Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 19/02/2024

XSPY
Giải ĐB
390264
Giải nhất
58242
Giải nhì
29784
Giải ba
70853
33236
Giải tư
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
Giải năm
6286
Giải sáu
7562
3162
5993
Giải bảy
313
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 6
2  
3 5 6
4 2
5 3 5 7
6 0 2 2 4 6
7  
8 4 6
9 3 9
Đuôi Loto
0 6
1  
2 4 6 6
3 1 5 9
4 6 8
5 3 5
6 1 3 6 8
7 5
8  
9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 12/02/2024

XSPY
Giải ĐB
246385
Giải nhất
43618
Giải nhì
71007
Giải ba
88573
06887
Giải tư
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
Giải năm
1128
Giải sáu
8715
1882
2844
Giải bảy
567
Giải tám
96
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 5 8
2 8
3 0 2 9
4 4
5 3
6 7 9
7 3
8 0 2 5 7
9 7
Đuôi Loto
0 3 8
1  
2 3 8
3 5 7
4 4
5 1 8
6  
7 0 6 8 9
8 1 2
9 3 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 05/02/2024

XSPY
Giải ĐB
984658
Giải nhất
44115
Giải nhì
67876
Giải ba
32223
14176
Giải tư
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
Giải năm
9636
Giải sáu
0821
9334
7760
Giải bảy
004
Giải tám
43
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 5 8
2 1 3
3 4 6
4 1
5 6 8
6 0
7 6 6
8 1 8
9 9
Đuôi Loto
0 6
1 2 4 8
2  
3 0 2
4 0 3
5 1
6 3 5 7 7
7  
8 1 5 8
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 29/01/2024

XSPY
Giải ĐB
632127
Giải nhất
19967
Giải nhì
41171
Giải ba
19872
13877
Giải tư
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
Giải năm
6551
Giải sáu
2335
7262
9184
Giải bảy
030
Giải tám
24
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2
2 7
3 0 5
4 2
5 1 6
6 2 7
7 1 2 3 7
8 4
9 4 6 6
Đuôi Loto
0 3
1 5 7
2 1 4 6 7
3 7
4 8 9
5 3
6 5 9 9
7 2 6 7
8  
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 22/01/2024

XSPY
Giải ĐB
760075
Giải nhất
60758
Giải nhì
20938
Giải ba
19967
58722
Giải tư
46858
05935
64452
40758
29989
51520
21806
Giải năm
4128
Giải sáu
6811
0815
9989
Giải bảy
989
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 1 5
2 0 2 8
3 5 8
4  
5 2 8 8 8
6 7
7 5
8 9 9 9
9  
Đuôi Loto
0 2
1 1
2 2 5
3  
4  
5 1 3 7
6 0
7 6
8 2 3 5 5 5
9 8 8 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 15/01/2024

XSPY
Giải ĐB
591812
Giải nhất
60610
Giải nhì
13230
Giải ba
30949
03464
Giải tư
37453
65199
00412
75170
51173
24730
52722
Giải năm
8031
Giải sáu
8620
0787
8507
Giải bảy
002
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 0 2 2
2 0 2
3 0 0 1
4 9
5 3
6 4
7 0 3
8 7
9 9
Đuôi Loto
0 1 2 3 3 7
1 3
2 0 1 1 2
3 5 7
4 6
5  
6  
7 0 8
8  
9 4 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 08/01/2024

XSPY
Giải ĐB
112673
Giải nhất
96947
Giải nhì
28963
Giải ba
76392
37304
Giải tư
36231
51116
94763
58228
35666
43316
01490
Giải năm
1472
Giải sáu
6286
0592
6719
Giải bảy
827
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 6 6 9
2 7 8
3 1
4 7
5  
6 3 3 6
7 2 3
8 6
9 0 2 2
Đuôi Loto
0 9
1 3
2 7 9 9
3 6 6 7
4 0
5  
6 1 1 6 8
7 2 4
8 2
9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 01/01/2024

XSPY
Giải ĐB
353596
Giải nhất
70416
Giải nhì
03290
Giải ba
00979
51198
Giải tư
79230
79372
24005
28168
85905
23699
35689
Giải năm
1663
Giải sáu
0298
7528
1106
Giải bảy
395
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5 6
1 6
2 8
3 0
4  
5  
6 3 8
7 2 9
8 9
9 0 5 6 8 8 9
Đuôi Loto
0 3 9
1  
2 7
3 6
4  
5 0 0 9
6 0 1 9
7  
8 2 6 9 9
9 7 8 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 25/12/2023

XSPY
Giải ĐB
250989
Giải nhất
98040
Giải nhì
32589
Giải ba
66070
35839
Giải tư
54835
19743
25038
96823
66738
07087
62528
Giải năm
4581
Giải sáu
7837
9281
7632
Giải bảy
993
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3 8
3 2 5 7 8 8 9
4 0 3
5  
6  
7 0
8 1 1 7 9 9
9 3
Đuôi Loto
0 4 7
1 8 8
2 3
3 2 4 9
4  
5 3
6  
7 3 8
8 2 3 3
9 3 8 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 18/12/2023

XSPY
Giải ĐB
253924
Giải nhất
32139
Giải nhì
07330
Giải ba
52234
08719
Giải tư
25127
36982
23571
36368
33112
59197
07002
Giải năm
1184
Giải sáu
5690
8795
9271
Giải bảy
816
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 2 6 9
2 4 7
3 0 4 9
4  
5  
6 8
7 1 1
8 2 4
9 0 5 7
Đuôi Loto
0 3 9
1 7 7
2 0 1 8
3  
4 2 3 8
5 9
6 1
7 2 9
8 6
9 1 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 11/12/2023

XSPY
Giải ĐB
903242
Giải nhất
95620
Giải nhì
08949
Giải ba
86338
33170
Giải tư
38897
78859
55193
93591
80815
91063
87396
Giải năm
1032
Giải sáu
1059
4902
9317
Giải bảy
024
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 5 7
2 0 4
3 2 8
4 2 9
5 9 9
6 3
7 0
8  
9 1 3 6 7
Đuôi Loto
0 2 7
1 9
2 0 3 4
3 6 9
4 2
5 1
6 9
7 1 9
8 3
9 4 5 5

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 04/12/2023

XSPY
Giải ĐB
669872
Giải nhất
94152
Giải nhì
56043
Giải ba
83764
81812
Giải tư
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
Giải năm
4112
Giải sáu
6373
7906
5112
Giải bảy
538
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6
1 2 2 2
2 8
3 8
4 3
5 2
6 2 4
7 0 2 3 3 4
8 9
9  
Đuôi Loto
0 7
1  
2 1 1 1 5 6 7
3 4 7 7
4 6 7
5  
6 0 0
7  
8 2 3
9 8

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 27/11/2023

XSPY
Giải ĐB
401919
Giải nhất
27775
Giải nhì
43203
Giải ba
47548
29131
Giải tư
90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153
Giải năm
1490
Giải sáu
9789
5888
1759
Giải bảy
366
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 9
2 3
3 1 7
4 0 5 6 8
5 3 9
6 6
7 5
8 8 9
9 0
Đuôi Loto
0 0 4 9
1 3
2  
3 0 2 5
4  
5 4 7
6 4 6
7 3
8 4 8
9 1 5 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 20/11/2023

XSPY
Giải ĐB
829687
Giải nhất
87226
Giải nhì
40166
Giải ba
00806
36694
Giải tư
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
Giải năm
1798
Giải sáu
0706
7225
5712
Giải bảy
671
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 6 6
1 0 2
2 5 5 6
3  
4 6
5  
6 6
7 1 9
8 7
9 4 5 8
Đuôi Loto
0 1
1 0 7
2 1
3 0
4 9
5 2 2 9
6 0 0 2 4 6
7 8
8 9
9 7
to top