Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 30/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
992633
Giải nhất
00082
Giải nhì
16016
Giải ba
24763
68949
Giải tư
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
Giải năm
1419
Giải sáu
1672
1553
9658
Giải bảy
156
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 6 9
2 3 6
3 3
4 8 9
5 3 6 8
6 3 7
7 2 6
8 2
9 5
Đuôi Loto
0  
1  
2 7 8
3 2 3 5 6
4  
5 1 9
6 1 2 5 7
7 6
8 4 5
9 1 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 29/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
496565
Giải nhất
12356
Giải nhì
44488
Giải ba
51155
70773
Giải tư
49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025
Giải năm
7628
Giải sáu
3437
8803
3353
Giải bảy
961
Giải tám
18
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3
1  
2 5 8
3 7 7
4 8
5 1 3 5 6 9
6 1 5
7 3 5 7
8 8
9  
Đuôi Loto
0  
1 5 6
2  
3 0 5 7
4  
5 2 5 6 7
6 5
7 3 3 7
8 2 4 8
9 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 23/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
013817
Giải nhất
55818
Giải nhì
02501
Giải ba
50436
52461
Giải tư
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
Giải năm
5712
Giải sáu
1382
9255
7491
Giải bảy
618
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5
1 2 7 8 8
2  
3 6
4 1 4
5 5
6 1 6 9
7 4
8 2
9 1 8
Đuôi Loto
0  
1 0 4 6 9
2 1 8
3  
4 4 7
5 0 5
6 3 6
7 1
8 1 1 9
9 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 22/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
517931
Giải nhất
83596
Giải nhì
75926
Giải ba
03062
71941
Giải tư
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
Giải năm
8150
Giải sáu
3676
8973
2527
Giải bảy
220
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2
2 0 3 6 7
3 1 8
4 0 1
5 0 0 8
6 2
7 3 6
8  
9 6 8
Đuôi Loto
0 2 4 5 5
1 3 4
2 1 6
3 2 7
4  
5  
6 2 7 9
7 2
8 3 5 9
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 16/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
855453
Giải nhất
58304
Giải nhì
47849
Giải ba
30552
71043
Giải tư
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
Giải năm
5565
Giải sáu
1867
4767
7682
Giải bảy
398
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1  
2 3
3 9
4 3 9
5 2 3
6 2 3 5 5 7 7
7  
8 2 5
9 7 8
Đuôi Loto
0  
1  
2 5 6 8
3 2 4 5 6
4 0
5 6 6 8
6  
7 6 6 9
8 9
9 3 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 15/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
455321
Giải nhất
50877
Giải nhì
20984
Giải ba
78413
00001
Giải tư
11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512
Giải năm
2630
Giải sáu
7026
1419
7394
Giải bảy
787
Giải tám
82
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 6
1 2 3 9
2 1 6
3 0
4 5
5 5
6  
7 7
8 3 4 4 7 8
9 4
Đuôi Loto
0 3
1 0 2
2 1
3 1 8
4 8 8 9
5 4 5
6 0 2
7 7 8
8 8
9 1

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 09/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
734886
Giải nhất
89748
Giải nhì
53620
Giải ba
36465
49957
Giải tư
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
Giải năm
5415
Giải sáu
1287
7259
7364
Giải bảy
425
Giải tám
10
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 5
1 5 5
2 0 5 5 9
3  
4 4 8
5 7 9
6 4 5
7 4
8 6 7
9  
Đuôi Loto
0 2
1  
2  
3  
4 4 6 7
5 0 0 1 1 2 2 6
6 8
7 5 8
8 4
9 2 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 08/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
789938
Giải nhất
00883
Giải nhì
09284
Giải ba
02489
41050
Giải tư
52059
61755
12315
38156
43595
74488
55017
Giải năm
2606
Giải sáu
9686
7003
7819
Giải bảy
770
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1 5 7 9
2  
3 8
4  
5 0 5 6 9
6  
7 0
8 3 4 6 8 9
9 5
Đuôi Loto
0 5 7
1  
2  
3 0 8
4 8
5 1 5 9
6 0 5 8
7 1
8 3 8
9 1 5 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 02/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
474835
Giải nhất
08027
Giải nhì
11546
Giải ba
23899
23892
Giải tư
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
Giải năm
5086
Giải sáu
2206
5988
3816
Giải bảy
350
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 6
2 7
3 5 7
4 2 6 8
5 0 1
6 5
7  
8 6 8 8
9 2 6 9
Đuôi Loto
0 5
1 5
2 4 9
3  
4  
5 3 6
6 0 1 4 8 9
7 2 3
8 4 8 8
9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 01/01/2023

XSTTH
Giải ĐB
623976
Giải nhất
54765
Giải nhì
29024
Giải ba
49813
50306
Giải tư
56201
14697
49284
73448
45126
71607
35805
Giải năm
5133
Giải sáu
1505
8515
1550
Giải bảy
568
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 5 6 7
1 3 5
2 4 6
3 3
4 8
5 0
6 5 8
7 6
8 4
9 7
Đuôi Loto
0 5
1 0
2  
3 1 3
4 2 8
5 0 0 1 6
6 0 2 7
7 0 9
8 4 6
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/12/2022

XSTTH
Giải ĐB
180006
Giải nhất
37531
Giải nhì
79351
Giải ba
62559
57231
Giải tư
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
Giải năm
7407
Giải sáu
0056
0043
7327
Giải bảy
963
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 6 7
1  
2 7
3 0 1 1 7
4 3 4 6
5 1 2 6 9
6 3
7  
8  
9  
Đuôi Loto
0 3
1 0 3 3 5
2 0 5
3 4 6
4 4
5  
6 0 4 5
7 0 2 3
8  
9 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 25/12/2022

XSTTH
Giải ĐB
174798
Giải nhất
52683
Giải nhì
32670
Giải ba
31581
92311
Giải tư
86750
63896
45047
70601
05832
84079
34720
Giải năm
5626
Giải sáu
7299
3126
6758
Giải bảy
689
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 1
2 0 6 6
3 2
4 7
5 0 8
6  
7 0 9
8 1 3 9
9 6 8 9
Đuôi Loto
0 2 5 7
1 0 1 8
2 3
3 8
4  
5  
6 2 2 9
7 4
8 5 9
9 7 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 19/12/2022

XSTTH
Giải ĐB
169092
Giải nhất
31898
Giải nhì
10919
Giải ba
10834
55203
Giải tư
91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
Giải năm
7611
Giải sáu
7447
8899
7899
Giải bảy
404
Giải tám
70
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4
1 1 9
2 8
3 2 4
4 7 8
5 6 9
6 6
7 2
8  
9 2 8 9 9
Đuôi Loto
0  
1 1
2 3 7 9
3 0
4 0 3
5  
6 5 6
7 4
8 2 4 9
9 1 5 9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 18/12/2022

XSTTH
Giải ĐB
842374
Giải nhất
13854
Giải nhì
20512
Giải ba
75373
14530
Giải tư
71622
69178
72062
86604
32267
73765
79054
Giải năm
1753
Giải sáu
0442
5248
8894
Giải bảy
661
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 2
2 2
3 0
4 2 8
5 3 4 4
6 1 2 5 7
7 3 4 8
8  
9 4
Đuôi Loto
0 3
1 6
2 1 2 4 6
3 5 7
4 0 5 5 7 9
5 6
6  
7 6
8 4 7
9  
to top