XSMT 60 Ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Trung 60 ngày

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
81
365
9322
3444
9998
1788
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
86479
24718
30361
44644
687948
Ninh Thuận
XSNT
93
369
9344
4509
1150
6736
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
86284
33055
28081
16400
855680
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 0 1 2 8 8
2 2 2
3  
4 4 4 8
5 2
6 1 2 5
7 9
8 1 8
9 8
Ninh Thuận
Loto
0 1 4 9
2
 
6 8 9
4
0 5
9
4
0 1 4
3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
69
239
8889
1266
4364
7791
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
75671
24438
30257
42478
044031
Quảng Bình
XSQB
29
114
3065
8619
9834
6917
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
71214
50361
43733
60655
120545
Quảng Trị
XSQT
06
530
5755
6112
8797
6028
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
64614
91237
58229
60121
315809
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0  
1 1 6
2 7
3 1 7 8 9
4  
5 3 7
6 4 6 9
7 1 8
8 2 9
9 1 8
Quảng Bình
Loto
5
4 4 7 9
8 9
1 3 4
1 5
5
1 5
3
 
0 1
Quảng Trị
Loto
0 6 9
2 4
1 8 9
0 7
 
5 9
1 5
0 9
 
0 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
71
902
1382
1489
1863
4852
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
74922
25136
15013
37641
265909
Đà Nẵng
XSDNG
95
048
3049
3012
1596
4560
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
65835
15353
21356
76119
284555
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 2 9
1 3 6
2 2 2 3
3 3 3 6
4 1
5 2
6 3 4
7 1
8 2 9
9  
Đà Nẵng
Loto
4
2 4 9 9
 
5
8 9
2 3 5 6
0
 
7
4 4 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
91
799
8027
7543
9092
9939
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
18114
26988
13484
78221
613334
Quảng Nam
XSQNM
46
226
5205
9956
0866
7296
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
67345
40681
84182
90084
511205
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0  
1 4
2 1 4 7
3 4 6 9
4 3
5 5
6  
7 3
8 4 8 8
9 1 2 6 9 9
Quảng Nam
Loto
5 5 6
 
6
 
2 5 6 6 7 8
6
6
1
1 2 4
1 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
50
666
5076
8608
9181
6328
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
03888
39639
07571
00502
557810
ThừaThiênHuế
XSTTH
66
684
5047
0828
5677
3763
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
73030
32643
55154
61376
771033
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 2 8
1 0 9
2 1 8
3 9
4  
5 0 4
6 6
7 1 6 6
8 1 6 8 9
9 6
ThừaThiênHuế
Loto
 
1
1 8
0 3
2 3 6 7
4
1 3 6
4 6 7
4 4
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
39
732
4523
7875
7632
4577
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
13683
95581
26728
25923
392878
Kon Tum
XSKT
70
047
2969
1403
3901
4840
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
16209
14332
06214
24415
236392
ThừaThiênHuế
XSTTH
92
719
0566
8887
8101
3968
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
80386
26583
54256
68987
807460
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6 7
1  
2 3 3 8
3 2 2 9
4 5
5 6
6 0
7 5 7 7 8
8 1 3 9
9  
Kon Tum
Loto
1 3 3 6 9
4 5
9
2
0 7
 
8 9
0 4
0 2
2
ThừaThiênHuế
Loto
1
2 9
6
6
 
6
0 6 8
2 9
3 6 7 7
2 4 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
17
150
3186
1575
9235
7777
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
31243
78528
04387
49314
234365
Quảng Ngãi
XSQNI
83
756
3281
0376
2550
9002
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
54130
69469
62738
28874
343497
Đắc Nông
XSDNO
36
869
2115
1849
5909
0341
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
35405
19159
82081
67840
829741
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 2
1 3 4 7
2 6 8
3 5
4 3 3
5 0 3
6 4 5
7 5 7
8 6 7 7
9  
Quảng Ngãi
Loto
2
 
 
0 6 8
 
0 4 6
9
1 2 4 6
1 1 2 3
6 7
Đắc Nông
Loto
5 8 9
5
 
6
0 1 1 8 9
4 9
9 9 9
0 8
1
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
56
569
3658
2292
8688
6272
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
67561
34316
06919
67261
738250
Ninh Thuận
XSNT
52
289
8776
8152
9495
4338
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
94075
07083
60144
65456
849005
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 9
1 4 6 6 8 9
2 5
3  
4  
5 0 6 8
6 1 1 8 9
7 2
8 8 8
9 2
Ninh Thuận
Loto
2 5
 
 
1 2 7 8
4
2 2 5 6
3
1 5 6
3 9
5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
68
134
1318
1899
4528
9420
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
80639
65062
82039
60794
113652
Quảng Bình
XSQB
32
634
8482
8961
5645
3751
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
71791
42343
37467
81502
316523
Quảng Trị
XSQT
73
655
3089
1019
9155
7440
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
16068
60760
35394
79879
428887
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 0 0 4 8
3 4 9 9
4 0
5 2 9
6 2 8
7 9
8 3
9 4 9
Quảng Bình
Loto
0 2
 
3 4
2 2 4
3 5
1
1 7
5
2 8
1 2 5
Quảng Trị
Loto
6
9
0 2 9
 
0 0
5 5
0 8
3 6 9
7 9
4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
58
520
2806
9014
0888
0640
10705
36493
97870
70629
35775
24828
37670
12054
82180
83086
57702
069787
Đà Nẵng
XSDNG
99
350
5157
1402
9936
7667
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
12223
24006
11925
30812
163055
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 5 6
1 4
2 0 8 9
3  
4 0
5 4 8
6  
7 0 0 5
8 0 6 7 8
9 3
Đà Nẵng
Loto
2 6
0 2 3
2 3 5 7
6
 
0 5 7
6 7
0
 
7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
55
040
3200
5229
5619
1596
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
27147
98278
76520
82066
000057
Quảng Nam
XSQNM
98
009
8737
1504
3013
4559
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
19017
19605
49546
96511
422094
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0
1 9
2 0 9
3 2
4 0 0 7 7
5 0 5 7 9
6 6
7 8
8  
9 0 6 7
Quảng Nam
Loto
4 5 7 9
1 1 3 7
 
4 7
6 7
0 2 4 9
 
 
 
4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
38
625
4266
1483
6227
4595
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
26283
55020
07672
07672
376288
ThừaThiênHuế
XSTTH
53
156
5090
9838
3011
0358
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
92820
03400
24105
75694
079141
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 1 2
2 0 5 7
3 8
4  
5  
6 6 6
7 2 2 3
8 3 3 4 8 8 9
9 5
ThừaThiênHuế
Loto
0 5
1
0 0
8
0 1 7
3 6 8 9
4
 
5 5
0 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
02
946
5241
9905
4425
2971
38763
63522
62794
42994
80562
35604
21598
12124
34067
54819
96809
445077
Kon Tum
XSKT
74
486
0728
8421
8842
0430
44761
79613
45621
33107
40717
47673
60056
91409
05126
80804
32116
828475
ThừaThiênHuế
XSTTH
80
815
8058
6185
8276
1705
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
48880
02725
38130
36659
103652
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 4 5 9
1 9
2 2 4 5
3  
4 1 6
5  
6 2 3 7
7 1 7
8  
9 4 4 8
Kon Tum
Loto
4 7 9
3 6 7
1 1 6 8
0
2
6
1
3 4 5
6
 
ThừaThiênHuế
Loto
5
5 8
5
0 9
 
2 8 9 9
9
6
0 0 5 9
0 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
94
927
7441
0546
3087
5958
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
84277
85549
27947
57664
876623
Quảng Ngãi
XSQNI
45
188
3699
7085
8123
2922
21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
28619
47366
09291
80781
513265
Đắc Nông
XSDNO
91
066
5328
5951
9843
8221
40640
32679
12572
75304
63989
16573
14297
05345
95753
70834
74435
899230
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1  
2 1 3 7
3  
4 1 6 6 7 8 9
5 6 8
6 4 8
7 7 7
8 7
9 0 4
Quảng Ngãi
Loto
9
7 9
2 3 7
1 9
5
3
5 6
 
1 5 8
1 2 9
Đắc Nông
Loto
4
 
1 8
0 4 5
0 3 5
1 3
6
2 3 9
9
1 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
84
213
0193
0202
3813
2275
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
81946
08823
51129
53838
051264
Ninh Thuận
XSNT
66
196
6572
1332
6505
7944
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
54483
97529
19448
69162
959715
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 2
1 0 3 3 7
2 3 9
3 8
4 6 9
5 9
6 4
7 4 5
8 4 8
9 3 6
Ninh Thuận
Loto
5
5 5
9
2 3 9
4 8
7
2 6
2 5
3 7 7
6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
72
388
0732
4774
4508
4130
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
76040
97036
35432
14088
246429
Quảng Bình
XSQB
71
353
2573
9595
3010
7637
47362
62202
68307
12006
90744
84359
33988
21417
35644
48564
65092
084460
Quảng Trị
XSQT
32
764
3475
0617
3944
8341
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
41611
84934
05938
05532
708171
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 5 8
1 6
2 1 9
3 0 2 2 6
4 0
5 5
6  
7 2 2 4 4 8
8 8 8
9  
Quảng Bình
Loto
2 6 7
0 7
 
7
4 4
3 9
0 2 4
1 3
8
2 5
Quảng Trị
Loto
 
1 7
3
2 2 4 8 8
1 2 4 8
 
4 6
0 1 5
 
9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
62
818
4662
1299
1593
1435
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
22862
90144
86937
91458
226848
Đà Nẵng
XSDNG
23
958
7575
4152
9507
8226
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
24926
92253
53363
49653
773808
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 7
1 0 8
2 2
3 5 7
4 0 4 8
5 8
6 2 2 2 9
7 7
8  
9 2 3 9
Đà Nẵng
Loto
7 8
0
3 6 6
0
 
1 2 3 3 8
0 3
5
8
6 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
22
141
5103
0422
8466
4456
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
56433
28154
98317
55423
139769
Quảng Nam
XSQNM
63
853
1201
9955
7145
2140
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
44728
66149
52404
53976
502884
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 3 6 6
1 7 7
2 2 2 3
3 3
4 1
5 1 4 6 7
6 6 9
7 3
8 2
9  
Quảng Nam
Loto
1 4
2 8
3 8 8
 
0 1 5 9
3 5
3
6
4 7 8
 

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
87
358
6293
6893
4074
8000
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
76971
03266
71757
68436
974705
ThừaThiênHuế
XSTTH
18
801
7569
5629
0448
8180
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
88895
51652
74618
50207
071817
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 5
1  
2 5
3 6 7
4 4
5 7 8
6 2 3 4 6
7 1 4
8 1 7
9 3 3
ThừaThiênHuế
Loto
1 4 6 7 7
7 8 8
0 9
 
8
2
7 9
1
0 3
5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
41
913
7515
7570
8626
8619
10345
49689
93464
16913
57981
04569
92329
15246
65129
73874
71156
563304
Kon Tum
XSKT
91
481
6963
6259
6443
8857
03905
45355
84111
60891
81954
32980
76021
26151
92888
54671
37548
519859
ThừaThiênHuế
XSTTH
51
821
9390
2681
9723
6958
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
42179
61890
26186
92447
207612
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4
1 3 3 5 9
2 6 9 9
3  
4 1 5 6
5 6
6 4 9
7 0 4
8 1 9
9  
Kon Tum
Loto
5
1
1
 
3 8
1 4 5 7 9 9
3
1
0 1 8
1 1
ThừaThiênHuế
Loto
 
2 9
1 3 3
 
7
1 3 7 8
2
3 4 9
1 6
0 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
13
504
7374
7525
2821
1674
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
92212
88113
81019
09850
458716
Quảng Ngãi
XSQNI
10
952
6660
9757
9257
3488
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
14771
29772
37512
44206
425383
Đắc Nông
XSDNO
52
401
0409
4271
5945
5505
85309
04585
14772
78828
95667
14602
38736
56646
24443
49687
93347
966051
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 4 8
1 2 3 3 6 9
2 1 5
3  
4  
5 0 7
6  
7 0 4 4 5
8 7
9 3 9
Quảng Ngãi
Loto
6
0 1 2
 
8
3 6
2 3 7 7
0 0
1 2
3 5 8
 
Đắc Nông
Loto
1 2 5 9 9
 
8
6
3 5 6 7
1 2
7
1 2
5 7
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
03
250
9914
5265
1712
1330
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
27678
62572
20200
36323
793827
Ninh Thuận
XSNT
52
753
1753
8052
0482
8161
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
09930
81797
70569
97019
662228
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 3 6
1 0 2 4
2 1 3 6 7
3 0
4  
5 0 1
6 5
7 2 7 8 9
8  
9  
Ninh Thuận
Loto
8 9
5 9
8
0
9
2 2 3 3
1 3 9
 
2 9
0 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
16
358
3512
2089
8498
2029
65177
14534
73283
59006
20995
13793
24049
56667
51827
96030
75042
341134
Quảng Bình
XSQB
66
198
9280
0352
2643
1954
16604
10970
78573
00480
85795
04758
52605
16381
93608
42376
86374
261083
Quảng Trị
XSQT
31
762
2668
2041
0756
0197
84995
98573
11464
37066
79894
33352
15672
17561
68011
40699
45504
369775
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 6
1 2 6
2 7 9
3 0 4 4
4 2 9
5 8
6 7
7 7
8 3 9
9 3 5 8
Quảng Bình
Loto
4 5 8
 
 
 
3
2 4 8
6
0 3 4 6
0 0 1 3
5 8
Quảng Trị
Loto
4
1
 
1
1
2 6
1 2 4 6 8
2 3 5
 
4 5 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
26
017
6975
3291
2791
8662
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
52190
51563
44091
97006
076919
Đà Nẵng
XSDNG
65
887
9747
4639
0259
6753
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
99130
47879
46258
21721
969708
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6
1 1 7 9
2 6
3 0
4  
5 2
6 2 3 8
7 3 5 5
8  
9 0 1 1 1 4
Đà Nẵng
Loto
8
2
1 6 7
0 8 9
7
2 3 8 9
5
5 9 9
7
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
32
576
0645
0192
5557
4888
99700
20525
99418
93814
01507
63177
10426
20720
11235
43318
84385
302654
Quảng Nam
XSQNM
06
799
7566
3347
4237
9023
47546
72406
05600
60585
79108
17043
35255
38543
17689
64301
91237
636141
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 7
1 4 8 8
2 0 5 6
3 2 5
4 5
5 4 7
6  
7 6 7
8 5 8
9 2
Quảng Nam
Loto
0 1 6 6 8
 
3
7 7
1 3 3 6 7
5
6
 
5 9
9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
21
676
8382
1928
4825
6481
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
51527
87849
37431
77913
771195
ThừaThiênHuế
XSTTH
32
135
6297
3151
9672
0041
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
94640
37834
27972
03101
307809
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 3
2 1 5 7 8
3 1 4
4 4 9
5 0 5
6 1 9
7 6 6
8 1 2
9 5
ThừaThiênHuế
Loto
1 9
 
1 6
2 4 5
0 1
1 5 5
0 2
2 2
 
7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
08
555
2094
0088
2727
9109
21399
94198
64023
05944
38331
24331
37542
58430
19366
18259
25914
619047
Kon Tum
XSKT
46
417
5162
1472
7982
2142
61204
28224
46475
47240
12067
46819
84674
36441
38138
32389
42161
338264
ThừaThiênHuế
XSTTH
59
987
5230
7133
2358
4044
02108
26233
40418
95995
15598
95859
36988
59018
81655
70148
71133
074926
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 8 9
1 4
2 3 7
3 0 1 1
4 2 4 7
5 5 9
6 6
7  
8 8
9 4 8 9
Kon Tum
Loto
4
7 9
4
8
0 1 2 6
 
1 2 4 7
2 4 5
2 9
 
ThừaThiênHuế
Loto
8
8 8
6
0 3 3 3
4 8
5 8 9 9
 
 
7 8
5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
22
942
7674
4753
2527
4025
22220
60653
63890
72982
48521
49887
52226
85999
80352
50250
20742
378184
Quảng Ngãi
XSQNI
10
662
4082
9464
3061
7334
53410
24989
94102
79338
21453
79215
82811
48401
93071
96133
13977
039799
Đắc Nông
XSDNO
57
685
6862
3182
8443
4999
79724
72627
93705
08219
62544
21662
58271
25540
13107
51154
69435
231739
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1  
2 0 1 2 5 6 7
3  
4 2 2
5 0 2 3 3
6  
7 4
8 2 4 7
9 0 9
Quảng Ngãi
Loto
1 2
0 0 1 5
 
3 4 8
 
3
1 2 4
1 7
2 9
9
Đắc Nông
Loto
5 7
9
4 7
5 9
0 3 4
4 7
2 2
1
2 5
9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
95
404
6278
8602
3181
9973
98250
65705
39005
35829
02665
86640
49781
16905
01207
41186
54541
426461
Ninh Thuận
XSNT
78
710
7893
1923
4327
9998
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
76558
98192
46938
15280
136847
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 2 4 5 5 5 7
1  
2 9
3  
4 0 1
5 0
6 1 5
7 3 8
8 1 1 6
9 5
Ninh Thuận
Loto
 
0 2
3 7
8 8
7
8
5 6
8
0
2 2 3 7 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
16
227
4101
0981
1641
9713
38559
17368
88576
33259
50389
93011
08850
63230
36570
91966
13023
485958
Quảng Bình
XSQB
77
413
7792
5453
1641
4007
96045
69137
92357
22347
33555
69547
05436
93191
46132
70014
03862
162422
Quảng Trị
XSQT
64
572
4915
1257
9073
9310
20320
94235
71971
97593
26678
06902
92679
16630
93889
73356
24933
169790
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 1
1 1 3 6
2 3 7
3 0
4 1
5 0 8 9 9
6 6 8
7 0 6
8 1 9
9  
Quảng Bình
Loto
7
3 4
2
2 6 7
1 5 7 7
3 5 7
2
7
 
1 2
Quảng Trị
Loto
2
0 5
0
0 3 5
 
6 7
4
1 2 3 8 9
9
0 3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
35
824
6995
2087
8098
8042
37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
54907
61356
89414
69851
972290
Đà Nẵng
XSDNG
88
866
5450
8454
9758
3642
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
65743
34135
88157
43019
209146
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 7
1 4
2 4
3 4 5
4 2 9
5 1 6 9
6 9
7 2 6
8 7
9 0 5 8
Đà Nẵng
Loto
 
2 9
 
0 5 5
2 3 5 6
0 2 4 7 8
6
1 5
8
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
40
295
0805
1848
5059
3904
13082
57195
76848
01396
38122
66914
75411
94191
91269
90608
15665
944259
Quảng Nam
XSQNM
15
781
5500
0151
9412
4233
41022
53502
12627
22428
35032
13435
59452
76389
55334
04610
32838
954306
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 4 5 8
1 1 4
2 2
3  
4 0 8 8
5 9 9
6 5 9
7  
8 2
9 1 5 5 6
Quảng Nam
Loto
0 2 6
0 2 5
2 7 8
2 3 4 5 8
 
1 2
 
 
1 9
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
37
749
0240
4795
1514
2484
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
21428
63358
51857
33851
783630
ThừaThiênHuế
XSTTH
59
808
0410
3313
2453
7360
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
28852
56385
52636
20960
268682
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0  
1 4
2 2 3 8
3 0 6 7
4 0 1 9
5 1 7 8
6  
7  
8 2 4 4
9 1 5
ThừaThiênHuế
Loto
8
0 3 7
 
6 9
1 5 7
2 3 5 9
0 0
 
2 3 5
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
76
225
7985
8024
7557
8760
52857
44671
04961
64880
45740
60916
92771
40346
48690
91100
00089
281225
Kon Tum
XSKT
13
978
7225
3208
7928
2229
88936
49890
14895
70726
00618
88761
42976
38744
17996
95122
20651
447591
ThừaThiênHuế
XSTTH
25
381
9712
7828
4855
4161
47643
50688
86695
50130
89010
99622
39849
67440
31142
58911
74788
091545
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0
1 6
2 4 5 5
3  
4 0 6
5 7 7
6 0 1
7 1 1 6
8 0 5 9
9 0
Kon Tum
Loto
8
3 8
2 5 6 8 9
6
4
1
1
6 8
 
0 1 5 6
ThừaThiênHuế
Loto
 
0 1 2
2 5 8
0
0 2 3 5 9
5
1
 
1 8 8
5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
86
357
3593
6257
0434
7292
77424
33017
62388
89969
93778
91955
81642
27230
27216
66039
48272
707254
Quảng Ngãi
XSQNI
84
911
1733
3303
2949
9389
98764
50691
01374
36441
31514
02790
24966
35756
17242
43904
62304
176117
Đắc Nông
XSDNO
59
689
8798
6523
1378
9574
45801
97544
98998
91238
78931
73864
92674
83688
05448
88593
05660
864382
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1 6 7
2 4
3 0 4 9
4 2
5 4 5 7 7
6 9
7 2 8
8 6 8
9 2 3
Quảng Ngãi
Loto
3 4 4
1 4 7
 
3
1 2 9
6
4 6
4
4 9
0 1
Đắc Nông
Loto
1
 
3
1 8
4 8
9
0 4
4 4 8
2 8 9
3 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
46
915
0790
7490
5063
8553
83333
37976
32697
91482
66056
09730
46139
90069
52103
64546
23446
303758
Ninh Thuận
XSNT
08
160
9530
4853
9393
5668
95213
95100
78449
93548
56387
69821
42517
96699
02111
61656
77447
132304
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 3
1 5
2  
3 0 3 9
4 6 6 6
5 3 6 8
6 3 9
7 6
8 2
9 0 0 7
Ninh Thuận
Loto
0 4 8
1 3 7
1
0
7 8 9
3 6
0 8
 
7
3 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
33
652
6162
0196
3381
5239
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
09352
55219
22449
96717
131735
Quảng Bình
XSQB
79
627
5539
7722
7618
4045
66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843
14066
96902
53467
20846
812125
Quảng Trị
XSQT
51
083
4713
1545
9088
4866
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
93050
26460
07322
14495
321375
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 6 7
1 7 9
2  
3 2 3 5 9
4 9 9
5 2 2
6 2
7 1 2
8 1 8
9 6
Quảng Bình
Loto
2 3 4
8
2 5 7
9
3 5 6 6 8
 
6 6 7
2 9
 
 
Quảng Trị
Loto
5
3 5
2 8 8
 
5 9
0 1
0 6 6
5 7
3 8
5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
80
822
6814
0242
1427
9149
87854
39010
75699
21050
57330
36133
14521
85813
30459
93372
60963
849868
Đà Nẵng
XSDNG
82
320
1753
7324
2463
8432
93978
36222
67654
14635
12077
82195
72749
19346
71707
89302
99128
052051
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 0 3 4
2 1 2 7
3 0 3
4 2 9
5 0 4 9
6 3 8
7 2
8 0
9 9
Đà Nẵng
Loto
2 7
 
0 2 4 8
2 5
6 9
1 3 4
3
7 8
2
5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
37
660
8475
1755
4063
9896
85713
28383
51744
19930
50394
32260
27272
61464
08638
56532
66075
494560
Quảng Nam
XSQNM
64
050
0706
9872
4719
2030
70673
04293
96430
05725
76306
54635
03802
31080
76896
51201
68550
327159
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0  
1 3
2  
3 0 2 7 8
4 4
5 5
6 0 0 0 3 4
7 2 5 5
8 3
9 4 6
Quảng Nam
Loto
1 2 6 6
9
5
0 0 5
 
0 0 9
4
2 3
0
3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
94
726
7284
6608
1646
1063
36984
62749
35919
08615
96569
95084
47473
59400
20757
81764
20653
493305
ThừaThiênHuế
XSTTH
80
378
3441
1602
8071
8756
12633
22267
65292
11167
07586
10000
87806
57510
91767
62470
81930
358287
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 0 5 8
1 5 9
2 6
3  
4 6 9
5 3 7
6 3 4 9
7 3
8 4 4 4
9 4
ThừaThiênHuế
Loto
0 2 6
0
 
0 3
1
6
7 7 7
0 1 8
0 6 7
2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
86
576
6319
6127
9626
2116
98311
21029
95762
44283
30551
77471
82038
37926
89100
83579
37607
752286
Kon Tum
XSKT
15
387
0800
3009
5474
5155
16493
68991
61634
32500
74483
69097
04928
11218
74391
19241
82099
271859
ThừaThiênHuế
XSTTH
49
301
2669
4590
2553
0379
85384
94880
26818
92869
47053
78682
07476
26306
20055
00488
11716
789185
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 7
1 1 6 9
2 6 6 7 9
3 8
4  
5 1
6 2
7 1 6 9
8 3 6 6
9  
Kon Tum
Loto
0 0 9
5 8
8
4
1
5 9
 
4
3 7
1 1 3 7 9
ThừaThiênHuế
Loto
1 6
6 8
 
 
9
3 3 5
9 9
6 9
0 2 4 5 8
0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
62
276
6926
2444
9768
5770
37458
98635
61538
70474
06985
54860
37188
75452
71286
60212
75149
508319
Quảng Ngãi
XSQNI
22
857
3388
1672
4873
7147
44829
01672
51821
10352
13939
17579
04644
19579
27348
43231
76888
432888
Đắc Nông
XSDNO
38
711
6030
7021
0542
2991
29099
63899
57969
99362
47683
17976
65445
08462
43510
09213
09006
462218
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0  
1 2 9
2 6
3 5 8
4 4 9
5 2 8
6 0 2 8
7 0 4 6
8 5 6 8
9  
Quảng Ngãi
Loto
 
 
1 2 9
1 9
4 7 8
2 7
 
2 2 3 9 9
8 8 8
 
Đắc Nông
Loto
6
0 1 3 8
1
0 8
2 5
 
2 2 9
6
3
1 9 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
32
542
5864
4415
0218
8101
86828
10605
94454
78090
21596
54326
74975
99182
55151
15877
25969
193067
Ninh Thuận
XSNT
24
411
3032
8153
0991
5047
77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
59231
38946
07936
87825
997754
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 5
1 5 8
2 6 8
3 2
4 2
5 1 4
6 4 7 9
7 5 7
8 2
9 0 6
Ninh Thuận
Loto
 
1
4 5 5
1 2 5 6
1 6 7
3 4 7
1 1
 
0
1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
89
785
3879
9595
5873
3216
86903
18498
11219
36410
67609
72294
24810
80467
89196
51487
39224
028549
Quảng Bình
XSQB
74
785
8303
7087
5012
2781
33205
93805
60958
80644
06130
88375
92624
12767
54622
84839
71341
274615
Quảng Trị
XSQT
27
383
2798
6517
9020
2070
07698
94127
66070
27900
05653
28675
22168
37322
69833
51366
99686
639029
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 3 9
1 0 0 6 9
2 4
3  
4 9
5  
6 7
7 3 9
8 5 7 9
9 4 5 6 8
Quảng Bình
Loto
3 5 5
2 5
2 4
0 9
1 4
8
7
4 5
1 5 7
 
Quảng Trị
Loto
0
7
0 2 7 7 9
3
 
3
6 8
0 0 5
3 6
8 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
77
231
7789
2032
5841
3512
91714
37887
32866
69418
32081
26529
12518
65124
85812
49803
80777
861224
Đà Nẵng
XSDNG
41
182
3835
7302
7126
9651
48203
32575
68193
43841
62830
20075
10943
34149
36497
15162
85793
299570
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 3
1 2 2 4 8 8
2 4 4 9
3 1 2
4 1
5  
6 6
7 7 7
8 1 7 9
9  
Đà Nẵng
Loto
2 3
 
6
0 5
1 1 3 9
1
2
0 5 5
2
3 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
48
665
1732
4014
0524
1747
30732
24218
69489
76706
00023
75978
18627
29487
39785
52449
81860
852173
Quảng Nam
XSQNM
83
276
1108
1990
0808
4691
95405
52672
49984
31156
51234
27765
64573
06741
49574
83506
38761
594548
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 6
1 4 8
2 3 4 7
3 2 2
4 7 8 9
5  
6 0 5
7 3 8
8 5 7 9
9  
Quảng Nam
Loto
5 6 8 8
 
 
4
1 8
6
1 5
2 3 4 6
3 4
0 1

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
51
046
4739
6118
7678
7107
89083
72529
16053
50891
38943
00398
15995
04288
61066
90316
19469
594322
ThừaThiênHuế
XSTTH
50
672
3741
8117
8665
4014
24315
96607
96150
93376
62568
61190
68578
24442
97294
40397
94712
936589
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 7
1 6 8
2 2 9
3 9
4 3 6
5 1 3
6 6 9
7 8
8 3 8
9 1 5 8
ThừaThiênHuế
Loto
7
2 4 5 7
 
 
1 2
0 0
5 8
2 6 8
9
0 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
94
956
3633
7565
5492
4515
39337
60217
36686
56067
75133
06524
12232
75059
00083
24809
19858
320350
Kon Tum
XSKT
29
744
8958
4514
9017
6045
56544
36595
98343
49334
63787
44173
59498
20668
53241
56724
45108
222143
ThừaThiênHuế
XSTTH
63
897
7907
7448
9479
5216
17371
04766
35343
15461
70041
46403
03838
48416
37093
07789
37297
836904
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 9
1 5 7
2 4
3 2 3 3 7
4  
5 0 6 8 9
6 5 7
7  
8 3 6
9 2 4
Kon Tum
Loto
8
4 7
4 9
4
1 3 3 4 4 5
8
8
3
7
5 8
ThừaThiênHuế
Loto
3 4 7
6 6
 
8
1 3 8
 
1 3 6
1 9
9
3 7 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
31
529
6410
8985
0396
7256
94886
63118
44111
81027
98775
17010
08638
39001
27871
59520
74624
376514
Quảng Ngãi
XSQNI
02
425
9775
6915
1361
8228
55774
32346
07981
73525
40062
21758
48868
53706
42040
28613
55020
632109
Đắc Nông
XSDNO
12
345
8069
7662
5945
9936
32134
59607
65163
35125
95163
70751
33183
69869
29448
12834
96830
031897
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 1
1 0 0 1 4 8
2 0 4 7 9
3 1 8
4  
5 6
6  
7 1 5
8 5 6
9 6
Quảng Ngãi
Loto
2 6 9
3 5
0 5 5 8
 
0 6
8
1 2 8
4 5
1
 
Đắc Nông
Loto
7
2
5
0 4 4 6
5 5 8
1
2 3 3 9 9
 
3
7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
75
751
1666
2352
1728
8419
56910
34645
25986
94724
36447
77354
19390
64206
05402
68845
52928
747877
Ninh Thuận
XSNT
69
170
2748
9081
5368
0630
74319
46551
41930
95758
23839
19240
34317
04226
93593
53910
46016
749535
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 2 6
1 0 9
2 4 8 8
3  
4 5 5 7
5 1 2 4
6 6
7 5 7
8 6
9 0
Ninh Thuận
Loto
 
0 6 7 9
6
0 0 5 9
0 8
1 8
8 9
0
1
3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
28
260
0820
4736
1453
6721
80977
08978
13171
52089
88849
79640
78803
98888
16233
69258
13966
016107
Quảng Bình
XSQB
23
207
2126
5838
3441
0862
36151
14700
42670
83455
93862
88953
45588
61047
06047
81935
94383
534400
Quảng Trị
XSQT
05
432
9373
1888
1681
7555
44188
54074
11453
46384
88177
27767
15606
34362
26613
43681
82369
798484
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 3 7
1  
2 0 1 8
3 3 6
4 0 9
5 3 8
6 0 6
7 1 7 8
8 8 9
9  
Quảng Bình
Loto
0 0 7
 
3 6
5 8
1 7 7
1 3 5
2 2
0
3 8
 
Quảng Trị
Loto
5 6
3
 
2
 
3 5
2 7 9
3 4 7
1 1 4 4 8 8
 

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
10
067
4077
1443
0778
0004
94078
59616
78036
50214
72339
73106
90632
05595
54377
20066
56346
636473
Đà Nẵng
XSDNG
32
524
8063
6041
5491
1693
89867
86258
40722
11013
84563
56587
15632
85687
57439
39553
19119
446963
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 4 6
1 0 4 6
2  
3 2 6 9
4 3 6
5  
6 6 7
7 3 7 7 8 8
8  
9 5
Đà Nẵng
Loto
 
3 9
2 4
2 2 9
1
3 8
3 3 3 7
 
7 7
1 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
78
091
9334
5579
1084
9574
67913
47550
61705
33409
35748
67110
85447
44836
33191
87653
02548
178707
Quảng Nam
XSQNM
32
204
8684
3257
1551
1571
14822
17752
67007
10020
39039
90413
16444
77993
20872
17588
28442
265325
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 5 7 9
1 0 3
2  
3 4 6
4 7 8 8
5 0 3
6  
7 4 8 9
8 4
9 1 1
Quảng Nam
Loto
4 7
3
0 2 5
2 9
2 4
1 2 7
 
1 2
4 8
3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Phú Yên
XSPY
68
732
9440
4397
6370
4592
87821
10927
91628
84597
44629
71209
62739
28618
47402
10722
35923
488036
ThừaThiênHuế
XSTTH
58
903
1546
3902
2575
4877
98314
40675
68481
93280
93276
66915
88152
09681
61502
59119
13440
327032
Normal
2 số
3 Số
Phú Yên
Đầu Loto
0 2 9
1 8
2 1 2 3 7 8 9
3 2 6 9
4 0
5  
6 8
7 0
8  
9 2 7 7
ThừaThiênHuế
Loto
2 2 3
4 5 9
 
2
0 6
2 8
 
5 5 6 7
0 1 1
 

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
50
382
5527
5792
0186
0029
58129
65507
99709
91144
02258
20705
00411
21165
78487
42259
85474
479938
Kon Tum
XSKT
92
347
6718
3388
8089
9640
05620
32312
97156
37883
53386
75457
74041
24071
78303
21922
39037
846473
ThừaThiênHuế
XSTTH
55
976
8979
2383
8586
8892
64993
59175
10131
51448
42799
93771
79500
83136
59798
71249
51896
537498
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 5 7 9
1 1
2 7 9 9
3 8
4 4
5 0 8 9
6 5
7 4
8 2 6 7
9 2
Kon Tum
Loto
3
2 8
0 2
7
0 1 7
6 7
 
1 3
3 6 8 9
2
ThừaThiênHuế
Loto
0
 
 
1 6
8 9
5
 
1 5 6 9
3 6
2 3 6 8 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Đà Nẵng
XSDNG
86
208
6708
8628
3304
4232
71373
59807
57733
47387
15926
38996
66319
24333
36370
52546
64082
630030
Quảng Ngãi
XSQNI
59
921
2212
5366
7727
6317
23313
08272
47426
84879
25773
98900
46915
16026
59941
43404
15634
353473
Đắc Nông
XSDNO
18
085
3654
6377
1422
8142
81212
98780
37417
56471
83167
75203
02153
19473
19817
67878
47925
829885
Normal
2 số
3 Số
Đà Nẵng
Đầu Loto
0 4 7 8 8
1 9
2 6 8
3 0 2 3 3
4 6
5  
6  
7 0 3
8 2 6 7
9 6
Quảng Ngãi
Loto
0 4
2 3 5 7
1 6 6 7
4
1
9
6
2 3 3 9
 
 
Đắc Nông
Loto
3
2 7 7 8
2 5
 
2
3 4
7
1 3 7 8
0 5 5
 

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
65
623
5917
7350
1330
7093
90338
15040
55398
54462
14574
32020
72334
07813
78761
79953
28204
339588
Ninh Thuận
XSNT
76
088
7308
0323
0005
7502
58876
00460
63587
94804
63634
38633
29289
89439
39661
21355
61432
763134
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 4
1 3 7
2 0 3
3 0 4 8
4 0
5 0 3
6 1 2 5
7 4
8 8
9 3 8
Ninh Thuận
Loto
2 4 5 8
 
3
2 3 4 4 9
 
5
0 1
6 6
7 8 9
 

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
87
305
5999
5461
5900
3780
54057
17902
18769
61616
93438
28085
76426
19317
56379
49650
47829
749896
Quảng Bình
XSQB
83
360
0420
6908
4558
0166
82782
23374
40016
63026
88764
03335
78115
61093
10355
53047
95636
494556
Quảng Trị
XSQT
99
960
0644
1326
5305
3031
93358
40731
66964
65922
73234
72768
77936
46909
99470
38512
79982
170966
Normal
2 số
3 Số
Bình Định
Đầu Loto
0 0 2 5
1 6 7
2 6 9
3 8
4  
5 0 7
6 1 9
7 9
8 0 5 7
9 6 9
Quảng Bình
Loto
8
5 6
0 6
5 6
7
5 6 8
0 4 6
4
2 3
3
Quảng Trị
Loto
5 9
2
2 6
1 1 4 6
4
8
0 4 6 8
0
2
9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
72
483
6392
2971
8310
0975
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
36897
21164
88510
17042
992630
Đà Nẵng
XSDNG
10
989
3227
8905
7948
7084
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
09499
27102
45913
07481
374753
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 5
1 0 0 2 5
2  
3 0
4 2
5 8
6 4
7 1 2 5
8 3 9
9 2 3 7 9
Đà Nẵng
Loto
2 5 8
0 2 3
7 8
 
8
3
5
9
1 4 9
3 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
DakLak
XSDLK
39
483
3097
7777
3828
5485
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
49329
31814
51276
15604
811279
Quảng Nam
XSQNM
38
369
1586
6841
2789
0376
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
29665
52259
57954
14304
223988
Normal
2 số
3 Số
DakLak
Đầu Loto
0 0 4 8
1 4 4
2 8 9
3 4 9
4 7
5  
6  
7 0 5 6 7 9
8 3 5
9 7
Quảng Nam
Loto
4
0
 
8
1 4
4 9 9
1 3 5 9
6 9
6 8 9
9

XSMT 60 Ngày – KQXSMT 60 ngày – Xem Kết quả xổ số miền trung 60 ngày gần đây nhất. Sổ KQXS Miền Trung trong 60 ngày chi tiết nhất.

Giới thiệu thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây

Bảng thống kê kết quả Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Trung trong 60 ngày liên tiếp.

Nội dung bảng thống kê bao gồm:

  • Cập nhật các bảng tổng hợp kết quả chi tiết các giải tám, giải đặc biệt trong 2 tháng gần đây nhất.
  • Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số đã được công bố trước đó.

Hướng dẫn xem thống kê Xổ Số Miền Trung 60 ngày gần đây

Tại mục “XSMT”, bạn chọn xem tab “XSMT 60 ngày” để xem toàn bộ thống kê 60 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Nam.

Thống kê SXMT 60 ngày được cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào xổ số siêu chuẩn để có thể tra cứu bảng thống kê XSKT miền Trung chi tiết và chuẩn xác nhất ngay hôm nay.

to top