XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6

XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ
Giải ĐB
48657
Giải nhất
92279
Giải nhì
26169
82385
Giải ba
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải tư
1952
2895
1644
0040
Giải năm
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải sáu
946
859
135
Giải bảy
72
04
96
01
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2 4 4 6
1  
2  
3 5
4 0 1 4 6 9 9
5 2 2 4 6 6 7 9
6 9
7 2 9
8 3 5 5
9 5 6
Đuôi Loto
0 4
1 0 4
2 0 5 5 7
3 8
4 0 0 4 5
5 3 8 8 9
6 0 4 5 5 9
7 5
8  
9 4 4 5 6 7

SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY
Giải ĐB
59389
Giải nhất
46086
Giải nhì
47967
93279
Giải ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
Giải tư
7669
4211
2318
6993
Giải năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
Giải sáu
006
958
919
Giải bảy
09
05
65
60
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 5 6 6 8 9
1 1 1 8 9
2  
3 2
4 3 6 7
5 0 8
6 0 3 5 7 9
7 5 8 9
8 6 9
9 3
Đuôi Loto
0 5 6
1 0 1 1
2 3
3 4 6 9
4  
5 0 6 7
6 0 0 4 8
7 4 6
8 0 1 5 7
9 0 1 6 7 8

KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
tructiep
Giải nhất
tructiep
Giải nhì
tructiep
tructiep
Giải ba
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải tư
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải sáu
tructiep
tructiep
tructiep
Giải bảy
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
Đuôi Loto
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ
Giải ĐB
37856
Giải nhất
94473
Giải nhì
55952
43597
Giải ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải tư
7866
1039
5557
2822
Giải năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải sáu
768
839
057
Giải bảy
53
35
77
97
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 5 7
1  
2 2
3 5 9 9
4 8 8
5 2 2 3 3 6 7 7 8
6 3 6 8
7 3 6 7
8 6
9 2 2 7 7
Đuôi Loto
0  
1  
2 2 5 5 9 9
3 5 5 6 7
4  
5 0 3
6 5 6 7 8
7 0 5 5 7 9 9
8 4 4 5 6
9 3 3

SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
Giải ĐB
16979
Giải nhất
09730
Giải nhì
04515
27241
Giải ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải tư
7083
8093
5365
1899
Giải năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải sáu
711
030
488
Giải bảy
85
36
70
51
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0  
1 1 5 7
2 5
3 0 0 6
4 1
5 1 2 4 8
6 2 5 6 7
7 0 5 9
8 3 5 5 8
9 3 4 5 9
Đuôi Loto
0 3 3 7
1 1 4 5
2 5 6
3 8 9
4 5 9
5 1 2 6 7 8 8 9
6 3 6
7 1 6
8 5 8
9 7 9

KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu

Mã ĐB
Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10MF-5MF-15MF-12MF-1MF-6MF
Giải ĐB
18435
Giải nhất
11438
Giải nhì
32855
13679
Giải ba
33342
76501
51568
92950
08510
60849
Giải tư
6599
0115
7637
7339
Giải năm
2498
6010
1656
5415
9788
4332
Giải sáu
870
135
891
Giải bảy
56
02
40
94
Normal
2 số
3 Số
Đầu Loto
0 1 2
1 0 0 5 5
2  
3 2 5 5 7 8 9
4 0 2 9
5 0 5 6 6
6 8
7 0 9
8 8
9 1 4 8 9
Đuôi Loto
0 1 1 4 5 7
1 0 9
2 0 3 4
3  
4 9
5 1 1 3 3 5
6 5 5
7 3
8 3 6 8 9
9 3 4 7 9
to top