Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 17/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
263224
Giải nhất
72724
Giải nhì
27034
Giải ba
16638
42395
Giải tư
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
Giải năm
5179
Giải sáu
5997
8213
9185
Giải bảy
406
Giải tám
66
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1 3 7
2 3 4 4
3 4 8
4 5
5 6
6 3 4
7 9
8 5
9 5 7
Đuôi Loto
0  
1  
2  
3 1 2 6
4 2 2 3 6
5 4 8 9
6 0 5
7 1 9
8 0 3
9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 13/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
590891
Giải nhất
36140
Giải nhì
31258
Giải ba
85278
18495
Giải tư
13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709
Giải năm
8115
Giải sáu
8695
1110
7886
Giải bảy
284
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9 9
1 0 5
2  
3 2 3
4 0 4
5 8 9
6 7
7 8
8 4 6
9 1 5 5
Đuôi Loto
0 1 4
1 9
2 3
3 3
4 4 8
5 1 9 9
6 8
7 6
8 5 7
9 0 0 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 10/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
035606
Giải nhất
98251
Giải nhì
78452
Giải ba
01223
46530
Giải tư
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
Giải năm
8249
Giải sáu
5740
6001
5428
Giải bảy
172
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6
1 1
2 3 8 8
3 0 5
4 0 9
5 1 2
6 5
7 2 2
8 4
9 1
Đuôi Loto
0 3 4
1 0 1 5 9
2 5 7 7
3 2
4 8
5 3 6
6 0
7  
8 2 2
9 4

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 06/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
249316
Giải nhất
68799
Giải nhì
70715
Giải ba
81924
37244
Giải tư
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
Giải năm
0885
Giải sáu
3901
0674
1813
Giải bảy
380
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 3 5 5 6 6
2 4 7
3  
4 4 7
5 3
6  
7 4 4
8 0 5
9 9 9
Đuôi Loto
0 8
1 0
2  
3 1 5
4 2 4 7 7
5 1 1 8
6 1 1
7 2 4
8  
9 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 03/04/2024

XSDNG
Giải ĐB
736465
Giải nhất
63304
Giải nhì
55709
Giải ba
62304
46859
Giải tư
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
Giải năm
0276
Giải sáu
8676
7880
4647
Giải bảy
775
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 9
1 0
2  
3  
4 6 7
5 9
6 1 5
7 5 6 6 8
8 0 4
9 3 8
Đuôi Loto
0 1 8
1 6
2  
3 9
4 0 0 8
5 6 7
6 4 7 7
7 4
8 7 9
9 0 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 30/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
082493
Giải nhất
48006
Giải nhì
48131
Giải ba
75373
10690
Giải tư
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
Giải năm
3716
Giải sáu
1684
8873
4175
Giải bảy
242
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 6
1 6
2  
3 1 3 4
4 2
5 9
6  
7 3 3 5
8 4 8
9 0 3 3 8
Đuôi Loto
0 9
1 3
2 4
3 3 7 7 9 9
4 3 8
5 7
6 0 0 1
7  
8 8 9
9 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 27/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
954722
Giải nhất
21522
Giải nhì
70216
Giải ba
60110
21638
Giải tư
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
Giải năm
8923
Giải sáu
2348
6200
6299
Giải bảy
400
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0
1 0 6
2 2 2 3
3 8
4 8 9
5 1 5 9
6  
7 2 7
8  
9 9 9
Đuôi Loto
0 0 0 1
1 5
2 2 2 7
3 2
4  
5 5
6 1
7 7
8 3 4
9 4 5 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 23/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
623653
Giải nhất
18949
Giải nhì
03724
Giải ba
05823
88295
Giải tư
02125
19644
13219
28207
12325
54522
83429
Giải năm
6173
Giải sáu
2746
7820
6665
Giải bảy
807
Giải tám
88
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 7
1 9
2 0 2 3 4 5 5 9
3  
4 4 6 9
5 3
6 5
7 3
8  
9 5
Đuôi Loto
0 2
1  
2 2
3 2 5 7
4 2 4
5 2 2 6 9
6 4
7 0 0
8  
9 1 2 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 20/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
295827
Giải nhất
72370
Giải nhì
06241
Giải ba
74455
05907
Giải tư
31683
11887
95453
90022
09319
39088
60352
Giải năm
1071
Giải sáu
3275
8010
7406
Giải bảy
672
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 0 9
2 2 7
3  
4 1
5 2 3 5
6  
7 0 1 2 5
8 3 7 8
9  
Đuôi Loto
0 1 7
1 4 7
2 2 5 7
3 5 8
4  
5 5 7
6 0
7 0 2 8
8 8
9 1

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 16/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
864903
Giải nhất
50503
Giải nhì
92703
Giải ba
03786
51207
Giải tư
08635
92435
38285
45799
62002
60174
39406
Giải năm
0451
Giải sáu
6364
4277
6386
Giải bảy
958
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 3 3 6 7
1  
2  
3 5 5
4  
5 1 8
6 4
7 4 7
8 5 6 6
9 9
Đuôi Loto
0  
1 5
2 0
3 0 0 0
4 6 7
5 3 3 8
6 0 8 8
7 0 7
8 5
9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 13/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
726763
Giải nhất
70480
Giải nhì
97102
Giải ba
08010
67605
Giải tư
38143
84891
40408
93818
66208
92895
08796
Giải năm
7248
Giải sáu
3916
7664
9542
Giải bảy
801
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 5 8 8
1 0 6 8
2  
3  
4 2 3 8
5  
6 3 4
7  
8 0
9 1 5 6
Đuôi Loto
0 1 8
1 0 9
2 0 4
3 4 6
4 6
5 0 9
6 1 9
7  
8 0 0 1 4
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 09/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
930105
Giải nhất
50990
Giải nhì
80079
Giải ba
23724
86337
Giải tư
16817
96830
43909
85198
55881
90880
17779
Giải năm
6602
Giải sáu
7224
2622
8085
Giải bảy
269
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5 9
1 7
2 2 4 4
3 0 7
4  
5  
6 9
7 9 9
8 0 1 5
9 0 8
Đuôi Loto
0 3 8 9
1 8
2 0 2
3  
4 2 2
5 0 8
6  
7 1 3
8 9
9 0 6 7 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 06/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
499850
Giải nhất
92175
Giải nhì
94014
Giải ba
71620
29207
Giải tư
99618
56696
07450
03050
77526
39117
47199
Giải năm
9189
Giải sáu
9130
1774
0970
Giải bảy
280
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4 7 8
2 0 6
3 0
4  
5 0 0 0
6  
7 0 4 5
8 0 9
9 6 9
Đuôi Loto
0 2 3 5 5 5 7 8
1  
2  
3  
4 1 7
5 7
6 2 9
7 0 1
8 1
9 8 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 02/03/2024

XSDNG
Giải ĐB
147917
Giải nhất
21866
Giải nhì
14909
Giải ba
74762
61079
Giải tư
29181
47508
66597
56254
29789
92631
85358
Giải năm
2457
Giải sáu
0055
8007
3677
Giải bảy
038
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8 9
1 7
2  
3 1 8
4  
5 4 5 7 8
6 2 6
7 7 9
8 1 9
9 7
Đuôi Loto
0  
1 3 8
2 6
3  
4 5
5 5
6 6
7 0 1 5 7 9
8 0 3 5
9 0 7 8
to top