Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 25/11/2022

XSBD
Giải ĐB
790235
Giải nhất
10922
Giải nhì
89607
Giải ba
27887
74775
Giải tư
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
Giải năm
8490
Giải sáu
5305
9228
9780
Giải bảy
857
Giải tám
44
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 1 1
2 2 8
3 5
4  
5 6 6 7 9
6 5
7 5
8 0 7
9 0 9
Đuôi Loto
0 8 9
1 1 1
2 2
3  
4  
5 0 3 6 7
6 5 5
7 0 5 8
8 2
9 5 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 18/11/2022

XSBD
Giải ĐB
856327
Giải nhất
78240
Giải nhì
52275
Giải ba
87641
65073
Giải tư
79814
96240
90793
62178
68200
53579
89060
Giải năm
9451
Giải sáu
7820
9036
8611
Giải bảy
099
Giải tám
67
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 1 4
2 0 7
3 6
4 0 0 1
5 1
6 0
7 3 5 8 9
8  
9 3 9
Đuôi Loto
0 0 2 4 4 6
1 1 4 5
2  
3 7 9
4 1
5 7
6 3
7 2
8 7
9 7 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 11/11/2022

XSBD
Giải ĐB
128733
Giải nhất
14445
Giải nhì
97033
Giải ba
50084
59799
Giải tư
48055
26620
87577
40277
41807
48367
62722
Giải năm
6862
Giải sáu
4384
5169
1265
Giải bảy
151
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1  
2 0 2
3 3 3
4 5
5 1 5
6 2 5 7 9
7 7 7
8 4 4
9 9
Đuôi Loto
0 2
1 5
2 2 6
3 3 3
4 8 8
5 4 5 6
6  
7 0 6 7 7
8  
9 6 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 04/11/2022

XSBD
Giải ĐB
040082
Giải nhất
00970
Giải nhì
99147
Giải ba
07312
47458
Giải tư
31161
19493
06744
36061
35803
54381
67369
Giải năm
8539
Giải sáu
8138
9703
1991
Giải bảy
861
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3
1 2
2  
3 8 9
4 4 7
5 8
6 1 1 1 9
7 0
8 1 2
9 1 3
Đuôi Loto
0 7
1 6 6 6 8 9
2 1 8
3 0 0 9
4 4
5  
6  
7 4
8 3 5
9 3 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 28/10/2022

XSBD
Giải ĐB
448938
Giải nhất
82776
Giải nhì
53835
Giải ba
49893
33377
Giải tư
64083
15524
71966
64784
80131
40841
82115
Giải năm
6858
Giải sáu
6893
4899
9361
Giải bảy
427
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5
2 4 7
3 1 5 8
4 1
5 8
6 1 6
7 6 7
8 3 4
9 3 3 9
Đuôi Loto
0  
1 3 4 6
2  
3 8 9 9
4 2 8
5 1 3
6 6 7
7 2 7
8 3 5
9 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 21/10/2022

XSBD
Giải ĐB
309477
Giải nhất
20468
Giải nhì
56796
Giải ba
38755
47948
Giải tư
93984
56038
57644
18014
55261
49717
00919
Giải năm
0410
Giải sáu
0458
8651
2614
Giải bảy
900
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 0 4 4 7 9
2  
3 8
4 4 8
5 1 5 8
6 1 8
7 7
8 4
9 6
Đuôi Loto
0 0 1
1 5 6
2  
3  
4 1 1 4 8
5 5
6 9
7 1 7
8 3 4 5 6
9 1

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 14/10/2022

XSBD
Giải ĐB
223670
Giải nhất
02950
Giải nhì
66295
Giải ba
54930
90929
Giải tư
32739
58734
88188
23417
22104
42420
92822
Giải năm
0955
Giải sáu
5868
9626
9918
Giải bảy
494
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 7 8
2 0 2 6 9
3 0 4 9
4  
5 0 5
6 8
7 0
8 8
9 4 5
Đuôi Loto
0 2 3 5 7
1  
2 2
3  
4 0 3 9
5 5 9
6 2
7 1
8 1 6 8
9 2 3

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 07/10/2022

XSBD
Giải ĐB
331442
Giải nhất
23167
Giải nhì
35871
Giải ba
33490
60610
Giải tư
11723
12457
95483
29354
07480
07135
28168
Giải năm
3044
Giải sáu
4108
3594
6689
Giải bảy
947
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 0
2 3
3 5
4 2 4 7
5 4 7
6 7 8
7 1
8 0 3 9
9 0 4
Đuôi Loto
0 1 8 9
1 7
2 4
3 2 8
4 4 5 9
5 3
6  
7 4 5 6
8 0 6
9 8

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 30/09/2022

XSBD
Giải ĐB
324226
Giải nhất
95011
Giải nhì
83677
Giải ba
37860
15736
Giải tư
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
Giải năm
1595
Giải sáu
0634
5677
2264
Giải bảy
659
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 7
1 1 8
2 6
3 4 6
4 1 6
5 9
6 0 4
7 7 7
8 6
9 5 6
Đuôi Loto
0 6
1 1 4
2 0
3  
4 3 6
5 9
6 2 3 4 8 9
7 0 7 7
8 1
9 5

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 23/09/2022

XSBD
Giải ĐB
932249
Giải nhất
27269
Giải nhì
23509
Giải ba
98309
31231
Giải tư
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
Giải năm
5559
Giải sáu
7925
9532
6634
Giải bảy
445
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9 9
1 7
2 5
3 1 1 2 2 4
4 1 5 9
5 9
6 9
7 4
8 3 7
9  
Đuôi Loto
0  
1 3 3 4
2 3 3
3 8
4 3 7
5 2 4
6  
7 1 8
8  
9 0 0 4 5 6

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 16/09/2022

XSBD
Giải ĐB
893906
Giải nhất
96640
Giải nhì
35557
Giải ba
44864
66941
Giải tư
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
Giải năm
2108
Giải sáu
1727
8527
7698
Giải bảy
826
Giải tám
28
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1  
2 6 7 7
3  
4 0 1
5 0 7
6 1 4 7
7 4 6
8 5
9 5 8
Đuôi Loto
0 4 5
1 4 6
2  
3  
4 6 7
5 8 9
6 0 2 7
7 2 2 5 6
8 0 9
9  

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 09/09/2022

XSBD
Giải ĐB
608191
Giải nhất
89449
Giải nhì
64027
Giải ba
66629
06124
Giải tư
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
Giải năm
3131
Giải sáu
5200
6851
4246
Giải bảy
873
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1 6
2 4 7 9
3 1
4 6 9
5 1
6 0 4 4
7 3
8 3 5
9 1
Đuôi Loto
0 0 6
1 3 5 9
2  
3 7 8
4 2 6 6
5 8
6 1 4
7 2
8  
9 0 2 4

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 02/09/2022

XSBD
Giải ĐB
681259
Giải nhất
26274
Giải nhì
27753
Giải ba
84756
16739
Giải tư
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
Giải năm
0242
Giải sáu
5496
4354
7107
Giải bảy
238
Giải tám
13
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1  
2 0 4 7
3 8 9
4 2
5 3 4 4 6 9
6 4
7 4
8  
9 2 6
Đuôi Loto
0 2
1  
2 4 9
3 5
4 2 5 5 6 7
5  
6 0 5 9
7 0 2
8 3
9 3 5

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 26/08/2022

XSBD
Giải ĐB
061032
Giải nhất
22007
Giải nhì
15098
Giải ba
07608
76762
Giải tư
05875
83648
61951
49575
96161
96659
07421
Giải năm
0929
Giải sáu
0878
5935
8647
Giải bảy
474
Giải tám
83
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 8
1  
2 1 9
3 2 5
4 7 8
5 1 9
6 1 2
7 4 5 5 8
8  
9 8
Đuôi Loto
0  
1 2 5 6
2 3 6
3  
4 7
5 3 7 7
6  
7 0 4
8 0 4 7 9
9 2 5
to top