Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 27/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
765258
Giải nhất
14593
Giải nhì
55513
Giải ba
34246
22339
Giải tư
63287
38594
91657
35083
10533
41451
56399
Giải năm
4571
Giải sáu
3477
1426
4465
Giải bảy
711
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3
2 6
3 3 9
4 6
5 1 7 8
6 5
7 1 7
8 3 7
9 3 4 9
Đuôi Loto
0  
1 1 5 7
2  
3 1 3 8 9
4 9
5 6
6 2 4
7 5 7 8
8 5
9 3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 25/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
056236
Giải nhất
18331
Giải nhì
44220
Giải ba
53620
33972
Giải tư
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
Giải năm
1332
Giải sáu
0453
2799
3508
Giải bảy
346
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1  
2 0 0 2
3 1 2 6
4 2 6
5 3 5 7
6  
7 2 8
8 1
9 2 9
Đuôi Loto
0 2 2
1 3 8
2 2 3 4 7 9
3 5
4  
5 5
6 3 4
7 5
8 0 7
9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
817292
Giải nhất
37865
Giải nhì
92683
Giải ba
24794
79754
Giải tư
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
Giải năm
1931
Giải sáu
6618
3005
4307
Giải bảy
652
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 0 1 8
2  
3 1
4 8
5 2 4 9
6 5
7  
8 3 4
9 1 2 3 4
Đuôi Loto
0 1
1 1 3 9
2 5 9
3 8 9
4 5 8 9
5 0 6
6  
7 0
8 1 4
9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 18/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
067456
Giải nhất
81584
Giải nhì
50566
Giải ba
50419
25948
Giải tư
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
Giải năm
7046
Giải sáu
6977
4069
2583
Giải bảy
644
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 6 9
2  
3  
4 1 4 6 8
5 6
6 1 6 9
7 7
8 3 4
9 5 9 9
Đuôi Loto
0  
1 4 6
2 1
3 8
4 4 8
5 9
6 1 4 5 6
7 7
8 4
9 1 6 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
968020
Giải nhất
35512
Giải nhì
48222
Giải ba
76210
98118
Giải tư
01892
79035
04069
85861
92539
22624
74152
Giải năm
9344
Giải sáu
9782
5090
4323
Giải bảy
649
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 2 8
2 0 2 3 4
3 5 9
4 4 9
5 2
6 1 9
7  
8 2
9 0 2
Đuôi Loto
0 1 2 9
1 6
2 1 2 5 8 9
3 2
4 2 4
5 3
6  
7  
8 1
9 3 4 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 11/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
416236
Giải nhất
53134
Giải nhì
26648
Giải ba
38619
25628
Giải tư
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
Giải năm
9655
Giải sáu
6778
9029
0341
Giải bảy
133
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 9
2 2 8 9
3 3 4 6 9
4 1 8
5 5 6 8
6 4
7 8
8 1
9  
Đuôi Loto
0  
1 4 8
2 2
3 3
4 3 6
5 5
6 0 3 5
7  
8 2 4 5 7
9 1 2 3

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 06/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
833301
Giải nhất
97762
Giải nhì
99786
Giải ba
64996
70372
Giải tư
49008
77595
24881
80293
30158
02758
76579
Giải năm
4487
Giải sáu
8249
1183
9938
Giải bảy
035
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1  
2  
3 5 8
4 9
5 8 8
6 2
7 2 9
8 1 3 6 7
9 3 5 6
Đuôi Loto
0  
1 0 8
2 6 7
3 8 9
4  
5 3 9
6 8 9
7 8
8 0 3 5 5
9 4 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 04/05/2024

XSHCM
Giải ĐB
742011
Giải nhất
54533
Giải nhì
74106
Giải ba
00130
41719
Giải tư
03149
73454
50400
49097
79262
34507
66844
Giải năm
3319
Giải sáu
5406
8132
8130
Giải bảy
696
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6 6 7
1 1 9 9
2  
3 0 0 2 3
4 4 9
5 4
6 2
7  
8  
9 6 7
Đuôi Loto
0 0 3 3
1 1
2 3 6
3 3
4 4 5
5  
6 0 0 9
7 0 9
8  
9 1 1 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 29/04/2024

XSHCM
Giải ĐB
393297
Giải nhất
95677
Giải nhì
10798
Giải ba
44130
62631
Giải tư
73560
41630
97601
35273
03888
78777
77508
Giải năm
9412
Giải sáu
7277
9218
3780
Giải bảy
249
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 8
1 2 8
2  
3 0 0 1
4 9
5  
6 0
7 3 7 7 7
8 0 8
9 7 8
Đuôi Loto
0 3 3 6 8
1 0 3
2 1
3 7
4  
5  
6  
7 7 7 7 9
8 0 1 8 9
9 4

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 27/04/2024

XSHCM
Giải ĐB
598621
Giải nhất
18456
Giải nhì
28423
Giải ba
29448
35953
Giải tư
46731
28295
55330
49083
84028
94037
93382
Giải năm
8722
Giải sáu
7867
9520
2730
Giải bảy
925
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0 1 2 3 5 8
3 0 0 1 7
4 8
5 3 6
6 7
7  
8 2 3
9 5
Đuôi Loto
0 2 3 3
1 2 3
2 2 8
3 2 5 8
4  
5 2 9
6 5
7 3 6
8 2 4
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 22/04/2024

XSHCM
Giải ĐB
689897
Giải nhất
10690
Giải nhì
76422
Giải ba
58414
12911
Giải tư
44942
24058
34478
97825
55023
83203
74191
Giải năm
6452
Giải sáu
5258
2042
5126
Giải bảy
630
Giải tám
89
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 1 4
2 2 3 5 6
3 0
4 2 2
5 2 8 8
6  
7 8
8  
9 0 1 7
Đuôi Loto
0 3 9
1 1 9
2 2 4 4 5
3 0 2
4 1
5 2
6 2
7 9
8 5 5 7
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/04/2024

XSHCM
Giải ĐB
597474
Giải nhất
88161
Giải nhì
55121
Giải ba
65794
20437
Giải tư
46650
96101
52950
59499
72666
74982
38377
Giải năm
7251
Giải sáu
1846
7012
5636
Giải bảy
718
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 2 8
2 1
3 6 7
4 6
5 0 0 1
6 1 6
7 4 7
8 2
9 4 9
Đuôi Loto
0 5 5
1 0 2 5 6
2 1 8
3  
4 7 9
5  
6 3 4 6
7 3 7
8 1
9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 15/04/2024

XSHCM
Giải ĐB
903684
Giải nhất
24696
Giải nhì
63050
Giải ba
91018
28489
Giải tư
58492
62416
15278
19922
21500
56497
47467
Giải năm
3468
Giải sáu
1973
0520
6979
Giải bảy
494
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 6 8
2 0 2
3  
4  
5 0
6 7 8
7 3 8 9
8 4 9
9 2 4 6 7
Đuôi Loto
0 0 2 5
1  
2 2 9
3 7
4 8 9
5  
6 1 9
7 6 9
8 1 6 7
9 7 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/04/2024

XSHCM
Giải ĐB
309125
Giải nhất
65226
Giải nhì
44565
Giải ba
51613
86409
Giải tư
61116
29576
42413
37115
29242
96636
38806
Giải năm
5714
Giải sáu
8198
4977
8302
Giải bảy
974
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6 9
1 3 3 4 5 6
2 5 6
3 6
4 2
5  
6 5
7 4 6 7
8  
9 8
Đuôi Loto
0  
1  
2 0 4
3 1 1
4 1 7
5 1 2 6
6 0 1 2 3 7
7 7
8 9
9 0
to top