Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 04/12/2023

XSHCM
Giải ĐB
205086
Giải nhất
84724
Giải nhì
32841
Giải ba
11068
82689
Giải tư
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
Giải năm
4854
Giải sáu
4715
7622
5536
Giải bảy
893
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 3 7
1 5
2 0 2 4
3 4 6 7
4 1
5 1 4
6 8
7  
8 6 9
9 3
Đuôi Loto
0 2
1 0 4 5
2 2
3 0 9
4 2 3 5
5 1
6 3 8
7 0 3
8 6
9 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 02/12/2023

XSHCM
Giải ĐB
425659
Giải nhất
08556
Giải nhì
51473
Giải ba
01340
46518
Giải tư
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
Giải năm
9699
Giải sáu
7319
3432
9600
Giải bảy
636
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 3 8 9
2  
3 0 2 6 8
4 0
5 6 9
6 8
7 3
8 5
9 5 9
Đuôi Loto
0 0 3 4
1  
2 3
3 0 1 7
4  
5 8 9
6 3 5
7  
8 1 3 6
9 1 5 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 27/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
674312
Giải nhất
87569
Giải nhì
95278
Giải ba
67766
48534
Giải tư
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
Giải năm
4885
Giải sáu
1717
1871
9942
Giải bảy
189
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 7
2  
3 1 4 7
4 2
5  
6 6 9
7 1 7 8
8 5 9
9 1 3 5
Đuôi Loto
0  
1 3 7 9
2 1 4
3 9
4 3
5 8 9
6 6
7 0 1 3 7
8 7
9 6 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 25/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
187173
Giải nhất
36162
Giải nhì
71726
Giải ba
39837
54044
Giải tư
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
Giải năm
7568
Giải sáu
2249
3443
0232
Giải bảy
149
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3 4 6 7
3 2 4 7
4 3 4 7 9 9
5  
6 2 4 8 8
7 3
8  
9  
Đuôi Loto
0  
1  
2 3 6
3 2 4 7
4 2 3 4 6
5  
6 2
7 2 3 4
8 6 6
9 4 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
346003
Giải nhất
73148
Giải nhì
50877
Giải ba
50046
63816
Giải tư
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
Giải năm
0635
Giải sáu
8850
1393
1807
Giải bảy
590
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7
1 6
2 8
3 1 5 6
4 5 6 8
5 0 2
6 5
7 7
8 7
9 0 3
Đuôi Loto
0 5 9
1 3
2 5
3 0 9
4  
5 3 4 6
6 1 3 4
7 0 7 8
8 2 4
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 18/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
081430
Giải nhất
66418
Giải nhì
25986
Giải ba
87102
83019
Giải tư
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
Giải năm
9057
Giải sáu
6543
3561
1659
Giải bảy
034
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 9
1 5 8 9
2  
3 0 4 6
4 3
5 2 7 9
6 1
7  
8 3 6 6
9 0
Đuôi Loto
0 3 9
1 6
2 0 5
3 4 8
4 3
5 1
6 3 8 8
7 5
8 1
9 0 1 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 13/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
815945
Giải nhất
63174
Giải nhì
29597
Giải ba
84392
57111
Giải tư
71196
35839
34195
40855
55196
27379
53939
Giải năm
2037
Giải sáu
2527
6404
5286
Giải bảy
248
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 1
2 7
3 7 9 9
4 5 8
5 5
6  
7 4 9
8 6
9 2 5 6 6 7
Đuôi Loto
0  
1 1
2 9
3  
4 0 7
5 4 5 9
6 8 9 9
7 2 3 9
8 4
9 3 3 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 11/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
692238
Giải nhất
46924
Giải nhì
88954
Giải ba
25632
95615
Giải tư
14120
21588
69110
12882
60876
61073
08083
Giải năm
5392
Giải sáu
1829
8806
5465
Giải bảy
226
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 0 5
2 0 4 6 9
3 2 8
4  
5 4
6 5
7 3 6
8 2 3 8
9 2
Đuôi Loto
0 1 2
1  
2 3 8 9
3 7 8
4 2 5
5 1 6
6 0 2 7
7  
8 3 8
9 2

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 06/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
151258
Giải nhất
92952
Giải nhì
33678
Giải ba
42815
06063
Giải tư
61157
20785
15606
48861
08778
05728
33750
Giải năm
1489
Giải sáu
0494
0835
2043
Giải bảy
305
Giải tám
46
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 5
2 8
3 5
4 3
5 0 2 7 8
6 1 3
7 8 8
8 5 9
9 4
Đuôi Loto
0 5
1 6
2 5
3 4 6
4 9
5 0 1 3 8
6 0
7 5
8 2 5 7 7
9 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 04/11/2023

XSHCM
Giải ĐB
820585
Giải nhất
22845
Giải nhì
53648
Giải ba
21683
46513
Giải tư
18475
13918
46281
11150
26395
01386
27979
Giải năm
7818
Giải sáu
5854
4913
8386
Giải bảy
002
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 3 8 8
2  
3  
4 5 8
5 0 4
6  
7 5 9
8 1 3 5 6 6
9 5
Đuôi Loto
0 5
1 8
2 0
3 1 1 8
4 5
5 4 7 8 9
6 8 8
7  
8 1 1 4
9 7

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 30/10/2023

XSHCM
Giải ĐB
616404
Giải nhất
71036
Giải nhì
76523
Giải ba
29798
82395
Giải tư
63663
57010
13110
57959
29566
23871
32816
Giải năm
4907
Giải sáu
1447
7512
8074
Giải bảy
493
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7
1 0 0 2 6
2 3
3 6
4 7
5 9
6 3 6
7 1 4
8  
9 3 5 8
Đuôi Loto
0 1 1
1 7
2 1
3 2 6 9
4 0 7
5 9
6 1 3 6
7 0 4
8 9
9 5

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 28/10/2023

XSHCM
Giải ĐB
578796
Giải nhất
48335
Giải nhì
76932
Giải ba
52908
67184
Giải tư
53545
93709
54055
31426
47816
76581
69862
Giải năm
0928
Giải sáu
0065
2178
2514
Giải bảy
438
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 4 6
2 6 8
3 2 5 8
4 5
5 5
6 2 5
7 8
8 1 4
9 6
Đuôi Loto
0  
1 8
2 3 6
3  
4 1 8
5 3 4 5 6
6 1 2 9
7  
8 0 2 3 7
9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 23/10/2023

XSHCM
Giải ĐB
870926
Giải nhất
72791
Giải nhì
57116
Giải ba
02762
35480
Giải tư
21407
10866
75888
08388
85880
02035
98627
Giải năm
8812
Giải sáu
1329
1012
9368
Giải bảy
134
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 2 6
2 6 7 9
3 4 5
4  
5  
6 2 6 8
7  
8 0 0 8 8
9 1
Đuôi Loto
0 8 8
1 9
2 1 1 6
3  
4 3
5 3
6 1 2 6
7 0 2
8 6 8 8
9 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 21/10/2023

XSHCM
Giải ĐB
813827
Giải nhất
08597
Giải nhì
11394
Giải ba
82164
12059
Giải tư
31400
15173
87696
74921
35062
37505
94993
Giải năm
0932
Giải sáu
2832
4058
8940
Giải bảy
425
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1  
2 1 5 7
3 2 2
4 0
5 8 9
6 2 4
7 3
8  
9 3 4 6 7
Đuôi Loto
0 0 4
1 2
2 3 3 6
3 7 9
4 6 9
5 0 2
6 9
7 2 9
8 5
9 5
to top