Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 20/07/2024

XSDNG
Giải ĐB
008960
Giải nhất
48827
Giải nhì
50195
Giải ba
00913
63270
Giải tư
89227
00866
53029
55069
23642
26043
53064
Giải năm
6304
Giải sáu
3609
5552
6554
Giải bảy
071
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 3
2 7 7 9
3  
4 2 3
5 2 4
6 0 4 6 9
7 0 1
8  
9 5
Đuôi Loto
0 6 7
1 7
2 4 5
3 1 4
4 0 5 6
5 9
6 6
7 2 2
8  
9 0 2 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 17/07/2024

XSDNG
Giải ĐB
110541
Giải nhất
80251
Giải nhì
99661
Giải ba
41151
71519
Giải tư
52323
98230
46938
99600
31369
28594
05952
Giải năm
9458
Giải sáu
1366
4107
2814
Giải bảy
874
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 7
1 4 9
2 3
3 0 8
4 1
5 1 1 2 8
6 1 6 9
7 4
8  
9 4
Đuôi Loto
0 0 3
1 4 5 5 6
2 5
3 2
4 1 7 9
5  
6 6
7 0
8 3 5
9 1 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 13/07/2024

XSDNG
Giải ĐB
484038
Giải nhất
68817
Giải nhì
60366
Giải ba
83579
88491
Giải tư
11946
49760
87866
57138
67038
30082
39063
Giải năm
5068
Giải sáu
4156
6529
6499
Giải bảy
666
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7
2 9
3 8 8 8
4 6
5 6
6 0 3 6 6 6 8
7 9
8 2
9 1 9
Đuôi Loto
0 6
1 9
2 8
3 6
4  
5  
6 4 5 6 6 6
7 1
8 3 3 3 6
9 2 7 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 10/07/2024

XSDNG
Giải ĐB
138382
Giải nhất
00830
Giải nhì
30061
Giải ba
97922
46713
Giải tư
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
Giải năm
2050
Giải sáu
2091
7679
0499
Giải bảy
459
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 3
2 2
3 0
4 1 3
5 0 0 1 5 9
6 1
7 9
8 2 7
9 1 9
Đuôi Loto
0 3 5 5
1 4 5 6 9
2 2 8
3 1 1 4
4  
5 5
6  
7 8
8  
9 5 7 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 06/07/2024

XSDNG
Giải ĐB
232916
Giải nhất
56259
Giải nhì
83564
Giải ba
77615
77331
Giải tư
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
Giải năm
8461
Giải sáu
3741
2865
8816
Giải bảy
278
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 5 6 6
2 9
3 1
4 1 4
5 9
6 1 4 5 6
7 1 8
8 1 8
9  
Đuôi Loto
0  
1 3 4 6 7 8
2 1
3  
4 4 6
5 1 6
6 1 1 6
7  
8 7 8
9 2 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 03/07/2024

XSDNG
Giải ĐB
817339
Giải nhất
75174
Giải nhì
22575
Giải ba
83558
69857
Giải tư
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
Giải năm
1064
Giải sáu
2790
6319
7714
Giải bảy
734
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 4 9
2  
3 4 9
4 0
5 1 7 8 8
6 0 4 4
7 4 5 7
8  
9 0
Đuôi Loto
0 4 6 9
1 5
2 0
3  
4 1 3 6 6 7
5 7
6  
7 5 7
8 5 5
9 1 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 29/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
152866
Giải nhất
84832
Giải nhì
17135
Giải ba
22324
21487
Giải tư
90065
70518
33669
71781
70351
79384
07086
Giải năm
8377
Giải sáu
8408
0881
4268
Giải bảy
408
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 8
1 8
2 4
3 2 5
4  
5 1
6 5 6 8 9
7 7
8 1 1 4 6 7
9  
Đuôi Loto
0  
1 5 8 8
2 3
3  
4 2 8
5 3 6
6 6 8
7 7 8
8 0 0 1 6
9 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 26/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
560700
Giải nhất
62572
Giải nhì
60512
Giải ba
81003
07558
Giải tư
07750
78394
40622
31117
74241
16041
27025
Giải năm
4552
Giải sáu
6805
6923
9615
Giải bảy
637
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 5
1 2 5 7
2 2 3 5
3 7
4 1 1
5 0 2 8
6  
7 2
8  
9 4
Đuôi Loto
0 0 5
1 4 4
2 1 2 5 7
3 0 2
4 9
5 0 1 2
6  
7 1 3
8 5
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 22/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
450579
Giải nhất
17928
Giải nhì
44954
Giải ba
29273
98533
Giải tư
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
Giải năm
6405
Giải sáu
8185
5492
6812
Giải bảy
360
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 2 3
2 3 8
3 0 3 4
4  
5 0 4
6 0
7 3 9
8 5
9 1 1 2
Đuôi Loto
0 3 5 6
1 9 9
2 1 9
3 1 2 3 7
4 3 5
5 0 8
6  
7  
8 2
9 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 19/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
573990
Giải nhất
74785
Giải nhì
49778
Giải ba
67855
68987
Giải tư
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
Giải năm
2830
Giải sáu
9942
3835
5222
Giải bảy
372
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 9
2 2
3 0 5
4 2 9
5 5 8 8
6  
7 1 2 8
8 0 5 7
9 0
Đuôi Loto
0 3 8 9
1 7
2 2 4 7
3  
4 0
5 3 5 8
6  
7 8
8 5 5 7
9 1 4

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 15/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
424008
Giải nhất
16902
Giải nhì
84915
Giải ba
93205
44286
Giải tư
24936
10324
40561
59366
53542
90583
16042
Giải năm
6193
Giải sáu
8700
9307
6504
Giải bảy
044
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 4 5 7 8
1 5
2 4
3 6
4 2 2 4
5  
6 1 6
7  
8 3 6
9 3
Đuôi Loto
0 0
1 6
2 0 4 4
3 8 9
4 0 2 4
5 0 1
6 3 6 8
7 0
8 0
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 12/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
237610
Giải nhất
65367
Giải nhì
98822
Giải ba
14176
07232
Giải tư
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
Giải năm
4515
Giải sáu
3347
9950
5733
Giải bảy
571
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 5
2 2
3 2 3
4 7 8
5 0 1
6 5 6 7
7 1 6 8
8 1 5
9  
Đuôi Loto
0 1 5
1 5 7 8
2 2 3
3 3
4  
5 1 6 8
6 6 7
7 4 6
8 4 7
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 08/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
169163
Giải nhất
24452
Giải nhì
88997
Giải ba
83744
14776
Giải tư
22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
Giải năm
3601
Giải sáu
4312
0492
9529
Giải bảy
678
Giải tám
52
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 2
2 9
3 2
4 4
5 2 5 7 8
6 0 3 7
7 6 8
8  
9 2 5 7
Đuôi Loto
0 6
1 0
2 1 3 5 9
3 6
4 4
5 5 9
6 7
7 5 6 9
8 5 7
9 2

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 05/06/2024

XSDNG
Giải ĐB
617219
Giải nhất
03231
Giải nhì
12182
Giải ba
17408
16572
Giải tư
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
Giải năm
5400
Giải sáu
8547
5924
7063
Giải bảy
027
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8
1 9
2 4 7 9
3 1 5
4 7 7
5 9
6 3 5
7 1 2
8 2
9 9
Đuôi Loto
0 0
1 3 7
2 7 8
3 6
4 2
5 3 6
6  
7 2 4 4
8 0
9 1 2 5 9
to top