Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 31/05/2023

XSCT
Giải ĐB
290965
Giải nhất
52702
Giải nhì
24748
Giải ba
97874
59859
Giải tư
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
Giải năm
5906
Giải sáu
0118
1711
2344
Giải bảy
243
Giải tám
85
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 2 6
1 1 8
2  
3 0
4 3 4 8
5 9
6 3 5
7 4 7 8
8 6
9 0
Đuôi Loto
0 0 3 9
1 1
2 0
3 4 6
4 4 7
5 6
6 0 8
7 7
8 1 4 7
9 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 24/05/2023

XSCT
Giải ĐB
238481
Giải nhất
85428
Giải nhì
34496
Giải ba
84554
36477
Giải tư
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
Giải năm
7457
Giải sáu
1912
2794
4534
Giải bảy
619
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 2 9 9
2 8
3 0 4 5
4  
5 1 4 7
6  
7 7
8 1 8
9 4 6 8
Đuôi Loto
0 3
1 5 8
2 1
3  
4 3 5 9
5 3
6 0 9
7 5 7
8 2 8 9
9 1 1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 17/05/2023

XSCT
Giải ĐB
253231
Giải nhất
22520
Giải nhì
68088
Giải ba
32318
12353
Giải tư
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
Giải năm
4633
Giải sáu
1671
4148
4586
Giải bảy
843
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 8
2 0
3 1 3
4 3 3 8
5 3 6 7
6 2
7 1 7 7
8 2 6 8
9  
Đuôi Loto
0 2
1 3 7
2 6 8
3 3 4 4 5
4  
5  
6 5 8
7 5 7 7
8 1 4 8
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 10/05/2023

XSCT
Giải ĐB
128993
Giải nhất
57715
Giải nhì
71276
Giải ba
57732
62308
Giải tư
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
Giải năm
7713
Giải sáu
7808
2201
5746
Giải bảy
001
Giải tám
47
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 1 8 8
1 3 3 5
2  
3 2 8 9
4 0 6
5  
6  
7 6
8 6
9 3 4 4
Đuôi Loto
0 4
1 0 0
2 3
3 1 1 9
4 9 9
5 1
6 4 7 8
7  
8 0 0 3
9 3

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 03/05/2023

XSCT
Giải ĐB
195447
Giải nhất
33671
Giải nhì
28942
Giải ba
69230
56735
Giải tư
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
Giải năm
4625
Giải sáu
1292
5712
0366
Giải bảy
371
Giải tám
29
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 2 3
2 5 9
3 0 5
4 2 2 7
5  
6 6
7 1 1 8
8 9
9 0 2 5
Đuôi Loto
0 3 9
1 7 7
2 1 4 4 9
3 1
4  
5 2 3 9
6 6
7 4
8 7
9 2 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 26/04/2023

XSCT
Giải ĐB
788867
Giải nhất
67806
Giải nhì
74285
Giải ba
44954
12155
Giải tư
97528
09425
73925
69603
73352
48298
48351
Giải năm
7774
Giải sáu
2203
8149
7376
Giải bảy
777
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 3 6
1  
2 5 5 8
3  
4 9
5 1 2 4 5
6 7
7 4 6 7
8 5
9 8
Đuôi Loto
0  
1 5
2 5
3 0 0
4 5 7
5 2 2 5 8
6 0 7
7 6 7
8 2 9
9 4

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 19/04/2023

XSCT
Giải ĐB
605950
Giải nhất
96769
Giải nhì
81298
Giải ba
62078
83670
Giải tư
60836
07027
48279
15248
98289
18856
99553
Giải năm
6687
Giải sáu
9747
0125
0885
Giải bảy
721
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 1 5 7
3 6
4 7 8
5 0 3 6
6 9
7 0 8 9
8 5 7 9
9 8
Đuôi Loto
0 5 7
1 2
2  
3 5
4  
5 2 8
6 3 5
7 2 4 8
8 4 7 9
9 6 7 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 12/04/2023

XSCT
Giải ĐB
921881
Giải nhất
58003
Giải nhì
36697
Giải ba
97369
80176
Giải tư
85830
74070
42828
55308
31277
88729
06138
Giải năm
1472
Giải sáu
7394
8241
4500
Giải bảy
066
Giải tám
72
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 3 8
1  
2 8 9
3 0 8
4 1
5  
6 6 9
7 0 2 6 7
8 1
9 4 7
Đuôi Loto
0 0 3 7
1 4 8
2 7
3 0
4 9
5  
6 6 7
7 7 9
8 0 2 3
9 2 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 05/04/2023

XSCT
Giải ĐB
011269
Giải nhất
13984
Giải nhì
54345
Giải ba
38665
79292
Giải tư
43155
20569
50124
43075
83607
48099
66323
Giải năm
4917
Giải sáu
9112
1648
8593
Giải bảy
786
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7
1 2 7
2 3 4
3  
4 5 8
5 5
6 5 9 9
7 5
8 4 6
9 2 3 9
Đuôi Loto
0  
1  
2 1 9
3 2 9
4 2 8
5 4 5 6 7
6 8
7 0 1
8 4
9 6 6 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 29/03/2023

XSCT
Giải ĐB
510899
Giải nhất
38436
Giải nhì
49861
Giải ba
34956
97110
Giải tư
56401
79336
82352
35579
84848
80813
06543
Giải năm
0679
Giải sáu
9886
9061
5350
Giải bảy
352
Giải tám
38
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0 3
2  
3 6 6
4 3 8
5 0 2 2 6
6 1 1
7 9 9
8 6
9 9
Đuôi Loto
0 1 5
1 0 6 6
2 5 5
3 1 4
4  
5  
6 3 3 5 8
7  
8 4
9 7 7 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 22/03/2023

XSCT
Giải ĐB
465465
Giải nhất
02287
Giải nhì
55280
Giải ba
56820
33486
Giải tư
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
Giải năm
4018
Giải sáu
6502
6471
2399
Giải bảy
524
Giải tám
87
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1 8
2 0 4
3 3
4 9
5 9
6 4 5 7
7 1 4
8 0 6 7
9 2 9
Đuôi Loto
0 2 8
1 7
2 0 9
3 3
4 2 6 7
5 6
6 8
7 6 8
8 1
9 4 5 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 15/03/2023

XSCT
Giải ĐB
735161
Giải nhất
93343
Giải nhì
32682
Giải ba
27291
14124
Giải tư
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
Giải năm
1180
Giải sáu
0571
4234
7095
Giải bảy
091
Giải tám
79
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1  
2 4 5
3 4
4 3 3
5 6
6 0 1 3
7 1 5 6
8 0 2
9 1 1 5
Đuôi Loto
0 6 8
1 6 7 9 9
2 8
3 4 4 6
4 2 3
5 2 7 9
6 5 7
7  
8  
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 08/03/2023

XSCT
Giải ĐB
472192
Giải nhất
84514
Giải nhì
08998
Giải ba
88250
20666
Giải tư
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
Giải năm
1628
Giải sáu
8502
2937
3265
Giải bảy
306
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2 6
1 4
2 8
3 1 7
4 2 9
5 0
6 1 1 5 5 6
7  
8  
9 2 8
Đuôi Loto
0 5
1 3 6 6
2 0 0 4 9
3  
4 1
5 6 6
6 0 6
7 3
8 2 9
9 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 01/03/2023

XSCT
Giải ĐB
874314
Giải nhất
90954
Giải nhì
24963
Giải ba
38513
05181
Giải tư
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
Giải năm
4556
Giải sáu
4594
8622
5321
Giải bảy
123
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 3 4 6
2 1 2 3 4
3  
4 5 6
5 4 6
6 3
7  
8 1 4 7
9 4
Đuôi Loto
0 0
1 2 8
2 2
3 1 2 6
4 1 2 5 8 9
5 4
6 1 4 5
7 8
8  
9  
to top