải nhất
29236
Giải nhì
72086
Giải ba
24251
08172
Giải tư
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
Giải năm
6459
Giải sáu
7978
8907
0910
Giải bảy
905
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 0 1 5
2  
3 6
4 2
5 1 4 9
6 6 8
7 2 8
8 6 7
9 5
Đuôi Loto
0 1
1 1 5
2 4 7
3  
4 5
5 0 1 9
6 3 6 8
7 0 8
8 6 7
9 5

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 24/05/2022

XSBL
Giải ĐB
684451
Giải nhất
43679
Giải nhì
51664
Giải ba
42929
41088
Giải tư
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
Giải năm
8090
Giải sáu
1152
7294
9338
Giải bảy
777
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 5
2 9 9
3 8
4  
5 1 2
6 4 7
7 7 9
8 1 8 8
9 0 4 7
Đuôi Loto
0 9
1 5 8
2 5
3  
4 6 9
5 1
6  
7 6 7 9
8 0 3 8 8
9 2 2 7

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 17/05/2022

XSBL
Giải ĐB
723666
Giải nhất
96768
Giải nhì
61440
Giải ba
94249
81251
Giải tư
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
Giải năm
7821
Giải sáu
2667
9984
2163
Giải bảy
046
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9 9
1 8 9
2 1
3  
4 0 6 9
5 1 1
6 3 6 7 8
7  
8 3 4
9 5
Đuôi Loto
0 4
1 2 5 5
2  
3 6 8
4 8
5 9
6 4 6
7 6
8 1 6
9 0 0 1 4

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 10/05/2022

XSBL
Giải ĐB
082306
Giải nhất
45521
Giải nhì
69090
Giải ba
04728
43723
Giải tư
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải năm
1099
Giải sáu
0779
4281
9122
Giải bảy
425
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1  
2 1 2 3 5 8
3 2 5
4 2 9
5 0 1
6 5
7 9
8 1
9 0 9
Đuôi Loto
0 5 9
1 2 5 8
2 2 3 4
3 2
4  
5 2 3 6
6 0
7  
8 2
9 4 7 9
to top