Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 22/09/2023

XSTV
Giải ĐB
528491
Giải nhất
70028
Giải nhì
08068
Giải ba
37644
38022
Giải tư
66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572
Giải năm
9452
Giải sáu
0846
8965
9304
Giải bảy
196
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1  
2 2 8
3 9
4 4 6 9
5 2
6 5 5 8
7 2 7
8  
9 1 6 6 7
Đuôi Loto
0  
1 9
2 2 5 7
3  
4 0 4
5 6 6
6 4 9 9
7 7 9
8 2 6
9 3 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 15/09/2023

XSTV
Giải ĐB
765509
Giải nhất
36098
Giải nhì
49084
Giải ba
45182
96568
Giải tư
58824
36586
05079
07786
17195
73747
47908
Giải năm
4124
Giải sáu
5614
7782
5314
Giải bảy
751
Giải tám
78
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8 9
1 4 4
2 4 4
3  
4 7
5 1
6 8
7 9
8 2 2 4 6 6
9 5 8
Đuôi Loto
0  
1 5
2 8 8
3  
4 1 1 2 2 8
5 9
6 8 8
7 4
8 0 6 9
9 0 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 08/09/2023

XSTV
Giải ĐB
028910
Giải nhất
46892
Giải nhì
66177
Giải ba
80734
17736
Giải tư
08315
11228
57372
00518
09649
78918
45924
Giải năm
0577
Giải sáu
7347
8850
0623
Giải bảy
024
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 5 8 8
2 3 4 4 8
3 4 6
4 7 9
5 0
6  
7 2 7 7
8  
9 2
Đuôi Loto
0 1 5
1  
2 7 9
3 2
4 2 2 3
5 1
6 3
7 4 7 7
8 1 1 2
9 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 01/09/2023

XSTV
Giải ĐB
485055
Giải nhất
58676
Giải nhì
90789
Giải ba
40064
74140
Giải tư
67712
46896
29152
37048
78100
36004
92712
Giải năm
8598
Giải sáu
6833
2213
3504
Giải bảy
831
Giải tám
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 4 4
1 2 2 3
2  
3 1 3
4 0 8
5 2 5
6 4
7 6
8 9
9 6 8
Đuôi Loto
0 0 4
1 3
2 1 1 5
3 1 3
4 0 0 6
5 5
6 7 9
7  
8 4 9
9 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 25/08/2023

XSTV
Giải ĐB
055540
Giải nhất
41222
Giải nhì
97334
Giải ba
60377
82893
Giải tư
84185
32348
70554
52973
23818
37839
48480
Giải năm
6845
Giải sáu
6743
3811
3897
Giải bảy
892
Giải tám
08
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 2
3 4 9
4 0 3 5 8
5 4
6  
7 3 7
8 0 5
9 2 3 7
Đuôi Loto
0 4 8
1 1
2 2 9
3 4 7 9
4 3 5
5 4 8
6  
7 7 9
8 1 4
9 3

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 18/08/2023

XSTV
Giải ĐB
808209
Giải nhất
53614
Giải nhì
37077
Giải ba
93215
60313
Giải tư
56334
28666
30293
44008
83960
59902
91771
Giải năm
4054
Giải sáu
1328
6266
1843
Giải bảy
948
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8 9
1 3 4 5
2 8
3 4
4 3 8
5 4
6 0 6 6
7 1 7
8  
9 3
Đuôi Loto
0 6
1 7
2 0
3 1 4 9
4 1 3 5
5 1
6 6 6
7 7
8 0 2 4
9 0

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 11/08/2023

XSTV
Giải ĐB
116713
Giải nhất
01673
Giải nhì
77890
Giải ba
46676
48365
Giải tư
88457
50681
97187
30623
71237
35020
19850
Giải năm
6747
Giải sáu
3091
3761
5221
Giải bảy
503
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 3
2 0 1 3
3 7
4 7
5 0 7
6 1 5
7 3 6
8 1 7
9 0 1
Đuôi Loto
0 2 5 9
1 2 6 8 9
2  
3 0 1 2 7
4  
5 6
6 7
7 3 4 5 8
8  
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 04/08/2023

XSTV
Giải ĐB
465309
Giải nhất
00574
Giải nhì
95804
Giải ba
43334
04294
Giải tư
74534
62688
56578
47079
15066
87673
10363
Giải năm
2535
Giải sáu
2815
8195
9347
Giải bảy
233
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 9
1 5
2  
3 3 4 4 5
4 7
5  
6 3 6
7 3 4 8 9
8 8
9 4 5
Đuôi Loto
0  
1  
2  
3 3 6 7
4 0 3 3 7 9
5 1 3 9
6 6
7 4
8 7 8
9 0 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 28/07/2023

XSTV
Giải ĐB
174941
Giải nhất
22968
Giải nhì
53456
Giải ba
70010
92759
Giải tư
11756
73694
61340
88356
08600
88283
98518
Giải năm
8950
Giải sáu
5641
7769
3042
Giải bảy
788
Giải tám
31
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 0 8
2  
3  
4 0 1 1 2
5 0 6 6 6 9
6 8 9
7  
8 3 8
9 4
Đuôi Loto
0 0 1 4 5
1 4 4
2 4
3 8
4 9
5  
6 5 5 5
7  
8 1 6 8
9 5 6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 21/07/2023

XSTV
Giải ĐB
854928
Giải nhất
45609
Giải nhì
22193
Giải ba
88652
37621
Giải tư
34109
32431
28907
89902
80550
34175
28608
Giải năm
5499
Giải sáu
3085
3019
1435
Giải bảy
904
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 7 8 9 9
1 9
2 1 8
3 1 5
4  
5 0 2
6  
7 5
8 5
9 3 9
Đuôi Loto
0 5
1 2 3
2 0 5
3 9
4 0
5 3 7 8
6  
7 0
8 0 2
9 0 0 1 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 14/07/2023

XSTV
Giải ĐB
595023
Giải nhất
93833
Giải nhì
51681
Giải ba
17381
24570
Giải tư
18490
54483
06038
38381
15647
29891
75213
Giải năm
8681
Giải sáu
6758
1057
4708
Giải bảy
875
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 3
2 3
3 3 8
4 7
5 7 8
6  
7 0 5
8 1 1 1 1 3
9 0 1
Đuôi Loto
0 7 9
1 8 8 8 8 9
2  
3 1 2 3 8
4  
5 7
6  
7 4 5
8 0 3 5
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 07/07/2023

XSTV
Giải ĐB
149858
Giải nhất
55234
Giải nhì
54560
Giải ba
19848
93402
Giải tư
37689
14877
77724
91353
31946
37606
99578
Giải năm
5030
Giải sáu
0799
5966
6735
Giải bảy
420
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1  
2 0 4
3 0 4 5
4 6 8
5 3 8
6 0 6
7 7 8
8 9
9 9
Đuôi Loto
0 2 3 6
1  
2 0
3 5
4 2 3
5 3
6 0 4 6
7 7
8 4 5 7
9 8 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 30/06/2023

XSTV
Giải ĐB
417326
Giải nhất
80850
Giải nhì
19683
Giải ba
44364
67019
Giải tư
31643
81027
36218
53686
22680
74973
15543
Giải năm
8209
Giải sáu
4596
9337
0559
Giải bảy
847
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 8 9
2 6 7
3 7
4 3 3 7
5 0 9
6 4
7 3
8 0 3 6
9 6
Đuôi Loto
0 5 8
1  
2  
3 4 4 7 8
4 6
5  
6 2 8 9
7 2 3 4
8 1
9 0 1 5

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 23/06/2023

XSTV
Giải ĐB
363750
Giải nhất
80110
Giải nhì
88826
Giải ba
83303
96994
Giải tư
48430
10232
24322
05342
18013
37164
83775
Giải năm
5453
Giải sáu
9290
2614
2586
Giải bảy
225
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1 0 3 4
2 2 5 6
3 0 2
4 2
5 0 3
6 4
7 5
8 6
9 0 4
Đuôi Loto
0 1 3 5 9
1  
2 2 3 4
3 0 1 5
4 1 6 9
5 2 7
6 2 8
7  
8  
9  
to top