XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
30
654
5428
1951
4400
4928
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
91108
96333
54143
25210
403367
Ninh Thuận
XSNT
57
827
4136
4720
1163
2465
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
01238
79710
80946
60755
465562
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 8
1 0
2 2 8 8
3 0 3
4 3
5 1 4
6 1 1 7 9
7 4 5
8 0
9  
Ninh Thuận
Loto
 
0 1 5 8
0 7
6 8
4 6
5 7 8 8
0 2 3 5
 
 
 

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
95
151
4224
4511
2017
1134
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
88796
72182
30569
05016
854776
Ninh Thuận
XSNT
74
062
1159
6357
5270
8678
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
21591
27099
89873
67016
329648
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 1 6 7
2 4
3 4
4 4 7 9
5 1
6 0 4 9
7 6
8 2 5
9 5 6 9
Ninh Thuận
Loto
 
4 6 6
4 9
1
8
7 9
2
0 3 4 8
9 9
1 9

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
23
808
8126
7664
3701
2705
05354
50364
91799
16520
30523
31493
13043
92786
18175
17590
40233
786688
Ninh Thuận
XSNT
26
119
7047
8380
3494
4701
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
29227
64534
06384
00822
417381
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 1 5 8
1  
2 0 3 3 6
3 3
4 3
5 4
6 4 4
7 5
8 6 8
9 0 3 9
Ninh Thuận
Loto
1
3 4 9
2 6 7
4
7 9
0
 
0
0 1 4 6
4 8

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
49
497
0555
5883
0337
6545
53899
16558
24653
04146
37029
42836
01138
30407
79991
77640
00914
982528
Ninh Thuận
XSNT
75
948
2225
3609
4287
4662
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
65017
04262
29944
91920
809490
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 7
1 4
2 8 9
3 6 7 8
4 0 5 6 9
5 3 5 8
6  
7  
8 3
9 1 7 9
Ninh Thuận
Loto
9
7 8
0 5 6
 
4 6 8
 
2 2 2 8
5
7
0 4 4

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
83
845
2483
3870
3855
5582
43067
40618
37558
10096
92502
83217
06986
18954
89906
64530
38600
199174
Ninh Thuận
XSNT
56
064
1869
6209
6929
5227
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
16428
78129
34641
14509
974278
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 2 6
1 7 8
2  
3 0
4 5
5 4 5 8
6 7
7 0 4
8 2 3 3 6
9 6
Ninh Thuận
Loto
9 9
5
7 7 8 9 9
 
1
4 6 7
4 9
2 6 8
6
 

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
15
088
8960
7611
7058
4382
89561
93931
94229
29559
72058
34438
10777
27450
76688
81616
64922
239343
Ninh Thuận
XSNT
16
059
3266
5758
9084
6169
95853
86486
12789
08910
18087
87377
97752
57282
51615
38290
29990
648970
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 1 5 6
2 2 9
3 1 8
4 3
5 0 8 8 9
6 0 1
7 7
8 2 8 8
9  
Ninh Thuận
Loto
 
0 5 6
 
 
 
2 3 8 9
6 9
0 7
2 4 6 7 9
0 0
to top