Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 25/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
404121
Giải nhất
34744
Giải nhì
48785
Giải ba
59408
97425
Giải tư
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
Giải năm
3425
Giải sáu
8193
0105
6856
Giải bảy
207
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7 8
1 1
2 1 5 5 6
3 2 6
4 1 4
5 3 6
6  
7  
8 5
9 3 4
Đuôi Loto
0  
1 1 2 4
2 3
3 5 9
4 4 9
5 0 2 2 8
6 2 3 5
7 0
8 0
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 19/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
016494
Giải nhất
15174
Giải nhì
88803
Giải ba
28595
04057
Giải tư
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
Giải năm
6016
Giải sáu
9666
3933
1369
Giải bảy
980
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3
1 1 6
2  
3 3
4  
5 7 7 8
6 6 9
7 4 6 8
8 0
9 3 4 5
Đuôi Loto
0 8
1 1
2  
3 0 0 3 9
4 7 9
5 9
6 1 6 7
7 5 5
8 5 7
9 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 18/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
414556
Giải nhất
46612
Giải nhì
55533
Giải ba
95087
94247
Giải tư
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
Giải năm
9118
Giải sáu
6414
6777
9907
Giải bảy
340
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 4 8
2  
3 3 8
4 0 0 6 7
5 2 6
6 4 9
7 7
8 5 7
9  
Đuôi Loto
0 4 4
1  
2 1 5
3 3
4 1 6
5 8
6 4 5
7 0 4 7 8
8 1 3
9 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 12/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
572829
Giải nhất
90115
Giải nhì
11168
Giải ba
31805
35304
Giải tư
83778
33410
63181
86172
91011
43668
41522
Giải năm
7592
Giải sáu
7611
7653
4581
Giải bảy
566
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5
1 0 1 1 5
2 2 9
3  
4  
5 3
6 6 8 8
7 2 8
8 1 1
9 2
Đuôi Loto
0 1
1 1 1 8 8
2 2 7 9
3 5
4 0
5 0 1
6 6
7  
8 6 6 7
9 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 11/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
115755
Giải nhất
43802
Giải nhì
75436
Giải ba
29830
45178
Giải tư
14624
54489
23028
88275
82611
10892
67451
Giải năm
7709
Giải sáu
1348
6535
3730
Giải bảy
150
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 9
1 1
2 4 8
3 0 0 5 6
4 8
5 0 1 5
6  
7 5 8
8 9
9 2
Đuôi Loto
0 3 3 5
1 1 5
2 0 9
3  
4 2
5 3 5 7
6 3
7  
8 2 4 7
9 0 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
092558
Giải nhất
18847
Giải nhì
34158
Giải ba
59252
10289
Giải tư
63509
06818
31729
56296
35305
11970
28353
Giải năm
9248
Giải sáu
4258
2233
8291
Giải bảy
580
Giải tám
05
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 9
1 8
2 9
3 3
4 7 8
5 2 3 8 8 8
6  
7 0
8 0 9
9 1 6
Đuôi Loto
0 7 8
1 9
2 5
3 3 5
4  
5 0
6 9
7 4
8 1 4 5 5 5
9 0 2 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 04/09/2022

XSTTH
Giải ĐB
140915
Giải nhất
35437
Giải nhì
20681
Giải ba
55754
16413
Giải tư
69880
62643
68273
29091
33959
50202
35016
Giải năm
1867
Giải sáu
2434
3789
3899
Giải bảy
635
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 3 5 6
2  
3 4 5 7
4 3
5 4 9
6 7
7 3
8 0 1 9
9 1 9
Đuôi Loto
0 8
1 8 9
2 0
3 1 4 7
4 3 5
5 1 3
6 1
7 3 6
8  
9 5 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 29/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
223086
Giải nhất
52011
Giải nhì
22237
Giải ba
65314
77551
Giải tư
88347
82233
61399
81504
21628
27099
76967
Giải năm
0540
Giải sáu
5223
4138
4931
Giải bảy
053
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 1 4
2 3 8
3 1 3 7 8
4 0 7
5 1 3
6 7
7  
8 6
9 9 9
Đuôi Loto
0 4
1 1 3 5
2  
3 2 3 5
4 0 1
5  
6 8
7 3 4 6
8 2 3
9 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
403252
Giải nhất
74666
Giải nhì
88966
Giải ba
66864
33307
Giải tư
59005
30661
55974
88693
66860
81595
97141
Giải năm
8592
Giải sáu
2204
9169
6380
Giải bảy
145
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 7
1  
2  
3  
4 1 5
5 2
6 0 1 4 6 6 9
7 4
8 0
9 2 3 5
Đuôi Loto
0 6 8
1 4 6
2 5 9
3 9
4 0 6 7
5 0 4 9
6 6 6
7 0
8  
9 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 22/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
404404
Giải nhất
31831
Giải nhì
20089
Giải ba
87810
64838
Giải tư
00654
04415
54097
74340
45882
35004
43299
Giải năm
8167
Giải sáu
8473
8670
8055
Giải bảy
949
Giải tám
86
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4
1 0 5
2  
3 1 8
4 0 9
5 4 5
6 7
7 0 3
8 2 9
9 7 9
Đuôi Loto
0 1 4 7
1 3
2 8
3 7
4 0 0 5
5 1 5
6  
7 6 9
8 3
9 4 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 21/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
320946
Giải nhất
40260
Giải nhì
56830
Giải ba
76013
74239
Giải tư
03877
07343
45696
58182
33655
33164
02335
Giải năm
7612
Giải sáu
9597
8613
6532
Giải bảy
521
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 3 3
2 1
3 0 2 5 9
4 3 6
5 5
6 0 4
7 7
8 2
9 6 7
Đuôi Loto
0 3 6
1 2
2 1 3 8
3 1 1 4
4 6
5 3 5
6 4 9
7 7 9
8  
9 3

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 15/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
185346
Giải nhất
43396
Giải nhì
26002
Giải ba
80186
17618
Giải tư
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
Giải năm
7041
Giải sáu
9566
3055
4835
Giải bảy
134
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 9
1 8
2  
3 4 5
4 1 2 6 7
5 5
6 5 6 6 8
7  
8 5 6
9 6
Đuôi Loto
0  
1 4
2 0 4
3  
4 3
5 3 5 6 8
6 4 6 6 8 9
7 4
8 1 6
9 0

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 14/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
306493
Giải nhất
80049
Giải nhì
68477
Giải ba
75506
83643
Giải tư
11632
75594
30138
85137
89015
90019
42842
Giải năm
9997
Giải sáu
0973
5493
4485
Giải bảy
305
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6
1 5 9
2  
3 2 7 8
4 2 3 9
5  
6  
7 3 7
8 5
9 3 3 4 7
Đuôi Loto
0  
1  
2 3 4
3 4 7 9 9
4 9
5 0 1 8
6 0
7 3 7 9
8 3
9 1 4

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 08/08/2022

XSTTH
Giải ĐB
552158
Giải nhất
74551
Giải nhì
98266
Giải ba
90791
02052
Giải tư
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
Giải năm
6453
Giải sáu
7561
4686
7830
Giải bảy
499
Giải tám
25
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 7 7
2  
3 0 7 8
4 4 6
5 1 2 3 8
6 1 6
7 8
8 6
9 1 9
Đuôi Loto
0 3
1 5 6 9
2 5
3 5
4 4
5  
6 4 6 8
7 1 1 3
8 3 5 7
9 9
to top