Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 02/12/2022

XSTV
Giải ĐB
213760
Giải nhất
54702
Giải nhì
00593
Giải ba
91071
78011
Giải tư
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
Giải năm
4660
Giải sáu
0899
4437
3690
Giải bảy
775
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 1 6
2  
3 7
4 0 6 6 7
5 1 3
6 0 0
7 1 5
8  
9 0 3 9
Đuôi Loto
0 4 6 6 9
1 1 5 7
2 0
3 5 9
4  
5 7
6 1 4 4
7 3 4
8  
9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 25/11/2022

XSTV
Giải ĐB
583491
Giải nhất
80497
Giải nhì
14374
Giải ba
11567
02641
Giải tư
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
Giải năm
6892
Giải sáu
1535
1364
9771
Giải bảy
428
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 0
1  
2 8
3 3 5 5 5
4 1 6
5  
6 4 7
7 1 3 4
8  
9 1 2 7
Đuôi Loto
0 0 0
1 4 7 9
2 9
3 3 7
4 6 7
5 3 3 3
6 4
7 6 9
8 2
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 18/11/2022

XSTV
Giải ĐB
114125
Giải nhất
49533
Giải nhì
76240
Giải ba
53081
30765
Giải tư
52229
46483
33203
76064
25687
99874
94258
Giải năm
6253
Giải sáu
3808
7287
4734
Giải bảy
772
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 8
1  
2 5 9
3 3 4
4 0
5 3 8
6 4 5
7 2 4
8 1 3 7 7
9  
Đuôi Loto
0 4
1 8
2 7
3 0 3 5 8
4 3 6 7
5 2 6
6  
7 8 8
8 0 5
9 2

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 11/11/2022

XSTV
Giải ĐB
530214
Giải nhất
87254
Giải nhì
40939
Giải ba
89954
08151
Giải tư
70365
35697
99278
67106
16128
35144
69409
Giải năm
9344
Giải sáu
3200
7683
5817
Giải bảy
001
Giải tám
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 6 9
1 4 7
2 8
3 9
4 4 4
5 1 4 4
6 5
7 8
8 3
9 7
Đuôi Loto
0 0
1 0 5
2  
3 8
4 1 4 4 5 5
5 6
6 0
7 1 9
8 2 7
9 0 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 04/11/2022

XSTV
Giải ĐB
200850
Giải nhất
17178
Giải nhì
19261
Giải ba
00169
11940
Giải tư
71176
86139
49166
08883
39929
48951
46726
Giải năm
7059
Giải sáu
7503
3454
4061
Giải bảy
992
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1  
2 6 9
3 9
4 0
5 0 1 4 9
6 1 1 6 9
7 6 8
8 3
9 2
Đuôi Loto
0 4 5
1 5 6 6
2 9
3 0 8
4 5
5  
6 2 6 7
7  
8 7
9 2 3 5 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 28/10/2022

XSTV
Giải ĐB
794280
Giải nhất
33257
Giải nhì
48016
Giải ba
83569
73291
Giải tư
92437
10701
39418
80830
73649
34671
53119
Giải năm
5550
Giải sáu
8800
2179
5652
Giải bảy
458
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 6 8 9
2  
3 0 7
4 9
5 0 2 7 8
6 9
7 1 9
8 0
9 1
Đuôi Loto
0 0 3 5 8
1 0 7 9
2 5
3  
4  
5  
6 1
7 3 5
8 1 5
9 1 4 6 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 21/10/2022

XSTV
Giải ĐB
906392
Giải nhất
64101
Giải nhì
99470
Giải ba
26853
36690
Giải tư
00256
56241
35794
04260
47168
52116
26805
Giải năm
4868
Giải sáu
2322
0076
6844
Giải bảy
248
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 6
2 2
3  
4 1 4 8
5 3 6
6 0 8 8
7 0 6
8  
9 0 2 4
Đuôi Loto
0 6 7 9
1 0 4
2 2 9
3 5
4 4 9
5 0
6 1 5 7
7  
8 4 6 6
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 14/10/2022

XSTV
Giải ĐB
536301
Giải nhất
11292
Giải nhì
53590
Giải ba
78804
45139
Giải tư
23983
21905
07005
87253
12579
90505
43707
Giải năm
2309
Giải sáu
5208
5357
6916
Giải bảy
754
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 5 5 5 7 8 9
1 6
2  
3 9
4  
5 3 4 7
6  
7 9
8 3
9 0 2
Đuôi Loto
0 9
1 0
2 9
3 5 8
4 0 5
5 0 0 0
6 1
7 0 5
8 0
9 0 3 7

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 07/10/2022

XSTV
Giải ĐB
716515
Giải nhất
58967
Giải nhì
93367
Giải ba
10308
82191
Giải tư
68936
09306
95362
85698
93122
43914
00746
Giải năm
5919
Giải sáu
8093
7194
7544
Giải bảy
694
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1 4 5 9
2 2
3 6
4 4 6
5  
6 2 7 7
7  
8  
9 1 3 4 4 8
Đuôi Loto
0  
1 9
2 2 6
3 9
4 1 4 9 9
5 1
6 0 3 4
7 6 6
8 0 9
9 1

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 30/09/2022

XSTV
Giải ĐB
048453
Giải nhất
52819
Giải nhì
92093
Giải ba
17745
74410
Giải tư
70720
76971
96233
37065
72536
72690
02591
Giải năm
0183
Giải sáu
6071
2480
5910
Giải bảy
071
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 0 9
2 0
3 3 6
4 5
5 3
6 5
7 1 1 1
8 0 3
9 0 1 3
Đuôi Loto
0 1 1 2 8 9
1 7 7 7 9
2  
3 3 5 8 9
4  
5 4 6
6 3
7  
8  
9 1

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 23/09/2022

XSTV
Giải ĐB
014420
Giải nhất
77757
Giải nhì
77542
Giải ba
07563
64868
Giải tư
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
Giải năm
6073
Giải sáu
2958
5448
3696
Giải bảy
737
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 0
3 4 7
4 2 4 8
5 7 8
6 1 3 4 7 8
7 3
8 4
9 3 6
Đuôi Loto
0 2
1 6
2 4
3 6 7 9
4 3 4 6 8
5  
6 9
7 3 5 6
8 4 5 6
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 16/09/2022

XSTV
Giải ĐB
133100
Giải nhất
21957
Giải nhì
14367
Giải ba
44931
71089
Giải tư
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
Giải năm
5373
Giải sáu
5477
0377
7029
Giải bảy
970
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1
2 9
3 1 1 1
4  
5 7
6 2 7
7 0 3 7 7
8 9
9 0 2 7
Đuôi Loto
0 0 7 9
1 1 3 3 3
2 6 9
3 7
4  
5  
6  
7 5 6 7 7 9
8  
9 2 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 09/09/2022

XSTV
Giải ĐB
309853
Giải nhất
56673
Giải nhì
49396
Giải ba
93874
80256
Giải tư
27138
70735
59422
20957
56406
69016
12174
Giải năm
4734
Giải sáu
0828
1662
7740
Giải bảy
497
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 6
2 2 8
3 4 5 8
4 0
5 3 6 7
6 2
7 3 4 4
8  
9 6 7
Đuôi Loto
0 4
1  
2 2 6
3 5 7
4 3 7 7
5 3
6 0 1 5 9
7 5 9
8 2 3
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 02/09/2022

XSTV
Giải ĐB
867187
Giải nhất
77139
Giải nhì
77977
Giải ba
81417
80230
Giải tư
06097
50110
75409
10031
50301
21670
02690
Giải năm
6476
Giải sáu
7816
5818
8128
Giải bảy
657
Giải tám
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 9
1 0 6 7 8
2 8
3 0 1 9
4  
5 7
6  
7 0 6 7
8 7
9 0 7
Đuôi Loto
0 1 3 7 9
1 0 3
2  
3  
4  
5  
6 1 7
7 1 5 7 8 9
8 1 2
9 0 3
to top