Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 10/04/2024

XSCT
Giải ĐB
041655
Giải nhất
87305
Giải nhì
81783
Giải ba
77228
79605
Giải tư
53233
68601
30634
37070
21831
20851
22947
Giải năm
0406
Giải sáu
3956
7413
5966
Giải bảy
392
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 5 6
1 3
2 8
3 1 3 4
4 7
5 1 5 6
6 6
7 0
8 3
9 2
Đuôi Loto
0 7
1 0 3 5
2 9
3 1 3 8
4 3
5 0 0 5
6 0 5 6
7 4
8 2
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 03/04/2024

XSCT
Giải ĐB
786266
Giải nhất
70600
Giải nhì
55093
Giải ba
10878
69493
Giải tư
45399
72248
29988
94251
00328
00379
82575
Giải năm
8429
Giải sáu
6765
1014
2608
Giải bảy
172
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8
1 4
2 8 9
3  
4 8
5 1
6 5 6
7 2 5 8 9
8 8
9 3 3 9
Đuôi Loto
0 0
1 5
2 7
3 9 9
4 1
5 6 7
6 6
7  
8 0 2 4 7 8
9 2 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 27/03/2024

XSCT
Giải ĐB
573218
Giải nhất
44758
Giải nhì
58542
Giải ba
81934
25092
Giải tư
89504
50742
87325
69688
45121
64555
27576
Giải năm
9851
Giải sáu
6530
9253
9759
Giải bảy
346
Giải tám
23
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 8
2 1 5
3 0 4
4 2 2 6
5 1 3 5 8 9
6  
7 6
8 8
9 2
Đuôi Loto
0 3
1 2 5
2 4 4 9
3 5
4 0 3
5 2 5
6 4 7
7  
8 1 5 8
9 5

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 20/03/2024

XSCT
Giải ĐB
945344
Giải nhất
21406
Giải nhì
97634
Giải ba
26869
45788
Giải tư
63748
37709
51805
49947
82592
01533
52037
Giải năm
6621
Giải sáu
5898
5369
7477
Giải bảy
941
Giải tám
55
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6 9
1  
2 1
3 3 4 7
4 1 4 7 8
5  
6 9 9
7 7
8 8
9 2 8
Đuôi Loto
0  
1 2 4
2 9
3 3
4 3 4
5 0
6 0
7 3 4 7
8 4 8 9
9 0 6 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 13/03/2024

XSCT
Giải ĐB
683872
Giải nhất
28019
Giải nhì
45668
Giải ba
58212
62591
Giải tư
73635
57960
26137
61941
54506
50311
59247
Giải năm
8093
Giải sáu
1786
7365
0616
Giải bảy
158
Giải tám
16
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 1 2 6 9
2  
3 5 7
4 1 7
5 8
6 0 5 8
7 2
8 6
9 1 3
Đuôi Loto
0 6
1 1 4 9
2 1 7
3 9
4  
5 3 6
6 0 1 8
7 3 4
8 5 6
9 1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 06/03/2024

XSCT
Giải ĐB
869080
Giải nhất
22436
Giải nhì
36460
Giải ba
79594
57322
Giải tư
18634
11002
18574
23582
14903
33697
73624
Giải năm
2206
Giải sáu
9025
1978
4793
Giải bảy
961
Giải tám
98
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 3 6
1  
2 2 4 5
3 4 6
4  
5  
6 0 1
7 4 8
8 0 2
9 3 4 7
Đuôi Loto
0 6 8
1 6
2 0 2 8
3 0 9
4 2 3 7 9
5 2
6 0 3
7 9
8 7
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 28/02/2024

XSCT
Giải ĐB
039809
Giải nhất
05761
Giải nhì
57843
Giải ba
98584
18506
Giải tư
54452
03967
44313
87289
65011
19240
01446
Giải năm
1165
Giải sáu
4130
3919
8559
Giải bảy
440
Giải tám
61
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 9
1 1 3 9
2  
3 0
4 0 0 3 6
5 2 9
6 1 5 7
7  
8 4 9
9  
Đuôi Loto
0 3 4 4
1 1 6
2 5
3 1 4
4 8
5 6
6 0 4
7 6
8  
9 0 1 5 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 21/02/2024

XSCT
Giải ĐB
710609
Giải nhất
59319
Giải nhì
76023
Giải ba
53677
21247
Giải tư
73832
26787
08271
37449
48291
42628
93067
Giải năm
3854
Giải sáu
3729
0702
9289
Giải bảy
586
Giải tám
62
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 9
1 9
2 3 8 9
3 2
4 7 9
5 4
6 7
7 1 7
8 6 7 9
9 1
Đuôi Loto
0  
1 7 9
2 0 3
3 2
4 5
5  
6 8
7 4 6 7 8
8 2
9 0 1 2 4 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 14/02/2024

XSCT
Giải ĐB
024603
Giải nhất
85205
Giải nhì
00183
Giải ba
63570
30827
Giải tư
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
Giải năm
9786
Giải sáu
9909
7319
1272
Giải bảy
958
Giải tám
56
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 5 9
1 9
2 7 9
3  
4  
5 8
6 9
7 0 2 7
8 3 4 5 6 6
9 0
Đuôi Loto
0 7 9
1  
2 7
3 0 8
4 8
5 0 8
6 8 8
7 2 7
8 5
9 0 1 2 6

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 07/02/2024

XSCT
Giải ĐB
496955
Giải nhất
64759
Giải nhì
51130
Giải ba
29688
99775
Giải tư
51230
49964
35866
06219
68829
65810
68734
Giải năm
4553
Giải sáu
9860
6016
5855
Giải bảy
688
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 6 9
2 9
3 0 0 4
4  
5 3 5 5 9
6 0 4 6
7 5
8 8 8
9  
Đuôi Loto
0 1 3 3 6
1  
2  
3 5
4 3 6
5 5 5 7
6 1 6
7  
8 8 8
9 1 2 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 31/01/2024

XSCT
Giải ĐB
029325
Giải nhất
34903
Giải nhì
95356
Giải ba
47092
32139
Giải tư
35939
41884
85754
74009
37024
27378
00661
Giải năm
2218
Giải sáu
4072
9438
3865
Giải bảy
496
Giải tám
90
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 9
1 8
2 4 5
3 8 9 9
4  
5 4 6
6 1 5
7 2 8
8 4
9 2 6
Đuôi Loto
0  
1 6
2 7 9
3 0
4 2 5 8
5 2 6
6 5 9
7  
8 1 3 7
9 0 3 3

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 24/01/2024

XSCT
Giải ĐB
073529
Giải nhất
50893
Giải nhì
63701
Giải ba
13453
14230
Giải tư
67586
37363
39258
65127
69312
06967
68593
Giải năm
7688
Giải sáu
5325
5477
9921
Giải bảy
081
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 2
2 1 5 7 9
3 0
4  
5 3 8
6 3 7
7 7
8 1 6 8
9 3 3
Đuôi Loto
0 3
1 0 2 8
2 1
3 5 6 9 9
4  
5 2
6 8
7 2 6 7
8 5 8
9 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 17/01/2024

XSCT
Giải ĐB
986122
Giải nhất
67320
Giải nhì
62038
Giải ba
47555
46520
Giải tư
43768
29136
65743
09750
74241
64976
17746
Giải năm
9682
Giải sáu
4960
9936
9756
Giải bảy
719
Giải tám
59
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 9
2 0 0 2
3 6 6 8
4 1 3 6
5 0 5 6
6 0 8
7 6
8 2
9  
Đuôi Loto
0 2 2 5 6
1 4
2 2 8
3 4
4  
5 5
6 3 3 4 5 7
7  
8 3 6
9 1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 10/01/2024

XSCT
Giải ĐB
885120
Giải nhất
48567
Giải nhì
27305
Giải ba
59365
03595
Giải tư
31218
08968
82786
82470
35352
86514
82541
Giải năm
7299
Giải sáu
1597
8575
0170
Giải bảy
807
Giải tám
39
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1 4 8
2 0
3  
4 1
5 2
6 5 7 8
7 0 0 5
8 6
9 5 7 9
Đuôi Loto
0 2 7 7
1 4
2 5
3  
4 1
5 0 6 7 9
6 8
7 0 6 9
8 1 6
9 9
to top