Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 21/03/2023

XSBL
Giải ĐB
672113
Giải nhất
00642
Giải nhì
57116
Giải ba
61406
62448
Giải tư
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
Giải năm
5993
Giải sáu
9728
3927
1939
Giải bảy
396
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 3 6
2 7 8
3 9
4 2 7 8
5 0
6 8
7  
8 0 7
9 2 3 6 9
Đuôi Loto
0 5 8
1  
2 4 9
3 1 9
4  
5  
6 0 1 9
7 2 4 8
8 2 4 6
9 3 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 14/03/2023

XSBL
Giải ĐB
486741
Giải nhất
64761
Giải nhì
09343
Giải ba
54132
42518
Giải tư
65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899
Giải năm
3409
Giải sáu
8281
0096
3716
Giải bảy
101
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 9
1 6 8
2  
3 2 2 9
4 1 3
5 0 6
6 1
7  
8 1 8
9 6 6 9
Đuôi Loto
0 5
1 0 4 6 8
2 3 3
3 4
4  
5  
6 1 5 9 9
7  
8 1 8
9 0 3 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 07/03/2023

XSBL
Giải ĐB
953408
Giải nhất
49570
Giải nhì
97593
Giải ba
75509
61493
Giải tư
68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270
Giải năm
3908
Giải sáu
5676
0874
8566
Giải bảy
027
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8 8 9
1 7
2 7
3 3
4  
5  
6 6
7 0 0 4 6
8 0 2 5
9 3 3
Đuôi Loto
0 7 7 8
1  
2 8
3 3 9 9
4 0 7
5 8
6 6 7
7 1 2
8 0 0
9 0

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 28/02/2023

XSBL
Giải ĐB
514645
Giải nhất
40885
Giải nhì
56588
Giải ba
55590
14423
Giải tư
79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434
Giải năm
4694
Giải sáu
4409
8691
0953
Giải bảy
656
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 1 3 4
3 2 4 5
4 5
5 3 3 6
6  
7  
8 5 7 8
9 0 1 4
Đuôi Loto
0 9
1 2 9
2 3
3 2 5 5
4 2 3 9
5 3 4 8
6 5
7 8
8 8
9 0

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 21/02/2023

XSBL
Giải ĐB
076007
Giải nhất
25423
Giải nhì
59719
Giải ba
05390
72731
Giải tư
78371
86702
00188
47661
63223
59699
23342
Giải năm
5056
Giải sáu
4749
4909
3962
Giải bảy
631
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7 9
1 9
2 3 3
3 1 1
4 2 9
5 6
6 1 2
7 1
8 8
9 0 9
Đuôi Loto
0 9
1 3 3 6 7
2 0 4 6
3 2 2
4  
5  
6 5
7 0
8 8
9 0 1 4 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 14/02/2023

XSBL
Giải ĐB
268804
Giải nhất
00602
Giải nhì
33686
Giải ba
45081
46087
Giải tư
98661
45709
68120
05291
30238
50741
80693
Giải năm
3341
Giải sáu
8771
6165
2399
Giải bảy
911
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 9
1 1
2 0
3 8
4 1 1
5  
6 1 5
7 1
8 1 6 7
9 1 3 9
Đuôi Loto
0 2
1 1 4 4 6 7 8 9
2 0
3 9
4 0
5 6
6 8
7 8
8 3
9 0 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 07/02/2023

XSBL
Giải ĐB
479238
Giải nhất
76914
Giải nhì
01761
Giải ba
96435
74723
Giải tư
94187
14868
11713
45852
25579
46435
71369
Giải năm
4256
Giải sáu
8203
7848
2163
Giải bảy
745
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 3 4
2 3
3 5 5 8
4 5 8
5 2 6
6 1 3 8 9
7 9
8 7
9  
Đuôi Loto
0  
1 6
2 5
3 0 1 2 6
4 1
5 3 3 4
6 5
7 8
8 3 4 6
9 6 7

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 31/01/2023

XSBL
Giải ĐB
003053
Giải nhất
87280
Giải nhì
46410
Giải ba
92687
40556
Giải tư
00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420
Giải năm
5478
Giải sáu
0772
0671
0899
Giải bảy
762
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 0 8
2 0 4
3  
4 1
5 3 6
6 2
7 1 2 8
8 0 7
9 5 6 9
Đuôi Loto
0 1 2 8
1 4 7
2 6 7
3 5
4 2
5 9
6 5 9
7 8
8 1 7
9 0 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 24/01/2023

XSBL
Giải ĐB
368280
Giải nhất
42081
Giải nhì
40848
Giải ba
97224
97921
Giải tư
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
Giải năm
6487
Giải sáu
1769
1374
4077
Giải bảy
977
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3
2 1 4
3 7 8
4 8
5  
6 1 9
7 2 4 7 7
8 0 1 7
9 4 8
Đuôi Loto
0 8
1 2 6 8
2 7
3 1
4 2 7 9
5  
6  
7 3 7 7 8
8 3 4 9
9 6

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 17/01/2023

XSBL
Giải ĐB
364533
Giải nhất
85446
Giải nhì
59798
Giải ba
89076
61180
Giải tư
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
Giải năm
8976
Giải sáu
1348
4390
9999
Giải bảy
479
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2  
3 0 3 5 7
4 6 8
5  
6 7
7 4 6 6 7 9
8 0
9 0 6 8 9
Đuôi Loto
0 3 8 9
1  
2  
3 3
4 7
5 3
6 4 7 7 9
7 3 6 7
8 4 9
9 7 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 10/01/2023

XSBL
Giải ĐB
978673
Giải nhất
27884
Giải nhì
76707
Giải ba
50121
66796
Giải tư
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
Giải năm
6478
Giải sáu
7434
0142
1830
Giải bảy
215
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 7
1 5
2 1
3 0 4
4 2 7
5  
6  
7 3 8
8 4 6 7
9 0 6 8
Đuôi Loto
0 0 3 9
1 2
2 0 4
3 7
4 3 8
5 1
6 8 9
7 0 4 8
8 7 9
9  

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 03/01/2023

XSBL
Giải ĐB
558222
Giải nhất
37749
Giải nhì
49082
Giải ba
28564
93789
Giải tư
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
Giải năm
9985
Giải sáu
2482
3860
2674
Giải bảy
180
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 4
2 2
3  
4 9
5 0 1
6 0 4
7 3 4 6
8 0 2 2 5 8 9
9  
Đuôi Loto
0 1 5 6 8
1 5
2 2 8 8
3 7
4 1 6 7
5 8
6 7
7  
8 8
9 4 8

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 27/12/2022

XSBL
Giải ĐB
114282
Giải nhất
69377
Giải nhì
53255
Giải ba
05002
59996
Giải tư
68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527
Giải năm
9205
Giải sáu
8632
9975
8472
Giải bảy
755
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1  
2 7
3 1 1 2
4  
5 5 5
6 1 7 8 9
7 2 5 7
8 2
9 6
Đuôi Loto
0  
1 3 3 6
2 0 3 7 8
3  
4  
5 0 5 5 7
6 9
7 2 6 7
8 6
9 6

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 20/12/2022

XSBL
Giải ĐB
318292
Giải nhất
72529
Giải nhì
01840
Giải ba
03875
28125
Giải tư
95783
88028
29213
18210
32449
68618
87734
Giải năm
7050
Giải sáu
7494
3702
8263
Giải bảy
105
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1 0 3 8
2 5 8 9
3 4
4 0 9
5 0
6 3
7 5
8 3
9 2 4
Đuôi Loto
0 1 4 5
1  
2 0 9
3 1 6 8
4 3 9
5 0 2 7
6  
7  
8 1 2
9 2 4
to top