XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4

XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ tư

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
71
902
1382
1489
1863
4852
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
74922
25136
15013
37641
265909
Đà Nẵng
XSDNG
95
048
3049
3012
1596
4560
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
65835
15353
21356
76119
284555
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 2 9
1 3 6
2 2 2 3
3 3 3 6
4 1
5 2
6 3 4
7 1
8 2 9
9  
Đà Nẵng
Loto
4
2 4 9 9
 
5
8 9
2 3 5 6
0
 
7
4 4 5 6

SXMT Thứ 4 - Sổ Xố Miền Trung Thứ tư

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
58
520
2806
9014
0888
0640
10705
36493
97870
70629
35775
24828
37670
12054
82180
83086
57702
069787
Đà Nẵng
XSDNG
99
350
5157
1402
9936
7667
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
12223
24006
11925
30812
163055
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 2 5 6
1 4
2 0 8 9
3  
4 0
5 4 8
6  
7 0 0 5
8 0 6 7 8
9 3
Đà Nẵng
Loto
2 6
0 2 3
2 3 5 7
6
 
0 5 7
6 7
0
 
7 9

KQXSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ tư

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
62
818
4662
1299
1593
1435
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
22862
90144
86937
91458
226848
Đà Nẵng
XSDNG
23
958
7575
4152
9507
8226
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
24926
92253
53363
49653
773808
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 7
1 0 8
2 2
3 5 7
4 0 4 8
5 8
6 2 2 2 9
7 7
8  
9 2 3 9
Đà Nẵng
Loto
7 8
0
3 6 6
0
 
1 2 3 3 8
0 3
5
8
6 7

XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ tư

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
26
017
6975
3291
2791
8662
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
52190
51563
44091
97006
076919
Đà Nẵng
XSDNG
65
887
9747
4639
0259
6753
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
99130
47879
46258
21721
969708
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 6
1 1 7 9
2 6
3 0
4  
5 2
6 2 3 8
7 3 5 5
8  
9 0 1 1 1 4
Đà Nẵng
Loto
8
2
1 6 7
0 8 9
7
2 3 8 9
5
5 9 9
7
 

SXMT Thứ 4 - Sổ Xố Miền Trung Thứ tư

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
35
824
6995
2087
8098
8042
37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
54907
61356
89414
69851
972290
Đà Nẵng
XSDNG
88
866
5450
8454
9758
3642
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
65743
34135
88157
43019
209146
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0 0 7
1 4
2 4
3 4 5
4 2 9
5 1 6 9
6 9
7 2 6
8 7
9 0 5 8
Đà Nẵng
Loto
 
2 9
 
0 5 5
2 3 5 6
0 2 4 7 8
6
1 5
8
 

KQXSMT Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ tư

Tỉnh
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Khánh Hòa
XSKH
80
822
6814
0242
1427
9149
87854
39010
75699
21050
57330
36133
14521
85813
30459
93372
60963
849868
Đà Nẵng
XSDNG
82
320
1753
7324
2463
8432
93978
36222
67654
14635
12077
82195
72749
19346
71707
89302
99128
052051
Normal
2 số
3 Số
Khánh Hòa
Đầu Loto
0  
1 0 3 4
2 1 2 7
3 0 3
4 2 9
5 0 4 9
6 3 8
7 2
8 0
9 9
Đà Nẵng
Loto
2 7
 
0 2 4 8
2 5
6 9
1 3 4
3
7 8
2
5
to top