Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/07/2024

XSTTH
Giải ĐB
778965
Giải nhất
10538
Giải nhì
77483
Giải ba
21643
19676
Giải tư
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
Giải năm
7128
Giải sáu
3558
7980
0854
Giải bảy
714
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1 4
2 5 6 8
3 8
4 3
5 4 8
6 5
7 6
8 0 2 3
9 5 7
Đuôi Loto
0 0 8
1  
2 8
3 4 8
4 1 5
5 0 2 6 9
6 2 7
7 9
8 2 3 5
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/07/2024

XSTTH
Giải ĐB
188588
Giải nhất
67759
Giải nhì
69394
Giải ba
90278
79977
Giải tư
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
Giải năm
4969
Giải sáu
4062
4681
7162
Giải bảy
116
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3
1 6
2  
3 9
4 5
5 9
6 2 2 9 9
7 2 7 8
8 1 8
9 4 4
Đuôi Loto
0 0
1 8
2 6 6 7
3 0
4 9 9
5 4
6 1
7 7
8 7 8
9 3 5 6 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 01/07/2024

XSTTH
Giải ĐB
459623
Giải nhất
13262
Giải nhì
77016
Giải ba
65787
28256
Giải tư
89888
49599
10534
28082
09494
21404
97610
Giải năm
6078
Giải sáu
8007
5668
8187
Giải bảy
375
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 7
1 0 6
2 3
3 4
4  
5 6
6 2 8
7 5 8
8 2 7 7 8
9 4 9
Đuôi Loto
0 1
1  
2 6 8
3 2
4 0 3 9
5 7
6 1 5
7 0 8 8
8 6 7 8
9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 30/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
679901
Giải nhất
89490
Giải nhì
95701
Giải ba
29501
62083
Giải tư
01960
56237
89585
58300
46813
84751
03903
Giải năm
9140
Giải sáu
4663
6341
8130
Giải bảy
793
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 1 1 3
1 3
2  
3 0 7
4 0 1
5 1
6 0 3
7  
8 3 5
9 0 3
Đuôi Loto
0 0 3 4 6 9
1 0 0 0 4 5
2  
3 0 1 6 8 9
4  
5 8
6  
7 3
8  
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 24/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
442394
Giải nhất
17380
Giải nhì
33681
Giải ba
75836
73803
Giải tư
52905
98639
96674
53911
33094
20402
84154
Giải năm
7000
Giải sáu
6037
1930
8620
Giải bảy
665
Giải tám
04
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 3 5
1 1
2 0
3 0 6 7 9
4  
5 4
6 5
7 4
8 0 1
9 4 4
Đuôi Loto
0 0 2 3 8
1 1 8
2 0
3 0
4 5 7 9 9
5 0 6
6 3
7 3
8  
9 3

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 23/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
670765
Giải nhất
81206
Giải nhì
24257
Giải ba
67768
76144
Giải tư
90344
26598
87213
50591
17020
50922
43025
Giải năm
7066
Giải sáu
6005
3771
8104
Giải bảy
615
Giải tám
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 5 6
1 3 5
2 0 2 5
3  
4 4 4
5 7
6 5 6 8
7 1
8  
9 1 8
Đuôi Loto
0 2
1 7 9
2 2
3 1
4 0 4 4
5 0 1 2 6
6 0 6
7 5
8 6 9
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 17/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
208827
Giải nhất
88849
Giải nhì
01208
Giải ba
85797
94559
Giải tư
39019
23255
94294
90867
33123
64482
36597
Giải năm
4272
Giải sáu
7116
3647
1460
Giải bảy
928
Giải tám
32
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 6 9
2 3 7 8
3  
4 7 9
5 5 9
6 0 7
7 2
8 2
9 4 7 7
Đuôi Loto
0 6
1  
2 7 8
3 2
4 9
5 5
6 1
7 2 4 6 9 9
8 0 2
9 1 4 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 16/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
756893
Giải nhất
70700
Giải nhì
01575
Giải ba
57410
75164
Giải tư
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
Giải năm
8687
Giải sáu
7291
9110
4347
Giải bảy
913
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 0 0 3 9
2 3 4 7
3  
4 7
5  
6 4
7 5
8 7 9
9 1 3 3 7
Đuôi Loto
0 0 1 1
1 9
2  
3 1 2 9 9
4 2 6
5 7
6  
7 2 4 8 9
8  
9 1 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 10/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
461491
Giải nhất
18803
Giải nhì
03817
Giải ba
68183
98232
Giải tư
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
Giải năm
6686
Giải sáu
7409
8934
3923
Giải bảy
114
Giải tám
40
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1 0 4 7
2 3
3 0 1 2 4
4 3
5  
6 3
7  
8 3 6 9
9 1 7
Đuôi Loto
0 1 3
1 3 9
2 3
3 0 2 4 6 8
4 1 3
5  
6 8
7 1 9
8  
9 0 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 09/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
831147
Giải nhất
46362
Giải nhì
79776
Giải ba
16146
74631
Giải tư
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
Giải năm
3049
Giải sáu
5174
4831
7900
Giải bảy
601
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1
1 6
2 4
3 1 1
4 6 7 8 9
5 4
6 2 9
7 4 6 8
8 4
9  
Đuôi Loto
0 0
1 0 3 3
2 6
3  
4 2 5 7 8
5  
6 1 4 7
7 4
8 4 7
9 4 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
649207
Giải nhất
90677
Giải nhì
01202
Giải ba
39881
92851
Giải tư
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
Giải năm
0589
Giải sáu
9640
4445
1649
Giải bảy
060
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1  
2 3
3 1 4
4 0 5 9
5 1 5
6 0 5
7 7
8 1 5 7 9
9  
Đuôi Loto
0 4 6
1 3 5 8
2 0
3 2
4 3
5 4 5 6 8
6  
7 0 7 8
8  
9 4 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 02/06/2024

XSTTH
Giải ĐB
356024
Giải nhất
85768
Giải nhì
04812
Giải ba
82225
54440
Giải tư
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
Giải năm
4437
Giải sáu
2660
2462
4712
Giải bảy
500
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 2 2
2 4 5 6
3 1 6 7
4 0 8
5 1 5
6 0 2 8
7 9
8  
9  
Đuôi Loto
0 0 4 6
1 3 5
2 1 1 6
3  
4 2
5 2 5
6 2 3
7 3
8 4 6
9 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 27/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
709514
Giải nhất
81650
Giải nhì
56265
Giải ba
22245
46451
Giải tư
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
Giải năm
7265
Giải sáu
4588
3163
5918
Giải bảy
782
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 4 8
2  
3  
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5
7 6
8 2 4 8
9 7
Đuôi Loto
0 4 5
1 4 5
2 8
3 6
4 1 4 8
5 4 6 6
6 7
7 0 9
8 1 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/05/2024

XSTTH
Giải ĐB
306035
Giải nhất
88351
Giải nhì
99145
Giải ba
16117
01829
Giải tư
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
Giải năm
0956
Giải sáu
1484
7258
6490
Giải bảy
157
Giải tám
57
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0
Đuôi Loto
0 7 9
1 4 5
2 3 6
3 1 8
4 8
5 3 4
6 5 6
7 1 5
8 5
9 2
to top