XSMT 60 Ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Trung 60 ngày

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
91
995
0174
7070
2720
0344
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
37838
47370
81893
60802
683105
DakLak
XSDLK
50
049
9739
3057
0155
2363
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
69374
50740
31077
54589
154671
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 2 5
1 2
2 0
3 6 8
4 4
5 1 1
6 7
7 0 0 4
8  
9 0 1 1 3 5
DakLak
Loto
 
 
3
9
0 2 3 9
0 5 7
3 6 8
1 4 7
2 9
8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
20
882
7382
5262
2356
7998
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
62573
01348
24173
09839
914754
Phú Yên
XSPY
40
609
9029
3598
6203
4945
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
85610
29149
95635
45372
606910
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 0
1 9
2 0
3 6 9
4 8 9
5 4 6 7
6 2 6
7 3 3
8 2 2 7
9 8
Phú Yên
Loto
3 9
0 0
9
5
0 5 7 9
1 6 9
 
2 9
9
3 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
77
294
4650
8285
2902
7260
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
14351
84767
89762
08803
023054
Kon Tum
XSKT
63
616
8577
7377
0001
0364
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
72731
23697
95855
65110
848314
ThừaThiênHuế
XSTTH
45
093
2182
1412
8738
5336
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
49117
96866
96588
33842
364275
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 3 8
1 4
2 6
3  
4  
5 0 1 4 6
6 0 2 7
7 7
8 4 5 5 8
9 4
Kon Tum
Loto
1 4
0 4 6
 
1 1 7
0
2 5 9
3 4
0 7 7
 
7
ThừaThiênHuế
Loto
0 8
2 7
5
6 8
2 5
8
4 6
5
2 5 8
3 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
79
647
0319
4809
4029
8703
24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304
74603
54541
93042
17667
588693
Đắc Nông
XSDNO
02
899
9237
5996
2512
1696
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
46122
74876
06139
69999
985281
Quảng Ngãi
XSQNI
75
187
0883
1231
0501
6434
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
44403
22063
74395
60481
310753
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 0 3 3 4 9
1 9
2 9
3 0 4
4 1 2 7
5  
6 0 7
7 0 9
8  
9 3 9
Đắc Nông
Loto
2 5
2
2
6 7 9
 
0
 
5 6 8
1 3
6 6 6 9 9
Quảng Ngãi
Loto
1 3
 
8
0 1 4
 
3
3
4 5 7
1 3 7
3 5 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
98
409
8283
5574
1897
1118
81972
49080
37863
08939
06415
55051
07436
83210
22328
27744
12392
516541
Gia Lai
XSGL
75
578
0818
1535
0529
9668
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
33791
65501
96544
67536
478412
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 9
1 0 5 8
2 8
3 6 9
4 1 4
5 1
6 3
7 2 4
8 0 3
9 2 7 8
Gia Lai
Loto
1 8
0 2 8
9
5 6 9
4 5
9
8
5 8
6
1 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
65
333
0024
5510
5496
0824
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
52224
34788
71404
32969
381443
Quảng Bình
XSQB
89
724
2599
3127
2581
7830
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
72839
51792
35178
59076
038430
Bình Định
XSBDH
55
262
0256
1707
7169
8590
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
85833
74034
84007
90381
334862
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 4 5 9
1 0 5
2 4 4 4 4
3 0 3
4 3
5 2
6 5 9
7  
8 8
9 0 6
Quảng Bình
Loto
 
2 6
2 4 7 8
0 0 9
 
6
 
6 8
1 6 8 9
2 9
Bình Định
Loto
7 7
 
1
3 4
0 5 8
4 5 6
2 2 8 9
 
1 6
0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
49
398
9920
9610
8989
6078
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
89472
25303
45585
97446
221985
Đà Nẵng
XSDNG
80
740
9762
2221
4682
4512
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
98476
53126
09040
16434
448744
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 5
1 0
2 0 1
3 6 7
4 6 9
5  
6 0 9
7 2 8
8 5 5 9
9 8 8
Đà Nẵng
Loto
 
2 7
1 6 9
4
0 0 1 4
0
2 2
3 6 7
0 2
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
14
692
8986
5898
8525
5219
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
52484
09279
39549
96021
629643
DakLak
XSDLK
30
397
8467
0717
0105
5771
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
50524
36990
23710
42118
998389
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 4
1 3 4 9
2 1 5
3 7
4 3 8 9
5  
6 5
7 8 9
8 4 6
9 2 6 8
DakLak
Loto
5 6
0 7 8
4 7 8
0 3
 
 
3 7
1 6
9
0 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
27
126
4985
6976
9871
9685
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
32955
70010
78620
16671
612558
Phú Yên
XSPY
38
296
4423
3251
2795
2418
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
03549
00582
18167
07816
805515
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 7
1 0 8
2 0 6 7
3  
4 2
5 5 6 8
6  
7 1 1 6
8 2 4 5 5
9 6
Phú Yên
Loto
 
5 5 6 8
3 8
8
9 9
1
3 7
 
1 2 5 6
5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
22
071
4152
2429
5621
1398
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
94867
03750
73129
61640
276788
Kon Tum
XSKT
06
606
8903
3533
7844
7558
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
42661
04833
02030
36506
179674
ThừaThiênHuế
XSTTH
04
336
3633
2647
5948
5009
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
54129
21534
67953
50028
025671
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0
1 9
2 1 2 9 9
3  
4 0 7 7
5 0 2 2
6 7
7 1 8
8 8
9 7 8
Kon Tum
Loto
3 4 6 6 6
 
0 5
0 3 3 6
4
8
1
4 5 5
5
 
ThừaThiênHuế
Loto
4 9
 
1 8 9
3 4 6
7 8
3
5
1 7
4 7
2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
86
020
1542
6637
2992
4720
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
12524
61371
28551
33597
581201
Quảng Ngãi
XSQNI
16
200
4518
7801
1495
1539
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
97045
57814
41987
50382
284830
Đắc Nông
XSDNO
89
646
4241
4417
7421
3951
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
72652
73586
84633
74632
835555
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 1
1 1 7
2 0 0 4
3 2 7
4 2
5 0 1
6  
7 1 6
8 6 8
9 2 3 7
Quảng Ngãi
Loto
0 1 7
4 6 8
6
0 9
5
 
4 7
5
0 2 4 7
5
Đắc Nông
Loto
 
7
1 7
2 3 4
1 2 6
1 2 5 7
7
2 5
6 9
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
05
160
8138
1975
5895
1714
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
82398
99406
18118
92493
299167
Ninh Thuận
XSNT
21
761
3832
1236
2544
3056
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
54506
09687
62274
26511
056234
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 5 6
1 4 8
2 3 8
3 8 8
4 7
5  
6 0 2 7
7 5 6
8 9
9 3 5 8
Ninh Thuận
Loto
6 8
1
1 6
2 4 6 7
4
5 6
1 6
2 4
7
7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
40
810
8385
7031
4996
2827
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
36985
25258
91547
33300
446168
Quảng Bình
XSQB
73
774
3064
1423
4893
0261
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
69380
93914
13261
05912
853776
Bình Định
XSBDH
37
930
0142
4173
7705
0754
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
45328
04042
35467
07454
401352
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 0
1 0 0 2 3 9
2 7
3 1
4 0 6 7
5 0 3 8
6 8
7  
8 5 5
9 6
Quảng Bình
Loto
2
2 4 6
3
 
3
6 8
1 1 2 4
3 4 6
0 9
3
Bình Định
Loto
4 5 5
 
8
0 2 7
1 2 2
2 4 4
7
3
9
2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
42
362
6537
6268
1397
2255
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
96302
86823
25833
38478
424317
Đà Nẵng
XSDNG
88
328
9903
1674
4578
9698
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
26386
38727
55151
32595
323787
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 6
1 7 9
2 3 5
3 3 7 9
4 2 6
5 5 7
6 2 8
7 8
8  
9 0 7
Đà Nẵng
Loto
1 3 6
 
0 7 8
 
7 7
1
0
4 8
6 7 8
4 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
29
242
3849
7441
0684
9677
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
00347
76033
36596
61904
581205
DakLak
XSDLK
61
448
3942
9887
0928
7257
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
19272
35968
46380
12712
417155
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 3 4 5
1  
2 6 8 9
3 0 3 5 7
4 1 2 4 7 9
5  
6  
7 7
8 4
9 6
DakLak
Loto
 
0 2
4 8
 
2 8
0 5 6 7
1 1 8
2
0 6 7 9
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
28
878
3596
7058
5620
6025
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
49291
89394
57621
98481
120125
Phú Yên
XSPY
99
421
7882
5296
4816
7923
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
13529
14437
76009
46458
063642
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0  
1 3
2 0 1 5 5 8 9
3 0
4 8
5 8
6 0
7 8
8 1 3
9 1 3 4 6
Phú Yên
Loto
9
4 6
1 3 9
2 7 9
2 5
8
0
3
2 6
6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
20
873
1788
8417
8435
3413
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
65371
95959
04503
32354
936350
ThừaThiênHuế
XSTTH
78
787
7106
9428
0892
7363
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
41258
55604
29176
77165
321036
Kon Tum
XSKT
34
115
8561
6810
9211
7442
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
77292
36754
22605
99027
643539
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 3 7
1 3 5 7
2 0
3 3 5 7
4  
5 0 4 9
6 5
7 1 3
8 8
9 8
ThừaThiênHuế
Loto
4 4 6
 
4 8 9
6
3
4 8
3 5 7
2 6 8
7
2
Kon Tum
Loto
5 7
0 1 5
7 8
4 8 9
2
4
1 4 4
2 4
 
2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắc Nông
XSDNO
86
558
7515
3948
3907
2035
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
86963
79370
25851
60344
929614
Quảng Ngãi
XSQNI
44
309
8112
6386
5812
4530
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
62323
28390
63837
67428
060511
Đà Nẵng
XSDNG
09
382
8140
9089
0659
7796
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
30066
33828
52250
61910
918974
Normal
2 số
3 Số
Đắc Nông
Đầu Loto
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8 6
9  
Quảng Ngãi
Loto
9 9
1 2 2 9
3 8
0 7 9
0 4
 
 
9
1 5 6
0
Đà Nẵng
Loto
9
0 7
8
 
0 6
0 0 5 8 9
6
0 3 4
2 9
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
15
023
8898
4989
8638
4424
94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964
45706
55959
59376
69680
759041
Gia Lai
XSGL
08
001
7229
3341
2037
9793
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
05375
12052
18019
77481
370625
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 6 7
1 4 5 5
2 2 3 4
3 8
4 1
5 9
6 1 4
7 6 7
8 0 9
9 8
Gia Lai
Loto
1 8
5 6 9
0 1 5 9
7
1
1 2
 
5
1
1 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
16
572
4409
6733
8933
4380
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
06241
85274
90086
35072
690031
Quảng Bình
XSQB
53
337
0187
2550
6381
3673
72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246
86135
73577
05692
61094
197311
Bình Định
XSBDH
51
885
0299
0880
8548
3708
00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778
30384
00319
60015
83849
939656
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 9
1 6
2 4 8
3 1 3 3
4 1 9
5  
6 6
7 2 2 4
8 0 0 0 6 7
9  
Quảng Bình
Loto
8
1 3
6
5 7
6
0 0 1 1 3
 
3 7
1 7
2 4
Bình Định
Loto
8
5 9
5
9
1 8 9
1 6
9
3 8
0 4 4 5
9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
21
371
5698
5262
1741
7327
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
81088
48245
22471
90252
392296
Đà Nẵng
XSDNG
10
286
8869
3861
4596
8280
42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180
96396
19921
23642
14331
648303
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 4
1  
2 1 1 7
3 9
4 1 5 7
5 2 5
6 2 6
7 1 1
8 8
9 6 8
Đà Nẵng
Loto
3 3
0
1 6
1
2 3
3 5 9
1 9
 
0 0 6
6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
54
925
2815
3847
0354
2393
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
01272
31854
01272
01272
327026
DakLak
XSDLK
01
257
7040
6007
3908
1743
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
33504
63545
92740
61665
025576
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 0 4
1 5 5
2 5 6 8
3  
4 7
5 4 4 4
6 1
7 2 2 2 3
8 6
9 3
DakLak
Loto
1 4 7 8
4
 
2
0 0 3 5 8
7
4 5
3 5 6
5
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
22
889
9707
3762
2979
2714
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
28427
20934
88379
14739
507273
Phú Yên
XSPY
78
757
4542
4527
1162
1877
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
35873
49759
21051
71606
233556
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 4 7
1 4
2 2 7
3 4 9
4 0
5 1
6 2 6
7 3 6 9 9
8 6 9
9 0
Phú Yên
Loto
2 6
 
5 7 7
3
2
1 6 7 9
2
3 6 7 8
1
1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
52
457
4438
2920
1320
4029
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
27456
62422
87630
72627
020954
Kon Tum
XSKT
10
649
3684
8712
8169
6810
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
86811
67224
55648
32200
274909
ThừaThiênHuế
XSTTH
38
280
9871
9191
3367
0113
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
30046
43116
51247
96867
555275
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1  
2 0 0 2 7 9
3 0 4 7 8
4  
5 1 2 4 6 7
6 4 6
7  
8  
9 5 7
Kon Tum
Loto
0 9
0 0 1 2 2 4
4
2 4 5
6 8 9
1
9
 
4
 
ThừaThiênHuế
Loto
0 4
3 6
5
8
6 7
 
7 7 8 9
1 5 7
0 3
1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
87
541
8909
7732
9994
8272
62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328
61210
34730
72138
68837
774819
Quảng Ngãi
XSQNI
51
854
9131
8264
7820
8827
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
90127
34341
08686
51712
042652
Đắc Nông
XSDNO
72
888
3622
4875
4751
1539
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
23387
08827
85837
89502
992668
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2 9
1 0 5 9
2 6 7 8
3 0 2 7 8
4 1
5 9
6  
7 2
8 0 7
9 4
Quảng Ngãi
Loto
 
2
0 7 7
1 5 6
1 3 7
1 2 4
4 7
 
1 6
0
Đắc Nông
Loto
0 2
3
2 7 7
0 7 9
2
1
8
2 5
7 8 8
8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
34
092
2877
7535
7640
5342
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
50992
30867
86801
44998
895519
Ninh Thuận
XSNT
01
923
2282
5348
5002
3475
58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670
08043
95581
33555
31109
886147
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 9
1 9
2  
3 4 5
4 0 0 2
5 1 8
6 7 7
7 4 7
8 8
9 2 2 8
Ninh Thuận
Loto
1 2 9
4 8
3
 
3 7 8
2 3 5
 
0 5
1 2 6
7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Bình
XSQB
67
396
9485
6623
0025
5158
61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691
22361
66168
72792
18706
928024
Quảng Trị
XSQT
95
557
2415
8067
9685
9124
77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863
11244
06380
06851
18655
227529
Bình Định
XSBDH
23
570
7746
3306
0348
5075
69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292
21450
05560
62506
29452
558635
Normal
2 số
3 Số
Quảng Bình
Đầu Loto
0 1 4 6
1  
2 3 4 5
3 7 8
4 0
5 8
6 1 7 8
7  
8 5
9 1 2 6 8
Quảng Trị
Loto
2 3
5
4 9
 
4 4
1 1 5 7 8
3 7
 
0 0 5
5
Bình Định
Loto
2 6 6
2
3
5
6 8 9
0 2 2
0 0
0 5
4
2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
44
594
2280
2320
7827
9991
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
12961
03984
33442
40520
008755
Đà Nẵng
XSDNG
51
604
4838
9654
7649
6871
50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339
22345
71504
77229
22413
180721
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2
1  
2 0 0 4 7
3 4
4 2 4
5 1 5
6 1 3
7  
8 0 3 4
9 1 4 9
Đà Nẵng
Loto
4 4 6
0 3
1 9
8 9
5 9
1 4 9
 
1 1 3
 
0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
27
496
8074
1372
9598
6028
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
27081
08038
72716
20937
874746
DakLak
XSDLK
78
641
8863
6506
1951
1093
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
02712
58411
96984
81264
443342
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 3
1 6
2 7 8
3 3 7 8
4 6
5 3 6
6 4
7 2 4 4
8 1
9 2 6 8
DakLak
Loto
6
1 1 2
7
5
1 2
1
3 4 6 7
8 9
4 7
3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
27
391
4160
2650
7433
0865
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
24600
02792
55770
35241
464825
Phú Yên
XSPY
99
684
7100
1569
9478
9331
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
94088
54941
44475
31182
047033
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 0 6
1  
2 5 5 7
3 3
4 1
5 0 1
6 0 5
7 0 5
8 3
9 1 2 3 7
Phú Yên
Loto
0
2
 
1 1 2 3
1 1 9
 
9 9
5 8
2 4 6 8
9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
47
845
1918
1708
0089
6668
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
88392
11932
28064
06178
131029
Kon Tum
XSKT
73
629
9104
8228
0153
5556
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
37443
21915
57460
97224
650472
ThừaThiênHuế
XSTTH
53
557
4961
7786
4653
8517
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
62813
17981
53231
67515
842075
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 4 8
1 0 8
2 9
3 2
4 5 7
5  
6 4 8
7 1 4 8
8 6 9
9 2 6
Kon Tum
Loto
4
5 7
4 8 9
 
1 3 8
3 4 6 7
0 5
2 3
 
5
ThừaThiênHuế
Loto
 
3 5 7 8
 
0 1
 
3 3 4 7
1 4
0 5
0 1 6
3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắc Nông
XSDNO
18
632
2639
9214
0698
7950
36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
09449
88556
20071
91894
517333
Quảng Ngãi
XSQNI
45
360
4292
9852
9617
8878
63026
99380
93962
00508
27920
98844
78292
20241
35896
90026
32126
150551
Đà Nẵng
XSDNG
23
172
4990
6251
5558
0540
91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266
36552
79468
36821
48880
721719
Normal
2 số
3 Số
Đắc Nông
Đầu Loto
0 8
1 2 4 8
2 1
3 1 2 3 9
4 9
5 0 6
6  
7 1
8 0
9 0 4 4 8
Quảng Ngãi
Loto
8
7
0 6 6 6
 
1 4 5
1 2
0 2
8
0
2 2 6
Đà Nẵng
Loto
6
9
1 3
0
0
1 2 8 8
6 8
2 2 4
0 1
0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
12
118
0926
8434
0517
8817
18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675
74248
10333
20760
32556
693904
Gia Lai
XSGL
79
607
2040
3887
0841
8834
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
46859
26926
79356
40363
555589
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 0 4 5 7
1 2 7 7 8
2 6
3 3 4
4 8
5 6
6 0
7 2 5 5
8  
9 8
Gia Lai
Loto
6 7
5
6
4
0 1
1 2 6 9
1 2 3
9
5 7 9
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
91
127
8363
1276
5155
4950
90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694
05487
50983
23289
75397
412987
Quảng Bình
XSQB
67
108
3660
9619
0095
7383
1878
26288
50039
80432
29833
74175
87091
07768
57119
84685
62359
782808
Bình Định
XSBDH
71
445
1993
4286
8382
0596
91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411
64076
84056
04652
64965
866553
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 1
1  
2 7
3  
4  
5 0 4 5
6 3
7 2 3 5 5 6
8 3 7 7 9
9 1 4 7
Quảng Bình
Loto
8 8
9 9
 
2 3 9
 
9
0 7 8
5 8
3 5 8
1 5
Bình Định
Loto
0
1
4
 
2 5
2 3 6 8
5
1 6
2 6 7
1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
95
949
6575
8800
0213
3024
72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054
11439
03209
89417
52986
256687
Khánh Hòa
XSKH
31
356
4120
2470
1725
2819
93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416
51321
58928
38703
78371
579877
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 0 3 8 9
1 3 7 7
2 4
3 9
4 3 9
5 4 5
6  
7 5
8 6 7
9 5 5
Khánh Hòa
Loto
3 6
6 9
0 1 5 8
1 3 4
 
6
8 9
0 1 7
5
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
00
554
1605
4512
9627
2330
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
66065
87108
11339
79131
654093
DakLak
XSDLK
64
691
6221
6837
5734
8085
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
37074
07489
66078
56965
897460
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 0 1 3 5 5 8
1 1 2
2 3 7
3 0 1 9
4  
5 4
6 0 4 5
7  
8  
9 3
DakLak
Loto
 
 
1
0 4 7 9
3
5 8
0 3 4 5 7
4 8
5 9
1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
08
095
6480
9099
7565
0394
59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930
41284
65655
51582
24112
481223
ThừaThiênHuế
XSTTH
87
037
0418
7218
3524
2217
28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204
58980
31972
85071
97256
405124
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 8
1 2 4 6
2 3 9
3 0 7
4 1
5 5
6 5
7 6
8 0 2 4
9 4 5 9
ThừaThiênHuế
Loto
2 4 9
7 8 8
4 4 4
7
 
6 9
 
1 2 5
0 7
7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
80
340
3868
0945
0456
9393
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
51688
50023
68965
94280
817932
Kon Tum
XSKT
73
951
7628
1160
7906
1153
72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185
11039
31779
40120
16275
368137
ThừaThiênHuế
XSTTH
83
376
4620
8207
5589
1007
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
58606
42461
43731
05699
996311
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4
1  
2 3 8
3 2
4 0 3 5 7
5 6
6 5 8 8
7  
8 0 0 2 8
9 3 7
Kon Tum
Loto
6
 
0 8
7 9
 
1 3 9
0
3 5 8 9
3 5 9
4 8
ThừaThiênHuế
Loto
2 6 7 7
1
0 1 9
1 1 2
 
 
1
6
3 9
4 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
86
995
7220
3246
7216
1732
65381
98088
40167
51619
42746
30752
99179
78584
46543
97855
85435
623666
Quảng Ngãi
XSQNI
87
965
3813
2698
0352
3742
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
12725
89325
16701
44896
382082
Đắc Nông
XSDNO
41
507
3358
2765
5249
8866
54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077
04822
33338
65133
56902
287063
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1 6 9
2 0
3 2 5
4 3 6 6
5 2 5
6 6 7
7 9
8 1 4 6 8
9 5
Quảng Ngãi
Loto
1
3 8
5 5
 
2 6 8
2
5
 
2 3 7
2 5 6 8 8
Đắc Nông
Loto
2 3 5 7
 
2
3 8
1 2 9
4 8
3 5 6
7
3 4
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
18
775
1759
9018
3678
8015
86561
11821
24717
17797
21733
53594
68218
73018
87719
20414
81279
220992
Gia Lai
XSGL
65
560
0136
1097
3847
4055
24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284
36208
36788
99312
16601
449916
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0  
1 4 5 7 8 8 8 8 9
2 1
3 3
4  
5 9
6 1
7 5 8 9
8  
9 2 4 7
Gia Lai
Loto
1 5 5 8
1 2 6
4
6
7 9
5
0 4 5
 
4 8
7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Bình
XSQB
35
689
9815
1624
5794
7508
24088
93436
83267
25056
11098
53609
07911
94134
33953
88330
01745
591586
Bình Định
XSBDH
09
274
9696
2562
5586
9496
13023
22896
62528
37302
10392
07037
33479
45901
27390
73018
34702
205223
Quảng Trị
XSQT
99
974
7232
0493
6985
2365
79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957
86947
49743
03109
30167
395087
Normal
2 số
3 Số
Quảng Bình
Đầu Loto
0 8 9
1 1 5
2 4
3 0 4 5 6
4 5
5 3 6
6 7
7  
8 6 8 9
9 4 8
Bình Định
Loto
1 2 2 9
8
3 3 8
7
 
 
2
4 9
6
0 2 6 6 6
Quảng Trị
Loto
9
 
9
2
3 7
7
4 5 7
0 1 4
1 5 7
3 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
56
912
2005
0670
1933
5633
52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983
85553
98997
86403
78944
130347
Đà Nẵng
XSDNG
75
413
7966
7983
9387
3962
36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367
61971
48390
82681
62206
258972
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 5
1 2
2 2
3 3 3 4 8
4 4 7
5 3 6 9
6  
7 0 3
8 3
9 7 8
Đà Nẵng
Loto
6 8
3
6
 
 
3
2 6 7
1 2 4 5
0 1 3 7
0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
82
834
2843
7057
6905
8798
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
26210
40158
72628
90726
679369
DakLak
XSDLK
18
693
1618
3382
7166
0295
98036
74860
74860
21113
58002
24857
24085
72828
51511
43429
75465
793144
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 5
1 0 3
2 6 8
3 2 4
4 3 5
5 7 8
6 9
7 8
8 0 2
9 7 8 8
DakLak
Loto
2
1 3 8 8
8 9
6
4
7
0 0 5 6
 
2 5
3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
04
616
2655
6658
1572
4936
73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645
13088
83922
51181
91314
378382
Phú Yên
XSPY
33
317
7187
2713
7557
0318
94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716
38864
87318
49937
44019
944069
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 4 7
1 4 6
2 2
3 0 6 6
4 5
5 5 8
6 8
7 2
8 0 1 2 4 8
9  
Phú Yên
Loto
 
3 6 7 8 8 9
3
3 7 9
 
1 7
3 4 9
7
7
7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
26
246
4843
1756
4022
0349
39795
47778
89887
87498
75724
96692
83687
10432
61920
65708
49413
285070
Kon Tum
XSKT
68
206
9087
5127
5050
4047
00845
84081
14403
78806
16392
78757
24077
19145
69202
03718
80381
337246
ThừaThiênHuế
XSTTH
52
876
6273
0556
0100
3629
86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537
78783
00226
42676
11968
301481
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 8
1 3
2 0 2 4 6
3 2
4 3 6 9
5 6
6  
7 0 8
8 7 7
9 2 5 8
Kon Tum
Loto
2 3 6 6
8
7
 
5 5 6 7
0 7
8
7
1 1 7
2
ThừaThiênHuế
Loto
0
1 5 9
6 9
5 7
 
2 6
4 8
3 6 6
1 3
0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Ngãi
XSQNI
50
300
7234
2530
4796
4122
06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200
88997
76827
59271
87700
798477
Đắc Nông
XSDNO
01
645
4353
1876
7872
6256
13026
15273
87889
62306
59550
69656
03008
10206
26111
76443
59106
247061
Đà Nẵng
XSDNG
29
076
0150
0831
1870
3343
02908
78714
89959
23899
93422
97276
34267
35947
86069
33526
75698
229077
Normal
2 số
3 Số
Quảng Ngãi
Đầu Loto
0 0 0 0 9
1  
2 2 7
3 0 1 4 8
4  
5 0
6  
7 1 1 5 7
8 4
9 6 7
Đắc Nông
Loto
1 6 6 6 8
1
6
 
3 5
0 3 6 6
1
2 3 6
9
 
Đà Nẵng
Loto
8
4
2 6 9
1
3 7
0 9
7 9
0 6 6 7
 
8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
06
131
0270
0459
8807
7826
56469
45465
02955
10205
61002
55734
19018
93896
94901
41275
92024
975879
Gia Lai
XSGL
13
729
5114
1563
8185
3784
50305
46358
64898
23186
10124
54767
92206
91667
92133
72941
77317
160673
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 1 2 5 6 7
1 8
2 4 6
3 1 4
4  
5 5 9
6 5 9
7 0 5 9
8  
9 6
Gia Lai
Loto
5 6
3 4 7
4 9
3
1
8
3 7 7
3
4 5 6
8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
62
125
4015
6537
0866
5272
28742
29513
88646
71687
34326
03527
54311
87288
33027
31210
23984
478402
Quảng Bình
XSQB
36
031
5872
8693
7725
0347
53383
67900
66642
02142
02142
05586
38472
47145
68670
31079
04868
424150
Bình Định
XSBDH
21
179
4479
4526
4013
8408
08296
45501
98243
49707
75417
09409
92673
28006
72502
80869
54262
891159
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0 2
1 0 1 3 5
2 5 6 7 7
3 7
4 2 6
5  
6 2 6
7 2
8 4 7 8
9  
Quảng Bình
Loto
0
 
5
1 6
2 2 2 5 7
0
8
0 2 2 9
3 6
3
Bình Định
Loto
1 2 6 7 8 9
3 7
1 6
 
3
9
2 9
3 9 9
 
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
79
099
7163
2021
9892
3247
28467
30091
11069
07695
16123
33210
75216
56368
29283
25713
83642
871347
Đà Nẵng
XSDNG
81
230
4936
6993
9094
7424
14290
81498
26350
54078
70447
91045
57140
84323
74612
06812
75385
165674
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 0 3 6
2 1 3
3  
4 2 7 7
5  
6 3 7 8 9
7 9
8 3
9 1 2 5 9
Đà Nẵng
Loto
 
2 2
3 4
0 6
0 5 7
0
 
4 8
1 5
0 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
73
516
8174
3904
8640
5277
62661
34890
03987
25514
84234
50210
59749
32955
29744
77707
86928
219309
DakLak
XSDLK
61
193
9463
5320
0943
5787
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
12964
40317
82166
16141
090553
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0 4 7 9
1 0 4 6
2 8
3 4
4 0 4 9
5 5
6 1
7 3 4 7
8 7
9 0
DakLak
Loto
 
7
0 8 8
 
1 3
3
1 3 4 6
1
0 7 7 9
3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
ThừaThiênHuế
XSTTH
55
267
3045
0781
7498
1462
05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812
47210
70400
55542
15503
930074
Phú Yên
XSPY
98
779
0261
9758
2818
9573
72467
00104
35684
90801
37619
43397
31023
21713
69994
41700
97938
685529
Normal
2 số
3 Số
ThừaThiênHuế
Đầu Loto
0 0 3
1 0 2 9
2 3
3  
4 2 4 5 7
5 5
6 2 7 8
7 4
8 1
9 8 8
Phú Yên
Loto
0 1 4
3 8 9
3 9
8
 
8
1 7
3 9
4
4 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
67
305
1478
3340
1357
1553
10594
97648
78960
02054
55370
12123
92135
43547
99703
19827
80713
703929
Kon Tum
XSKT
37
227
0756
4413
0203
8466
78138
68177
35072
61609
01682
33392
56356
82959
73775
30056
82934
246670
ThừaThiênHuế
XSTTH
84
424
2607
6065
5506
9884
58467
94031
41802
09574
06161
41813
69990
21723
64748
53544
69184
659449
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3 5
1 3
2 3 7 9
3 5
4 0 7 8
5 3 4 7
6 0 7
7 0 8
8  
9 4
Kon Tum
Loto
3 9
3
7
4 7 8
 
6 6 6 9
6
0 2 5 7
2
2
ThừaThiênHuế
Loto
2 6 7
3
3 4
1
4 8 9
 
1 5 7
4
4 4 4
0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
40
670
4721
0445
2651
6508
39394
55503
74759
93109
77459
50636
49577
63901
02325
61742
84649
470358
Đắc Nông
XSDNO
00
472
8036
0224
2258
1845
67534
54653
55944
90925
85856
76398
56502
18741
57487
57058
26791
716241
Quảng Ngãi
XSQNI
67
813
7858
7060
7327
0522
00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921
25016
86794
91600
60300
454950
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 1 3 8 9
1  
2 1 5
3 6
4 0 2 5 9
5 1 8 9 9
6  
7 0 7
8  
9 4
Đắc Nông
Loto
0 2
 
4 5
4 6
1 1 4 5
3 6 8 8
 
2
7
1 8
Quảng Ngãi
Loto
0 0 6
0 3 6 7
1 2 7
 
 
0 3 4 8
0 7
 
 
4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
49
501
0339
1827
3611
7653
20533
09438
80326
69611
43776
40969
44212
68807
32355
63580
02667
065808
Gia Lai
XSGL
06
380
7752
1916
7502
0209
61256
32345
34296
61429
05372
28617
79374
69406
80581
99679
58733
219086
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 1 7 8
1 1 1 2
2 6 7
3 3 8 9
4 9
5 3 5
6 7 9
7 6
8 0
9  
Gia Lai
Loto
2 6 6 9
6 7
9
3
5
2 6
 
2 4 9
0 1 6
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Trị
XSQT
27
652
2595
9966
0123
6844
47924
07442
66529
93858
57785
03547
85048
38697
46193
16841
30965
308516
Quảng Bình
XSQB
48
484
8364
5884
6308
9252
51440
29301
66732
23643
28584
05786
26449
46185
34486
64179
20975
145019
Bình Định
XSBDH
98
870
9330
5489
3889
8871
57212
89377
68836
80268
25645
65255
08280
31278
32261
97015
30748
087427
Normal
2 số
3 Số
Quảng Trị
Đầu Loto
0  
1 6
2 3 4 7 9
3  
4 1 2 4 7 8
5 2 8
6 5 6
7  
8 5
9 3 5 7
Quảng Bình
Loto
1 8
9
 
2
0 3 8 9
2
4
5 9
4 4 4 5 6 6
 
Bình Định
Loto
 
2 5
7
0 6
5 8
5
1 8
0 1 7 8
0 9 9
8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
37
894
3619
2204
5081
7758
05019
90269
56383
26389
18013
83345
83837
35663
16493
28138
96887
633052
Đà Nẵng
XSDNG
91
582
2567
9268
5834
8125
84345
30912
31324
01686
94174
43676
20137
05728
67880
92952
22966
313522
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4
1 3 9 9
2  
3 7 7 8
4 5
5 2 8
6 3 9
7  
8 1 3 7 9
9 3 4
Đà Nẵng
Loto
 
2
2 4 5 8
4 7
5
2
6 7 8
4 6
0 2 6
1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Quảng Nam
XSQNM
97
165
1751
8447
6263
6264
82323
55181
33133
12523
93066
36329
80218
05672
18872
15589
71228
328093
DakLak
XSDLK
99
889
6436
8730
7957
3100
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
31106
00327
49954
37240
767459
Normal
2 số
3 Số
Quảng Nam
Đầu Loto
0  
1 8
2 3 3 8 9
3 3
4 7
5 1
6 3 4 5 6
7 2 2
8 1 9
9 3 7
DakLak
Loto
0 6
 
7
0 6 7
0 2 7
4 4 7 9
2
5 7
9
9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
16
422
1148
8089
0973
3011
55731
52560
69523
72775
27511
82400
90663
95243
59148
51791
76935
357049
ThừaThiênHuế
XSTTH
56
558
1778
2416
0584
5669
39060
12607
26836
37622
25943
39967
10578
07252
90098
62615
01760
028771
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0
1 1 1 6
2 2 3
3 1 5
4 3 8 8 9
5  
6 0 3
7 3 5
8 9
9 1
ThừaThiênHuế
Loto
7
5 6
2
6
3
2 6 8
0 0 7 9
1 8 8
4
8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
82
621
8826
5443
6471
1156
30314
05348
54505
11999
72830
28878
23550
00126
12225
52931
28090
980539
Kon Tum
XSKT
67
889
0902
5136
8055
1944
80528
90640
27869
81288
76066
05892
62354
15268
19673
77103
30232
864681
ThừaThiênHuế
XSTTH
64
540
0443
2065
3331
9664
56859
91568
43351
85969
53294
56556
91870
12029
61598
45251
93914
250644
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 5
1 4
2 1 5 6 6
3 0 1 9
4 3 8
5 0 6
6  
7 1 8
8 2
9 0 9
Kon Tum
Loto
2 3
 
8
2 6
0 4
4 5
6 7 8 9
3
1 8 9
2
ThừaThiênHuế
Loto
 
4
9
1
0 3 4
1 1 6 9
4 4 5 8 9
0
 
4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đắc Nông
XSDNO
93
505
1166
2475
9828
5849
06039
93320
73690
06927
10927
06045
48699
85435
64602
96773
30646
439619
Quảng Ngãi
XSQNI
72
163
2701
8357
8913
4493
60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339
20288
88587
91545
32153
520873
Đà Nẵng
XSDNG
41
322
4699
9138
4123
1607
59582
07386
76303
42387
84979
56058
79604
59445
01351
67731
20963
552552
Normal
2 số
3 Số
Đắc Nông
Đầu Loto
0 2 5
1 9
2 0 7 7 8
3 5 9
4 5 6 9
5  
6 6
7 3 5
8  
9 0 3 9
Quảng Ngãi
Loto
1 9
3 5
3
9
5
3 7
3 9
2 3
7 7 8 9
3
Đà Nẵng
Loto
3 4 7
 
2 3
1 8
1 5
1 2 8
3
9
2 6 7
9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Ninh Thuận
XSNT
84
867
7190
9168
2093
1489
74611
41786
34834
29462
00201
16906
03134
58564
84674
58063
17497
756571
Gia Lai
XSGL
67
311
5757
5249
0961
6993
83976
61452
08310
71570
18115
22321
46006
21638
28753
62749
57511
269653
Normal
2 số
3 Số
Ninh Thuận
Đầu Loto
0 1 6
1 1
2  
3 4 4
4  
5  
6 2 3 4 7 8
7 1 4
8 4 6 9
9 0 3 7
Gia Lai
Loto
6
0 1 1 5
1
8
9 9
2 3 3 7
1 7
0 6
 
3

XSMT 60 Ngày – KQXSMT 60 ngày – Xem Kết quả xổ số miền trung 60 ngày gần đây nhất. Sổ KQXS Miền Trung trong 60 ngày chi tiết nhất.

Giới thiệu thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây

Bảng thống kê kết quả Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Trung trong 60 ngày liên tiếp.

Nội dung bảng thống kê bao gồm:

  • Cập nhật các bảng tổng hợp kết quả chi tiết các giải tám, giải đặc biệt trong 2 tháng gần đây nhất.
  • Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số đã được công bố trước đó.

Hướng dẫn xem thống kê Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây

Tại mục “XSMT”, bạn chọn xem tab “XSMT 60 ngày” để xem toàn bộ thống kê 60 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Nam.

Thống kê SXMT 60 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xổ số siêu chuẩn để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT miền Trung chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.

to top