Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 08/08/2022

XSDT
Giải ĐB
234216
Giải nhất
27404
Giải nhì
67782
Giải ba
31202
59035
Giải tư
22728
82696
48240
14381
49166
41293
33095
Giải năm
6294
Giải sáu
8747
3130
1695
Giải bảy
888
Giải tám
91
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 2 4
1 6
2 8
3 0 5
4 0 7
5  
6 6
7  
8 1 2 8
9 3 4 5 5 6
Đuôi Loto
0 3 4
1 8
2 0 8
3 9
4 0 9
5 3 9 9
6 1 6 9
7 4
8 2 8
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 01/08/2022

XSDT
Giải ĐB
881367
Giải nhất
70850
Giải nhì
67719
Giải ba
84138
97068
Giải tư
90425
20817
77228
35161
24970
84725
71509
Giải năm
6420
Giải sáu
4120
6866
4338
Giải bảy
235
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 7 9
2 0 0 5 5 8
3 5 8 8
4  
5 0
6 1 6 7 8
7 0
8  
9  
Đuôi Loto
0 2 2 5 7
1 6
2  
3  
4  
5 2 2 3
6 6
7 1 6
8 2 3 3 6
9 0 1

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 25/07/2022

XSDT
Giải ĐB
078469
Giải nhất
38420
Giải nhì
80840
Giải ba
21383
21496
Giải tư
67982
11053
98806
49386
35480
22090
37043
Giải năm
0350
Giải sáu
3226
2677
4647
Giải bảy
915
Giải tám
12
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6
1 5
2 0 6
3  
4 0 3 7
5 0 3
6 9
7 7
8 0 2 3 6
9 0 6
Đuôi Loto
0 2 4 5 8 9
1  
2 8
3 4 5 8
4  
5 1
6 0 2 8 9
7 4 7
8  
9 6

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 18/07/2022

XSDT
Giải ĐB
122255
Giải nhất
55051
Giải nhì
75797
Giải ba
95529
80720
Giải tư
37519
56279
04800
60322
93434
06175
29718
Giải năm
9816
Giải sáu
8769
9513
4997
Giải bảy
612
Giải tám
03
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0
1 2 3 6 8 9
2 0 2 9
3 4
4  
5 1 5
6 9
7 5 9
8  
9 7 7
Đuôi Loto
0 0 2
1 5
2 1 2
3 1
4 3
5 5 7
6 1
7 9 9
8 1
9 1 2 6 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 11/07/2022

XSDT
Giải ĐB
013043
Giải nhất
96773
Giải nhì
78259
Giải ba
56119
76514
Giải tư
17597
90176
58047
76668
88506
91513
15726
Giải năm
6424
Giải sáu
9208
9527
6388
Giải bảy
010
Giải tám
49
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 8
1 0 3 4 9
2 4 6 7
3  
4 3 7
5 9
6 8
7 3 6
8 8
9 7
Đuôi Loto
0 1
1  
2  
3 1 4 7
4 1 2
5  
6 0 2 7
7 2 4 9
8 0 6 8
9 1 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 04/07/2022

XSDT
Giải ĐB
776565
Giải nhất
92230
Giải nhì
01747
Giải ba
11249
24856
Giải tư
51229
71592
99333
93209
35984
54595
78266
Giải năm
1754
Giải sáu
8641
5961
1814
Giải bảy
555
Giải tám
92
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 4
2 9
3 0 3
4 1 7 9
5 4 5 6
6 1 5 6
7  
8 4
9 2 5
Đuôi Loto
0 3
1 4 6
2 9
3 3
4 1 5 8
5 5 6 9
6 5 6
7 4
8  
9 0 2 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 27/06/2022

XSDT
Giải ĐB
142175
Giải nhất
77840
Giải nhì
34194
Giải ba
61262
11078
Giải tư
68771
89667
90657
17952
37609
49998
35590
Giải năm
8089
Giải sáu
9924
4560
2893
Giải bảy
279
Giải tám
19
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1  
2 4
3  
4 0
5 2 7
6 0 2 7
7 1 5 8 9
8 9
9 0 3 4 8
Đuôi Loto
0 4 6 9
1 7
2 5 6
3 9
4 2 9
5 7
6  
7 5 6
8 7 9
9 0 7 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 20/06/2022

XSDT
Giải ĐB
572076
Giải nhất
00205
Giải nhì
58277
Giải ba
91024
75100
Giải tư
56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849
Giải năm
4091
Giải sáu
9666
3373
3864
Giải bảy
285
Giải tám
84
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 0 5
1  
2 4 8
3 2
4 3 9
5  
6 4 6
7 3 5 6 7 7 8
8 5
9 1
Đuôi Loto
0 0
1 9
2 3
3 4 7
4 2 6
5 0 7 8
6 6 7
7 7 7
8 2 7
9 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 13/06/2022

XSDT
Giải ĐB
596338
Giải nhất
93346
Giải nhì
21351
Giải ba
04452
68727
Giải tư
17941
51012
04809
78416
66905
61906
61881
Giải năm
0883
Giải sáu
6646
4783
7715
Giải bảy
854
Giải tám
80
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 6 9
1 2 5 6
2 7
3 8
4 1 6 6
5 1 2 4
6  
7  
8 1 3 3
9  
Đuôi Loto
0  
1 4 5 8
2 1 5
3 8 8
4 5
5 0 1
6 0 1 4 4
7 2
8 3
9 0

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 06/06/2022

XSDT
Giải ĐB
038473
Giải nhất
20788
Giải nhì
40435
Giải ba
26827
67890
Giải tư
29123
71204
23348
34977
76185
30765
29990
Giải năm
2955
Giải sáu
3442
8987
5773
Giải bảy
419
Giải tám
22
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4
1 9
2 3 7
3 5
4 2 8
5 5
6 5
7 3 3 7
8 5 7 8
9 0 0
Đuôi Loto
0 9 9
1  
2 4
3 2 7 7
4 0
5 3 5 6 8
6  
7 2 7 8
8 4 8
9 1

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 30/05/2022

XSDT
Giải ĐB
778406
Giải nhất
76369
Giải nhì
54512
Giải ba
27817
69938
Giải tư
69593
31728
29307
11289
49579
30694
44065
Giải năm
0470
Giải sáu
0464
5914
6868
Giải bảy
488
Giải tám
27
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 6 7
1 2 4 7
2 8
3 8
4  
5  
6 4 5 8 9
7 0 9
8 8 9
9 3 4
Đuôi Loto
0 7
1  
2 1
3 9
4 1 6 9
5 6
6 0
7 0 1
8 2 3 6 8
9 6 7 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 23/05/2022

XSDT
Giải ĐB
076308
Giải nhất
29541
Giải nhì
33518
Giải ba
42316
33564
Giải tư
40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562
Giải năm
4098
Giải sáu
9527
7717
9848
Giải bảy
704
Giải tám
21
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 4 8
1 6 7 7 8
2 6 7
3  
4 1 8 9
5 0 4
6 2 4 7
7  
8  
9 8
Đuôi Loto
0 5
1 4
2 6
3  
4 0 5 6
5  
6 1 2
7 1 1 2 6
8 0 1 4 9
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 16/05/2022

XSDT
Giải ĐB
037054
Giải nhất
76469
Giải nhì
58661
Giải ba
73168
24633
Giải tư
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
Giải năm
0771
Giải sáu
6135
7989
7464
Giải bảy
468
Giải tám
58
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 5 8
2  
3 3 5 9
4  
5 4 5
6 1 4 8 8 9
7 1
8 1 1 9
9 0
Đuôi Loto
0 9
1 6 7 8 8
2  
3 3
4 5 6
5 1 3 5
6  
7  
8 1 6 6
9 3 6 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 09/05/2022

XSDT
Giải ĐB
757852
Giải nhất
56766
Giải nhì
73036
Giải ba
52573
97431
Giải tư
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải năm
6415
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải bảy
017
Giải tám
68
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 9
1 5 7
2  
3 1 6
4  
5 0 2 2
6 4 6 7 8
7 2 3 8
8 1
9 3
Đuôi Loto
0 5
1 3 8
2 5 5 7
3 7 9
4 6
5 1
6 3 6
7 1 6
8 6 7
9 0
to top