Khi sử dụng trình duyệt web chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy tiền tố http. Vậy chính xác http là gì? Những khía cạnh hoạt động của http như thế nào? Cùng kqxs24h.info tìm hiểu để rõ nhé.

Http là gì?

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) là một giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong World Wide Web (www). Nó là giao thức cơ bản để truyền tải các tài nguyên như các tệp HTML, hình ảnh, video và các tài liệu khác giữa các máy tính trên mạng.

HTTP là giao thức quan trọng cho việc trao đổi thông tin giữa máy khách (client) và máy chủ (server). Khi bạn truy cập một trang web như W88, trình duyệt của bạn sẽ gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ để tải các tài nguyên cần thiết. Máy chủ sau đó trả về các tài nguyên này dưới dạng các phản hồi HTTP, và trình duyệt của bạn sẽ hiển thị nội dung cho bạn.

Khía cạnh cơ bản của HTTP

Http là gì?
Http là gì?

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) có các khía cạnh cơ bản sau đây:

  1. Giao thức truyền tải siêu văn bản: HTTP là giao thức cho phép truyền tải các tài nguyên siêu văn bản như HTML, CSS, JavaScript và các tệp tin đa phương tiện như hình ảnh, video.
  2. Mô hình client-server: HTTP hoạt động dựa trên mô hình client-server, trong đó client (người dùng) gửi yêu cầu tới server (máy chủ) và server trả về phản hồi tương ứng.
  3. Yêu cầu và phản hồi: Giao tiếp giữa client và server trong HTTP dựa trên yêu cầu và phản hồi. Client gửi yêu cầu HTTP tới server, bao gồm phương thức (GET, POST, PUT, DELETE), URL và các tiêu đề yêu cầu. Server xử lý yêu cầu và gửi phản hồi chứa mã trạng thái, tiêu đề và nội dung phản hồi.
  4. Stateless: HTTP không lưu trữ trạng thái (stateless) là gì, điều này có nghĩa là mỗi yêu cầu HTTP đều độc lập và không liên quan đến các yêu cầu trước đó. Để duy trì trạng thái trong các ứng dụng web phức tạp, các công nghệ như cookie và session được sử dụng.
  5. Tiêu đề và phương thức: HTTP sử dụng các tiêu đề (headers) để truyền tải thông tin bổ sung và điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu. Ngoài ra, HTTP cũng định nghĩa các phương thức (GET, POST, PUT, DELETE) để chỉ định hành động cần thực hiện trên tài nguyên.
  6. Kết nối TCP: HTTP là gì sử dụng giao thức TCP (Transmission Control Protocol) để thiết lập kết nối và truyền tải dữ liệu giữa client và server. Việc sử dụng TCP đảm bảo độ tin cậy và đảm bảo dữ liệu được chính xác và toàn vẹn.
  7. Cổng mạng: HTTP sử dụng cổng mạng để xác định điểm cuối của kết nối. Cổng mạng HTTP thông thường là cổng 80 cho HTTP và cổng 443 cho HTTPS (HTTP Secure).

Tham khảo bài viết Chia sẻ source code website w88 để giúp bạn có thể biết cách phát triển một trang web dự đoán để tiết kiệm thời gian.

Cấu trúc cơ bản của HTTP

Http là gì? Những khía cạnh và hoạt động của HTTP
Cấu trúc cơ bản của HTTP

Giao thức HTTP đơn giản và dễ hiểu, tạo nền tảng cho sự giao tiếp giữa Client và Server. Client, thường là người dùng truy cập vào HTTP qua trình duyệt web hoặc các công cụ tương tự. Trong khi đó, Server đại diện cho phía website và bao gồm kịch bản phản ứng từ máy chủ và cơ sở dữ liệu.

Quá trình hoạt động của giao thức HTTP dựa trên các message độc lập là gì. Ban đầu, Client gửi một message yêu cầu tới Server, thường là yêu cầu truy cập và tải về nội dung của một trang web. Sau khi nhận và xử lý yêu cầu, Server phản hồi bằng một message được gọi là phản hồi.

Mỗi phản hồi đều là độc lập. Phản hồi sau không có thông tin hoặc tác động từ phản hồi trước đó. Quá trình giao tiếp giữa Client và Server qua HTTP xảy ra theo luồng này, với các yêu cầu và phản hồi tương tác độc lập với nhau.

Điều này cho phép giao thức HTTP hoạt động một cách hiệu quả và linh hoạt, đảm bảo tính đáng tin cậy và tốc độ trong việc truyền tải thông tin giữa Client và Server trên Web.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về http là gì, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin bổ ích rồi nhé.

"Chú ý: Thông tin tin tức được chia sẻ ở đây là kết quả tổng hợp và phân tích từ các nguồn tin tức đáng tin cậy. Tuy nhiên, chỉ mang tính tham khảo. Vì vậy, bạn đọc đừng quên xác minh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra kết luận cho riêng mình nhé."