Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 17/06/2024

XSDT
Giải ĐB
029715
Giải nhất
93735
Giải nhì
50275
Giải ba
32370
32989
Giải tư
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
Giải năm
6409
Giải sáu
8941
7340
6372
Giải bảy
538
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 8 9
1 5
2 2
3 5 8
4 0 1 8
5 5 5
6  
7 0 2 5
8 1 9
9  
Đuôi Loto
0 4 7
1 4 8
2 0 2 7
3  
4  
5 1 3 5 5 7
6  
7  
8 0 3 4
9 0 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 10/06/2024

XSDT
Giải ĐB
451188
Giải nhất
91935
Giải nhì
29884
Giải ba
44901
68822
Giải tư
34746
35747
12533
50771
66370
19857
00749
Giải năm
2765
Giải sáu
1564
2073
8980
Giải bảy
585
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1  
2 2
3 3 5
4 6 7 9
5 7
6 4 5
7 0 1 3
8 0 4 5 8
9  
Đuôi Loto
0 7 8
1 0 7
2 2
3 3 7
4 6 8
5 3 6 8
6 4
7 4 5
8 8
9 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 03/06/2024

XSDT
Giải ĐB
453876
Giải nhất
50571
Giải nhì
93894
Giải ba
63223
52829
Giải tư
43058
18384
94610
79801
49986
93460
31972
Giải năm
6475
Giải sáu
8677
6475
4756
Giải bảy
384
Giải tám
99
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1
1 0
2 3 9
3  
4  
5 6 8
6 0
7 1 2 5 5 6 7
8 4 4 6
9 4
Đuôi Loto
0 1 6
1 0 7
2 7
3 2
4 8 8 9
5 7 7
6 5 7 8
7 7
8 5
9 2

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 27/05/2024

XSDT
Giải ĐB
575556
Giải nhất
00198
Giải nhì
01040
Giải ba
10005
69028
Giải tư
67307
56100
65126
54553
23014
54923
60575
Giải năm
5832
Giải sáu
9919
3111
2550
Giải bảy
559
Giải tám
45
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5 7
1 1 4 9
2 3 6 8
3 2
4 0
5 0 3 6 9
6  
7 5
8  
9 8
Đuôi Loto
0 0 4 5
1 1
2 3
3 2 5
4 1
5 0 7
6 2 5
7 0
8 2 9
9 1 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 20/05/2024

XSDT
Giải ĐB
982772
Giải nhất
79275
Giải nhì
82289
Giải ba
75330
05031
Giải tư
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
Giải năm
8579
Giải sáu
4326
6767
9475
Giải bảy
452
Giải tám
53
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 9
1  
2 6
3 0 1 7
4 2 8
5 2
6 3 7
7 2 5 5 5 9
8 9
9  
Đuôi Loto
0 0 3
1 3
2 4 5 7
3 6
4  
5 7 7 7
6 2
7 3 6
8 4
9 0 7 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 13/05/2024

XSDT
Giải ĐB
031128
Giải nhất
51682
Giải nhì
27762
Giải ba
77280
81465
Giải tư
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
Giải năm
3667
Giải sáu
9918
7477
0377
Giải bảy
214
Giải tám
64
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 0 4 8
2 0 8
3 6
4  
5  
6 2 5 6 7
7 7 7 7
8 0 2
9 1
Đuôi Loto
0 0 1 2 8
1 9
2 6 8
3  
4 1
5 6
6 3 6
7 6 7 7 7
8 1 2
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 06/05/2024

XSDT
Giải ĐB
654038
Giải nhất
96193
Giải nhì
63877
Giải ba
46989
78291
Giải tư
60389
11339
89968
46397
28213
87410
75131
Giải năm
9557
Giải sáu
0068
1110
7296
Giải bảy
932
Giải tám
71
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0 0 3
2  
3 1 2 8 9
4  
5 7
6 8 8
7 7
8 9 9
9 1 3 6 7
Đuôi Loto
0 1 1
1 3 9
2 3
3 1 9
4  
5  
6 9
7 5 7 9
8 3 6 6
9 3 8 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 29/04/2024

XSDT
Giải ĐB
994054
Giải nhất
00449
Giải nhì
53483
Giải ba
82581
80859
Giải tư
38185
28993
17719
02258
11695
95812
88062
Giải năm
5177
Giải sáu
8231
5011
3447
Giải bảy
417
Giải tám
48
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 2 7 9
2  
3 1
4 7 9
5 4 8 9
6 2
7 7
8 1 3 5
9 3 5
Đuôi Loto
0  
1 1 3 8
2 1 6
3 8 9
4 5
5 8 9
6  
7 1 4 7
8 5
9 1 4 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 22/04/2024

XSDT
Giải ĐB
760456
Giải nhất
78848
Giải nhì
23089
Giải ba
17597
84172
Giải tư
91257
22443
16090
47153
81140
45221
40404
Giải năm
8845
Giải sáu
2465
5294
1957
Giải bảy
717
Giải tám
36
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 7
2 1
3  
4 0 3 5 8
5 3 6 7 7
6 5
7 2
8 9
9 0 4 7
Đuôi Loto
0 4 9
1 2
2 7
3 4 5
4 0 9
5 4 6
6 5
7 1 5 5 9
8 4
9 8

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 15/04/2024

XSDT
Giải ĐB
746822
Giải nhất
51884
Giải nhì
26044
Giải ba
91127
49515
Giải tư
60543
96122
77367
02549
58653
84818
92788
Giải năm
5548
Giải sáu
5414
6950
8819
Giải bảy
833
Giải tám
41
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4 5 8 9
2 2 2 7
3 3
4 3 4 8 9
5 0 3
6 7
7  
8 4 8
9  
Đuôi Loto
0 5
1  
2 2 2
3 3 4 5
4 1 4 8
5 1
6  
7 2 6
8 1 4 8
9 1 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 08/04/2024

XSDT
Giải ĐB
516068
Giải nhất
25639
Giải nhì
55890
Giải ba
54419
78499
Giải tư
66044
08285
24924
75626
01956
48827
49746
Giải năm
0037
Giải sáu
3115
3225
0078
Giải bảy
329
Giải tám
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 9
2 4 5 6 7 9
3 7 9
4 4 6
5 6
6 8
7 8
8 5
9 0 9
Đuôi Loto
0 9
1  
2  
3  
4 2 4
5 1 2 8
6 2 4 5
7 2 3
8 6 7
9 1 2 3 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 01/04/2024

XSDT
Giải ĐB
792804
Giải nhất
34258
Giải nhì
83277
Giải ba
41043
41859
Giải tư
76019
04561
45656
62651
74384
19731
81026
Giải năm
3201
Giải sáu
5717
4668
9388
Giải bảy
500
Giải tám
69
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 1 4
1 7 9
2 6
3 1
4 3
5 1 6 8 9
6 1 8
7 7
8 4 8
9  
Đuôi Loto
0 0
1 0 3 5 6
2  
3 4
4 0 8
5  
6 2 5
7 1 7
8 5 6 8
9 1 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 25/03/2024

XSDT
Giải ĐB
860915
Giải nhất
07015
Giải nhì
34654
Giải ba
84681
47066
Giải tư
57383
61617
22684
77726
40793
71711
59808
Giải năm
9933
Giải sáu
5327
3426
3156
Giải bảy
836
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 8
1 1 5 5 7
2 6 6 7
3 3 6
4  
5 4 6
6 6
7  
8 1 3 4
9 3
Đuôi Loto
0  
1 1 8
2  
3 3 8 9
4 5 8
5 1 1
6 2 2 3 5 6
7 1 2
8 0
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 18/03/2024

XSDT
Giải ĐB
644940
Giải nhất
70983
Giải nhì
79146
Giải ba
45499
12144
Giải tư
05038
04378
91688
52674
73520
12883
59742
Giải năm
2432
Giải sáu
9266
8610
8060
Giải bảy
897
Giải tám
10
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 0
2 0
3 2 8
4 0 2 4 6
5  
6 0 6
7 4 8
8 3 3 8
9 7 9
Đuôi Loto
0 1 2 4 6
1  
2 3 4
3 8 8
4 4 7
5  
6 4 6
7 9
8 3 7 8
9 9
to top