Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 30/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
772132
Giải nhất
86395
Giải nhì
06994
Giải ba
82340
72769
Giải tư
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
Giải năm
3440
Giải sáu
2366
1297
0653
Giải bảy
822
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 9
2 2 3
3 2
4 0 0 0
5 3
6 3 6 9
7  
8 5
9 4 5 5 7
Đuôi Loto
0 4 4 4
1  
2 2 3
3 2 5 6
4 9
5 8 9 9
6 0 6
7 9
8  
9 1 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 28/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
153878
Giải nhất
77246
Giải nhì
19166
Giải ba
04639
67075
Giải tư
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
Giải năm
3396
Giải sáu
1932
2646
4776
Giải bảy
540
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2  
3 2 9
4 0 6 6
5  
6 0 2 5 5 6
7 0 5 6 8
8 5
9 6
Đuôi Loto
0 4 6 7
1  
2 3 6
3  
4  
5 6 6 7 8
6 4 4 6 7 9
7  
8 1 7
9 3

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 23/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
929647
Giải nhất
23955
Giải nhì
24213
Giải ba
34565
55561
Giải tư
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
Giải năm
0006
Giải sáu
6837
7526
4177
Giải bảy
735
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 3
2 2 6
3 5 7
4 7
5 5 6
6 1 3 5
7 4 7
8 7
9 4
Đuôi Loto
0  
1 6
2 2
3 1 6
4 7 9
5 3 5 6
6 0 2 5
7 0 3 4 7 8
8  
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 21/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
483886
Giải nhất
87321
Giải nhì
16775
Giải ba
15459
52487
Giải tư
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
Giải năm
8430
Giải sáu
5832
7227
7091
Giải bảy
278
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2 1 1 7
3 0 2 7
4 6
5 9
6  
7 5 8 9
8 0 4 6 7
9 1
Đuôi Loto
0 3 8
1 2 2 9
2 3
3  
4 8
5 7
6 4 8
7 2 3 8
8 1 7
9 5 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 16/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
793235
Giải nhất
82146
Giải nhì
22110
Giải ba
05643
67161
Giải tư
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
Giải năm
9428
Giải sáu
6307
6494
6759
Giải bảy
804
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7
1 0 8
2 8
3 5 8
4 0 3 6
5 1 9
6 1 5
7 3 9
8  
9 4
Đuôi Loto
0 1 4
1 5 6
2  
3 4 7
4 0 9
5 3 6
6 4
7 0
8 1 2 3
9 5 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 14/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
105565
Giải nhất
82970
Giải nhì
45596
Giải ba
94268
11865
Giải tư
38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355
Giải năm
1317
Giải sáu
9843
8402
3977
Giải bảy
427
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 4 7 9
2 0 7
3  
4 3
5 5
6 4 5 5 8
7 0 0 7
8 8
9 6
Đuôi Loto
0 2 7 7
1  
2 0
3 4
4 1 6
5 5 6 6
6 9
7 1 2 7
8 6 8
9 1

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 09/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
830434
Giải nhất
71905
Giải nhì
64131
Giải ba
08815
71714
Giải tư
47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883
Giải năm
4066
Giải sáu
8026
5971
2521
Giải bảy
787
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 4 5 8
2 1 2 6
3 1 1 4
4  
5 3
6 5 6
7 1
8 3 7
9  
Đuôi Loto
0 1
1 2 3 3 7
2 2
3 5 8
4 1 3
5 0 1 6
6 2 6
7 8
8 1
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 07/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
825071
Giải nhất
80219
Giải nhì
14040
Giải ba
06449
39030
Giải tư
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
Giải năm
3005
Giải sáu
6558
8586
2316
Giải bảy
592
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 5 5 6 9
2  
3 0
4 0 9
5 8
6 5
7 1 6
8 2 6
9 2 3 5
Đuôi Loto
0 3 4
1 7
2 8 9
3 9
4  
5 0 1 1 6 9
6 1 7 8
7  
8 5
9 1 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 02/01/2023

XSHCM
Giải ĐB
487998
Giải nhất
27346
Giải nhì
66478
Giải ba
56460
50266
Giải tư
03881
56450
24498
43263
51476
24164
90954
Giải năm
0445
Giải sáu
4903
1963
3601
Giải bảy
150
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3
1  
2  
3  
4 5 6
5 0 0 4
6 0 3 3 4 6
7 6 8
8 1
9 8 8
Đuôi Loto
0 5 5 6
1 0 8
2  
3 0 6 6
4 5 6
5 4
6 4 6 7
7  
8 7 9 9
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 31/12/2022

XSHCM
Giải ĐB
562675
Giải nhất
84806
Giải nhì
83749
Giải ba
73837
48615
Giải tư
13760
85649
08725
45951
10773
54155
48902
Giải năm
1821
Giải sáu
7871
0360
8758
Giải bảy
650
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 5
2 1 5
3 7
4 9 9
5 0 1 5 8
6 0 0
7 1 3 5
8  
9  
Đuôi Loto
0 5 6 6
1 2 5 7
2 0
3 7
4  
5 1 2 5 7
6 0
7 3
8 5
9 4 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 26/12/2022

XSHCM
Giải ĐB
305973
Giải nhất
33063
Giải nhì
76274
Giải ba
21309
16801
Giải tư
73911
10107
51802
54691
60707
82727
08285
Giải năm
0169
Giải sáu
7990
9594
5680
Giải bảy
807
Giải tám
14
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 7 7 7 9
1 1
2 7
3  
4  
5  
6 3 9
7 3 4
8 0 5
9 0 1 4
Đuôi Loto
0 8 9
1 0 1 9
2 0
3 6 7
4 7 9
5 8
6  
7 0 0 0 2
8  
9 0 6

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 24/12/2022

XSHCM
Giải ĐB
129033
Giải nhất
27728
Giải nhì
69244
Giải ba
23644
64489
Giải tư
03190
30276
47285
29911
86532
86908
81871
Giải năm
3066
Giải sáu
2737
6876
5782
Giải bảy
984
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 1
2 8
3 2 3 7
4 4 4
5  
6 6
7 1 6 6
8 2 4 5 9
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 1 7
2 3 8
3 3
4 4 4 8
5 8
6 6 7 7
7 3
8 0 2
9 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 19/12/2022

XSHCM
Giải ĐB
685342
Giải nhất
92627
Giải nhì
00681
Giải ba
02019
91153
Giải tư
14023
13803
76771
03457
14617
02778
43021
Giải năm
6736
Giải sáu
4045
4631
9858
Giải bảy
711
Giải tám
42
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 1 7 9
2 1 3 7
3 1 6
4 2 5
5 3 7 8
6  
7 1 8
8 1
9  
Đuôi Loto
0  
1 1 2 3 7 8
2 4
3 0 2 5
4  
5 4
6 3
7 1 2 5
8 5 7
9 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 17/12/2022

XSHCM
Giải ĐB
713308
Giải nhất
68907
Giải nhì
02539
Giải ba
02042
23706
Giải tư
76015
98026
57725
05175
03625
97915
66890
Giải năm
5569
Giải sáu
1957
8379
4591
Giải bảy
402
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6 7 8
1 5 5
2 5 5 6
3 9
4 2
5 7
6 9
7 5 9
8  
9 0 1
Đuôi Loto
0 9
1 9
2 0 4
3  
4  
5 1 1 2 2 7
6 0 2
7 0 5
8 0
9 3 6 7
to top