Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 25/09/2023

XSDT
Giải ĐB
460871
Giải nhất
60481
Giải nhì
30148
Giải ba
05691
20896
Giải tư
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
Giải năm
2442
Giải sáu
7168
9342
7903
Giải bảy
788
Giải tám
15
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 3 4 6
1 9
2 9
3 0
4 2 2 8
5 6
6 8
7 1
8 1 5 8
9 1 6
Đuôi Loto
0 3
1 7 8 9
2 4 4
3 0
4 0
5 8
6 0 5 9
7  
8 4 6 8
9 1 2

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 18/09/2023

XSDT
Giải ĐB
498180
Giải nhất
53115
Giải nhì
67344
Giải ba
13039
96031
Giải tư
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
Giải năm
2659
Giải sáu
4665
3585
3914
Giải bảy
263
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 4 5
2 5
3 1 7 9
4 4
5 5 9
6 1 3 5
7 5
8 0 4 5 7
9  
Đuôi Loto
0 8
1 3 6
2  
3 6
4 1 4 8
5 1 2 5 6 7 8
6  
7 3 8
8  
9 3 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 11/09/2023

XSDT
Giải ĐB
106053
Giải nhất
00224
Giải nhì
78211
Giải ba
32126
88963
Giải tư
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
Giải năm
7662
Giải sáu
3851
3600
2613
Giải bảy
913
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 8 8
1 1 3 3
2 3 4 6
3  
4 1
5 1 3
6 2 3 6
7  
8 0 9
9  
Đuôi Loto
0 0 8
1 1 4 5
2 6
3 1 1 2 5 6
4 2
5  
6 2 6
7  
8 0 0
9 8

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 04/09/2023

XSDT
Giải ĐB
295310
Giải nhất
43847
Giải nhì
16983
Giải ba
41212
45421
Giải tư
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
Giải năm
9665
Giải sáu
5715
7704
0376
Giải bảy
971
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 0 2 5
2 1 3
3 6 6
4 7
5  
6 5 7
7 1 6 9
8 2 3
9 6
Đuôi Loto
0 1
1 2 7
2 1 8
3 2 8
4 0
5 1 6
6 3 3 7 9
7 4 6
8  
9 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 28/08/2023

XSDT
Giải ĐB
632031
Giải nhất
41885
Giải nhì
13076
Giải ba
85679
35702
Giải tư
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
Giải năm
3831
Giải sáu
2030
2631
7791
Giải bảy
373
Giải tám
11
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 6
1 2
2  
3 0 1 1 1
4 9
5  
6 8
7 3 6 9
8 5 5 5 6
9 1
Đuôi Loto
0 3
1 3 3 3 9
2 0 1
3 7
4  
5 8 8 8
6 0 7 8
7  
8 6
9 4 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 21/08/2023

XSDT
Giải ĐB
799202
Giải nhất
33064
Giải nhì
95487
Giải ba
42733
15293
Giải tư
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
Giải năm
2853
Giải sáu
7005
7407
6604
Giải bảy
587
Giải tám
65
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4 5 7
1 0 7
2  
3 3
4 9
5 3
6 4
7 1
8 0 3 7 7
9 3 3
Đuôi Loto
0 1 8
1 7
2 0
3 3 5 8 9 9
4 0 6
5 0
6  
7 0 1 8 8
8  
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 14/08/2023

XSDT
Giải ĐB
270591
Giải nhất
20384
Giải nhì
06771
Giải ba
58512
48183
Giải tư
02781
33939
75613
94382
12926
74242
10302
Giải năm
2148
Giải sáu
4426
0467
4802
Giải bảy
674
Giải tám
75
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 2
1 2 3
2 6 6
3 9
4 2 8
5  
6 7
7 1 4
8 1 2 3 4
9 1
Đuôi Loto
0  
1 7 8 9
2 0 0 1 4 8
3 1 8
4 7 8
5  
6 2 2
7 6
8 4
9 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 07/08/2023

XSDT
Giải ĐB
429483
Giải nhất
88191
Giải nhì
47246
Giải ba
20938
35759
Giải tư
31933
85636
79299
40082
72406
00252
38086
Giải năm
8252
Giải sáu
3068
4045
0596
Giải bảy
955
Giải tám
50
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1  
2  
3 3 6 8
4 5 6
5 2 2 5 9
6 8
7  
8 2 3 6
9 1 6 9
Đuôi Loto
0  
1 9
2 5 5 8
3 3 8
4  
5 4 5
6 0 3 4 8 9
7  
8 3 6
9 5 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 31/07/2023

XSDT
Giải ĐB
713613
Giải nhất
22933
Giải nhì
38145
Giải ba
50862
88929
Giải tư
51480
63058
53652
29984
69443
97613
85085
Giải năm
8645
Giải sáu
6225
7791
0645
Giải bảy
605
Giải tám
33
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5
1 3 3
2 5 9
3 3
4 3 5 5 5
5 2 8
6 2
7  
8 0 4 5
9 1
Đuôi Loto
0 8
1 9
2 5 6
3 1 1 3 4
4 8
5 0 2 4 4 4 8
6  
7  
8 5
9 2

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 24/07/2023

XSDT
Giải ĐB
684971
Giải nhất
40979
Giải nhì
64744
Giải ba
70594
12236
Giải tư
10961
20850
80572
57273
85109
25054
12755
Giải năm
2643
Giải sáu
7685
5902
9372
Giải bảy
228
Giải tám
77
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 9
1  
2 8
3 6
4 3 4
5 0 4 5
6 1
7 1 2 2 3 9
8 5
9 4
Đuôi Loto
0 5
1 6 7
2 0 7 7
3 4 7
4 4 5 9
5 5 8
6 3
7  
8 2
9 0 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 17/07/2023

XSDT
Giải ĐB
611877
Giải nhất
39911
Giải nhì
85085
Giải ba
93894
58767
Giải tư
30453
27649
53239
79646
62970
34413
52273
Giải năm
4226
Giải sáu
6867
7215
7838
Giải bảy
916
Giải tám
34
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 3 5 6
2 6
3 8 9
4 6 9
5 3
6 7 7
7 0 3 7
8 5
9 4
Đuôi Loto
0 7
1 1
2  
3 1 5 7
4 9
5 1 8
6 1 2 4
7 6 6 7
8 3
9 3 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 10/07/2023

XSDT
Giải ĐB
106110
Giải nhất
29744
Giải nhì
25758
Giải ba
74343
12807
Giải tư
29019
82301
87973
76954
21946
27640
64008
Giải năm
0094
Giải sáu
6911
1368
6002
Giải bảy
365
Giải tám
26
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 7 8
1 0 1 9
2  
3  
4 0 3 4 6
5 4 8
6 5 8
7 3
8  
9 4
Đuôi Loto
0 1 4
1 0 1
2 0
3 4 7
4 4 5 9
5 6
6 4
7 0
8 0 5 6
9 1

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 03/07/2023

XSDT
Giải ĐB
955402
Giải nhất
05386
Giải nhì
57688
Giải ba
49284
27493
Giải tư
15679
66149
29741
32734
16382
69936
50537
Giải năm
8537
Giải sáu
2277
7881
3297
Giải bảy
985
Giải tám
74
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2
1  
2  
3 4 6 7 7
4 1 9
5  
6  
7 7 9
8 1 2 4 5 6 8
9 3 7
Đuôi Loto
0  
1 4 8
2 0 8
3 9
4 3 8
5 8
6 3 8
7 3 3 7 9
8 8
9 4 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 26/06/2023

XSDT
Giải ĐB
506476
Giải nhất
78198
Giải nhì
51763
Giải ba
86645
96428
Giải tư
99275
41667
96392
82069
60909
92132
11574
Giải năm
7407
Giải sáu
1812
1120
2111
Giải bảy
352
Giải tám
09
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 7 9
1 1 2
2 0 8
3 2
4 5
5 2
6 3 7 9
7 4 5 6
8  
9 2 8
Đuôi Loto
0 2
1 1
2 1 3 5 9
3 6
4 7
5 4 7
6 7
7 0 6
8 2 9
9 0 6
to top