Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 05/06/2023

XSHCM
Giải ĐB
204147
Giải nhất
32809
Giải nhì
50891
Giải ba
72092
98840
Giải tư
97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308
Giải năm
6044
Giải sáu
5365
6729
1126
Giải bảy
107
Giải tám
02
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8 9
1  
2 6 9
3 4 8 9
4 0 4 7
5 3
6 5
7 3
8 6
9 1 2
Đuôi Loto
0 4
1 9
2 9
3 5 7
4 3 4
5 6
6 2 8
7 0 4
8 0 3
9 0 2 3

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 03/06/2023

XSHCM
Giải ĐB
331639
Giải nhất
24135
Giải nhì
12430
Giải ba
77105
18824
Giải tư
24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639
Giải năm
8592
Giải sáu
9319
5879
8421
Giải bảy
096
Giải tám
20
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 0 5 6 9
2 1 4
3 0 5 6 9 9
4  
5  
6  
7 3 5 9
8  
9 2 6
Đuôi Loto
0 1 3
1 2
2 9
3 7
4 2
5 0 1 3 7
6 1 3 9
7  
8  
9 1 3 3 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 29/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
124399
Giải nhất
58068
Giải nhì
87280
Giải ba
66390
40716
Giải tư
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
Giải năm
8051
Giải sáu
9927
2176
1003
Giải bảy
453
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 2 6 7
2 2 7
3  
4 6
5 1 3
6 8
7 6
8 0 9
9 0 0 9
Đuôi Loto
0 1 8 9 9
1 5
2 1 2
3 0 5
4  
5  
6 1 4 7
7 1 2
8 6
9 8 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 27/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
467972
Giải nhất
80920
Giải nhì
56854
Giải ba
55682
86425
Giải tư
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
Giải năm
6545
Giải sáu
6879
4846
9181
Giải bảy
260
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 6 7
2 0 5
3 7 8
4 5 6
5 4 8
6 0
7 0 2 9
8 1 2
9  
Đuôi Loto
0 2 6 7
1 8
2 7 8
3  
4 5
5 1 2 4
6 1 4
7 1 3
8 3 5
9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 22/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
940078
Giải nhất
71714
Giải nhì
67849
Giải ba
57542
10898
Giải tư
04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554
Giải năm
8154
Giải sáu
8750
4913
1502
Giải bảy
678
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 4
2  
3 5
4 2 3 9
5 0 4 4 7
6 5
7 3 8 8
8 2
9 8
Đuôi Loto
0 5
1  
2 0 4 8
3 1 4 7
4 1 5 5
5 3 6
6  
7 5
8 7 7 9
9 4

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
921019
Giải nhất
27333
Giải nhì
65847
Giải ba
21244
92475
Giải tư
59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028
Giải năm
5267
Giải sáu
9295
0434
3996
Giải bảy
857
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 8 9
2 8
3 3 4
4 4 7
5 7
6 0 1 1 7
7 5
8  
9 5 6 9
Đuôi Loto
0 6
1 6 6
2  
3 3
4 3 4
5 0 7 9
6 9
7 4 5 6
8 1 2
9 1 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 15/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
054090
Giải nhất
56292
Giải nhì
80802
Giải ba
17355
91438
Giải tư
24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
Giải năm
3434
Giải sáu
1166
3706
6901
Giải bảy
314
Giải tám
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 6
1 4 9
2  
3 4 5 8
4 5 8
5 2 5 5
6 6
7 3
8  
9 0 2
Đuôi Loto
0 9
1 0
2 0 5 9
3 7
4 1 3
5 3 4 5 5
6 0 6
7  
8 3 4
9 1

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
135994
Giải nhất
96075
Giải nhì
62399
Giải ba
81874
44529
Giải tư
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
Giải năm
7150
Giải sáu
4106
4451
2033
Giải bảy
989
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 8
2 3 5 9
3 3
4  
5 0 1
6  
7 4 5
8 3 6 9
9 4 7 7 9
Đuôi Loto
0 5
1 5
2  
3 2 3 8
4 7 9
5 2 7
6 0 8
7 9 9
8 1
9 2 8 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 08/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
127663
Giải nhất
12451
Giải nhì
72503
Giải ba
55907
49526
Giải tư
27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890
Giải năm
4615
Giải sáu
0745
6624
9846
Giải bảy
214
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 7 9
1 2 2 4 5
2 3 4 6
3  
4 5 6
5 1
6 3
7  
8 1
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 5 8
2 0 1 1
3 0 2 6
4 1 2
5 1 4
6 2 4
7 0
8  
9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 06/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
899797
Giải nhất
55773
Giải nhì
58384
Giải ba
18991
97545
Giải tư
33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
Giải năm
3461
Giải sáu
9051
4766
1537
Giải bảy
284
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 4
3 7 8
4 5 9
5 1
6 1 1 6
7 3
8 4 4 5
9 1 7 8
Đuôi Loto
0  
1 5 6 6 9
2  
3 7
4 2 8 8
5 4 8
6 6
7 1 3 9
8 3 9
9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 01/05/2023

XSHCM
Giải ĐB
109127
Giải nhất
27778
Giải nhì
90121
Giải ba
15556
28509
Giải tư
84057
72427
79783
51060
82418
34708
09510
Giải năm
5966
Giải sáu
6531
5382
5585
Giải bảy
071
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 0 8
2 1 7 7
3 1
4  
5 6 7
6 0 6
7 1 8
8 2 3 5
9  
Đuôi Loto
0 1 6
1 2 3 7
2 8
3 8
4  
5 8
6 5 6
7 2 2 5
8 0 1 7
9 0

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 29/04/2023

XSHCM
Giải ĐB
356255
Giải nhất
68556
Giải nhì
20495
Giải ba
18409
86498
Giải tư
01130
13188
17130
99230
47226
85071
94520
Giải năm
2410
Giải sáu
8980
8434
4961
Giải bảy
766
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 0
2 0 6
3 0 0 0 4
4  
5 5 6
6 1 6
7 1
8 0 8
9 5 8
Đuôi Loto
0 1 2 3 3 3 8
1 6 7
2  
3  
4 3
5 5 9
6 2 5 6
7  
8 8 9
9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 24/04/2023

XSHCM
Giải ĐB
228827
Giải nhất
97773
Giải nhì
80521
Giải ba
67374
60126
Giải tư
57937
29742
47636
24830
55989
12784
04115
Giải năm
4052
Giải sáu
5549
5495
3306
Giải bảy
126
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 5
2 1 6 6 7
3 0 6 7
4 2 9
5 2
6  
7 3 4
8 4 9
9 5
Đuôi Loto
0 3
1 2
2 4 5
3 7
4 7 8
5 1 9
6 0 2 2 3
7 2 3
8  
9 4 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 22/04/2023

XSHCM
Giải ĐB
671998
Giải nhất
19467
Giải nhì
94597
Giải ba
51502
29178
Giải tư
12890
71358
05991
74940
66751
87445
01847
Giải năm
4216
Giải sáu
1398
2650
2889
Giải bảy
803
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3
1 6
2  
3  
4 0 5 7
5 0 1 8
6 7
7 8
8 9
9 0 1 7 8 8
Đuôi Loto
0 4 5 9
1 5 9
2 0
3 0
4  
5 4
6 1
7 4 6 9
8 5 7 9 9
9 8
to top