XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
43
482
4644
2479
6395
8794
48054
99686
32112
52197
59183
17965
93960
61448
10473
48882
30413
109970
Ninh Thuận
XSNT
75
412
1957
4097
5786
5610
88159
62653
20754
51246
62272
43488
17270
62420
56461
27953
82173
759010
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 2 3
2  
3  
4 3 4 8
5 4
6 0 5
7 0 3 9
8 2 2 3 6
9 4 5 7
Ninh Thuận
Loto
 
0 0 2
0
 
6
3 3 4 7 9
1
0 2 3 5
6 8
7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
80
103
6022
8833
8705
1712
28509
64616
43508
35498
98132
39312
46537
27869
77191
37548
15114
387926
Ninh Thuận
XSNT
04
704
6368
0259
6821
6300
48635
75962
03301
77594
91288
43769
46092
36749
19445
77301
13548
786142
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 3 5 8 9
1 2 2 4 6
2 2 6
3 2 3 7
4 8
5  
6 9
7  
8 0
9 1 8
Ninh Thuận
Loto
0 1 1 4 4
 
1
5
2 5 8 9
9
2 8 9
 
8
2 4

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
83
059
2546
2081
1590
7183
42981
68914
46479
04551
13837
45071
31928
54616
47084
36774
90977
202672
Ninh Thuận
XSNT
47
145
9606
7690
4835
1208
71528
16431
90324
26678
68897
98402
06714
55952
90602
61372
31228
321311
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0  
1 4 6
2 8
3 7
4 6
5 1 9
6  
7 1 2 4 7 9
8 1 1 3 3 4
9 0
Ninh Thuận
Loto
2 2 6 8
1 4
4 8 8
1 5
5 7
2
 
2 8
 
0 7

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
33
078
5154
7543
5688
3058
65070
60498
13947
86961
51988
43075
18167
62765
00065
05873
71600
007367
Ninh Thuận
XSNT
16
871
4937
4491
8436
0430
08078
42068
51975
03930
34744
78846
39158
00973
92473
45794
38949
268976
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0
1  
2  
3 3
4 3 7
5 4 8
6 1 5 5 7 7
7 0 3 5 8
8 8 8
9 8
Ninh Thuận
Loto
 
6
 
0 0 6 7
4 6 9
8
8
1 3 3 5 6 8
 
1 4

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Gia Lai
XSGL
37
495
7481
1202
4800
1004
40760
57972
07028
55694
79956
55214
67495
66455
05067
73903
20465
866200
Ninh Thuận
XSNT
50
561
4584
8607
3530
9493
99146
24952
92691
46127
60851
55675
24657
17351
01909
19945
21006
839965
Normal
2 số
3 Số
Gia Lai
Đầu Loto
0 0 0 2 3 4
1 4
2 8
3 7
4  
5 5 6
6 0 5 7
7 2
8 1
9 4 5 5
Ninh Thuận
Loto
6 7 9
 
7
0
5 6
0 1 1 2 7
1 5
5
4
1 3
to top