Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 24/03/2023

XSBD
Giải ĐB
978152
Giải nhất
81629
Giải nhì
02992
Giải ba
73233
42157
Giải tư
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
Giải năm
3491
Giải sáu
5807
8483
3698
Giải bảy
841
Giải tám
07
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7 9
1  
2 3 9
3 3
4 1 5
5 2 7 8
6  
7 0
8 3
9 1 2 7 8
Đuôi Loto
0 7
1 4 9
2 5 9
3 0 2 3 8
4  
5 4
6  
7 0 5 9
8 5 9
9 0 2

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 17/03/2023

XSBD
Giải ĐB
466056
Giải nhất
84926
Giải nhì
98222
Giải ba
74547
21834
Giải tư
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
Giải năm
3683
Giải sáu
5134
3604
1653
Giải bảy
649
Giải tám
43
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1  
2 2 2 6
3 4 4
4 3 6 7 9
5 1 3 6
6 8
7  
8 3 3 7
9  
Đuôi Loto
0  
1 5
2 2 2
3 4 5 8 8
4 0 3 3
5  
6 2 4 5
7 4 8
8 6
9 4

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 10/03/2023

XSBD
Giải ĐB
579157
Giải nhất
84776
Giải nhì
48344
Giải ba
62200
29691
Giải tư
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
Giải năm
3189
Giải sáu
2225
6288
3394
Giải bảy
080
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1 7
2 5 9
3 5 8
4 4
5 3 7 9
6  
7 6
8 0 8 9
9 1 4
Đuôi Loto
0 0 8
1 9
2  
3 5
4 4 9
5 0 2 3
6 7
7 1 5
8 3 8
9 2 5 8

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 03/03/2023

XSBD
Giải ĐB
602392
Giải nhất
35119
Giải nhì
72708
Giải ba
79160
81079
Giải tư
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
Giải năm
7432
Giải sáu
5209
6083
2104
Giải bảy
706
Giải tám
63
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 4 4 5 6 8 9
1 8 9
2  
3 2
4 1
5  
6 0 9
7 9
8 3 9
9 2
Đuôi Loto
0 6
1 4
2 3 9
3 8
4 0 0 0
5 0
6 0
7  
8 0 1
9 0 1 6 7 8

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 24/02/2023

XSBD
Giải ĐB
097360
Giải nhất
84129
Giải nhì
79571
Giải ba
01449
33073
Giải tư
00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925
Giải năm
0759
Giải sáu
9255
3183
3283
Giải bảy
023
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 3
2 3 5 9
3 8
4 9 9
5 5 9
6 0
7 1 3
8 0 3 3 6
9 1
Đuôi Loto
0 6 8
1 7 9
2  
3 1 2 7 8 8
4  
5 2 5
6 8
7  
8 3
9 2 4 4 5

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 17/02/2023

XSBD
Giải ĐB
939750
Giải nhất
19359
Giải nhì
63614
Giải ba
95093
54470
Giải tư
98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239
Giải năm
2408
Giải sáu
7082
6092
9654
Giải bảy
985
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 0 4
2 6
3 9
4 2
5 0 4 4 9
6  
7 0 5
8 2 5
9 2 3 3
Đuôi Loto
0 1 5 7
1  
2 4 8 9
3 9 9
4 1 5 5
5 7 8
6 2
7  
8 0
9 3 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 10/02/2023

XSBD
Giải ĐB
268288
Giải nhất
83550
Giải nhì
86546
Giải ba
89400
81656
Giải tư
01373
44085
04326
52313
49880
84621
84892
Giải năm
5950
Giải sáu
1043
2370
1898
Giải bảy
133
Giải tám
37
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 3
2 1 6
3 3
4 3 6
5 0 0 6
6  
7 0 3
8 0 5 8
9 2 8
Đuôi Loto
0 0 5 5 7 8
1 2
2 9
3 1 3 4 7
4  
5 8
6 2 4 5
7  
8 8 9
9  

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 03/02/2023

XSBD
Giải ĐB
465624
Giải nhất
00872
Giải nhì
90385
Giải ba
15881
78486
Giải tư
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
Giải năm
0673
Giải sáu
0131
4663
1082
Giải bảy
412
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2
2 2 4 7
3 1 9
4  
5 3 6
6 3
7 2 3
8 1 2 5 6 6
9 2
Đuôi Loto
0  
1 3 8
2 1 2 7 8 9
3 5 6 7
4 2
5 8
6 5 8 8
7 2
8  
9 3

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 27/01/2023

XSBD
Giải ĐB
743731
Giải nhất
45249
Giải nhì
64773
Giải ba
54981
15530
Giải tư
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
Giải năm
0901
Giải sáu
1731
0234
3585
Giải bảy
599
Giải tám
76
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2
1  
2 9
3 0 1 1 4
4 9
5 1 2
6 6
7 3 4
8 1 5 6
9 9
Đuôi Loto
0 3
1 0 3 3 5 8
2 0 5
3 7
4 3 7
5 8
6 6 8
7  
8  
9 2 4 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 20/01/2023

XSBD
Giải ĐB
315368
Giải nhất
14190
Giải nhì
50882
Giải ba
49008
60352
Giải tư
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
Giải năm
3439
Giải sáu
1335
7712
6775
Giải bảy
572
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 2
2 3
3 4 5 9
4 1 2
5 2
6 2 8
7 2 5
8 2 8
9 0 3
Đuôi Loto
0 9
1 4
2 1 4 5 6 7 8
3 2 9
4 3
5 3 7
6  
7  
8 0 6 8
9 3

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 13/01/2023

XSBD
Giải ĐB
530836
Giải nhất
86987
Giải nhì
91674
Giải ba
79201
91384
Giải tư
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
Giải năm
1821
Giải sáu
3775
4556
8178
Giải bảy
184
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0
2 1 6
3 6
4 3
5 3 6 8
6  
7 4 5 7 8
8 1 4 4 7
9  
Đuôi Loto
0 1
1 0 2 8
2  
3 4 5
4 7 8 8
5 7
6 2 3 5
7 7 8
8 5 7
9  

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 06/01/2023

XSBD
Giải ĐB
804309
Giải nhất
72180
Giải nhì
78379
Giải ba
61241
17652
Giải tư
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
Giải năm
4063
Giải sáu
0089
8307
5921
Giải bảy
797
Giải tám
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 7 9
1  
2 1 7
3  
4 1 8
5 2
6 3 5
7 2 7 9
8 0 5 9
9 7
Đuôi Loto
0 8
1 2 4
2 5 7
3 0 6
4  
5 6 8
6  
7 0 2 7 9
8 4
9 0 7 8

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 30/12/2022

XSBD
Giải ĐB
965664
Giải nhất
19500
Giải nhì
83731
Giải ba
83520
09114
Giải tư
87318
50151
93814
92411
37569
12975
69958
Giải năm
7685
Giải sáu
8721
6938
1970
Giải bảy
482
Giải tám
81
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1 4 4 8
2 0 1
3 1 8
4  
5 1 8
6 4 9
7 0 5
8 2 5
9  
Đuôi Loto
0 0 2 7
1 1 2 3 5
2 8
3  
4 1 1 6
5 7 8
6  
7  
8 1 3 5
9 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 23/12/2022

XSBD
Giải ĐB
930459
Giải nhất
88017
Giải nhì
67901
Giải ba
52352
55771
Giải tư
33363
13104
96268
50222
48419
86081
51105
Giải năm
7645
Giải sáu
6818
0146
3599
Giải bảy
174
Giải tám
35
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 4 5
1 7 8 9
2 2
3  
4 5 6
5 2 9
6 3 8
7 1 4
8 1
9 9
Đuôi Loto
0  
1 0 7 8
2 2 5
3 6
4 0 7
5 0 4
6 4
7 1
8 1 6
9 1 5 9
to top