Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 29/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
753212
Giải nhất
95785
Giải nhì
12210
Giải ba
03805
50513
Giải tư
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
Giải năm
4652
Giải sáu
6686
0971
3355
Giải bảy
261
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 5
1 0 2 3
2 0
3 6
4 8
5 2 5
6 1 7
7 1 4
8 5 6 8
9  
Đuôi Loto
0 1 2
1 6 7
2 0 1 5
3 1
4 7
5 0 5 8
6 3 8
7 6
8 4 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
795143
Giải nhất
69724
Giải nhì
35311
Giải ba
38883
41659
Giải tư
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
Giải năm
9647
Giải sáu
7118
5836
3579
Giải bảy
895
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 8
2 4
3 6 7
4 3 7 8 9
5 3 9
6  
7 2 5 9
8 3
9 3 5
Đuôi Loto
0  
1 1
2 7
3 4 5 8 9
4 2
5 7 9
6 3
7 3 4
8 1 4
9 4 5 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 22/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
838784
Giải nhất
11207
Giải nhì
69822
Giải ba
36464
35930
Giải tư
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
Giải năm
7770
Giải sáu
4106
2753
0889
Giải bảy
668
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1  
2 2 9
3 0
4 1
5 2 3
6 4 6 8
7 0 8
8 3 4 9
9 3
Đuôi Loto
0 3 7
1 4
2 2 5
3 5 8 9
4 6 8
5  
6 0 6
7 0
8 6 7
9 2 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 21/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
052659
Giải nhất
41707
Giải nhì
63913
Giải ba
66219
90660
Giải tư
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
Giải năm
0732
Giải sáu
3284
9678
8881
Giải bảy
329
Giải tám
54
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 9
1 3 6 9
2 9
3 2
4 0 2 9
5 9
6 0 4
7 4 8
8 1 4
9  
Đuôi Loto
0 4 6
1 8
2 3 4
3 1
4 6 7 8
5  
6 1
7 0
8 7
9 0 1 2 4 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 15/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
331454
Giải nhất
91838
Giải nhì
09348
Giải ba
74357
33155
Giải tư
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
Giải năm
2331
Giải sáu
9998
8533
3437
Giải bảy
105
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 5
2  
3 1 3 7 8
4 0 4 5 8
5 4 5 7 9
6 7
7  
8 7
9 8
Đuôi Loto
0 4
1 3
2  
3 3
4 4 5
5 0 1 4 5
6  
7 3 5 6 8
8 3 4 9
9 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 14/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
783042
Giải nhất
27820
Giải nhì
14353
Giải ba
82896
79318
Giải tư
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
Giải năm
2412
Giải sáu
9708
2621
0958
Giải bảy
175
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 2 8 8
2 0 1 1
3  
4 2 5
5 3 8
6 2
7 5
8 1
9 1 1 6
Đuôi Loto
0 2
1 2 2 8 9 9
2 1 4 6
3 5
4  
5 4 7
6 9
7  
8 0 1 1 5
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
880883
Giải nhất
33711
Giải nhì
67839
Giải ba
34103
05754
Giải tư
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
Giải năm
1006
Giải sáu
3941
1176
0791
Giải bảy
754
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 6
1 1
2 2
3 0 9
4 1
5 4 4 9
6 2
7 2 6
8 3 3
9 1 2
Đuôi Loto
0 3
1 1 4 9
2 2 6 7 9
3 0 8 8
4 5 5
5  
6 0 7
7  
8  
9 3 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
908812
Giải nhất
36263
Giải nhì
83212
Giải ba
14279
01542
Giải tư
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
Giải năm
7274
Giải sáu
8576
0365
5688
Giải bảy
664
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 2 9
2 5 7
3 1 6 9
4 2
5  
6 0 3 4 5
7 4 6 9
8 8
9  
Đuôi Loto
0 6
1 3
2 1 1 4
3 6
4 6 7
5 2 6
6 3 7
7 2
8 8
9 1 3 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 01/05/2023

XSTTH
Giải ĐB
241733
Giải nhất
93683
Giải nhì
24550
Giải ba
34375
14942
Giải tư
23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744
Giải năm
6456
Giải sáu
2094
5823
2840
Giải bảy
398
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 3 4 6
3 3 4
4 0 2 4
5 0 5 6
6  
7 3 5
8 3
9 4 4 8
Đuôi Loto
0 4 5
1  
2 4
3 2 3 7 8
4 2 3 4 9 9
5 5 7
6 2 5
7  
8 9
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 30/04/2023

XSTTH
Giải ĐB
173600
Giải nhất
92083
Giải nhì
73216
Giải ba
13596
39862
Giải tư
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
Giải năm
9234
Giải sáu
0813
0724
7669
Giải bảy
897
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 6
1 3 6
2 4 7 8
3 4
4  
5 6
6 2 6 9
7  
8 3 5
9 6 7 7
Đuôi Loto
0 0
1  
2 6
3 1 8
4 2 3
5 8
6 0 1 5 6 9
7 2 9 9
8 2
9 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 24/04/2023

XSTTH
Giải ĐB
871617
Giải nhất
80186
Giải nhì
78169
Giải ba
86130
97927
Giải tư
27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970
Giải năm
2641
Giải sáu
5490
1136
4990
Giải bảy
736
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 7
2 3 7
3 0 6 6 7
4 1
5 2
6 5 9
7 0
8 6 6
9 0 0
Đuôi Loto
0 3 7 9 9
1 0 4
2 5
3 2
4  
5 6
6 3 3 8 8
7 1 2 3
8  
9 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 23/04/2023

XSTTH
Giải ĐB
576692
Giải nhất
19122
Giải nhì
87067
Giải ba
34944
76599
Giải tư
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
Giải năm
1346
Giải sáu
6705
5345
6216
Giải bảy
384
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5 8
1 6
2 2
3 4
4 1 4 5 6 8
5  
6 2 7
7  
8 4
9 2 7 9
Đuôi Loto
0  
1 4
2 2 6 9
3 0
4 3 4 8
5 0 4
6 1 4
7 6 9
8 0 4
9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 17/04/2023

XSTTH
Giải ĐB
897580
Giải nhất
94515
Giải nhì
43851
Giải ba
75158
05546
Giải tư
10098
39401
93737
53234
54930
46697
16835
Giải năm
8254
Giải sáu
6084
2434
0545
Giải bảy
820
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 5
2 0
3 0 4 4 5 7
4 5 6
5 1 4 8
6  
7  
8 0 4
9 7 8
Đuôi Loto
0 2 3 8
1 0 5
2  
3  
4 3 3 5 8
5 1 3 4
6 4
7 3 9
8 5 9
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 16/04/2023

XSTTH
Giải ĐB
916634
Giải nhất
89952
Giải nhì
35983
Giải ba
28627
24439
Giải tư
59072
44530
66184
43761
62390
22860
61167
Giải năm
6100
Giải sáu
6372
8655
9959
Giải bảy
173
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1  
2 7
3 0 4 9
4  
5 2 5 9
6 0 1 7
7 2 2 3
8 3 4
9 0
Đuôi Loto
0 0 3 6 9
1 6
2 5 7 7
3 7 8
4 3 8
5 5
6  
7 2 6
8  
9 3 5
to top